Pressmeddelanden

2015-01-20 10:08 CET Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond 11 universitet i tre olika länder har inkommit med nomineringar till 2015 års Pro Futura. Pro Futura är en spetsforskningssatsning inom humsamområdet. Flera av de forskare som varit med programmet, exempelvis Sara Danius, är i dag välkänd både inom och utom akademien. Nu har sammanlagt 20 nomineringar till Pro Futura X inkommit från 11 universitet.

Initiativet Hållbara Hav växer - Länsförsäkringar Stockholm in som ny samarbetspartner!

2015-01-20 10:00 CET Initiativet Hållbara Hav och Briggen Tre Kronor Som partner till Initiativet Hållbara Hav bidrar Länsförsäkringar Stockholm till det viktiga arbetet som bedrivs för att rädda Östersjön. Förhoppningar finns att samarbetet, vilket kommer att sträcka sig över ett flertal år, kommer att ha en mycket positiv inverkan på arbetet för Östersjöns miljö och framtid.

Ragn-Sells väljer PLAYipp som digital signage-leverantör

2015-01-20 09:45 CET PLAYipp Ett av Sveriges främsta kompetensföretag inom återvinning och miljö har valt PLAYipp för att leverera en helhetslösning gällande kommunikation via digitala informationsskärmar. PLAYipp kommer att leverera 55 stycken enheter för digital signage till Ragn-Sells anläggningar runt om i Sverige. Dessa enheter kommer primärt att användas till intern kommunikation.

Halmstads kommun väljer Artvise Kundtjänst för sitt kontaktcenter!

2015-01-20 09:25 CET Artvise AB Halmstads kommun har efter en noggrann utvärdering av ett flertal olika KC-system funnit att Artvise Kundtjänst är det som bäst uppfyller kraven.

2015-01-20 09:15 CET QureTech Bio AB QureTech Bio AB har fått finansiering för att pröva en helt ny metod att behandla klamydiainfektioner i djurmodeller. Behandlingen baseras på att bakterierna hindras från att bli sjukdomsalstrande vilket skiljer metoden från antibiotikabehandling. Sannolikheten att bakterierna att utveckla resistens mot behandlingen är därmed väldigt liten.

2015-01-20 08:30 CET Bayer AB Efter ett positivt utlåtande från CHMP får det blodförtunnande läkemedlet Xarelto nu uppdaterad SPC-text, som ger ett utökat användningsområde vid förmaksflimmer. Xarelto blir härigenom först bland de nya blodförtunnande läkemedlen med att få en skriftlig rekommendation för nyinsättning inför planerad konvertering.

DEWALT® lanserar nya 18 V LED-lampor; DCL060 och DCL043

2015-01-20 08:00 CET DEWALT Sverige DEWALTutökar sitt sortiment av lampor med två portabla 18 V LED-lampor. De nya modellerna, bygglampa DCL060 och arbetslampa DCL043, är bland de ljusaste i sin kategori och har utvecklats för hantverkare som arbetar i miljöer med dålig belysning. Den fördelaktiga LED-tekniken ger exceptionell klarhet, en jämnare ljusbild, samt längre gångtid och livslängd på glödlampan i jämförelse med halogen.

Finska vårdbolaget Doctagon investerar i Visiba Group

2015-01-20 07:20 CET Visiba Group AB Under hösten 2014 rapporterades att finska vårdbolaget Doctagon blivit kunder till svenska företaget Visiba Group. Nu fördjupas samarbetet ytterligare i samband med att Doctagon investerar i Visiba Group. De båda företagen ser tydliga vinster med samarbetet.

2015-01-20 07:00 CET Norrköping Science Park

Nytt forskningsnätverk översätter Afasitest

2015-01-20 05:00 CET Afasiförbundet i Sverige Idag finns flera olika tester i Sverige för att bedöma och fastställa brister och svagheter i en persons språkliga förmåga. Det nybildade svenska afasiforskningsnätverket får 100 000 kronor i bidrag av Afasifonden för att ta fram ett afasitest som alla ska använda. Bakom fonden står Afasiförbundet.