Pressmeddelanden

Expanding Markets Award - vinnarna utsedda

2014-03-13 15:06 CET Jönköping University Tre masterstudenter på JIBS har tilldelats Expanding Markets Award, ett pris på 10000 kr för den bästa export- och marknadsföringsplanen för ett svenskt företag. Priset sponsras av Business Sweden, ALMI, EKN, SEK och Swedfund. Prisutdelningen, som avslutade masterkursen "Advanced International Marketing, Trade and Export Management ", ägde rum på JIBS onsdagen den 12 mars.

Studenter stärker svenska företags exportpotential

2014-03-10 12:55 CET Jönköping University Pressinbjudan till utdelningen av Expanding Markets Award den 12 mars kl 13.00 på Mariedal, Högsolan i Jönköping. Stipendiet ges till den mest framgångsrika redovisningen och lösningen för hur ett svenskt företag kan marknadsföra sina produkter internationellt.

Teknologi, ekonomi och design möts i kreativt projekt

2014-02-21 08:00 CET Jönköping University På måndag ska studenter från tre lärosäten träffas i Värnamo för att samarbeta och hitta kreativa lösningar till olika företag. Det är ekonomistudenter från Internationella Handelshögskolan i Jönköping, teknologer från KTH och designstudenter från Linnéuniversitetet som ska arbeta tillsammans i grupper med minst en student från varje inriktning i varje grupp.

Att gasa och bromsa sig samtidigt ur en kris

2014-02-10 10:23 CET Linköpings universitet (LiU) Kriser i företag möts normalt med kostnadsbesparingar och nedskärningar. Men att parallellt satsa på nya utvecklingsvägar är ett sätt att besegra krisen, visar en fallstudie vid Helix, Linköpings universitet.

Pressinbjudan: En dag med fokus på hållbarhet

2014-02-10 08:00 CET Jönköping University Termer som ”hållbart företagande” och ”Corporate Social Responsibility” hörs allt oftare. Men vad innebär de egentligen? Hur kan företag jobba med hållbarhet utan att förlora i lönsamhet? Internationella Handelshögskolan i Jönköping bjuder in till Responsible in action day – en dag som reder ut begreppen. Hela evenemanget hålls på engelska.

Presentationer av Ragnar Söderbergprojekt i ekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm

2014-02-06 08:15 CET Ragnar Söderbergs stiftelse Den 14 februari hålls presentationer av de fyra Ragnar Söderbergprojekt i ekonomi 2013, vid Handelshögskolan i Stockholm. Presentationerna modereras av Per Krusell, som också är en del av dagens expertpanel tillsammans med Tore Ellingsen och Carin Holmquist. Eventet är öppet för intresserade i mån av plats.

Ny metod underlättar förståelsen av ekonomiska och politiska förändringar

2014-01-17 15:01 CET Institutet för Framtidsstudier Forskare vid Institutet för Framtidsstudier och Uppsala universitet har utvecklat en ny metod för att studera komplexa samhällsfenomen. Metoden gör det möjligt att ur stora mängder data, upptäcka mönster och samband som annars skulle vara svåra att hitta. Mjukvaran finns redan tillgänglig, och idag publiceras en artikel om metoden i den vetenskapliga tidskriften PLoS ONE.

Hur värderar man en framtid?

2014-01-17 14:30 CET Jönköping University Intern och extern redovisning har i grunden olika syften. Men när ett företag börjar använda International Financial Reporting Standards (IFRS), blir den interna rapporteringen ihopkopplad med den externa. I en ny doktorsavhandling har Berit Hartmann undersökt hur det fungerar i praktiken, och hur det påverkar hur ett företaget uppfattar och beskriver sin framtid.

CFL-doktorand visar hur små företag utvecklar och kommersialiserar nya produkter

2014-01-16 14:37 CET Högskolan i Gävle Lars Löfqvist, doktorand i industriell ekonomi vid Högskolan i Gävle, visar i sin avhandling hur företag med färre än 50 anställda utvecklar och kommersialiserar nya varor och tjänster.

Hur små företag utvecklar och kommersialiserar nya produkter

2014-01-16 11:36 CET Högskolan i Gävle Lars Löfqvist, doktorand i industriell ekonomi vid Högskolan i Gävle, visar i sin avhandling hur företag med färre än 50 anställda utvecklar och kommersialiserar nya varor och tjänster.