Pressmeddelanden

2013-02-01 11:10 CET Internationella Handelshögskolan / Jönköping International Business School Studentföreningen JSA Investment Club kommer att delta i Nordnets tävling ”Utmanarna och Experterna” från och med den 1 februari.

Lögn, förbannad lögn och prognoser

2013-02-01 08:12 CET Norstedts Lögn, förbannad lögn och prognoser En bok om finansmarknadens självbedrägerier Varför gör vi så ofta felinvesteringar? Varför jagar alla några få upphaussade aktier? Varför tror folk att de ska klara sig bättre än genomsnittet på marknaden? Och hur uppstår egentligen finansiella bubblor?

Dags för prisutdelning i JIBS Entrepreneurship Challenge

2013-01-31 16:31 CET Internationella Handelshögskolan / Jönköping International Business School Onsdag den 6 februari är det dags för prisutdelning i JIBS Entrepreneurship Challenge, där studenter tävlar om den bästa affärsidén. Ceremonin äger rum i JIBS entré kl. 15. Totalt kommer 100 000 kr att delas ut.

Ny forskning om människors vilja till ansvarstagande på jobbet

2013-01-22 13:50 CET Örebro universitet Örebroforskaren Helén Stockhult har undersökt vad det är som gör att människor väljer att engagera sig, ta ansvar och göra det lilla extra på jobbet. Helén Stockhults avhandling i företagsekonomi visar att svaret finns i det sociala samspelet och i dialogen mellan människor, men att medarbetares agerande följer ett mer komplicerat mönster än företagslogiken.

2013-01-08 16:59 CET Örebro universitet Miljoner till Örebroforskare Forskare vi Örebro universitet har fått cirka 8 miljoner kronor från KK-stiftelsen och närmare 9 miljoner kronor från forskningsrådet Formas till en rad olika projekt inom många olika forskningsoråden. KK- stiftelsen och Formas hör till de viktigaste bidragsgivarna till forskningen i Sverige.

Utbildningsföretag väljer Swinx ännu en gång.

2012-12-21 09:36 CET SWINX AB När Yrkeshögskolan i Kalmar skulle välja partner och system för sin utbildning i tid- och projektredovisning föll valet ännu en gång på Swinx. De blivande redovisningsekonomerna som genomgår en utbildning i Nordic Business Institutes (NBI) regi drillas under tre dagar i Swinx programvaror. Syftet är att få en inblick i praktiskt och modernt administrativt arbete för tjänsteföretag.

2012-12-20 10:22 CET Linköpings universitet (LiU) Tänk först, bygg sen! Med en mer långsiktig upphandlingsprocess skulle järnvägens underhåll kraftigt kunna förbättras, samtidigt som material- och miljökostnader skulle minska. I en lic-avhandling vid LiU föreslås Trafikverket införa en ny affärsmodell med ett livscykeltänkande.

2012-12-14 10:51 CET Örebro universitet Att föra in mjuka värden som förtroende, goda relationer och öppenhet bland traditionellt hårda ekonomiska styrmekanismer kan få organisationer och människor att växa och utvecklas. Det har Gabriella Wennblom kommit fram till i sin doktorsavhandling i ekonomi vid Örebro universitet, som handlar om ekonomistyrning och förtroende.

2012-12-14 10:14 CET Växlapengar.nu

Det digitala ekosystemet – en väg till framgång

2012-12-07 07:00 CET Internationella Handelshögskolan / Jönköping International Business School Ahmad Ghazawneh försvarade framgångsrikt sin doktorsavhandling i informatik på Internationella Handelshögskolan i Jönköping den 6 december. Avhandlingen har titeln ”Towards a Boundary Resources Theory of Software Platforms”.