Kontaktpersoner

Ola Bolinder
Thomas Kylander
Judith Timoney
Daniel Rausch
Patrik Axelsson

Ekan AB Patrik Axelsson är examinerad civilingenjör i Industriell ekonomi från Chalmers. Med sig i bagaget har han erfarenheter från ett större investmentbolag genom en traineetjänst med fokus på verksamhets- och processutveckling av de ingående industribolagen. Under sin tid på Ekan har uppdragen i första hand omfattat behovs- och marknadsanalyser, processkartläggningar och verksamhetsutveckling med...

Maria Sjöstedt