Kontaktpersoner

Robert Lindberg

Skellefteå Airport AB Robert Lindberg är Flygplatschef på Skellefteå Airport och CEO i Skellefteå Airport AB

Christian Lindfors

Lindkvist Busstrafik

Konstantin Spinos
Peter Svenningsson
Ann-Louise Kjellberg
Per Johansson
Hedvig Bergenheim
Ulrika Francke
Ebba Fredin

TransportGruppen Pressekreterare för TransportGruppen och dess åtta förbund: Biltrafikens Arbetsgivareförbund, (BA), Sveriges Bussföretag Motorbranschens Arbetsgivareförbund, (MAF), Petroleumbranschens Arbetsgivareförbund, (PAF), Sjöfartens Arbetsgivareförbund, (SARF), Svenska FlygBranschen, (SFB) Sveriges Hamnar Transportindustriförbundet