Pressmeddelanden

Regeringen lyssnar på Lärarnas Riksförbund och ser över de nationella proven

2014-11-26 12:51 CET Lärarnas Riksförbund Att administrera de nationella proven tar upp en allt större del av lärarens tid. Tid som borde gå till eleverna. Lärarnas Riksförbund har efterfrågat en översyn av de nationella proven och välkomnar regeringsinitiativet.

Bättre matchning stärker arbetsmarknaden - Bemanningsindikatorn Q3 2014

2014-11-25 09:12 CET Bemanningsföretagen Bemanningsbranschens roll att hantera kundernas variationsbehov och aktivt hantera organisationsförändringar har stärkts under det senaste kvartalet, då branschen växte med 3 procent. För de anställda spelar vi en viktig roll då vi erbjuder riktiga jobb och tränger undan påhuggsjobb. Vår bransch sätter årligen 172 000 personer i jobb via personaluthyrning, omställning och direkta rekryteringar.

Strejken på Svea Exchange slut

2014-11-23 17:19 CET Svea Ekonomi AB Valutaväxlingsföretaget Svea Exchange och Finansförbundet kom på söndagen överens om villkoren för de anställda på Svea Exchange. Därmed avbryts den strejk som pågått sedan den 7 november. Svea Exchange åtar sig ensidigt att se till att villkoren för de anställda senast den 1 januari ska vara minst i nivå med kollektivavtalen mellan Finansförbundet och Bankinstitutens Arbetsgivarorganisation, BAO.

Fel att peka ut rektorn i Yarafallet - Sveriges Skolledarförbund mycket kritiskt

2014-11-20 15:21 CET Sveriges Skolledarförbund

Mod att våga välja väg ger goda framtidsutsikter

2014-11-20 09:53 CET Naturvetarna Idag släpps Sacos rapport Framtidsutsikter. Men det är inte bara valet av utbildning som påverkar om du blir en vinnare på arbetsmarknaden. Nyckeln ligger i att våga välja väg och komplettera din utbildning med andra färdigheter.

2014-11-10 14:55 CET Sveriges Skolledarförbund Matz Nilsson, förbundsordförande i Sveriges Skolledarförbund kommenterar Alliansens skuggbudget: När vi jämför Alliansens och regeringens respektive budgetförslag ser vi att likheterna är så pass stora att det bör finnas goda möjligheter att kunna hitta konstruktiva lösningar som fungerar i båda blocken, Den nya regeringen har visat att den är beredd att lyssna till Sveriges skolledare.

Finansförbundet går ut i strejk

2014-11-06 16:13 CET Finansförbundet Imorgon klockan 9.00 tas anställda vid elva kontor på valutaväxlingsföretaget Svea Exchange ut i strejk. Orsaken är att företaget trots långvariga förhandlingar inte velat teckna kollektivavtal med Finansförbundet. Samtliga kontor som tas ut i strejk ligger i Stockholm.

2014-11-06 07:55 CET Byggcheferna – Återigen har döden slagit till på ett bygge och det som har hänt är fruktansvärt och får bara inte hända. Arbetsmiljöverket måste öka antalet kontroller för att komma åt dem som inte följer lagar och regler.

Bemanningsbarometern – Q4 2014 - Oförändrat efterfrågeläge väntas

2014-11-04 12:25 CET Bemanningsföretagen Under fjärde kvartalet väntar sig 28 procent av bemanningsföretagen ökad efterfrågan. 64 procent förväntar sig oförändrad och 8 procent räknar med en minskad efterfrågan. Nettotalet hamnar på 20 vilket innebär att företagen förväntar sig ungefär samma efterfrågeläge fjärde kvartalet som under tredje. Detta innebär att efterfrågan ligger kvar på en relativt låg nivå.

2014-10-21 08:56 CEST Finansförbundet Finansförbundet varslar om strejk på elva kontor i Stockholm som tillhör valutaväxlingsföretaget Svea Exchange. Bakgrunden är att Svea Exchange trots långvariga förhandlingar inte velat teckna kollektivavtal med Finansförbundet.