Bilder

Sigolis produktionsanläggning för mikrostrukturer.png

2014-05-15 07:30 CEST Almis mediarum

Investment Manager Almi Invest_Allan Asp.jpg

2014-05-15 07:30 CEST Almis mediarum

Biofrigas

2014-05-14 10:29 CEST Almis mediarum

Biofrigas 2

2014-05-14 10:29 CEST Almis mediarum

Investment Manager Almi Invest Johan Falk

2014-05-14 10:29 CEST Almis mediarum

Eric Persson ny VD Novax

2014-05-05 16:45 CEST Axel Johnson AB

Refind Technologies: The OBS 600 - battery sorter with a capacity of more than 600 kg per hour

2014-04-29 09:01 CEST Almis mediarum

Karin Nordlander, Sparterapeut Advisa

2014-04-28 08:00 CEST Advisa Karin Nordlander är samtalsterapeut, föreläsare och författare. Med hjälp av dessa erfarenheter arbetar hon i rollen som Sparterapeut på Advisa för att sprida ett sundare förhållningssätt till ekonomi och konsumtion i Sverige. Sparterapeuten kommer att kunna svara på frågor som rör välbefinnande, motivation, beteenden och relationer gällande den egna ekonomin. www.advisa.se/blogg/sparterapeuten

Karin Nordlander, Sparterapeut Advisa

2014-04-28 08:00 CEST Advisa Karin Nordlander är samtalsterapeut, föreläsare och författare. Med hjälp av dessa erfarenheter arbetar hon i rollen som Sparterapeut på Advisa för att sprida ett sundare förhållningssätt till ekonomi och konsumtion i Sverige. Sparterapeuten kommer att kunna svara på frågor som rör välbefinnande, motivation, beteenden och relationer gällande den egna ekonomin. www.advisa.se/blogg/sparterapeuten

Lasse Åberg framför Åbergs Museum