Pressmeddelanden

2015-10-05 12:39 CEST Digitaliseringskommissionen Digitaliseringskommissonen har utvärderat den regionala digitala agendan i Värmland. Regionen har enligt de tillfrågade en topp-position gällande digitalisering inom e-tjänster, digital kompetens och inom entreprenörskap.

2015-10-05 12:39 CEST Digitaliseringskommissionen Digitaliseringskommissionen har utvärderat den regionala digitala agendan i Västmanland. Regionen har enligt de tillfrågade en topp-position gällande digitalisering inom hälsa, vård och omsorg, digital kompetens, samt inom e-tjänster.

2015-10-05 12:39 CEST Digitaliseringskommissionen Digitaliseringskommissionen har utvärderat den regionala digitala agendan i Örebro. Regionen har enligt de tillfrågade en topp-position gällande digitalisering inom bredband, hälsa, vård och omsorg, samt inom kultur.

2015-10-05 12:38 CEST Digitaliseringskommissionen Digitaliseringskommissionen har utvärderat den regionala digitala agendan i Östergötland. Regionen har enligt de tillfrågade en topp-position gällande digitalisering inom hälsa, vård och omsorg, samt inom bredband och digitalt innanförskap.

2015-10-05 12:37 CEST Digitaliseringskommissionen Digitaliseringskommissionen har utvärderat den regionala digitala agendan i Skåne. Regionen har enligt de tillfrågade en topp-position gällande digitalisering inom bredband, digital kompetens och entreprenörskap.

2015-10-05 12:37 CEST Digitaliseringskommissionen Digitaliseringskommissionen har utvärderat den regionala digitala agendan i Kronoberg. Regionen har enligt de tillfrågade en topp-position gällande digitalisering inom skola och utbildning, digital kompetens och inom bredband.

2015-10-05 12:36 CEST Digitaliseringskommissionen Digitaliseringskommissionen har utvärderat den regionala digitala agendan i Jämtland. Regionen har enligt de tillfrågade en topp-position gällande digitalisering inom hälsa, vård och omsorg, bredband, samt inom skola och utbildning.

2015-10-05 12:35 CEST Digitaliseringskommissionen Digitaliseringskommissionen har utvärderat den regionala digitala agendan i Gävleborg. Regionen har enligt de tillfrågade en topp-position gällande digitalisering inom hälsa, vård och omsorg, bredband och inom informationssäkerhet.

2015-10-05 12:35 CEST Digitaliseringskommissionen Digitaliseringskommissionen har utvärderat den regionala digitala agendan i Jönköping. De svarande har givit bilden av en region i toppform, bäst i klassen på allt från kommunal mobilisering och samverkan till förhoppningen om långsiktigt positiv effekt av den regionala digitala agendan.

2015-10-05 12:34 CEST Digitaliseringskommissionen Digitaliseringskommissionen har utvärderat den regionala digitala agendan i Blekinge. Regionen har enligt de tillfrågade en topp-position gällande digitalisering inom digital kompetens, hälsa, vård och omsorg samt inom entreprenörskap.