Pressmeddelanden

8 mars – experter vid Stockholms universitet

2015-03-03 08:00 CET Stockholms universitet Inför Internationella kvinnodagen den 8 mars har vi samlat ihop några av alla forskare vid Stockholms universitet som forskar eller har forskat om frågor kopplat till kvinnokamp, feminism och/eller genusvetenskap.

PRESSVISNING Workshopkoncept för yngre elever

2015-03-02 06:50 CET Forum för levande historia PÅMINNELSE Tisdag den 3 mars är det pressvisning i Stockholm av Forum för levande historias utställning "Alla människor! – Om rättigheter och lika värde". Ett workshopkoncept riktat till lärare och elever i årskurs 4-6 som tar upp mänskliga rättigheter och allas lika värde.

2015-02-26 11:01 CET Uppsala universitet Globaliseringen och dess effekter har gett religionen ny politisk aktualitet. Det visar en ny avhandling från Uppsala universitets Centrum för forskning om Religion och Samhälle.

Med nålen som vävstol - en ny utställning om en gammal teknik

2015-02-26 10:38 CET Upplandsmuseet Upplandsmuseet visar just nu en utställning om vävsöm, som är ett broderi som ser ut att vara vävt. Tekniken är mycket gammal och har funnits över hela världen. I Sverige var den nästan bortglömd, men nu har Rita Sehlstedt från Östhammar sytt nytt och skapat en färgsprakande fest utifrån gamla förlagor. Se hennes alster på Upplandsmuseet fram till den 6 april.

Program om skor på Upplandsmuseet

2015-02-24 13:08 CET Upplandsmuseet Upplandsmuseet visar nu utställningen SHOE STORIES – berättelser om skor. I anslutning till utställningen arrangerar vi ett antal programkvällar och en heldag kring tema skor. I stället för föredrag har vi valt samtalets form. Här kan såväl publiken som deltagarna diskutera olika perspektiv på skors betydelser.

Fokus på elevens ständiga förbättring i skolan

2015-02-23 06:52 CET Stockholms universitet I skolans utvecklingssamtal, skriftliga omdömen och utvecklingsplaner samverkar lärare och elever i arbetet med att skapa en elev som hela tiden förbättrar sig. Detta oavsett vilken nivå eleven befinner sig på. Gabriella Höstfälts avhandling belyser konsekvenser av dagens resultatinriktade läroplan.

Upptäck KB:s digitaliserade kartor

2015-02-20 14:58 CET Kungl. biblioteket Närmare 150 kartor ur Kungl. bibliotekets samlingar finns digitaliserade och är fritt tillgängliga som pdf-filer via bibliotekskatalogen LIBRIS. Det handlar om handritade och tryckta kartor. De två äldsta kartorna, en Nordenkarta och en världskarta, från år 1482 ingår i KBs kartsamlings äldsta atlas; Ptolomaios Cosmographia. Den nyaste kartan är en översiktskarta över Stockholm från 1935.

2015-02-20 11:17 CET Uppsala universitet ​1930- och 1940-talen var de mest våldsamma årtiondena i vår historia. Japan, Italien och Nazityskland ville bemästra den ekonomiska krisen genom att skapa imperier i sina grannländer och tvekade inte att använda våld för att nå sina mål. Om ett globalt perspektiv på denna strategi handlar den 13:e Hugo Valentin-föreläsningen, som ges av historikern Dieter Pohl, Klagenfurts universitet, Österrike.

PRESSVISNING Allas lika värde för yngre elever

2015-02-19 06:15 CET Forum för levande historia Tisdag 3 mars arrangerar Forum för levande historia pressvisning av utställningen Alla människor! som nu öppnar i Stockholm. Utställningen tar upp mänskliga rättigheter och allas lika värde och bedrivs i workshopform. Målgrupp är lärare och elever i årskurs 4-6.

Mistra och Formas storsatsar på humanistisk miljöforskning

2015-02-17 13:15 CET Formas – forskningsrådet för hållbar utveckling Mistra och Formas finansierar ett forskningsprogram inom miljöinriktad humaniora som ska ledas av Linköpings universitet. Forskarna ska utveckla en plattform där miljöproblemen undersöks utifrån humanistiska perspektiv. Totalt omfattar programmet 50 miljoner kronor och det är den första svenska satsningen i sitt slag.