Kontaktpersoner

Social Venture Network Sweden

Anders Green

Comfort Audio AB Anders Green är ansvarig för Comfort Audios exportavdelning som arbetar med distributörer i ett 20-tal länder runtom i världen.

Annika Cronqvist
Marie Bengtsson
Elisabeth Erixon

Comfort Audio AB Elisabeth Erixon är en erfaren audionom och fungerar som stöd både internt och för våra kunder/återförsäljare. Hon håller i utbildningar och följer med på utprovningar hos slutanvändare mm.

Tomas Ekberg

Ctrack Sverige AB Ctrack - elektroniska körjournaler och GPS-positionering Läs mer: www.ctrack.se

Wilhelm Kaldo
Tony Sylsjö