Pressmeddelanden

2011-10-06 14:00 CEST Olof Palmes Internationella Center Representanter från den syriska oppositionen möts under en konferens i Stockholm den 8-9 oktober. Konferensen samlar ledande företrädare från en rad olika oppositionspartier, organisationer bildade på etnisk och religiös grund, samt författare, universitetslärare, skådespelare och bloggare. Omkring 80 personer väntas delta.

Kulturchefer talar för Johan och Martin

2011-10-06 11:03 CEST Free the Swedish Journalists Johan Persson & Martin Schibbye Anhöriga och vänner till de fängslade journalisterna talar under en manifestation för pressfrihet kl 17 fredag i Göteborg och Stockholm. På talarlistan finns också författare, redaktörer och organisationer för yttrandefrihet: Björn Wiman, Åsa Linderborg, Gabriel Byström, Jesper Huor, Urban Löfqvist, Ola Larsmo, Mats Söderlund, Kerstin Lundell, Mattias Göransson, med flera.

2011-10-04 17:50 CEST Den okända hästen

2011-10-04 06:50 CEST Free the Swedish Journalists Johan Persson & Martin Schibbye En rad organisationer visar sitt stöd för de fängslade svenska journalisterna Johan Persson och Martin Schibbye genom en manifestation fredagen den 7 oktober klockan 17.00, samtidigt i Stockholm och Göteborg.

2011-10-03 13:54 CEST Den okända hästen

Ubåtsfrågan aktualiseras i ny pjäs om politikens villkor

2011-09-23 09:00 CEST Helsingborgs stadsteater Sveriges dåvarande statsminister Olof Palme fick utstå hårda påtryckningar i samband med ubåtskränkningarna på 80-talet. Nu väcks minnena till liv i Henning Mankells nya pjäs Politik som spelas på Helsingborgs stadsteater under hösten. Skådespelaren Fredrik Dolk blev själv ögonvittne till ubåtsdramatiken, vilket han och den övriga ensemblen har dragit nytta av under pjäsens utveckling.

2011-09-14 13:12 CEST Uppsala universitet Fred, utveckling och mänskliga rättigheter är temat för Jan Eliasson, diplomat och Sveriges utrikesminister april-oktober 2006, när han håller årets Dag Hammarskjöldföreläsning i universitetsaulan den 18 september.

2011-09-13 21:57 CEST Den okända hästen

2011-08-22 11:57 CEST Seglora smedja Seglora smedjas chefredaktör Helle Klein har blivit invald som ledamot av Utrikespolitiska samfundet. Samfundet är huvudman åt Utrikespolitiska institutet.

2011-08-11 01:00 CEST Den okända hästen