Pressmeddelanden

2013-03-14 09:54 CET Linköpings universitet (LiU) Två kommuner, två olika organisatoriska modeller. Båda stöter på problem, som de löser, fast på helt olika sätt. Bakslag kan fungera som en hjälp på vägen att utveckla verksamheten, konstateras i en aktuell avhandling i företagsekonomi vid Linköpings universitet.

Hög utbildning viktig på alla samhällsnivåer

2013-03-11 07:01 CET Internationella Handelshögskolan / Jönköping International Business School Mikaela Backman har skrivit en doktorsavhandling som heter ”Regions, Human Capital and New Firm Formation”. I den undersöker hon bland annat vilken effekt högre utbildning (humankapital) får för individer, företag och regioner.

Nytt forskningsprojekt ska rikta blickarna mot Internationella Handelshögskolan i Jönköping

2013-03-07 13:57 CET Internationella Handelshögskolan / Jönköping International Business School Hamrinstiftelsen har donerat pengar till Internationella Handelshögskolan i Jönköping för projektet "Footprint – Att Göra Avtryck i Media. Ett Aktionsforskningsprojekt om JIBS, för JIBS." Med hjälp av sociala och mer traditionella medier ska den forskning som görs på handelshögskolan snabbt och effektivt kommuniceras till omvärlden.

2013-03-05 08:06 CET Internationella Handelshögskolan / Jönköping International Business School Kursen Advanced International Marketing, Trade and Export Management har under våren 2013 bedrivits i samarbete med Business Sweden, EKN, SEK, Swedfund och ALMI, som instiftat ett pris som kommer att utdelas till en studentgrupp den 13 mars. I kursen har studentgrupper fått i uppgift att utarbeta ett förslag till ett svenskt företag/organisation om hur de kan etablera sin verksamhet utomlands.

2013-02-25 08:18 CET MasterCard MasterCard introducerar idag MasterPass™ på Mobile World Congress. MasterPass är en digital betalningslösning som ger konsumenter möjligheten att betala online eller i butik på det sätt som passar deras behov bäst genom ett klick, en svepning eller med hjälp av kontaktlös teknik.

2013-02-22 17:13 CET Starbid StarBid har flyttat till Wenner-Gren Center i Stockholm.

27 miljoner till medieforskning vid JIBS

2013-02-13 16:10 CET Internationella Handelshögskolan / Jönköping International Business School En ny donation från Hamrinstiftelsen gör det möjligt att fortsätta utveckla forskningen inom medieekonomi vid Internationella Handelshögskolan i Jönköping (JIBS).

Pris till app för synskadade

2013-02-07 13:25 CET Internationella Handelshögskolan / Jönköping International Business School Årets förstapris i JIBS Entrepreneuship Challenge gick till två studenter som utvecklat en smartphone-applikation som innebär att seende personer kan anmäla sig som frivilliga för att ledsaga synskadade runtom i Sverige och Danmark.

2013-02-06 07:00 CET Linköpings universitet (LiU) Konkurrensutsättningen av den offentliga sektorn skulle leda till att fler kvinnor startade företag. Det var politikernas förhoppning. Men resultatet så här långt är att fler män än kvinnor driver företag i flertalet branscher, även bland de kvinnodominerade. Det visar en lic-avhandling i företagsekonomi vid Linköpings universitet.

2013-02-01 11:10 CET Internationella Handelshögskolan / Jönköping International Business School Studentföreningen JSA Investment Club kommer att delta i Nordnets tävling ”Utmanarna och Experterna” från och med den 1 februari.