Pressmeddelanden

2014-10-15 13:09 CEST Avtre AB Som kund till Studiorail har Ledarskapscentrum tecknat avtal med fackliga organisationen Ledarna och deras branchförening för offentlig sektor. Samarbetet innebär att Ledarskapscentrum levererar sin kunskap som video och pay-per-view via Avtre’s –Studiorail. Ledarna i offentlig sektor skapar ett högt medlemsvärde och kostnadseffektivitet genom den nya tekniken.

2014-10-07 17:37 CEST Finansförbundet Idag arrangeras Världsdagen för schysta arbetsvillkor. I ett internationellt perspektiv är Sverige något av ett föregångsland när det gäller schysta anställningsvillkor. Men schysta villkor uppstår inte ur tomma intet och kan inte tas för givna, skriver Finansförbundets avtalsråd i ett gemensamt uttalande.

2014-10-03 10:50 CEST Sveriges Skolledarförbund Sveriges Skolledarförbunds ordförande Matz Nilsson gläds åt att skolledarnas viktiga uppdrag som pedagogiska ledare lyftes i dagens regeringsförklaring. Matz Nilsson hälsar Gustav Fridolin välkommen som utbildningsminister och påminner om tidigare överenskommelser kring satsningar på förstärkta utvecklingsinsatser och säkrad rekrytering till skolledaruppdragen.

2014-09-29 10:00 CEST Grafiska Företagen Även om de avtalade löneökningarna med facit i hand blivit dyrare än förväntat har Grafiska Företagen, Trä- och Möbelföretagen (TMF) och Skogs- och Lantarbetsgivareförbundet (SLA) beslutat att inte använda sig av möjligheten att säga upp det tredje och sista avtalsåret.

Dachser del i unikt svensk- danskt utbildningskoncept  för speditörslärlingar

2014-09-18 12:44 CEST Dachser

2014-09-18 09:04 CEST SFR Sveriges Filmregissörer För första gången någonsin håller FERA sitt årsmöte i Sverige, i Malmö närmare bestämt. Bl.a. kommer legendaren Sir Alan Parker att medverka http://alanparker.com Regissörer från de 31 olika länderna är på plats! FERA står för Federation of European Film Directors och är den enda organisationen för Europas Film och TV-regissörer. Presskonferens 19 september 12:00 på Hotel Renaissance

Den riktiga arbetsmarknadsregulatorn – Bemanningsindikatorn Q2 2014

2014-09-15 13:25 CEST Bemanningsföretagen Den riktiga arbetsmarknadsregulatorn – Bemanningsindikatorn Q2 2014. Bemanningsbranschen sätter årligen 172 000 personer i jobb via personaluthyrning, omställning och direkta rekryteringar. Vi möjliggör en konkurrenskraftig industri och effektivare offentlig verksamhet. Det har nu blivit dags att presentera statistik för årets andra kvartal.

2014-09-15 11:04 CEST Sveriges Skolledarförbund Den absolut centralaste frågan nu handlar om skolans resultat och likvärdighet. Därför måste nu landets politiska ledning ta den kunskap vi har om vilka olika behov som finns hos olika skolor och huvudmän på allvar, och satsa på långsiktiga och hållbara lösningar, säger förbundsordförande Matz Nilsson i sin ledare i nästa nummer av Skolledaren.

2014-09-08 11:33 CEST Sveriges Arkitekter Ett nytt så kallat studentmedarbetaravtal tecknades den 3 september mellan arbetsgivare och fackförbund inom fastighetsbranschen. Avtalet innebär att studenter kan anställas redan under sin studietid i max 15 timmar per vecka.

2014-09-04 15:20 CEST Svensk Scenkonst Scenkonstbranschen har sedan många år ett statligt system för scenkonstpensioner som har missgynnat frilansare och lett till stora och oförutsägbara kostnader för institutionerna. I dag presenterar Svensk Scenkonst ett förslag på ett nytt system med tryggare villkor för frilansare och scenkonstinstitutioner, med fokus på aktivt stöd för omställning för konstnärliga grupper.