Bilder

Saga-huset på campus Lindholmen

Saga-huset på campus Lindholmen

2017-11-28 07:00 CET

Huvuddelen av utbildningen och forskningen på det maritima området sker i Saga-huset på campus Lindholmen.

Fredrik Olindersson, avdelningschef för Maritima studier på Chalmers

Fredrik Olindersson, avdelningschef för Maritima studier på Chalmers

2017-11-28 07:00 CET

Fredrik Olindersson, tekniklektor och avdelningschef för Maritima studier på Chalmers: "Globalt utbyte handlar mycket om student- och lärarutbyten, där vi de senaste åren ökat möjligheterna genom att undervisa sista året på engelska. Det som ställer till det för oss är att många andra universitet inte gör det. Vi har dock några väl fungerande utbytesavtal och ytterligare ett par är på gång som förhoppningsvis leder till fler utbyten."

En av flera bryggsimulatorer på Lindholmen

En av flera bryggsimulatorer på Lindholmen

2017-11-28 07:00 CET

I bryggsimulatorerna är det möjligt att göra fullständiga simuleringar av de operationer som utförs på ett riktigt fartyg: I olika väder, med olika typer av fartyg runt sig och på olika platser och hamnar runt jorden, även i trånga passager. Ihop med Sjöfartsverkets simulatorer erbjuder centrumet idag tio fartygsbryggor, två landcentraler och en sjöräddningscentral.

Linnéa Lindsköld

Linnéa Lindsköld

2017-11-27 08:30 CET

Omslagsbild_flat

Omslagsbild_flat

2017-11-24 09:30 CET

Bild interiör Real Global 2

Bild interiör Real Global 2

2017-11-24 08:00 CET

Bild interiör Real Global 1

Bild interiör Real Global 1

2017-11-24 08:00 CET

Första svängarna

Första svängarna

2017-11-24 07:43 CET