Bilder

Här är vinnarna i Tyréns sparktävling

2014-06-18 06:00 CEST Tyréns

Gunnar Tåhlin, VD på Galären

2014-06-18 06:00 CEST Tyréns

Gasverksområdet

2014-06-17 14:00 CEST FOJAB arkitekter Flygfoto, troligtvis från 1929, som visar Gasverksområdet från luften. På bilden framgår gasverkets tydliga struktur kring öst-västliga stråk. Vid Kolkajen, till höger i bilden, togs råvaror in, för att förädlas och slutligen lagras i gasklockorna

Kolkajen-Ropsten

2014-06-17 14:00 CEST FOJAB arkitekter Området utgörs till större delen av plana, hårdgjorda ytor, som avgränsas av Hjorthagsberget, Oxberget och Lilla Värtan. Byggnader inom rådet utgörs av anläggningar koppade till tunnelbanan, Fortums värmepump samt ett par kulturhistoriskt intressanta byggnader som ingår i gasverket. På Hjorthagsberget finns bostadsbebyggelse i 3-4 våningar från början av 1900-talet.

Hjorthagen

2014-06-17 14:00 CEST FOJAB arkitekter Hjorthagen i Norra Djurgårdsstaden -en del av ett växande Stockholm

Vattengasverket från 1906 vid Kolkajen

2014-06-17 14:00 CEST FOJAB arkitekter

Le Mans LMP2

2014-06-17 08:51 CEST Goodyear Dunlop Sverige

Le Mans LMP2 - podium

2014-06-17 08:51 CEST Goodyear Dunlop Sverige

Le Mans 2014

2014-06-17 08:51 CEST Goodyear Dunlop Sverige

Le Mans 2014_2

2014-06-17 08:51 CEST Goodyear Dunlop Sverige