Pressmeddelanden

Nytt nummer av A&N: Hur mycket dricker vi?

2014-10-22 09:00 CEST Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN Hur mycket svenska folket dricker mäts regelbundet med hjälp av den så kallade Monitormätningen. I undersökningen kartläggs också hur vi skaffar alkohol; hur mycket som köps i detaljhandeln, via Systembolaget och på krogen. Man ställer också frågor om hur mycket som förs in i Sverige, legalt och illegalt. De senaste åren har vi sett två huvudtrender. Dessa beskrivs närmare i senaste numret av A&N.

Distriktssköterskeutbildningen i Skövde i det absoluta toppskiktet nationellt

2014-10-22 08:45 CEST Högskolan i Skövde Universitetskanslerämbetet offentliggjorde idag resultaten från sin senaste utvärdering som granskat totalt 134 utbildningar till specialistsjuksköterska i Sverige. Utbildningen till distriktssköterska vid Högskolan i Skövde har granskats och får omdömet ”mycket hög kvalitet”.

Trä äger i Botaniska

2014-10-21 17:00 CEST Göteborgs botaniska trädgård TRÄ ÄGER – en utställning om hus och hållbart byggande. Trähusen och trästaden kan ge oss ökad kunskap för framtiden! ”Man reparerar inte – man köper nytt”, är en tanke som kanske dyker upp lite för ofta nuförtiden. Med utställningen TRÄ ÄGER vill vi utmana denna tanke. Visas i Botaniska trädgården 29/10 - 1/12. Floras Rike, öppet alla dagar 12 - 17. En utställning för hela familjen.

Välkommen att fira Bra priset 2014 och att Fredrika Bremer Förbundet fyller 130 år!

2014-10-21 15:50 CEST Fredrika Bremer Förbundet Fredrika Bremer Förbundet fyller 130 år! Det firar vi genom att dela ut årets BRA-pris till Ulrika Rogland och Män för Jämställdhets projekt Frihet Från Våld den 5 november på Nalen i Stockholm! Anmälan görs senast 31 oktober på http://simplesignup.se/event/51997

Hur berörs Sverige av Ebola? Fortbildning för läkare under Medicinska riksstämman, 4-5 december

2014-10-21 15:34 CEST Svenska Läkaresällskapet Under två intensiva dagar samlas läkare, forskare och beslutsfattare inom hälso- och sjukvården till läkarnas största specialistöverskridande mötesplats: Medicinska riksstämman. Ta del av några av årets höjdpunkter.

2014-10-21 14:31 CEST Region Skåne Välkommen till en pressträff i samband med regionstyrelsens sammanträde på torsdag den 23 oktober. Eftersom sammanträdet är det sista för mandatperioden så kommer regionstyrelsens ordförande Pia Kinhult (M) att summera det ekonomiska läget för Region Skåne med utgångspunkt i delårsrapporten som regionstyrelsen behandlar på sammanträdet. Pressmötet hålls på Malmö Arena.

Pressinbjudan: Ny unik miljö för cancervård - förhandsvisning av ett konstnärligt vårdprojekt

2014-10-21 13:30 CEST Akademiska Hus Uppförandet av Skandionkliniken har för Akademiska Hus inneburit en unik möjlighet att genom ett samspel mellan arkitektur och konst sätta själva vårdmiljön i fokus. Syftet har varit att skapa en kreativ, harmonisk och inspirerande behandlings- och arbetsmiljö, till nytta både för patienter som vårdas för cancer på kliniken och för personalen som arbetar där.

2014-10-21 13:26 CEST Landstinget Dalarna AVA på Falu lasarett öppnar igen. Fem nya sjuksköterskor har anställts vilket gör det möjligt att hålla avdelningen öppen.

2014-10-21 13:09 CEST Uppsala universitet Att inte kunna svettas kan vara livsfarligt. Men många mår också dåligt av att de svettas för mycket. En grupp forskare som letts från Uppsala universitet har identifierat en grundläggande mekanism som reglerar svettning. Resultaten använder de nu för att utveckla en substans som skulle kunna minska svettproduktionen för de människor som lider av oönskad och sjuklig svettning.

Skillnader i vård, behandling och bemötande

2014-10-21 13:01 CEST Myndigheten för vårdanalys Att svensk hälso- och sjukvård inte är jämlik är numera ett välkänt faktum. Men det är betydligt mindre känt vad alla dessa skillnader beror på. Myndigheten för vårdanalys har i ett uppdrag från regeringen gjort en fördjupad analys av skillnader i vård, behandling och bemötande.