Pressmeddelanden

Iris Hjälpmedel lanserar: Milestone 112 Ace -fickminnenas äss

Iris Hjälpmedel lanserar: Milestone 112 Ace -fickminnenas äss

2017-03-20 07:48 CET
Milestone 112 är Sveriges mest förskrivna fickminne för personer med synnedsättning och...

Världsvattendagen uppmärksammas med utställning om plast i haven

Världsvattendagen uppmärksammas med utställning om plast i haven

2017-03-20 07:14 CET
På Världsvattendagen, den 22 mars, öppnar Tekniska museet Out to Sea – oceaner av plast...

Lundaforskare till Högskolan i Skövde för att föreläsa om mänskliga och medborgerliga rättigheter

Lundaforskare till Högskolan i Skövde för att föreläsa om mänskliga och medborgerliga rättigheter

2017-03-20 07:00 CET
Motsvaras ”mänskliga rättigheter” av ”medborgerliga rättigheter”? Vad innebär en kosmop...

Flytande solenergi – mer effektivt än någonsin

Flytande solenergi – mer effektivt än någonsin

2017-03-20 07:00 CET
​Forskare på Chalmers har skapat en molekyl som effektivt kan lagra solenergi i flytand...

AstraZeneca’s CVD-real study shows SGLT-2 inhibitors significantly reduced death and hospitalisations for heart failure versus other type-2 diabetes medicines

AstraZeneca’s CVD-real study shows SGLT-2 inhibitors significantly reduced death and hospitalisations for heart failure versus other type-2 diabetes medicines

2017-03-19 19:02 CET
Landmark real-world evidence from an international study of more than 300,000 patients ...

Rivaroxaban-studie visar på större skydd mot återinsjuknande i blodpropp jämfört med acetylsalicylsyra (ASA)

Rivaroxaban-studie visar på större skydd mot återinsjuknande i blodpropp jämfört med acetylsalicylsyra (ASA)

2017-03-18 13:01 CET
I en studie med Rivaroxaban 10 mg och 20 mg jämfört med ASA100 mg visar det sig att båd...

Socialstyrelsen tystade rapport om ökad dödlighet efter elchocker

Socialstyrelsen tystade rapport om ökad dödlighet efter elchocker

2017-03-17 21:03 CET
Dödligheten är 34% högre hos patienter i “elchocksrika“ län jämfört med “elchocksfattig...

​VA SYD ringar in bakteriekälla i Lunds dricksvatten

​VA SYD ringar in bakteriekälla i Lunds dricksvatten

2017-03-17 18:22 CET
Efter ett metodiskt och systematiskt arbete i kombination med provtagning, spolning och...

ATEN gör dig redo för framtidens HD-video!

ATEN gör dig redo för framtidens HD-video!

2017-03-17 16:30 CET
8x8 HDMI-matrix switch VM0808HA med 4K

Skoglig molekylär genetik för ökad avkastning

Skoglig molekylär genetik för ökad avkastning

2017-03-17 16:30 CET
Bättre kvalitet och högre produktivitet är drivkrafter för forskningen inom skoglig mol...