Pressmeddelanden

Journalistikforskning i ny blogg från Södertörns högskola

2014-04-08 11:38 CEST Södertörns högskola Svensk lokaljournalistik, ”hacktivister” i journalistiken och hoten mot journalisters liv. Det är några av de ämnen som behandlas i den nystartade bloggen för journalistikforskare på Södertörns högskola. I bloggen skriver lärare och forskare i journalistik både om sin egen forskning och om aktuella frågor i journalistiken.

Magisk digital materia och batterier tunna som papper

2014-04-07 12:41 CEST Tekniska museet Mateo har snöat in på att uppfinna ett batteri som är lika tunt som ett pappersark. Maria är antropologen som letar sig in i den digitala teknikens förtrollade och känslomässiga inre. Onsdagen 23 april träffar vi båda på Tekniska museets Nördcafé.

Hembygd - någonstans i Sverige

2014-04-04 11:45 CEST Göteborgs stadsmuseum Med en ny del från Göteborg ,lördag 12 april öppnar Hembygd - någonstans i Sverige

Örebroforskare får Torgny T. Segerstedts pris 2014

2014-04-04 10:40 CEST Örebro universitet Vartannat år delas Torgny T. Segerstedts pris ut till den bästa artikeln i tidskriften Sociologisk forskning. Denna gång gick priset till Örebroforskarna Jenny Alsarve och Katarina Boye för en artikel om fördelningen av föräldraledighet. Den visar att trots att de flesta par i deras intervjustudie eftersträvar jämställdhet väger traditionella argument tungt.

ROMSKA RÖSTER PÅ NATIONELL TURNÉ

2014-04-02 13:34 CEST Upplandsmuseet LULEÅ – UMEÅ – ÖREBRO – LINKÖPING – STOCKHOLM I ett flöde av 2,7 miljoner människor på gator och torg har vi visat den stora utomhusutställningen Romska Röster i mälardalsregionen under sommaren 2013. Utställningen ska nu tillsammans med pedagogisk verksamhet och programarrangemang ut på turné. Först ut är Luleå! Därefter turnerar projektet till Umeå, Örebro, Linköping och Stockholm.

2014-04-01 12:56 CEST Södertörns högskola Torsdag 3 april lanseras en ny nationell tankesmedja – Humtank. Den har tillkommit genom ett unikt samarbete mellan ledningarna för de humanistiska fakulteterna vid tolv svenska lärosäten. Representant för Södertörns högskola är David Thurfjell, docent i religionsvetenskap.

2014-04-01 10:20 CEST Södertörns högskola Ny avhandling från Södertörns högskola analyserar forskningspolitiken i Polen efter statssocialismens fall. Resultatet visar på en drastisk förändring vad gäller synen på vetenskapens och forskningens roll i samhället och i relation till styrningssfären.

Pressinbjudan: Högaktuell Googleforskare till Hudiksvall

2014-03-28 09:19 CET Fiber Optic Valley Varför är Google ett av världens mest innovativa företag? Det föreläser Googleforskaren Annika Steiber om under Fiber Optic Valleys Innovation Day den 1 april. Nu släpper hon boken Googlemodellen – om hur företag kan behålla sin innovationsförmåga. Över 100 företagare och chefer deltar på en fullspäckad seminariedag.

2014-03-26 08:00 CET Umeå universitet Vaartoe/CeSams vetenskapliga pris går i år till Ulf Mörkenstam, statsvetare och verksam vid Stockholms universitet. Redan med sin avhandling, Om ”Lapparnes privilegier” från 1999 etablerade sig han inom samisk forskning.

Skapandet av svensken som blond och blåögd

2014-03-25 07:03 CET Stockholms universitet Bilden av svenskhet undersöks och ifrågasätts i den nya boken Blond och blåögd: Vithet, svenskhet och visuell kultur, skriven av konstvetarna Jeff Werner och Tomas Björk vid Stockholms universitet.