Kontaktpersoner

Pär Pihlqvist
Patrik Hermansson

Ekan AB Patrik har en bred erfarenhet från etablering av nya verksamheter såväl nationellt som internationellt. Uppdragen idag fokuserar framförallt marknadsanalyser och strategisk positionering, utveckling av styrmodeller, införande av målstyrning samt strategisk HR. Patrik är även certifierad Talent Manager Officer och utbildare i arbetspsykologiska tester och kompetensbaserad rekrytering.

Evalena Lindqvist

Newstart

Mats Dörring
Albin Falkmer
Linnea Kvist

Almega Branschanalytiker på Almega

Lena Hagman

Almega Almegas chefekonom