Pressmeddelanden

2014-02-24 07:03 CET Stockholms universitet Vetenskap, media och individer skapar tillsammans kunskap om alkohol- och drogberoende. Det visar en ny rapport från Stockholms universitet som undersökt hur tidningsläsare förstår medias beskrivning av biomedicinsk alkoholforskning och hur de för kunskapen vidare.

2014-02-21 11:20 CET Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond Riksbankens Jubileumsfond har beslutat att öka satsningarna på svensk humaniora och samhällsvetenskap under 2014. De goda finanserna ska avspegla sig i satsningarna på framstående svensk forskning.Totalt omfattar budgeten 556 miljoner kronor, vilket är en avsevärd ökning. En av många insatser är en särskild jubileumssatsning om 100 miljoner kronor.

Högskolan i Gävle utser tre hedersdoktorer

2014-02-18 14:54 CET Högskolan i Gävle Högskolan i Gävle har utsett tre hedersdoktorer som kommer att motta hedersbetygelsen vid en akademisk högtid i april. De tre hedersdoktorerna är den egyptiska författarinnan Nawal El Saadawi, professor Arne Ljungqvist och Per Laurell, VD Gävle Energi.

Rådjursbajs bidrar till den biologiska mångfalden

2014-02-18 10:48 CET Stockholms universitet Rådjur är kanske mest kända för att äta de finaste blommorna i rabatten. Men vad de äter i det övriga landskapet kan faktiskt göra nytta för den biologiska mångfalden. Genom att samla in bajs från rådjur och sedan odla de frön som fanns i bajset har forskare från Stockholms universitet kunnat se hur rådjur sprider olika typer av växter.

Ny studie visar samband mellan luktsinne och demens

2014-02-17 07:00 CET Stockholms universitet En ny, unik studie visar samband mellan nedsatt luktsinne och demens. Att man själv upplever att luktsinnet försämras kan vara en tidig varning. Studien är den första i sitt slag där man följt personer från friskt åldrande till demens med utgångspunkt i luktnedsättningar.

Metaller, hantverkare och arkeologi

2014-02-11 10:33 CET Hemslöjden Sverige Metaller och dess användning är en grundpelare i samhällets utveckling. Varför skulle vi annars använda begrepp som järnålder och bronsålder? Gustaf Trotzigs bok från Hemslöjdens förlag ger ett helhetsperspektiv på bruket av hantverksmetaller – från järn till guld och från nutid till forntid.

Haro-föreläsning i Karlstad: Hur skydda barnen i hård omvärld?

2014-02-10 06:00 CET Haro - Riksorganisationen för Valfrihet, Jämställdhet och Föräldraskap Haro startar ett nytt, aktivt distrikt i Värmland, och firar detta genom att bjuda in föräldrar, lärare, förskolepersonal och socialtjänst till en föreläsning på temat "Hur vi skyddar våra barn i en hård omvärld" med Jonas Himmelstrand från Svenska Neufeld-institutet. Tid: fredag 21 februari kl. 18.30-20.30 Plats: Scandic Winn, Norra Strandg. 9-11 i Karlstad

Svenska kvinnor dolde håret av religiösa skäl

2014-02-06 08:00 CET Umeå universitet Under 1800-talet dolde de flesta kvinnor i Sverige sitt hår och fick inte heller klippa det. Idag är det däremot få kristna kvinnor i Sverige som döljer sitt hår. Traditionen förknippas främst med Islam. Hur blev det så – och när? Och varför försvann det kristna slöjbruket så obemärkt?

Politiken räddade språket

2014-02-05 13:52 CET Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond Sydsamiskan lever vidare mot alla odds, tack vare den nya minoritetspolitiken. Det går att få språk som nästan slutat talas att vitaliseras. Det är sydsamiskan ett exempel på: allt fler unga använder i dag språket. 2000-talets nya minoritetspolitik är förklaringen till vitaliseringen, visar språkvetarenLeena Huss i en nyligen avslutad studie finansierad av Riksbankens Jubileumsfond.

MÄNNISKAN OCH STADEN Hundra år av Uppsalafotografier 14 februari – 14 september 2014

2014-02-05 11:44 CET Upplandsmuseet Den 14 februari inviger Upplandsmuseet en ny utställning med fokus på den fotografiska bilden. Vad kan fotografiska bilder berätta om stadens utveckling, om människorna och om händelser? Möt Uppsala sedd genom fotograferna Henri Osti, Alfred Dahlgren och Gunnar Sundgrens bilder. Jämsides med den historiska utvecklingen följer vi fotokonstens framväxt.