Pressmeddelanden

2013-09-12 09:03 CEST Sveriges Arkitekter Sveriges Arkitekter och Svenska Teknik & Designföretagen skriver idag under en gemensam avsiktsförklaring om att samarbeta om en branschagenda för innovation och forskning. Sveriges Arkitekter och Svenska Teknik & Designföretagen ska gemensamt agera för framväxten av innovation inom samhällsområden där arkitekters kunskap kan göra skillnad.

2013-09-11 16:03 CEST Trygghetsfonden TSL Augustirapporten från TSL visar att antalet personer som blivit uppsagda, och får hjälp att hitta nytt jobb via TSL-systemet, fortsätter att minska. Men det är svårare och tar längre tid för de som är arbetslösa att hitta nytt jobb.

2013-09-09 08:44 CEST Svensk Scenkonst Svensk Scenkonst välkomnar beskedet att PISA-förordningen ska avvecklas för scenkonstområdet från 1 januari 2015 för att ge plats för ett kollektivavtalsreglerat pensions- och omställningssystem.

Sveriges Arkitekter presenterar podcasten Staden

2013-09-06 11:15 CEST Sveriges Arkitekter Sveriges Arkitekter presenterar idag podcasten Staden tillsammans med Arkitektur förlag. En podcast om arkitektur- och stadsfrågor. ”Staden” görs av Dan Hallemar – chefredaktör för Arkitektur och kulturjournalist Expressen – tillsammans med Håkan Forsell, urbanhistoriker, arkitekturskribent och författare. ”Staden” kommer även att ha speciellt inbjudna gäster.

Sveriges Skolledarförbund i stor kampanj

2013-09-02 16:06 CEST Sveriges Skolledarförbund Den 3 september är Skolledarnas dag. Sveriges skolledarförbund strävar efter att förbättra förutsättningarna för dessa vardagshjältar med sina viktiga uppdrag. Under kampanjmottot ”Jag är skolledare – en av Sveriges viktigaste chefer” samlas medlemmar runt om i landet för gemensamma manifestationer. Sveriges Skolledarförbunds ordförande Matz Nilsson leder satsningen.

2013-09-02 12:34 CEST Trygghetsfonden TSL I en SIFO-undersökning uppger 41,2 procent av de arbetare som svarat att kompletterande utbildning hade underlättat för dem att få ett nytt jobb. TSL presenterar en rapport om hur kortare utbildningar, praktik och validering av kunskaper kan underlätta för att få nytt jobb. Det som behövs är att staten hjälper till med försörjningsstöd för de som vill ta ansvar för sin egen kompetensutveckling

Sveriges Arkitekter storsatsar på arkitekttävlingar

2013-09-02 09:11 CEST Sveriges Arkitekter Sveriges Arkitekter har inrättat en ny tjänst för att ta utveckla den alltmer efterfrågade tävlingsverksamheten. Den 21 oktober börjar arkitekten Monika Joelsson Vestlund på Sveriges Arkitekter som verksamhetsutvecklingsansvarig med särskilt fokus på arkitekttävlingar. Monika Joelsson Vestlund arbetar idag på Stadsbyggnadskontoret i Stockholms stad.

Finansförbundet väntas säga upp avtalet med bankarbetsgivarna

2013-08-31 08:00 CEST Finansförbundet Finansförbundet, med 29 000 medlemmar inom bank- och finanssektorn, har för avsikt att säga upp avtalet med arbetsgivarna i BAO i förtid. Förbundet anser att många arbets­gi­vare inte har följt intentionerna i avtalet. Kritiken gäller främst hur löneökningar fördelats och stora brister i arbetet för att utjämna osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män.

2013-08-30 09:00 CEST Statskontoret Statskontoret konstaterar i rapporten ”Attraktiv och föredömlig – en studie om staten som arbetsgivare” att många myndigheter arbetar aktivt med sin arbetsgivarroll, vilket bidrar till att göra staten till en attraktiv och föredömlig arbetsgivare. Kompetensförsörjningen i staten fungerar väl men det finns utmaningar i form av få karriärmöjligheter och svårigheter att behålla ung kompetens.

Här är nomineringarna till Sveriges Arkitekters Bostadspris 2013

2013-08-27 08:20 CEST Sveriges Arkitekter Nu har prisjuryn valt ut fyra bidrag till Sveriges Arkitekters Bostadspris 2013. Priset delas ut för att stimulera och öka kännedomen om gott bostadsbyggande i Sverige.