Nyheter

2014-10-03 10:24 CEST RFSU - Riksförbundet för sexuell upplysning Sex är politik. Redan 2010 efterlyste RFSU en sexualpolitisk minister. I dag utnämndes RFSU:s tidigare generalsekreterare till Barn-, äldre- och jämställdhetsminister. - Vi på RFSU känner oss stolta, glada och förhoppningsfulla om att frågor kring sexualitet genom livet blir en del av Åsa Regnérs portfölj, säger Kristina Ljungros, förbundsordförande RFSU

2014-10-03 08:58 CEST Landstinget i Uppsala län Habiliteringen, Hörcentralens audionommottagning och Syncentralens mottagning flyttar från Bäggeby till Tierps vårdcentrum.

2014-10-03 08:15 CEST Regionala cancercentrum i samverkan Landsting och regioner påbörjar nu införandet av de nya kallelser till mammografi och gynekologiskt cellprov, som SKL utvecklat inom arbetet med nationella cancerstrategin. De nya kallelserna ska motivera till ett högt screeningdeltagande och samtidigt underlätta för kvinnan att göra medvetna val om sitt eget deltagande.

2014-10-02 15:00 CEST Läkemedelsverket - Medical Products Agency Under 2013 gav Läkemedelsverket ett uppdrag åt e-Hälsoinstitutet vid Linnéuniversitetet, att i en studie ta fram ett underlag för hur klinisk utvärdering av elektroniska patientjournalsystem bör gå till. Läkemedelsverket är positiv till studiens resultat och de rekommendationer som lämnats och arbetet med en ny vägledning, i samråd med berörda intressenter, kommer att genomföras under 2015.

Sveriges största löpargrupp har Run Off den 26 oktober

2014-10-02 14:48 CEST Stockholm Marathon Gruppen TSM Running, fd Team Stockholm Marathon, drar igång den nya säsongen söndagen den 26 oktober. TSM Running leds av den erfarna maratonlöparen och Stockholm Marathon-vinnaren Anders Szalkai. TSM Running har 9 olika tempogrupper som kör långpass på söndagar och kvalitetsträning på torsdagar. Anmälan öppen.

Marknadens bästa plattform till Malmö Universitetssjukhus

2014-10-02 12:37 CEST BEST Vår återförsäljare i södra Sverige, Detel, har hjälpt Malmö Universitetssjukhus med lösningen för intelligent vårdkommunikation baserad på BEST IQ® plattformen. Den flexibla lösningen kvalitetssäkrar kommunikationen mellan patienter och vårdpersonal och bidrar till en effektivare och säkrare verksamhet.

BEST kvalitetssäkrar alla led i vårdkommunikationen

2014-10-02 12:27 CEST BEST För att kunna garantera drift, funktionalitet och säkerhet inför nu BEST en kvalitetscertifiering med krav i alla led, från partners och produkter till mjukvaror och installatörer. Med vår certifiering vill vi underlätta för våra kunder att säkerställa driftsäkerhet och integration mellan olika system i vårdkommunikationen.

2014-10-02 10:50 CEST Magelungen Utveckling AB Nyheter och information till alla på Magelungen

På egen cykel genom Ride of Hope Europe

2014-10-02 10:22 CEST Barncancerfonden Inför Ride of Hope Europe 2015 öppnar Barncancerfonden upp för deltagare som vill delta med egen cykel. Tidigare cyklade alla på likadana teamcyklar. I och med förändringen öppnar Barncancerfonden upp för en andra ansökningsperiod t o m 12 oktober.

Rosenöpriset 2014 till Jenny Pedersen

2014-10-02 08:41 CEST Apotekarsocieteten