Pressmeddelanden

ÅRSSTÄMMA I CAPERIO HOLDING AB (PUBL)

2015-03-30 16:01 CEST Caperio Aktieägarna i Caperio Holding AB (publ), 556680-2673 (”Bolaget”), kallas härmed till årsstämma måndagen den 11 maj 2015 klockan 14.00, i Bolagets lokaler på Gårdsfogdevägen 7 i Bromma.

2015-03-30 15:09 CEST Coor Service Management ​Vid en extra bolagsstämma den 30 mars valdes Kristina Schauman in som ny ordinarie ledamot i Coor Service Managements styrelse, där hon även blir ordförande i revisionsutskottet.

Justerbara säkringsmoduler

2015-03-30 09:25 CEST Phoenix Contact AB 4 resp. 8-kanaliga justerbara säkringsmoduler med övervakning för diagnostik samt möjlighet till fjärr-reset. Justeringshjälpmedel för att hitta rätt inställning för den enskilda lasten

 AceIQ i nytt partnersamarbete med XLENT

2015-03-30 08:55 CEST AceIQ AB I takt med att förfrågningar samt önskemål från kunder kommer in väljer nu AceIQ att utveckla sin unika industridatorportfölj genom ett samarbete med mjukvaruföretaget XLENT. AceIQ har nu möjligheten att presentera en helhetslösning till era industridatorer med skräddarsydda programvaror från XLENT som fokuserar på lager samt logistik.

MAX IV först i Sverige med BREEAM-SE  –  och bland de bästa i världen

2015-03-30 08:41 CEST WSP Som första projekt i Sverige har kontorsbyggnaden på forskningsanläggningen MAX IV fått design stage-certifikat i BREEAM-SE. Projektet har fått högsta betyget Outstanding, vilket färre än två procent av alla certifierade projekt uppnår. Miljöcertifieringen har genomförts i samarbete mellan WSP, uppdragsgivaren Fastighets AB ML 4 och Peab.

Trafikverket tecknar nationellt avtal med Infracontrol

2015-03-30 08:15 CEST Infracontrol AB Trafikverket har skrivit ett avtal med Infracontrol avseende fortsatt utbyggnad och utveckling av sitt nationella VA-övervakningssystem, NAVA. Systemet används för att övervaka de VA-anläggningar som finns runt om i landet för att skydda vägar och vägtunnlar samt miljön kring dessa.

En miljon i Sign-on-bonus!

2015-03-30 07:30 CEST Consid AB Den digitala transformationen i IT-branschen är ett faktum och med detta ställs nya krav på IT-konsultbolagen. IT-företaget Consid söker därför spetskompetens som lever upp till dessa krav, och utlyser en Sign-on-bonus om 75 000 kronor till var och en som matchar rollernas krav.

Tyréns lanserar nytt traineeprogram för VA-ingenjörer

2015-03-30 05:00 CEST Tyréns Samhällsbyggnadsföretaget Tyréns lanserar nu Kunskapslyftet VA, ett utbildningsprojekt som syftar till att underlätta rekryteringen av VA-ingenjörer. Traineeprogrammet, som startar i mars och pågår fram till årsskiftet, kommer att ge plats för sex unga män och kvinnor. Tre är redan på plats och tre till ska rekryteras.

2015-03-29 19:42 CEST Training Partner Nordic AB Snart är det vår och många är intresserade av att köpa en ny bil. Har du tänkt på att många personer förväntar sig att träffa en stereotyp fördomsfull bild av en bilsäljare, en person med stor mun och små öron? Trist, men sant enligt många undersökningar. Det du behöver göra för att lyckas i branschen är att överträffa den här negativa bilden. Här är några tips som kan vara till hjälp.

Rambölls Peter Collin vinner Stora byggpriset

2015-03-27 17:31 CET Ramböll Sverige AB Brokonstruktören Peter Collin på Ramböll har vunnit Stora byggpriset 2014. Priset är på 75 000 kronor och delades ut under Norrbottens byggmästareförenings årsmöte på fredagen. Ramböllmedarbetaren Mattias Öst fick stipendiet Byggstenen för sitt examensarbete om utmattning av stålbroar.