Pressmeddelanden

Storsatsning ökar kunskap om människors och djurs hjärnor

2015-12-09 08:37 CET
Stockholms universitet satsar 44,5 miljoner kronor på hjärnforskning. Forskarna ska bla...

Låt naturens ljud minska stressen i städerna

Låt naturens ljud minska stressen i städerna

2015-12-09 08:00 CET
Låt naturens ljud minska stressen i städerna En forskargrupp, med deltagande av bland ...

Högskolan Väst påbörjar rekrytering av ny rektor

Högskolan Väst påbörjar rekrytering av ny rektor

2015-12-09 07:03 CET
Högskolans styrelse har tagit beslut om att inleda rekryteringsprocessen av ny rektor d...

Effektivare CSN tar mindre hänsyn människors situation

2015-12-08 15:37 CET
– Handläggarna på Centrala studiestödsnämnden, CSN, har gått från att ha frihet att ta ...

Idén om det svenska riket central redan under medeltiden

Idén om det svenska riket central redan under medeltiden

2015-12-08 07:43 CET
Redan under medeltiden, före Gustav Vasa och reformationen, var idén om det svenska rik...

Utlysning: Samlingarna och forskningen

2015-12-03 16:50 CET
Riksbankens Jubileumsfond och Vitterhetsakademien utlyser för andra gången anslag som s...

Forskare stöder utvecklingen i organisationer

Forskare stöder utvecklingen i organisationer

2015-12-03 11:20 CET
Riksbankens Jubileumsfond (RJ) satsar nu ytterligare en gång för att föra samman hum/sa...

Arbetsmiljöarbetet är inte så bra som vi tror

Arbetsmiljöarbetet är inte så bra som vi tror

2015-12-02 15:20 CET
Arbetsmiljöarbetet är inte så bra som vi tror. Vi har en bild av att vi är ganska bra p...

När vetenskapshistoria skrivs görs många förenklingar

När vetenskapshistoria skrivs görs många förenklingar

2015-11-30 08:00 CET
Föreställningar om vetenskapliga framsteg är ett slags idéhistoriskt allmängods som för...

Malmöfokus på alla människors lika värde

Malmöfokus på alla människors lika värde

2015-11-30 06:51 CET
Forum för levande historia anordnar en lyssnade och resonerande workshop om mänskliga r...