Pressmeddelanden

Darwinism ger ny kunskap om affärsrelationer

2013-06-04 11:55 CEST Örebro universitet Forskning om affärsrelationer handlar i hög grad om det som utmärker bra relationer och mest om etablerade relationer. I sin doktorsavhandling vid Örebro universitet har Johan Kask undersökt om det med hjälp av Generalized Darwinism går att få ny kunskap om och förklaringar till hur affärsrelationer uppkommer och förändras med tiden.

2013-05-27 15:12 CEST Södertörns högskola Den 17 maj besöker forskare Malmö, för att i en fokusgrupp med lokalt engagerade personer diskutera bland annat om Skåne är en eller flera gastronomiska regioner. Detta för att på regeringens initiativ föreslå ett arbetssätt för att skapa gastronomiska regioner i hela landet. Projektet leds av Paulina Rytkönen vid Södertörns högskola, i projektgruppen ingår även LRF och Restaurangakademien.

Övertro på ekonomiska teorier orsaken till finanskrisen

2013-05-27 14:09 CEST Institutet för Framtidsstudier Finanskrisen har avslöjat ett ödesdigert fel med de ekonomiska teorier som används av ekonomiska praktiker och tillsynsmyndigheter. Felet utgörs av en övertro på dessa teoriers tillförlitlighet. Det menar den norska professorn Jon Elster, en av Nordens mest citerade samhällsforskare, och under ett seminarium den 5 juni, diskuterar han hur det här fenomenet har uppstått och vad man kan göra åt det.

2013-05-23 15:46 CEST Internationella Handelshögskolan / Jönköping International Business School Den 23 maj beslutade JIBS styrelse, efter en rekommendation från vd Johan Roos, att inte längre erbjuda Affärsjuristprogrammet på kandidatnivå från och med höstterminen 2013. Styrelsen har också beslutat att masterprogrammet i Affärsjuridik kommer att ha sitt sista intag hösten 2013. Alla nuvarande studenter på kandidat- och masterprogrammet kommer att få fullfölja sina utbildningar.

Dra inte alla klädfirmor över en kam

2013-05-23 08:48 CEST Linköpings universitet (LiU) Husraset i Bangladesh för en månad sedan dödade mer än 1100 textilarbetare, mestadels unga kvinnor, och spädde på en redan stark opinion mot de usla arbetsförhållandena. Men debatten behöver nyanseras och goda initiativ lyftas fram, säger Nandita Farhad, själv från Bangladesh.

2013-05-16 07:22 CEST Internationella Handelshögskolan / Jönköping International Business School I en ny doktorsavhandling analyserar Cristina Trenta icke-hierarkiska nätverk (P2P-nätverk) utifrån konsumtionsbeskattning och upphovsrätt.

Framtidens business intelligence – miljoner till ny forskning vid handelsinstitutet SIIR

2013-05-14 08:30 CEST Högskolan i Borås Många handelsföretag lagrar allt mer data för att skaffa sig konkurrensfördelar med hjälp av Business Intelligence (BI). Ett nytt forskningsprojekt vid Högskolan i Borås ska nu undersöka hur BI-verktygslådan kan utökas.

Ömsesidiga överenskommelser kan strida mot lagstiftningen

2013-05-06 08:35 CEST Internationella Handelshögskolan / Jönköping International Business School En ny doktorsavhandling från Jönköping International Business School visar att ömsesidiga överenskommelser enligt skatteavtal kan strida mot svensk lagstiftning. Avhandlingen är skriven av Ann-Sophie Sallander.

2013-04-26 15:53 CEST Nordiska Afrikainstitutet Fem svenska ministrar, Carl Bildt, Ewa Björling, Anders Borg, Gunilla Carlsson och Birgitta Ohlsson, åker till Världsekonomiskt forum om Afrika i Kapstaden, 8-10 maj. Därför har NAIs nya direktör, Iina Soiri, gjort en checklista åt ministrarna. NAI INBJUDER TILL PRESSTRÄFF OM AFRIKAS EKONOMISKA SITUATION Tisdag 7 maj, klockan 10.00 -11.00 Bagdad Café, Medelhavsmuseet Fredsgatan 2.

2013-04-24 18:02 CEST Starbid Forex Bank i Sverige anklagar det svenska öresauktionsföretaget Starbid för varumärkesintrång samt hotar med rättsliga åtgärder. Starbid är ett företag som auktionerar olika valutor på nätet med vanliga människor som huvudsaklig målgrupp.