Dokument

Getnö Gård Gäddsafari

2012-07-17 21:36 CEST The Great Swedish Nature

Sommarhälsning från projektet framtidsspaning

2012-07-05 14:44 CEST Hästnäringens Nationella Stiftelse Halva året har gått och det har blivit dags att berätta vad som har hänt och vad som händer härnäst inom hästnäringens Framtidsspaning. Under våren har projektgruppen tillsammans med organisationernas styrelser processat nulägesanalysen och prioriterat områden för respektive organisation att arbeta vidare med. Här kan du ladda ner hela sommarhälsningen.

Har vi rätt tempo för omvärlden? En stallnära nulägesnalys med stort hopp om framtidens hästnäring

2012-07-05 14:39 CEST Hästnäringens Nationella Stiftelse Har vi rätt tempo för omvärlden? Den frågan ställde sig Hästnäringens Ungdomssatsning och samarbetsorganisationerna Avelsföreningen för Svenska Varmblodiga Hästen, Svensk Galopp, Svensk Travsport, Svenska Islandhästförbundet, Svenska Hästavelsförbundet och Svenska Ridsportförbundet hösten/vintern 2011 vid tio framtidsspaningar. Närmare 560 personer i åldrarna 13-73 år deltog.

Nyhetsbrev från Europeiska Hästnätverket

2012-06-29 15:14 CEST Hästnäringens Nationella Stiftelse Nyhetsbrev från Europeiska Hästnätverket sommaren 2012.

Remissyttrande över ny djurskyddslag (SOU 2011:75)

2012-06-21 12:29 CEST Svenska Kennelklubben Svenska Kennelklubben har i sitt remissvar två principiella invändningar som rör hur branscherfarenhet ska utnyttjas bättre samt att samhällsnyttiga hundar behöver relevant träning, även när det innebär att hundarna utsätts för en viss risk.

Program och kartfolder Hitta till havet

2012-06-20 09:11 CEST Malmö stad

Affischer Hitta till havet

2012-06-20 09:11 CEST Malmö stad

Djurens Rätt remissyttrande till betänkandet Ny Djurskyddslag

2012-06-12 18:06 CEST Djurens Rätt

Hästnäringens gemensamma yttrande avseende översyn av djurskyddslagstiftningen

2012-06-05 13:53 CEST Hästnäringens Nationella Stiftelse Här kan du ladda ner hästnäringens gemensamma yttrande om förslaget till ny djurskyddslag som har skickats in till Landsbygdsdepartementet. Följande organisationer har skrivit under yttrandet: ASVH, Brunte, SG, ST, ST, SH, SIF, SvRF, Wras och HNS. Hästnäringens gemensamma yttrande avseende betänkande av översyn av djurskyddslagstiftningens utformning och innehåll, SOU 2011:75.

HNS Årsredovisning 2011

2012-05-22 16:53 CEST Hästnäringens Nationella Stiftelse Här kan du ladda ner HNS Årsredovisningen 2011.