Nyheter

2015-01-07 14:41 CET Krinova Incubator & Science Park I december 2014 tog Kristianstads kommun fram en tidning om företagande, hållbarhet och framtidsutsikter i Kristianstad. En av artiklarna beskriver Krinova Incubator & Science Parks betydelse för utveckling av företag och presenterar en av parkens många spännande företag, Dentware. Tidningen distribuerades som en bilaga till Dagens Industri.

2015-01-07 13:00 CET Landstinget i Uppsala län Sju landsting och regioner i Mellansverige, däribland Landstinget i Uppsala län, går över till en ny leverantör av dosförpackade läkemedel under nästa år. Efter en upphandling har landstingen beslutat att ingå kontrakt med Svensk Dos AB.

Rekordstort intresse för forskning på Folktandvården i Uppsala

2015-01-07 12:46 CET Landstinget i Uppsala län Intresset för att driva forsknings-, och utvecklingsprojekt inom Folktandvården i Uppsala har ökat med 60 procent.

2015-01-07 09:23 CET Läkemedelsverket - Medical Products Agency Fler fall av inflammation i hjärtklaffar i England föranleder genomgång av engelska riktlinjer för antibiotikaprofylax. Läkemedelsverket avvaktar utredningen. Nuvarande rekommendationer gäller tills vidare.

Nya Patientlagen 2015-01-01

2015-01-07 09:00 CET Familjeterapeuterna Syd AB Den nya Patientlagen som träder i kraft 1 januari 2015 ger patienter i hela landet möjlighet att söka öppenvård och specialistinsatser i hela landet. Det är en stor framgång för människor i glesbygden som söker psykoterapi eftersom de flesta legitimerade psykoterapeuter med lång erfarenhet arbetar i storstadsregionerna. Nackdelen är att patienten bekostar resa och ev uppehälle privat.

2015-01-06 14:00 CET Landstinget Västmanland Landstinget har Lex Maria-anmält en händelse där en läkare missbedömde att en patient drabbats av stroke.

Sluta röka? Rökfri hjälper dig att nå ditt mål!

2015-01-06 07:28 CET 1177 Vårdguiden Nyårslöfte kring rökstopp? Eller laddar du för att sluta? Ladda ner 1177 Vårdguidens app ​Rökfri, så får du råd, övningar, tips och stöd under vägens gång. Rökfri är en tjänst som hjälper dig att bli kvitt begäret på dina egna villkor: där du är, när du har tid - via datorn eller mobilen. Tjänsten är gratis och innehåller kunskap och fakta från några av landets bästa rökavvänjare. Välkommen!

WORKSHOP I EXPLOSIVITET, SPÄNST, OLYMPISKA LYFT OCH SNABBHET - PÅ FYSIKEN CROSSFIT I GÖTEBORG med Robert Kronberg och Martin Rothwall den 31 jan-1 feb

2015-01-05 12:15 CET kronBee ExplosivItet är en krävande typ av träning, där du behöver vara förberedd både fysiskt och mentalt för att kunna utvecklas. Robert och Martin visar hur du kan använda dig av flera olika former av explosiv träning i samma pass, eller enskilt, allt utifrån syfte och behov.

Symbolisk start för Hjältarnas Hus i Umeå

2015-01-05 09:45 CET Solidar AB ​Nu är avtalet mellan Västerbottens läns landsting och föreningen Hjältarnas Hus undertecknat och klart. Avtalet innebär att landstinget bygger huset på sjukhusområdet i Umeå och hyr ut det till föreningen som ansvarar för verksamhet och drift.

Express Scripts: Using actionable data to predict patient health

2015-01-05 08:00 CET SAS Institute What if you could predict which patients were likely to develop adverse health issues, like diabetes or heart disease, within the next two years and intervene before it happens?