Pressmeddelanden

Ny bok om Raoul Wallenbergs tid i Budapest

2013-05-22 13:59 CEST Carlsson Bokförlag Boken handlar om Raoul Wallenberg och den tid han var i Budapest. Men det är också en bok om den stad författaren själv föddes i och ett land som är ett koncentrat av europeisk 1900-talshistoria.

2,9 miljoner patienter fick sjukvård av Svenska Afghanistankommittén 2012

2013-05-13 11:17 CEST Svenska Afghanistankommittén Trots ett svårt utgångsläge finns det en försiktig optimism i Afghanistan. När vi summerar förra året i 2012 års verksamhetsberättelse och årsredovisning kan vi konstatera att biståndet gör stor skillnad. Svenska Afghanistankommittén har under året gett sjukvård till över 2,9 miljoner patienter i fyra provinser. Av 122 745 barn som under året gått i en SAK-skola är 56 procent flickor.

2013-05-07 14:24 CEST Svenska Afghanistankommittén Kvinna till Kvinna, Operation 1325 och Svenska Afghanistankommittén bjuder in till pressträff med fyra kvinnliga afghanska parlamentariker som ingår i ett utbyte med fyra nuvarande och tidigare svenska riksdagsledamöter.  

Utländska stridande i konfliktzoner  – förbyggande åtgärder

2013-05-03 10:15 CEST Försvarshögskolan Idag, 3 maj, presenterar Försvarshögskolan för regeringen och demokratiminister Birgitta Ohlsson rapporten ”Förebyggande av våldsbejakande extremism i tredjeland” om förebyggande åtgärder och goda exempel i andra länder för att förhindra att främst yngre män strider i konfliktzoner eller tränas för terrorism.

2013-04-24 08:30 CEST Svenska Afghanistankommittén Säkerhetssituationen för kvinnor i Afghanistan har försämrats de senaste åren. Bland kvinnorättsaktivister finns det idag en stor oro för framtiden efter det internationella trupptillbakadragandet 2014. Sverige behöver stärka kvinnornas ställning och säkra deras inflytande i den afghanska fredsprocessen. För detta krävs långsiktiga, riktade insatser. Karin Enström uppvaktas idag.

2013-04-11 09:10 CEST Svenska Afghanistankommittén Den första kullen i en unik utbildningssatsning kommer från Afghanistan till Karlstads universitet den 15 april. 13 lärarutbildare kommer att lägga fram sina magisteruppsatser vid universitetet.

2013-03-21 11:59 CET Försvarshögskolan Ny rapport från CATS i samarbete med King’s College London

Svenska Afghanistankommittén tillsätter ny generalsekreterare

2013-02-27 09:28 CET Svenska Afghanistankommittén Anna-Karin Johansson är Svenska Afghanistankommitténs nya generalsekreterare. Den 1 mars börjar hennes uppdrag som bland annat innebär att vara ansvarig för 6000 medarbetare och en budget på en kvarts miljard kronor. Verksamheten omfattar bland annat flickors rätt till utbildning, barnmorskeutbildningar och utveckling på landsbygden i Afghanistan.

2013-02-26 12:13 CET Svenska Afghanistankommittén Soldater ur ISAF-styrkan har återigen ockuperat och skadat en av Svenska Afghanistankommitténs kliniker i Wardakprovinsen, ca en timme från Kabul. Nu kräver organisationen, tillsammans med ett nätverk av organisationer som bedriver hälsovård i Afghanistan, att de intrång som internationella och afghanska trupper utsätter vårdcentraler och sjukhus för omedelbart ska stoppas.

2012-12-27 06:00 CET Uppsala universitet Under de senaste åren har det blivit allt ovanligare med fredsavtal i väpnade konflikter samtidigt som antalet konflikter ökat. Detta beskrivs av fredsforskare vid Uppsala Konfliktdataprogram (UCDP) i den senaste rapporten om stater i väpnad konflikt, States in Armed Conflict 2011. Det ses av forskarna om klart oroande.