Pressmeddelanden

Hon låter små barn med cancer komma till tals

2015-06-08 09:00 CEST Högskolan i Borås Synbart små saker, som att få ha kvar sin klädkrok på förskolan, kan spela stor roll för att motverka känslor av utanförskap hos små barn med cancer. Laura Darcy, doktorand vid Högskolan i Borås och Hälsohögskolan i Jönköping, belyser med sin forskning cancersjuka barns vardagsfungerande. Hon menar att vårdpersonal och pedagoger har mycket att lära av barnens egna berättelser.

Att samtala med elever i behov av särskilt stöd

2015-06-08 07:10 CEST Stockholms universitet Elever i behov av särskilt stöd har inte samma förutsättningar som andra elever att ha inflytande i undervisningen. Avsaknad av verkningsfulla stödinsatser tystar eleven och elevens tystnad försvårar möjligheten att ge adekvat hjälp. Det bekräftas i Barbro Johanssons longitudinella studie av tonårsflickors behov och erfarenheter.

Förenklad syn på hälsa i skolan

2015-06-05 07:10 CEST Stockholms universitet Skolans arbete med att förebygga psykisk ohälsa tar inte hänsyn till alla aspekter som skapar hälsa och ohälsa. Insatserna innebär dessutom att eleven förväntas både kontrollera och förändra såväl egna tankar och känslor som omgivning. Karin Gunnarssons avhandling kastar nytt ljus på skolans uppdrag att främja elevers hälsa.

Magistudenterna intar högskolan

2015-06-04 15:28 CEST Stockholms konstnärliga högskola På måndag den 8 juni intas DOCH, Dans och Cirkushögskolan av en ovanlig studentgrupp. Det är studenterna som ska läsa DOCHs fristående kurser i magi som gör entré. 26 trollkonstnärer från 10 olika länder har antagits till Magi I och Magi II som ges vid Institutionen för Cirkus. Varmt välkommen till öppen redovisning på DOCH den 26 Juni från kl 9.00. DOCH ligger på Brinellvägen 58 i Stockholm

2015-06-04 13:17 CEST Umeå universitet Rumsligheten påverkar vårt agerande i digital litteratur, och även de berättelser som uppstår i interaktionen mellan oss och digitala medier. Det visar en ny avhandling av James Barrett, Umeå universitet.

2015-06-03 07:12 CEST Stockholms universitet Nu är det möjligt för lärare som behöver läsa in sin behörighet via Lärarlyftet att få tidigare kunskaper och färdigheter tillgodoräknade. Stockholms universitet har tillsammans med andra lärosäten och Universitets- och högskolerådet tagit fram stöd för en likvärdig bedömning av legitimerade lärares erfarenhetsbaserade kunskaper.

​Västeras stads satsning på välfärdsteknologi prisades med Guldlänken

2015-06-02 18:52 CEST Västerås stad Mats Rundkvist och Maria Gill som arbetar med välfärdsteknologi inom Västerås stad har tagit hem utmärkelsen Guldlänken. De tog emot priset av it-minister Mehmet Kaplan på konferensen Offentliga rummet i Visby.

Naturen har blivit det heligaste vi har

2015-06-02 08:00 CEST Högskolan i Gävle I Sverige är naturen den helt dominerande källan till kraft och tröst vid livskriser, säger Fereshteh Ahmadi, professor i sociologi vid Högskolan i Gävle. När svenskar söker trygghet ro och tröst tar de sig ofta ut i naturen, till skillnad från övriga européer som ofta söker ro i religionen.

2015-06-01 15:47 CEST Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond Genom att gräva ner sig i såväl Esaias Tegnérs glasögon som Karl XV:s kalsonger har Andreas Nyblom i sitt nyligen avslutade projekt finansierat av Riksbankens Jubileumsfond analyserat det sena 1800-talets och det tidiga 1900-talets kändiskult, en i dag välkänd del av våra medier, men samtidigt en företeelse med historiska rötter.

Ny forskning om vårdande via webben

2015-06-01 09:00 CEST Högskolan i Borås Det finns en potential till vårdande i e-kommunikation mellan patient och sjuksköterska. Men vården behöver bli bättre på att berätta om möjligheterna till stöd. Det konstaterar Karin Högberg, doktorand vid Högskolan i Borås och Högskolan i Jönköping, i sin avhandling.