Pressmeddelanden

Finansförbundet kritiserar Anders Borg

2014-08-25 15:33 CEST Finansförbundet Regeringens förslag om höjda arbetsgivaravgifter kritiseras av Finansförbundet.

2014-08-21 14:34 CEST Sveriges Skolledarförbund

Bemanningsbarometern – Q3 2014 - Förväntningarna om att efterfrågan går ned

2014-08-15 09:00 CEST Bemanningsföretagen Under tredje kvartalet 2014 väntar sig 34 procent av bemanningsföretagen en ökad efterfrågan. 40 procent väntar sig att den blir oförändrad och 26 procent räknar med en minskad efterfrågan. Nettotalet hamnar på 7 vilket är en betydligt mer dämpad framtidssyn än vad företagen hade inför andra kvartalet. Läs vår Bemanningsbarometer för att få den kompletta bilden.

SFS lanserar bok med berättelser från sjuka studenter

2014-06-29 08:00 CEST Sveriges Förenade Studentkårer, SFS ​Idag lanserar Sveriges förenade studentkårer (SFS) boken #heltsjukt. Boken är en samling berättelser från studenter som farit illa på grund av att de inte haft någon sjukförsäkring eller kunnat deltidssjukskrivas.

2014-06-26 15:54 CEST Svensk Scenkonst Övergången från ett statligt till ett kollektivavtalat pensionssystem för scenkonstbranschen kräver ett mycket omfattande beräkningsunderlag. Efter gemensamma påstötningar från parterna har regeringen beslutat att anslå 300 000 kronor för att täcka en del av de kostnaderna.

2014-06-26 15:22 CEST Sveriges Skolledarförbund

2014-06-18 08:10 CEST Alingsås kommun Fackförbundet kommunal säger upp det kollektivavtal som är tecknat med Alingsås kommun om önskad sysselsättningsgrad.

Grums storsatsar på lärarlöner

2014-06-17 13:41 CEST Grums kommun Kommunfullmäktige i Grums beslutade på måndagen att lärarlönerna i kommunen ska höjas med hela 5 procent under 2015.

Bemanningsindikatorn Q1 Industribemanningen ökade med 33 procent visar

2014-06-09 09:01 CEST Bemanningsföretagen Uthyrning av personal till tillverkning och industri ökade starkt under årets första kvartal, + 33 procent. Även lager/logistik ökade med 15 procent. Därtill ökade vårdbemanning med 20 procent. Allt jämfört med samma period förra året.

Finansförbundet stöder Seko

2014-06-03 16:43 CEST Finansförbundet Finansförbundet uttrycker sitt stöd för Sekos strejk och ser med stor oro på den generella försämring av människors anställningstrygghet som sprider sig på svensk arbetsmarknad.