Pressmeddelanden

När företag misslyckas – hur går man vidare?

2012-11-26 13:18 CET Internationella Handelshögskolan / Jönköping International Business School När ett företag misslyckas kan det leda till lärdomar, som i sin tur kan bli en språngbräda till framtida framgångar. Men det kan också innebära en kris som det är svårt att återhämta sig från. Anna Jenkins fokuserar i sin doktorsavhandling på hur företagare drar lärdom, reagerar känslomässigt och återhämtar sig från de emotionella och ekonomiska kostnaderna av en konkurs.

Premiär för direktsänd akademisk talkshow

2012-11-19 08:02 CET Stockholms universitet Crosstalks heter webbtv-programmet som har premiär den 20 november. Här möter du livliga och intressanta diskussioner mellan ledande forskare, publiken på plats och människor runtom i världen. Bakom programmet står Stockholms universitet och KTH.

Sluten budgivning leder till högre auktionspriser

2012-11-14 14:00 CET Örebro universitet Ny forskning visar att det är stor skillnad mellan auktioner med öppen respektive sluten budgivning. De slutna buden leder till väsentligt högre priser, kanske för höga i vissa typer av auktioner. – Detta blir extra viktigt att ta hänsyn till i större sammanhang som till exempel EU:s försäljning av utsläppsrätter, säger Joakim Ahlberg, forskare i nationalekonomi vid Örebro universitet.

VALUTOR PÅ VÄG ATT BLI VÄRDELÖSA

2012-11-07 00:47 CET Starbid Den finansiella provoceringstjänsten har börjat att expandera globalt. StarBid som har varit i den svenska marknaden i ungefär 6 månader har nu övergått till den internationella marknaden där människor från Ryssland, USA, Kina, Japan, Rumänien, Italien, Spanien, Malta, Indien, Australien, Ungern osv. börjat buda på valutaauktioner och få de att se ut att vara värda noll.

2012-11-06 08:54 CET Internationella Handelshögskolan / Jönköping International Business School Internationella Handelshögskolan i Jönköping (JIBS) anordnar för första gången en konferens där studenter, forskare och näringsliv möts för att diskutera så kallad "free-riding" i handeln.

2012-10-29 10:54 CET MasterCard 196 kronor. Så mycket kontanter har svensken i genomsnitt i sin plånbok. Unga har minst kontanter, 144 kronor. De är dessutom mest positivt inställda till nya innovativa betalningslösningar, visar MasterCards senaste konsumtionsindex.

2012-10-19 16:12 CEST Högskolan i Gävle Ekonomprogrammet vid Högskolan i Gävle är med bland de utbildningar som har störst antal sökande i första hand till vårterminen 2013.

Från knallen till Textile and Fashion Center – ny bok om företagande i Sjuhärad

2012-10-18 11:00 CEST Högskolan i Borås Med den nyutgivna boken Uthålligt företagande – Om regionala förutsättningar och förhållningssätt vill författarna Björn Brorström, Anders Edström, Torbjörn Ljungkvist och Margareta Oudhuis vid Högskolan i Borås rikta fokus mot Sjuhäradsbygdens förmåga att effektivt anpassa sig. Tiderna och förutsättningarna har förändrats men Boråsbygdens textila image består.

2012-10-18 09:27 CEST Örebro universitet Ny teknik har gett företag tillgång till många nya kanaler för marknadsföring och försäljning. Forskare vid Örebro universitet har fått 1,5 miljoner kronor från Handelns Utvecklingsråd för att analysera hur företag på bästa sätt kan kombinera det traditionella med det nya.

Ny bok - Familjeföretagande: affärer och känslor

2012-10-16 09:00 CEST Internationella Handelshögskolan / Jönköping International Business School Det har länge saknats en aktuell forskningsbaserad volym på svenska som ger en samlad bild av familjeföretag och familjeföretagande. ”Familjeföretagande: affärer och känslor” är den första heltäckande boken på svenska i ämnet och skildrar svenska förhållanden samtidigt som den är förankrad i internationell forskning. Bland redaktörerna finns Ethel Brundin, Leif Melin och Mattias Nordqvist, JIBS.