Pressmeddelanden

2013-09-24 08:30 CEST MasterCard Basware och MasterCard ingår partnerskap som kommer att revolutionera betalningsprocessen kring e-fakturering för företag. Den nya lösningen förenklar och förbättrar kassaflödet för både köpare och leverantörer och försäkrar att leverantörer får betalt direkt när fakturan är godkänd, samtidigt som betalningsvillkoren för köparna förlängs.

JIBS utökar exporten av kunskap till Afrika

2013-09-23 08:49 CEST Internationella Handelshögskolan / Jönköping International Business School Internationella Handelshögskolan i Jönköping (JIBS) ska med hjälp av medel från Sida utveckla forskarutbildningarna inom ekonomi vid University of Rwanda. Redan nu i höst börjar arbetet på plats i Rwanda.11 svenska lärosäten är delaktiga i Sidaprojektet som ska stötta University of Rwanda i en satsning på forskning och forskarutbildning.

Särskilda egenskaper skapar fördelar för familjeföretag

2013-09-16 08:41 CEST Internationella Handelshögskolan / Jönköping International Business School Familjeföretag är komplexa. Inom varje företag finns egenskaper som först kan anses vara motsatser. Börje Boers har sett på familjeföretag ur ett dualitetsperspektiv. Boers försvarade framgångsrikt sin doktorsavhandling i företagsekonomi "Organizational identity construction in family businesses a dualities perspective", vid Internationella Handelshögskolan i Jönköping den 13 september.

Sverige visar vägen på global hållbarhetskonferens

2013-09-02 17:00 CEST Svenska Teknik&Designföretagen Med krympande naturresurser, en kraftig urbanisering och överdimensionerad konsumtion krävs en ny syn på hållbar samhällsutveckling. Det konstateras i hållbarhetsrapporten ”Rethink Cities”, som presenteras när den internationella teknikkonsultbranschen träffas i Barcelona den 15-18 september.

Statliga Fouriertransform investerar i Rototest

2013-08-27 09:00 CEST Rototest Med positiva tillväxtsiffror från både Nordamerika och Europa så väljer nu statliga venture capital-bolaget Fouriertransform att satsa i svenska tillväxtföretaget Rototest.

Inte större bidragsberoende bland invandrare

2013-08-23 12:05 CEST Örebro universitet Det finns inget som tyder på att invandrare blir mer beroende av socialbidrag än infödda svenskar. Det här redovisar forskare vid bland annat Örebro universitet i en nyligen publicerad artikel. Forskarnas arbete har väckt uppmärksamhet eftersom de utarbetat en statistisk modell, som väver in också variabler som egentligen inte går att mäta.

Nya Swinx ScanLev tolkar QR-koder och automatiserar fakturahanteringen

2013-08-12 13:36 CEST SWINX AB Med QR-koder på fakturorna förenklas hanteringen avsevärt. Nya Swinx ScanLev läser koden, tolkar innehållet och fakturauppgifterna registreras automatiskt. Fakturan distribueras elektroniskt, attesteras via mail, web eller mobil och förs sedan till affärssystemet för bokföring och utbetalning. Aldrig har fakturahantering varit enklare!

Handbollslaget IFK ger nöjda invånare

2013-07-05 14:15 CEST Högskolan Kristianstad Ju bättre det går för handbollslaget IFK Kristianstad, ju mer knyter Kristianstadsborna an till sin stad. Det visar en magisteruppsats som två nyexaminerade ekonomistudenter från Högskolan Kristianstad skrivit.

Välfärdspolitiken får oss att arbeta mer - och mindre

2013-06-27 14:00 CEST Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond Yngre generationer tycks ha anammat en ny arbetsmoral och utnyttjar välfärdsförsäkringar, såsom sjukförsäkringen, i högre grad än äldre generationer. Samtidigt lönearbetar svenskar överlag mer än andra i EU. Det visar ekonomerna Martin Ljunge och Kelly Ragan i ett nyligen avslutat projekt om svenskars arbete.

1,5 miljoner till nationellt samarbete inom nationalekonomi

2013-06-20 11:56 CEST Örebro universitet Lars Hultkrantz, professor vid Örebro universitet, har fått 1,5 miljoner kronor från Jan Wallanders och Tom Hedelius Stiftelse samt Tore Browalds Stiftelse för att ytterligare utveckla arbetet inom Swedish Graduate Program in Economics. Det är ett samarbete mellan tio universitet, högskolor och forskningsinstitut inom forskarutbildning i nationalekonomi.