Pressmeddelanden

2011-10-03 13:54 CEST Den okända hästen

Ubåtsfrågan aktualiseras i ny pjäs om politikens villkor

2011-09-23 09:00 CEST Helsingborgs stadsteater Sveriges dåvarande statsminister Olof Palme fick utstå hårda påtryckningar i samband med ubåtskränkningarna på 80-talet. Nu väcks minnena till liv i Henning Mankells nya pjäs Politik som spelas på Helsingborgs stadsteater under hösten. Skådespelaren Fredrik Dolk blev själv ögonvittne till ubåtsdramatiken, vilket han och den övriga ensemblen har dragit nytta av under pjäsens utveckling.

2011-09-14 13:12 CEST Uppsala universitet Fred, utveckling och mänskliga rättigheter är temat för Jan Eliasson, diplomat och Sveriges utrikesminister april-oktober 2006, när han håller årets Dag Hammarskjöldföreläsning i universitetsaulan den 18 september.

2011-09-13 21:57 CEST Den okända hästen

2011-08-22 11:57 CEST Seglora smedja Seglora smedjas chefredaktör Helle Klein har blivit invald som ledamot av Utrikespolitiska samfundet. Samfundet är huvudman åt Utrikespolitiska institutet.

2011-08-11 01:00 CEST Den okända hästen

2011-07-26 01:48 CEST Den okända hästen

2011-07-23 15:41 CEST Den okända hästen

2011-07-05 10:13 CEST Olof Palmes Internationella Center Palmecentrets seminarier i Almedalen 2011 uppmärksammar Burma och Palestina. Bland talarna finns den tidigare politiska fången Min Min som berättar om sina erfarenheter som militärregimens fånge i Burma. Han satt fem år i fängelse på grund av att han försökt starta en studentorganisation.

2011-07-04 07:00 CEST Den okända hästen