Bilder

Volvo Compact Assist - realtidsinformation och lagring

Volvo Compact Assist - realtidsinformation och lagring

2016-05-02 09:40 CEST

Realtidsinformationen ger föraren en chans att styra sitt arbete. Detta minskar förekomster av bristfällig densitet som leder till sämre beläggningskvalitet. Dessutom spar det tid vid provtagning, förbättrar kvaliteten och ger ett jämnare slutresultat. Data från passerings-, temperatur- och densitetsmappningarna lagras i Volvo Co-Pilots inbyggda minne som räcker till cirka sju månaders loggning.

Volvo Compact Assist - ställ in densiteten

Volvo Compact Assist - ställ in densiteten

2016-05-02 09:40 CEST

I applikationen Intelligent Compaction med Density Direct finns en kalibreringsskärm, där användaren anger önskad densitet för projektet. När tekniken kalibrerats med applikationsspecifika data skapas en densitetsberäkning. Beräkningen avviker ca 1,5 % från provtagningen. Detta ger en realtids visning av densiteten över hela mattan. Tekniken har patenterats av Volvo.

Volvo Compact Assist - mappning i realtid

Volvo Compact Assist - mappning i realtid

2016-05-02 09:40 CEST

Volvo Intelligent Compaction och Intelligent Compaction med Density Direct erbjuds på asfaltvältar från Volvo, inklusive nya DD105. Volvo Construction Equipment-återförsäljare kommer i framtiden att kunna erbjuda systemen för eftermarknaden.

Volvo Compact Assist - användarvänligt gränssnitt

Volvo Compact Assist - användarvänligt gränssnitt

2016-05-02 09:40 CEST

Volvo Co-Pilot visar en densitetskarta där olika färger motsvarar olika densiteter. Numeriska densitetsvärden visas i hörnet av skärmen. Temperaturmätning och passeringsmappning i realtid ingår i både Volvo Intelligent Compaction och Intelligent Compaction med Density Direct.

Volvo Compact Assist - finns i två paket

Volvo Compact Assist - finns i två paket

2016-05-02 09:40 CEST

Volvo Construction Equipment presenterar Compact Assist, i utvalda asfaltvältar. Tekniken erbjuds i två paket: Volvo Intelligent Compaction och Intelligent Compaction with Density Direct. Förutom passeringsmappning, temperaturmappning och datalagring finns även teknik för realtidsmappning av densiteten. I båda paketen ingår Volvo Co-Pilot – den lättanvända omborddisplayen.

Norrlands Hall & Kapell

Norrlands Hall & Kapell

2016-04-29 11:51 CEST

TMHE 2

TMHE 2

2016-04-29 11:30 CEST

TMHE 1

TMHE 1

2016-04-29 11:30 CEST

DTD152RMJ

DTD152RMJ

2016-04-27 10:00 CEST