Pressmeddelanden

2014-06-26 15:54 CEST Svensk Scenkonst Övergången från ett statligt till ett kollektivavtalat pensionssystem för scenkonstbranschen kräver ett mycket omfattande beräkningsunderlag. Efter gemensamma påstötningar från parterna har regeringen beslutat att anslå 300 000 kronor för att täcka en del av de kostnaderna.

2014-06-26 15:22 CEST Sveriges Skolledarförbund

2014-06-18 08:10 CEST Alingsås kommun Fackförbundet kommunal säger upp det kollektivavtal som är tecknat med Alingsås kommun om önskad sysselsättningsgrad.

Grums storsatsar på lärarlöner

2014-06-17 13:41 CEST Grums kommun Kommunfullmäktige i Grums beslutade på måndagen att lärarlönerna i kommunen ska höjas med hela 5 procent under 2015.

Bemanningsindikatorn Q1 Industribemanningen ökade med 33 procent visar

2014-06-09 09:01 CEST Bemanningsföretagen Uthyrning av personal till tillverkning och industri ökade starkt under årets första kvartal, + 33 procent. Även lager/logistik ökade med 15 procent. Därtill ökade vårdbemanning med 20 procent. Allt jämfört med samma period förra året.

Finansförbundet stöder Seko

2014-06-03 16:43 CEST Finansförbundet Finansförbundet uttrycker sitt stöd för Sekos strejk och ser med stor oro på den generella försämring av människors anställningstrygghet som sprider sig på svensk arbetsmarknad.

Vänsterpartiets förslag för statlig skola i linje med LR

2014-06-03 13:18 CEST Lärarnas Riksförbund Vänsterpartiet föreslår idag en modell för en statlig finansiering av skolan. Detta ligger i linje med vad Lärarnas Riksförbund tidigare föreslagit.

Taxi Stockholms första hållbarhetsredovisning är baserad på GRI

2014-06-02 07:00 CEST Taxi Stockholm 150000 AB Taxi Stockolms första hållbarhetsredovisning utgår från GRI. Med redovisningen tar man steget från att bara redovisa miljöarbete till att även inkludera sitt etiska, ekonomiska och sociala ansvarstagande.

Nytt avtal klart för Forex Bank och X-Change

2014-05-28 14:15 CEST Finansförbundet Avtalen för Finansförbundets medlemmar på Forex Bank och X-Change med Svensk Handel är nu klara. Det lokala avtalet ger en kollektivgaranti på 5,61 % av lönekostnaden under perioden 1 maj 2014 till 30 april 2016. Av det blir 4,4 % löneökningar och resten finansierar förbättringar av ersättningen för förskjuten arbetstid.

2014-05-22 11:30 CEST Finansförbundet Ska finansbranschen vara trovärdig i sitt CSR-arbete, måste man börja med att sopa rent framför sin egen dörr och skapa en mer hållbar och utvecklande arbetsmiljö för sin egen personal. Det skriver Finansförbundets kongress i ett uttalande.