Pressmeddelanden

Janusansiktet – Berättelsen om diplomaten Harald Edelstams liv och tid

2013-09-11 12:58 CEST Carlsson Bokförlag »Han var adelsman, farliga äventyr lockade honom stundtals till dumdristighetens gräns och han var utan tvekan båda skrytsam och känslig för den egna äran. Men vi svenskar har en sådan nästan generande brist på hjältar i vår historia för att ha råd att glömma bort Harald Edelstam. Hans mod och handlingskraft i farans stund gjorde honom till en unik person.«

2013-08-21 10:32 CEST Försvarshögskolan Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) satsar 29 miljoner kronor de närmaste åren till två forskningsprojekt som koordineras av Försvarshögskolan. Forskningen ska ge ökad kunskap om effektiv ledning och samverkan vid kriser.

Svenska Afghanistankommittén beviljas bli ny ramorganisation av Sida

2013-07-12 13:40 CEST Svenska Afghanistankommittén Idag, den 12 juli, fattade Sida beslut att Svenska Afghanistankommittén har beviljats behörighet som ramorganisation inom anslagsposten ”Stöd genom svenska organisationer i det civila samhället”.

2013-07-01 12:00 CEST Uppsala universitet Förra året minskade antalet konflikter i världen markant, samtidigt som antalet dödsoffer i dessa konflikter ökade dramatiskt, mycket på grund av situationen i Syrien. Det har forskare vid Uppsalas konfliktdataprogram (UCDP) konstaterat. Resultatet har nyligen publicerats i tidskriften Journal of Peace Research och presenterades idag vid ett seminarium i Almedalen.

2013-06-05 12:44 CEST Försvarshögskolan Professor Wilhelm Agrell presenterar rapporten: Den svarta svanen och dess motståndare – förvarningsaspekter på attentaten i Oslo och på Utøya. Tid: Måndagen den 10 juni kl 13.00 – 14.00 Plats: Försvarshögskolan, Leijonsköldska salen, Drottning Kristinas väg 37.

2013-05-27 09:15 CEST Svenska Afghanistankommittén Svenska Afghanistankommittén (SAK) höll årsmöte i Jönköping i helgen. På lördagen den 25 maj valde mötet med acklamation en ny styrelse. Varken ordföranden eller ledamöterna i styrelsen får något arvode för sina insatser, utan arbetar helt ideellt.

2013-05-23 01:05 CEST Amnesty International, svenska sektionen Idag, den 23 maj, presenterar Amnesty International sin årliga rapport över läget för de mänskliga rättigheterna i världen. Årets rapport täcker januari-december 2012 och omfattar 159 länder.

Ny bok om Raoul Wallenbergs tid i Budapest

2013-05-22 13:59 CEST Carlsson Bokförlag Boken handlar om Raoul Wallenberg och den tid han var i Budapest. Men det är också en bok om den stad författaren själv föddes i och ett land som är ett koncentrat av europeisk 1900-talshistoria.

2,9 miljoner patienter fick sjukvård av Svenska Afghanistankommittén 2012

2013-05-13 11:17 CEST Svenska Afghanistankommittén Trots ett svårt utgångsläge finns det en försiktig optimism i Afghanistan. När vi summerar förra året i 2012 års verksamhetsberättelse och årsredovisning kan vi konstatera att biståndet gör stor skillnad. Svenska Afghanistankommittén har under året gett sjukvård till över 2,9 miljoner patienter i fyra provinser. Av 122 745 barn som under året gått i en SAK-skola är 56 procent flickor.

2013-05-07 14:24 CEST Svenska Afghanistankommittén Kvinna till Kvinna, Operation 1325 och Svenska Afghanistankommittén bjuder in till pressträff med fyra kvinnliga afghanska parlamentariker som ingår i ett utbyte med fyra nuvarande och tidigare svenska riksdagsledamöter.