Pressmeddelanden

2013-04-10 09:15 CEST Axellan I en tid då arbetslösheten bland unga ökar så väljer allt fler att driva sin egen verksamhet. Historisk sett så har många innovationer kommit i tider då bristen på arbetstillfällen lett till att allt fler vågat satsa på något nytt och något eget. Trots att det finns många unga kreativa människor som vill driva något eget så saknas det bra verktyg och hjälp för alla blivande entreprenörer.

Topplacering för JIBS ekonomiutbildningar

2013-04-09 14:44 CEST Internationella Handelshögskolan / Jönköping International Business School URANK har genomfört en oberoende rankning av högskolor och universitet i Sverige. Inom ämnet ekonomi (det vill säga de utbildningar som erbjuds av JIBS) placerade sig Högskolan i Jönköping på en tredjeplats. Bland de lärosäten som har rätt att utfärda civilekonomexamen kommer Jönköping på första plats, och för kriteriet Internationalisering rankas JIBS utbildningar också som nummer ett.

2013-04-05 08:31 CEST Internationella Handelshögskolan / Jönköping International Business School Den 26 mars blev JIBS en del av initiativet PRME – The Principles of Responsible Management Education (ungefär ”Principer för ansvarsfull managementutbildning). Detta inkluderar sex riktlinjer som ska hjälpa och inspirera handelshögskolor att främja företags hållbarhet och sociala ansvar. Totalt deltar ungefär 480 handelshögskolor i världen, varav tre i Sverige.

2013-04-02 07:00 CEST Uppsala universitet Från naturromantiska slogans som ”Nordens Venedig” till marknadsföring som framhäver Stockholmsregionen som attraktiv för företagare och inflyttare såväl som för turister. I sin nya bok Att sälja en stad: Stockholms besöksnäring 1936-2011 ger Karin Ågren en historisk tillbakablick över hur Stockholms turistorganisationer sålt huvudstaden i världen.

2013-03-26 07:00 CET Uppsala universitet I en ny avhandling har företagsekonomen Susanne Åberg undersökt vilken nytta svensk industri har av forskningslaboratoriet CERN. Avhandlingen visar att den verkliga nyttan och kunskapsöverföringen sker när företagen har specifika samarbeten med eller levererar till CERN. Konstruerade forum för tekniköverföring mellan forskningen och företagen fungerar inte särskilt bra.

Ny doktorsavhandling i nationalekonomi: Vilka faktorer påverkar bostadspriserna?

2013-03-25 08:30 CET Internationella Handelshögskolan / Jönköping International Business School Pia Nilsson har doktorerat i nationalekonomi. Avhandlingen har titeln ”Price Formation in Real Estate Markets” och handlar om prisbildning på fastighetsmarknaden, differentierade produkter och hur lokala faktorer påverkar mark- och bostadspriser.

2013-03-20 14:21 CET Talos Analytics

Företagandet på Ideon rekordstort – lyfter hela regionen

2013-03-20 13:30 CET Ideon Under 2012 etablerade sig 74 företag på Ideon i Lund, en av norra Europas mest framgångsrika innovationsmiljöer – det är fem fler än rekordåret 2011 och pekar på en uppåtgående trend att Ideon växer och bidrar till positiv utveckling i hela regionen.

Hästintresse ledde till prisad doktorsavhandling

2013-03-19 07:48 CET Högskolan Kristianstad Ända sedan barnsben har Elin Smith varit intresserad av hästar. När hon skulle skriva sin doktorsavhandling i ekonomi om styrning och entreprenörskap var det ganska självklart att hon bland annat skulle studera ridskolor. Ett vinnande koncept skulle det visa sig.

Fyra författare bakom butikschefens egen lärobok

2013-03-19 07:00 CET Högskolan i Skövde Tre företagsekonomer och en socialpsykolog, alla verksamma vid Högskolan i Skövde. Tillsamman har de skrivit en lärobok för en yrkesgrupp som bara i Sverige består av tiotusentals personer: Butikschefer.