Pressmeddelanden

Tillfälligt stopp för återvinning vid Preem i Västerhaninge

2014-05-19 17:31 CEST FTI – Förpacknings- och Tidningsinsamlingen Den 23 maj tvingas Förpacknings- och Tidningsinsamlingen tillfälligt stänga ned en av återvinningsstationerna i Västerhaninge. Det är med anledning av att ändringar på grannfastigheten ska göras som innebär att stationen varken kommer att kunna tömmas eller användas i fortsättningen.

2014-05-19 11:23 CEST Grafiska Företagen Grafiska Företagens Förbund, GFF, har klagat till EU-kommissionen och ifrågasatt om offentligt stöd till ett enskilt företag i Polen är förenligt med EG-rätten. GFF menar att det offentliga stödet snedvrider konkurrensen mellan de företag som har möjlighet att erhålla stöd jämfört med företag som inte har sådan möjlighet. Därmed påverkas samhandeln mellan länder.

Nedbrytbart material ger grönare möjligheter – Avisera levererar biologiskt nedbrytbara kassar till Houdini

2014-05-15 09:05 CEST Avisera Houdini är ett svenskt klädföretag med fokus på prestanda och komfort. En stor del av Houdinis sortiment tillverkas av returfiber eller förnyelsebara fibrer, och en ännu större del är helt återvinningsbara eller biologiskt nedbrytbara. I samma linje har Houdini har valt biologiskt nedbrytbara plastkassar och e-handelspåsar från Avisera.

Tömningarna av våra återvinningsstationer i centrala Stockholm påverkas av Ban Ki Moon:s besök idag

2014-05-14 15:06 CEST FTI – Förpacknings- och Tidningsinsamlingen Liksom när Barack Obama besökte oss 2013 får nu ett nytt besök påverkan på Stockholmarnas återvinning av förpackningar och tidningar. Besöket av FN:s generalsekreterare medför att FTI (Förpacknings- och Tidningsinsamlingen) måste ändra sina planerade tömningar av behållare vid och städningen av våra återvinningsstationer.

Återvinningsstation i Spångbro tas bort

2014-05-14 13:15 CEST FTI – Förpacknings- och Tidningsinsamlingen Nu tas återvinningsstationen vid COOP Nära i Spångbro bort den 23 maj. Istället hänvisar FTI till återvinningsstationerna vid Sunnerby Livs och Sunnerby industriområde för källsortering av förpackningar av papper, plast, metall och glas samt för tidningar.

Värmländsk förpackningsdesign lockar en av Kinas största varumärkesägare

2014-05-13 09:03 CEST Packaging Arena Shanghai Jahwa – Kinas största varumärkesägare inom skönhetsprodukter var i måndags på besök hos Packaging Arena i Karlstad. De ingick i en delegation från Shanghai som fick besöka en handfull av Packaging Arenas medlemmar på området förpackningsdesign.

Otroligt liten men kraftfull

2014-05-13 08:16 CEST SICK AB Miniatyrfotocellen W2S-2 från SICK, ger helt nya designmöjligheter för maskiner. Den ultrakompakta givaren erbjuder avkänningsavstånd över genomsnittet och ger platsbesparande installation. W2S-2 har en bakgrundsdämpning som möjliggör detektion av svarta objekt med en reflektionsgrad på endast 1%.

Duraline genererar högsta UN certifikatet

2014-05-12 07:13 CEST Emballator Metal Group Emballator har nu erhållit nytt UN certifikat och denna gång med imponerande 2,6 i förpackningsgrupp II för 12L emballage. Genom hög kompetens inom UN och unik konstruktion med DURALINE burken har UN godkännandet erhållits med förslutning av nabblock.

Eva vann på att återvinna på informationsdag om återvinning

2014-05-09 17:47 CEST FTI – Förpacknings- och Tidningsinsamlingen En solig helg i april kunde invånare i Österåker träffa Förpacknings- och Tidningsinsamlingen, FTI på centrumtorget i Åkersberga. Det fina vädret till trots var det många som valt att gå till centrum för att få ställa de frågor kring återvinning och avfallshantering som man alltid undrat över. Det var Roslagsvatten AB som den 26 april bjudit in branschkollegorna från FTI.

Pantrekord hos svenska skidanläggningar  - ett fåtal burkar och flaskor kommer upp i tö

2014-05-09 07:50 CEST Returpack - Pantamera Sedan drygt fyra år har de svenska skidanläggningarna och Pantamera samarbetat för att öka återvinningen av burkar och petflaskor. Under 2013 samlades en halv miljon burkar och flaskor in genom samarbetet och i år förväntas återvinningen stiga till 800 000, vilket motsvarar en energibesparing på cirka 160 000 kilowattimmar.