Pressmeddelanden

2013-05-27 06:09 CEST LO-facken i Vilhelmina SCA lämnar inte Vilhelmina med hedern i behåll, skriver anställda vid SCA:s sågverk i Vilhelmina. -SCA gav oss vår uppsägning just före jul, så vår julklapp från vår arbetsgivare blev sparken. Som ni kanske kan förstå så blev det ingen helgfrid för oss anställda inom SCA-koncernen i Vilhelmina denna jul.

Dåligt betyg för landets universitetsledningar

2013-05-24 12:14 CEST Naturvetarna Bara en tredjedel är nöjda med ledarskapet på universiteten. Och den som sitter på formell makt bestämmer inte alltid i praktiken. Det kom fram vid Naturvetarnas seminarium Excellent ledarskap för excellent utbildning på fredagsförmiddagen.

Frukostseminarium: Hur påverkar ledarskapet utbildningskvaliteten?

2013-05-20 14:43 CEST Naturvetarna Ledarskapet brister i svensk högre utbildning. Enligt en ny undersökning från Naturvetarna är nästan 60 procent av anställda inom akademin kritiska till hur ledningen fungerar på deras lärosäte. Vad får detta för konsekvenser för utbildningskvaliteten? Den 24 maj arrangerar Naturvetarna ett frukostseminarium om sambandet mellan ledarskap och utbildningskvalitet.

2013-05-16 16:24 CEST Maskinentreprenörerna Maskinentreprenörerna har återigen blivit varslade av Byggnads om stridsåtgärder i samband med årets avtalsförhandlingar. Enligt varslet vill Byggnads skicka ut 17 företag med över 300 medarbetare i strejk.

2013-05-16 10:45 CEST Svensk Scenkonst Svensk Scenkonst har tecknat avtal med Sveriges Yrkesmusikerförbund och Svenska Musikerförbundet på märket 6,8 procent på tre år. Avtalsperioden förlängs med en månad och lönerna höjs därför med 7,0 procent under hela perioden.

2013-05-13 15:52 CEST HR4YOU Att jobba strukturerat med Personalarbete gör att det är lättare att attrahera kompetens och att behålla medarbetare samt att minska sjukfrånvaro. Du kommer att lyckas om du ser din personal som företagets viktigaste resurs!

Riksdagsledamöter besöker Språnget i Fagersta

2013-05-06 08:00 CEST Fagersta kommun Tisdagen den 7 maj kommer de moderata riksdagsledamöterna Elisabeth Svantesson, ordförande i arbetsmarknadsutskottet, samt Ulf Berg till Fagersta. Syftet med besöket är att på plats få information om projekt Språngets verksamhet. Språnget är ett framgångsrikt projekt som ger stöd och vägledning till egen försörjning för åtgärdsanställda i Fagersta, Norberg och Skinnskattebergs kommuner.

2013-04-23 15:35 CEST Byggcheferna Det betyder att Byggchefernas drygt 17 000 medlemmar även i fortsättningen får Byggvärlden som en del i sitt medlemskap.

Maria Andrén Bergström invald i AkademikerAlliansens förhandlingsdelegation

2013-04-19 14:20 CEST Sveriges Skolledarförbund Sveriges Skolledarförbunds kanslichef Maria Andrén Bergström är ny vice ordförande i AkademikerAlliansens förhandlingsdelegation. Akademikeralliansens förhandlingsdelegation som också utgör alliansens presidium väljs på ett år i taget. Ordförande i delegationen är Eva Lindquist, Sveriges Ingenjörer.

Glasmästarnas avtal klart

2013-04-19 00:21 CEST Glasbranschföreningen Glasbranschföreningen och Byggnads har idag tecknat ett nytt kollektivavtal för Sveriges glasmästare. Avtalet är treårigt och följer industrins lönenorm på 6,8 procent.