Kontaktpersoner

Anders Nilsson
Johan Wingestad
Helena Butén
John Gambe

StagneUgander

StagneUgander

Maria Moberg

Moll Wendén Advokatbyrå Maria Moberg är advokat på Moll Wendén Advokatbyrå. Maria har många års erfarenhet av arbetsrättslig rådgivning. Hon arbetar med såväl dagliga, operativa frågor som med rådgivning av mer strategisk karaktär, t ex bemanningslösningar.

Claes Blomgren
Monica Ericsson

KFS Företagsservice AB Monica Ericsson, vd på KFS.