Pressmeddelanden

365id har avslöjat falska  id-handlingar

365id har avslöjat falska id-handlingar

2016-07-29 08:55 CEST
Id-säkerhetstjänsten Verified by 365id installerades i en butik i Stockholm och samma d...

Landstingpolitiker grillas på Pride House

2016-07-26 15:56 CEST
På onsdag klockan ett grillar företrädare för RFSL Stockholm och RFSL Ungdom Stockholms...

Sommaren svår tid för anhöriga

2016-07-20 08:13 CEST
Semester och ledighet lockar till avkoppling. Men för många svenskar innebär det även s...

Lokförarbrist påverkar trafiken på Alependeln under tre helger

2016-07-18 11:49 CEST
På grund av att det saknas lokförare under sommaren måste ett antal tågavgångar på Alep...

Henrik Sundqvist tar över ordförandeskapet

2016-07-14 13:04 CEST
Vice ordförande Henrik Sundqvist tar över ordförandeskapet i Sveriges Dövas Riksförbund...

Transportör med patientkontakt

Transportör med patientkontakt

2016-07-13 10:11 CEST
Tjänsten som patienttransportör infördes på försök i fjol höst och ska pågå året ut. De...

​Fel visat telefonnummer risk för patientsäkerheten

2016-07-08 15:13 CEST
Landstinget har Lex Maria-anmält en händelse när förlossningen brådskande sökte bakjour...

​Lex Maria-anmälan om fördröjd undersökning

2016-07-08 13:59 CEST
Landstinget har anmält en händelse där en undersökning på Specialisttandvårdskliniken i...

Stabil sommarbemanning på hälsocentralerna i Skellefteå

2016-07-08 10:01 CEST
Under året som gått har det varit en del uppmärksamhet kring hälsocentralerna i Skellef...

​Så här reser vi i sommar

​Så här reser vi i sommar

2016-07-07 10:00 CEST
Ser vårt resande olika ut under sommarmånaderna jämfört med höstmånaderna? Svensk Kolle...