Pressmeddelanden

2013-12-11 10:55 CET AFA Försäkring En ny kollektivavtalad föräldraförsäkring träder i kraft den 1 januari 2014. Föräldrapenningtillägg –FPT – är ett tillägg till föräldrapenningen från Försäkringskassan för privatanställda och kooperativt anställda arbetare. Anställda ska själva ansöka om föräldrapenningstillägget hos AFA Försäkring, som handlägger försäkringen.

2013-12-05 11:40 CET Sveriges Skolledarförbund Vi måste ta de svenska resultaten i Pisamätningen på allvar, säger förbundsordförande Matz Nilsson. Nu gäller det att se hur resultatutvecklingen kan bli bättre. Vi vill ta vårt ansvar och jag kommer inom de närmaste dagarna bjuda in skolans aktörer till en ”ansvarskonferens” i början av nästa år.

2013-11-26 11:00 CET Sveriges Skolledarförbund Riksrevisionens iakttagelser förstärker min uppfattning om att det inte är möjligt att inspektera fram en bra skola. Laglighetsgranskningen behövs, men i övrigt vore det bättre om resurserna satsades på att förbättra verksamheten. Så kommenterar Matz Nilsson, ordförande i Sveriges Skolledarförbund, Riksrevisionens granskning av Skolinspektionens tillsyn.

Polarbröd utses till Sveriges föräldravänligaste arbetsplats

2013-11-21 09:06 CET Polarbröd AB Unionen tilldelar årets Guldnapp till Polarbröd för att de i både ord och handling visar på hur viktigt det är att anställda kan kombinera föräldraskap med ett utvecklande arbetsliv.

Sveriges Bussföretag - Nytt arbetsgivar- och branschförbund

2013-11-13 13:30 CET TransportGruppen Bussarbetsgivarna och Svenska Bussbranschens Riksförbund har gått samman och kommer från och med den 1 januari 2014 heta Sveriges Bussföretag.

Ariella Nisell ny kommunikationschef på Sveriges Arkitekter

2013-11-12 09:39 CET Sveriges Arkitekter

2013-11-08 21:55 CET Sveriges Arkitekter

2013-11-05 14:16 CET ABF Stockholm Språkets makt är temat för Socialistiskt forum på ABF-huset den 23 november. Deltar gör bland andra Katrine Kielos, Mona Sahlin, Flumskolan med Judith Kiros och Po Tidholm, Nina Björk, Göran Greider och Henrik Arnstad. Dessutom internationellt besök av Fabrizio Gatti, aktuell med den omtalade boken Bilal. Hela programmet finns nu på www.socialistisktforum.org

2013-11-04 14:06 CET Sveriges Arkitekter

2013-10-31 12:30 CET Svensk Scenkonst Med anledning av den uppkomna situationen på Malmö Symfoniorkester (MSO) har Svensk Scenkonst idag kallat centrala företrädare för samtliga kollektivavtalsbärande fack på MSO till ett möte i nästa vecka för att diskutera de centrala parternas roll och ansvar i detta läge.