Blogginlägg

Få bolag vågar vara diversifierade

2013-11-25 14:18 CET Business Arena

2013-11-25 07:54 CET Fönstergruppen Sverige AB www.fonstergruppen.se

Aptus produkter i Helsingborgs högsta byggnad

2013-11-22 16:24 CET Aptus Elektronik AB Aptus fortsätter att delta i spännande projekt. Ett är Helsingborgshems nya flerbostadsfastighet Höjdpunkten - Helsingborgs högsta byggnad. Porttelefon- och passagesystem samt individuell energimätning i lägenheter är signerat Aptus Elektronik AB.

Fasadskylt i rostfritt stål till 24solutions

2013-11-22 12:15 CET Clarex

Miljöcertifierad byggnad — intressant, men inte om det kostar

2013-11-21 10:03 CET JLL I årets omlokaliseringsstudie årets lades en större vikt än tidigare vid att undersöka hur viktig miljön och miljöcertifieringar är för organisationerna vid val av lokal. Det visade sig att fler är villiga att betala mer för miljöcertifiering - men bara om merkostnaden är liten.

McKinsey studie visar att beteendeförändringar kan spara 20 % energi

2013-11-20 10:18 CET KTC Koncernen Med allt större krav på att bygga energieffektiva bostäder, lågenergihus eller passiva hus så kommer energieffektiviseringsarbetets resultat avgöras av en mindre teknisk resurs: mänskligt beteende. Människan kommer vara en viktig del för att nå EU:s energimål men också för att nå de stora energibesparingarna.

Helrenovering av P-Garaget Wachtmeister Galleria i Karlskrona

2013-11-19 15:37 CET Mapei Den 11 oktober 2013 invigdes det nyrenoverade p-huset i Wachtmeister gallerian, Karlskrona. Parkeringsytan är ca 5000 m2. Mapei har levererat alla produkterna för denna renovering: primer, golvspackel, färg till väggar och parkeringsbeläggning.

En annan del av (studentbostads)världen

2013-11-19 10:38 CET Studentbostadsföretagen Förra veckan var vi i Nederländerna. En mycket intressant resa ur flera aspekter. Huvudmålet var att delta på konferensen The Class of 2020 som fokuserade på den europeiska studentbostadsmarknaden och hur man skall få investeringarna i sektorn att öka. Studentbostäder behövs över hela Europa, inte bara i Sverige.

Skyltkoncept och skyltar till Wall of fame Tele2 arena

2013-11-15 13:15 CET Clarex

November: inbrottstjuvarnas julafton

2013-11-15 08:47 CET Induo AB I november ökar inbrotten i villor, mörkret är en orsak. Eftersom bland annat IF rapporterat om trådlösa larm som störs ut berättar vi vad du skall tänka på för att undvika att du också drabbas.