Nyheter

BOX Destilleri vinner utmärkelse på Whiskyfestival i Norge

2014-02-03 18:18 CET Box Whisky BOX Destilleri AB vinner utmärkelse på WhiskyMeet i Norge.

Studio Re:design i utställningen Install Hope 2014!

2014-02-03 14:24 CET Studio Re:design

Anna Borgeryd medverkar i Install Hope – Sveriges största utställning om hållbar utveckling

2014-02-03 13:39 CET Polarbröd AB Idag är det premiär för utställningen Install Hope – Sveriges största utställning om hållbar utveckling. Polarbröds Anna Borgeryd medverkar tillsammans med bland andra Michail Gorbachev, Margot Wallström, Ane Brun, Ernst Billgren och Jason ”Timbuktu” Diakité. Utställningen kommer att visas på Landvetter flygplats 3 februari – 31 mars och därefter i Nordstan 7 – 22 april, 2014.

FlameR: Mistras official presentation launched

2014-02-03 10:41 CET Paxymer AB Mistra Innovation recently just posted a description of the research project FlameR which Paxymer is leading. A collaboration with Borgstena, SKS, FOV, Saab Barracuda, Swerea/IVF and Borås Högskola to investigate the Paxymer system in flame retarded polyolefin fibers.

2014-01-30 08:00 CET Airport City Stockholm Sigtuna kommun anger i sin nya översiktsplan långsiktiga satsningar för fler bostäder, minskat buller och bättre kollektivtrafikförbindelser mellan Sigtuna, Märsta och Arlanda flygplats. Satsningarna ligger i linje med planerna för Airport City Stockholm – den flygplatsstad som växer fram i regionen med visionen att bli en levande stad närmare världen.

BOX whisky samtalar med BBC om whiskys framgångar i Sverige.

2014-01-29 09:26 CET Box Whisky BOX whisky samtalar med BBC om whiskyns framgångar i Sverige. I höstas besökte BBC Radio 4 Norden för att diskutera med representanter från de olika länderna utifrån utgångspunkten att Skottland efter en eventuell separation från Storbritannien undersöker möjligheterna att ansluta sig till det nordiska samarbetet.

2014-01-29 08:00 CET Airport City Stockholm Lars Bryntesson, kommunalråd i Sigtuna kommun, och Maria Rankka, vd för Stockholms handelskammare, begär i en debattartikel att frågan om Arlandas utveckling tas upp på den politiska dagordningen. Tillväxtområdet i anslutning till flygplatsen, Airport City Stockholm, är en nationell tillgång och omfattande infrastrukturinvesteringar krävs för att ta tillvara på dess tillväxtpotential framöver.

2014-01-28 08:44 CET BioFuel Region Energimyndigheten gör nu en utlysning där syftet är att främja energiteknik som är gynnsam ur ett klimatperspektiv, men som ännu inte är kommersiellt konkurrenskraftig. Det gör de genom investeringsstöd till en effektiv och utökad produktion, distribution och användning av biogas och andra förnybara gaser.

2014-01-28 08:00 CET Airport City Stockholm Trafiknämnden i Stockholms läns landsting har beslutat - efter en förstudie - att begära en fördjupad utredning av möjligheterna att bygga ut Roslagsbanan till Arlanda. Airport City Stockholm välkomnar förslaget, som skulle innebära ytterligare utvecklingsmöjligheter för Arlandaregionen genom betydligt förbättrade förbindelser med nordöstra Stockholmsområdet.

2014-01-27 13:32 CET FTI – Förpacknings- och Tidningsinsamlingen Sigtuna kommun och Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI) startar ett pilotprojekt i Sigtuna kommun för nolltolerans mot oordning och skadegörelse vid återvinningsstationerna i kommunen.