Bilder

Ylva Williams, VD

Ylva Williams, VD

2016-05-09 15:16 CEST

Vid publicering ange fotograf: Maria Uhr. Kontakta oss för högupplöst version av bilden.

Ylva Williams, VD

Ylva Williams, VD

2016-05-09 15:16 CEST

Vid publicering ange fotograf: Maria Uhr. Kontakta oss för högupplöst version av bilden.

upd_27_redmart_059_kor

upd_27_redmart_059_kor

2016-05-09 08:30 CEST

Plockhastigheten har fördubblats redan under den första veckan efter implementeringen av systemet.

upd_27_redmart_010

upd_27_redmart_010

2016-05-09 08:30 CEST

En yta på ungefär 10 000 m2 lagrar RedMart färska, förpackade och frysta livsmedel samt hushållsvaror.

Emma Stenholm, trygghetschef MTR

Emma Stenholm, trygghetschef MTR

2016-05-03 09:58 CEST

Emma Stenholm är tidigare polis och numera trygghetschef på MTR.

Anna-Jeanette Larnelius, styrelseledamot

Anna-Jeanette Larnelius, styrelseledamot

2016-05-02 17:10 CEST

Född: 1961 Utbildning: Civilingenjör, MBA Management. Övriga uppdrag: Extern vVD Norconsult AB, Suppleant i Jlow Consulting AB. Arbetslivserfarenhet: Arbetat inom teknikkonsultbranschen - idag som vVD och Affärsområdeschef, tidigare Regionchef, Avdelningschef, Projektchef, Uppdragsledare och Kvalitetschef.

Petter Eiken, styrelseledamot

Petter Eiken, styrelseledamot

2016-05-02 17:08 CEST

Född: 1955 Utbildning: Civilingenjör Övriga uppdrag: Styrelsemedlem Arkitektur og Designhögskolan Oslo, Styrelseordförande i Senter för Eiendomsfag och två dotterbolag, diverse interna styrelseuppdrag i ROM Eiendom, Styrelseuppdrag i egna familjeföretag (Pelican A/S, Mangahouse). Arbetslivserfarenhet: vVD Veidekke ASA, Skanska (vd i Norge, vVD i Sverige), ROM Eiendom.

Charlotte Bergman, styrelseledamot

Charlotte Bergman, styrelseledamot

2016-05-02 17:07 CEST

Född: 1963 Utbildning: Civilingenjör Övriga uppdrag: Styrelsemedlem Ander J Ahlström Holding/Fastighets AB, FastPartner AB, ELU Konsult. Arbetslivserfarenhet: Vd för ELU, tidigare vd för Strängbetong, Affärsområdeschef KF Fastigheter, flera chefsbefattningar inom NCC-koncernen.

001_Weasel

001_Weasel

2016-05-02 14:30 CEST

Weasel® kan användas för interna transporter av gods (upp till 35 kg), utan begränsningar av fasta transportsystem.

3D_Weasel

3D_Weasel

2016-05-02 14:30 CEST

Weasel® det automatsikt styrda fornonet med olika utföranden för optimal ergonomi.