Pressmeddelanden

Sjömannen 100 år – facklig kamp för värdigt liv

2014-03-31 08:00 CEST Sjöfartsmuseet Akvariet Sjöfolkets 100-åriga fackliga historia har präglats av internationella konflikter, låga löner och diskriminering. Men också av yrkesstolthet, gemenskap och framgångsrik opinionsbildning. Utställningen "Sjömannen 100 år – facklig kamp för värdigt liv", på Sjöfartsmuseet Akvariet, handlar om män och kvinnors kamp för rätten att få arbeta till sjöss under värdiga förhållanden.

Sveriges Arkitekter grillar moderater

2014-03-26 13:55 CET Sveriges Arkitekter Under våren bjuder Sveriges Arkitekter in några av riksdagspartierna för offentliga bostadspolitiska samtal. Den 31 mars är det Moderaternas tur.

2014-03-25 11:32 CET Sveriges Skolledarförbund Det är glädjande att regeringen satsar på allvar på ett ordentligt rektorslyft. Vi har mycket erfarenhet bland våra medlemmar när bland annat när det gäller rektorsutbildningen och hur skolledarens inre organisation fungerar. Sveriges skolledarförbund och dess ordförande Matz Nilsson ser fram emot överläggningarna med regeringen som utbildningsminister Jan Björklund har bjudit in förbundet till.

2014-03-25 06:42 CET Sveriges Skolledarförbund

2014-03-24 09:41 CET Sveriges Skolledarförbund Ett rekordstort antal skolledare från hela Sverige samlas under två dagar på Nordiska skolledarkongressen på Svenska Mässan i Göteborg. Hela programmet för Nordiska Skolledarkongressen finns på www.skolledarna.se.

2014-03-20 15:09 CET Säljarnas Var femte dödsolycka på jobbet sker i trafiken. Fyra av tio säljare som kör bil i tjänsten har råkat ut för en olycka. Men fortfarande är det ovanligt att arbetsgivare ser bilen som en arbetsplats och tar det ansvar som krävs för en säker arbetsmiljö.

Bemanningsmarknaden blir allt mer komplex - Årsrapport 2013

2014-03-18 16:41 CET Bemanningsföretagen Bemanningsbranschen går mot allt längre och mer komplexa uppdrag. I Årsrapporten över bemanningsbranschen för 2013 beskrivs hur utvecklingen för branschen varit avseende antal anställda, omsättning och penetrationsgrad.

2014-03-18 05:31 CET Alecta Okunskap om kollektivavtalad sjukförsäkring riskerar göra att sjuka missar ersättning.

De kan bli Årets Säljare 2014

2014-03-17 15:42 CET Säljarnas Utan säljare stannar Sverige. De som arbetar med försäljning betyder enormt mycket för varje företags resultat och utveckling. Det uppmärksammar yrkesförbundet Säljarnas med utmärkelsen Årets Säljare, som syftar till att lyfta fram moderna representanter för yrket och främja säljares position i samhället.

Överkrav på avkastning negativt för bankanställdas arbetsmiljö

2014-03-12 16:30 CET Finansförbundet Sex av tio bankanställda med kundkontakt upplever att de inte får stöd av sin ledning i att hantera kritiska kunder. -Bankerna borde sänka avkastningskraven. Då skulle arbetsmiljön förbättras radikalt, säger Ulrika Boëthius, ordförande i Finansförbundet som organiserar anställda i bank- och finanssektorn.