Kontaktpersoner

Konstantin Spinos
Peter Svenningsson
Ann-Louise Kjellberg
Hedvig Bergenheim
Ulrika Francke
Dick Jansson

KONKURRENSLYFTET Strategisk kompetens-försörjning för tillväxt

TransportGruppen Kommunikationschef för TransportGruppen och dess åtta förbund: Biltrafikens Arbetsgivareförbund, (BA), Sveriges Bussföretag Motorbranschens Arbetsgivareförbund, (MAF), Petroleumbranschens Arbetsgivareförbund, (PAF), Sjöfartens Arbetsgivareförbund, (SARF), Svenska FlygBranschen, (SFB) Sveriges Hamnar Transportindustriförbundet

Senatåg.se

Solveig Frandsen
Mikael  Nilsson