Pressmeddelanden

2013-11-20 09:22 CET Linköpings universitet (LiU) Prissättning - Affärsekologier, affärsmodeller och prismodeller heter en helt nyutkommen bok, skriven av fem författare som alla har en bakgrund på Linköpings universitet. Boken handlar om ett vitt fält inom företagsekonomin och är sprungen ur ett forskningsprojekt i samarbete med Ericsson.

Mer järnväg ger fler jobb

2013-11-20 08:00 CET Högskolan i Jönköping Forskare på Jönköping International Business School har undersökt vad det skulle innebära för tillväxten att bygga ut järnvägsnätet, i forskningsstudien Tillgänglighet – Tillväxt – Planering. Nu är projektet avslutat, och resultaten visar på sambandet mellan ökad tillgänglighet och regional utveckling. Över 12 000 nya jobb kan skapas i regionerna omkring Norrköping, Linköping, Jönköping och Borås.

Israels ambassadör besöker JIBS och utmärkelsen Årets Entreprenör delas ut

2013-11-18 15:20 CET Högskolan i Jönköping Besök av Israels ambassadör och prisutdelningen för Årets entreprenör toppar Global Entrepreneurship Week på Jönköping International Business School. Global Entrepreneurship Week är världens största evenemang för att uppmärksamma dem som vågar göra verklighet av sina idéer, stimulerar den ekonomiska utvecklingen och förbättrar livet för andra människor.

Höghastighetsbanan Stockholm – Oslo är inte lönsam

2013-11-18 11:47 CET Örebro universitet Kan samhället räkna hem de väldiga investeringsbelopp som höghastighetståg kräver? Lars Hultkrantz, professor i nationalekonomi vid Örebro universitet, reder ut hur sådana beräkningar bör göras i en vetenskaplig artikel i Journal of Rail Transport Planning & Management. Hans beräkningar visar att höghastighetsbanan mellan Stockholm och Oslo inte är lönsam.

2013-11-17 18:37 CET Eco Innovation AB Miljarder € för innovation i företag finns i EU:s Horisont 2020 Forskning & Innovation. Små- och medelstora företag (SMF) kan få 50000 € för att utveckla koncept. För vidare arbete kan fås 3 miljoner €. Projekt för SMF förenklas radikalt. Chansen till EU-stöd ökar betydligt om arbetet kommer igång snabbt. Därför ordnar Eco Innovation AB utbildning redan 17/12 dvs. bara 6 dagar efter utlysningen.

2013-11-10 19:43 CET Högskolan i Gävle Högskolan i Gävle arrangerar för första gången en nationell konferens om entreprenör-skap. Den 12-13 november samlas företagare, konsulter, forskare och studenter kring diskussioner om entreprenörskap och lärande.

2013-10-10 08:23 CEST Södertörns högskola Genom ett nytt EU-direktiv öppnas dörren för planerad vård inom medlemsländerna. I oktober 2013 ska rätten vara införlivad med nationell lagstiftning. Vilka blir konsekvenserna för sjukvården i Sverige och inom EU? Den frågan ska forskare vid Södertörns högskola besvara i projektet "Sveriges utmaningar och möjligheter inom medicinturism".

2013-10-09 15:15 CEST Högskolan i Jönköping Universitetskanslersämbetet ger masterexamen i nationalekonomi som ges vid Internationella Handelshögskolan omdömet hög kvalitet i uppföljningen av förra årets kvalitetsutvärderingar.

JIBS-forskare ska göra det krångliga enkelt

2013-10-03 14:04 CEST Högskolan i Jönköping Forskning handlar om att göra världen begriplig och bättre för oss som bor i den. Men ibland är forskningsrön svåra att förstå. Och det är synd, för forskarna forskar ju inte bara för sin egen skull. Därför startar Internationella handelshögskolan i Jönköping (JIBS) projektet Vertikals, där fyra forskare ska bli bättre på att nå ut med sin forskning och göra den begriplig.

Swinx visar effektiv fakturatolkning på Ekonomimässan i Kista, 9-10 okt

2013-10-03 13:43 CEST SWINX AB 9-10 oktober är det dags för den stora Ekonomimässan i Stockholm. På plats finns de ledande leverantörerna av produkter inom ekonomiområdet. Swinx - Trendator AB kommer att delta för att visa upp de senaste nyheterna för effektiv fakturahantering med Swinx ScanLev