Kontaktpersoner

Elaine Brun

TYA - Transportfackens Yrkes- och Arbetsmiljönämnd Elaine Brun arbetar med arbetsmiljö- och logistikfrågor på TYA.

Ung Företagsamhet Stockholmsregionen

Annika Bramsen

Co-creative Organizations Annika arbetar med ledarutveckling på individ- och gruppnivå samt med stöd för utveckling av organisationers kultur och värderingar. Dessutom arbetar Annika med utbildning och stöd i konflikthantering.

Ulf Giege

Co-creative Organizations Ulf arbetar med verksamhetsutveckling, utveckling av ledarskapet på såväl indivd- grupp- som organisationsnivån. Dessutom utbildar Ulf i förhandlingsteknik.

Monica Klasén McGrath
Emma Cajnerud
Petter Lobrinker

TYA - Transportfackens Yrkes- och Arbetsmiljönämnd Petter Lobrinker leder projektet "Sophämtarnas arbetsmiljö - allas ansvar".

Zadig Media AB