Pressmeddelanden

2013-09-02 12:34 CEST Trygghetsfonden TSL I en SIFO-undersökning uppger 41,2 procent av de arbetare som svarat att kompletterande utbildning hade underlättat för dem att få ett nytt jobb. TSL presenterar en rapport om hur kortare utbildningar, praktik och validering av kunskaper kan underlätta för att få nytt jobb. Det som behövs är att staten hjälper till med försörjningsstöd för de som vill ta ansvar för sin egen kompetensutveckling

Sveriges Arkitekter storsatsar på arkitekttävlingar

2013-09-02 09:11 CEST Sveriges Arkitekter Sveriges Arkitekter har inrättat en ny tjänst för att ta utveckla den alltmer efterfrågade tävlingsverksamheten. Den 21 oktober börjar arkitekten Monika Joelsson Vestlund på Sveriges Arkitekter som verksamhetsutvecklingsansvarig med särskilt fokus på arkitekttävlingar. Monika Joelsson Vestlund arbetar idag på Stadsbyggnadskontoret i Stockholms stad.

Finansförbundet väntas säga upp avtalet med bankarbetsgivarna

2013-08-31 08:00 CEST Finansförbundet Finansförbundet, med 29 000 medlemmar inom bank- och finanssektorn, har för avsikt att säga upp avtalet med arbetsgivarna i BAO i förtid. Förbundet anser att många arbets­gi­vare inte har följt intentionerna i avtalet. Kritiken gäller främst hur löneökningar fördelats och stora brister i arbetet för att utjämna osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män.

2013-08-30 09:00 CEST Statskontoret Statskontoret konstaterar i rapporten ”Attraktiv och föredömlig – en studie om staten som arbetsgivare” att många myndigheter arbetar aktivt med sin arbetsgivarroll, vilket bidrar till att göra staten till en attraktiv och föredömlig arbetsgivare. Kompetensförsörjningen i staten fungerar väl men det finns utmaningar i form av få karriärmöjligheter och svårigheter att behålla ung kompetens.

Här är nomineringarna till Sveriges Arkitekters Bostadspris 2013

2013-08-27 08:20 CEST Sveriges Arkitekter Nu har prisjuryn valt ut fyra bidrag till Sveriges Arkitekters Bostadspris 2013. Priset delas ut för att stimulera och öka kännedomen om gott bostadsbyggande i Sverige.

Ny förbundsdirektör på Arbetsgivarföreningen KFO

2013-08-27 07:10 CEST Arbetsgivarföreningen KFO Petter Skogar är ny förbundsdirektör på Arbetsgivarföreningen KFO. Han kommer närmast från Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, där han arbetade som förhandlings- och sektionschef.

2013-07-15 09:00 CEST Maskinentreprenörerna Äntligen har vi fått det svart på vitt, det som vi vetat om, men som inte kunnat sägas högt. Både arbetsgivare och medarbetare vill egentligen ha lönesystem baserade på ansvar och prestation och som ger varje medarbetare en rättvis lön. Det visar två oberoende undersökningar som nyligen genomförts.

2013-07-03 09:29 CEST Byggcheferna Byggcheferna och Sveriges Byggindustrier har i ett gemensamt initiativ enats om att under hösten samla hela byggbranschen till diskussioner kring hur man gemensamt gör något åt den rådande machokulturen i branschen. Målet är en gemensam överenskommelse som på ett kraftfullt sätt tar itu med branschens problem. Inbjudan kommer att gå ut till både företag, arbetsgivarorganisationer och fackförbund.

2013-07-02 17:30 CEST SABO AB Företrädare för 17 organisationer inom svensk byggsektor överlämnade idag den 2 juli en gemensam avsiktsförklaring till arbetsmarknadsminister Hillevi Engström. Tillsammans ska vi arbeta för att säkra landets byggarbetsplatser. - Allmännyttan är en stor byggare av hyresrätter i Sverige, självklart ska vi vara med och säkra arbetsmiljön för byggjobbarna, säger Kurt Eliasson, VD för SABO.

2013-06-26 21:31 CEST Byggcheferna Byggcheferna och Sveriges Byggindustrier skriver i en debattartikel i GP idag att den rådande machokulturen måste utrotas en gång för alla. Åsikten underbyggs av de resultat från en större undersökning, Byggchefsbarometern 2013, som Byggcheferna låtit göra.