Dokument

Nyhetsbrev från Europeiska Hästnätverket

2012-06-29 15:14 CEST Hästnäringens Nationella Stiftelse Nyhetsbrev från Europeiska Hästnätverket sommaren 2012.

Remissyttrande över ny djurskyddslag (SOU 2011:75)

2012-06-21 12:29 CEST Svenska Kennelklubben Svenska Kennelklubben har i sitt remissvar två principiella invändningar som rör hur branscherfarenhet ska utnyttjas bättre samt att samhällsnyttiga hundar behöver relevant träning, även när det innebär att hundarna utsätts för en viss risk.

Program och kartfolder Hitta till havet

2012-06-20 09:11 CEST Malmö stad

Affischer Hitta till havet

2012-06-20 09:11 CEST Malmö stad

Djurens Rätt remissyttrande till betänkandet Ny Djurskyddslag

2012-06-12 18:06 CEST Djurens Rätt

Hästnäringens gemensamma yttrande avseende översyn av djurskyddslagstiftningen

2012-06-05 13:53 CEST Hästnäringens Nationella Stiftelse Här kan du ladda ner hästnäringens gemensamma yttrande om förslaget till ny djurskyddslag som har skickats in till Landsbygdsdepartementet. Följande organisationer har skrivit under yttrandet: ASVH, Brunte, SG, ST, ST, SH, SIF, SvRF, Wras och HNS. Hästnäringens gemensamma yttrande avseende betänkande av översyn av djurskyddslagstiftningens utformning och innehåll, SOU 2011:75.

HNS Årsredovisning 2011

2012-05-22 16:53 CEST Hästnäringens Nationella Stiftelse Här kan du ladda ner HNS Årsredovisningen 2011.

Djurens Rätts remissvar om betesreglerna

2012-05-14 17:45 CEST Djurens Rätt

Ny rapport: Hästar och uppfödare i Sverige

2012-02-25 10:52 CET Hästnäringens Nationella Stiftelse En sammanställning av nyckeltal för svensk hästuppfödning för åren 2007-2011.

Hästskattningarna 2004 och 2010 – en analys utifrån näringens perspektiv

2012-02-25 09:15 CET Hästnäringens Nationella Stiftelse I Sverige finns idag 360 000 hästar, det framkom i Jordbruksverkets hästskattning från 2010. De senaste åren har antalet hästar ökat, riktigt var ökningen har uppkommit är det ingen som har kunnat svara på. I rapporten Hästskattningarna 2004 och 2010 – en analys utifrån näringens perspektiv har tillgänglig statistik och alla officiella register gåtts igenom för att kartlägga landets hästar.