Pressmeddelanden

Unga kulturombud diskuterar på lika villkor

2014-11-17 16:24 CET Landstinget Dalarna Den 19 november går Kultur Hjärta Skolas andra Delaktighetskonferens av stapeln i Borlänge. Nytt för i år är att Dalarnas alla Elevkulturombud (EKO) ges möjlighet att möta tjänstemän, övriga kommunala representanter och politiker, och får vara med och diskutera på lika villkor.

2014-11-17 15:22 CET Landstinget i Uppsala län ​En mansmottagning ska på försök öppnas vid Flogsta vårdcentral. Hälso- och sjukvårdsstyrelsen beslutade idag att avsätta medel för ett pilotprojekt under nästa år.

Filmskapande under tobaksfri vecka

2014-11-17 13:51 CET Västerbottens läns landsting I veckan får högstadieelever från länet göra egna filmer om tobakens konsekvenser som en del av Tobaksfria veckan.

Blondinbella i podcast från Danderyds sjukhus

2014-11-17 11:54 CET Danderyds sjukhus I podcast-serien Föda Barn medverkar specialister från Danderyds kvinnoklinik tillsammans med spännande gäster. I premiäravsnittet ”Gravid för första gången” delar Isabella Löwengrip generöst med sig av sina upplevelser. Svarar på frågor gör chefbarnmorskan Catarina von Langenberg.

2014-11-17 09:30 CET Västerbottens läns landsting Helt nya lokaler, ett extra labb och en teknik som är lättare att använda och som ger mindre risker för patienterna. 30-miljonersinvesteringen ökar dessutom kapaciteten på Hjärtcentrums arytmilabb i Umeå.

2014-11-14 14:28 CET Landstinget i Uppsala län ​Östervåla vårdcentral kommer att behöva att evakueras till paviljonger. Det står klart efter att landstinget undersökt skadorna som orsakats av en vattenläcka tidigare i veckan.

2014-11-14 11:00 CET Landstinget i Uppsala län Landstinget har idag polisanmält fyra sjukgymnaster. Anledningen är att sjukgymnasterna har begärt ut högre ersättning från landstinget än de har rätt till enligt avtal.

2014-11-14 09:35 CET Västerbottens läns landsting Den 17 november uppmärksammas för tidigt födda barn och konsekvenserna av en för tidig födsel över hela världen i samband med Världsprematurdagen. På Norrlands universitetssjukhus håller Västerbottens läns landsting, läkare, forskare och föräldraföreningar tillsammans ett seminarium.

2014-11-13 15:19 CET Svensk Scenkonst Idag har regeringen tagit det formella beslutet om avvecklingen av de nuvarande statliga scenkonstpensionerna från 1 januari 2015. Beslutet banar väg för ett nytt kollektivavtalat system som ger ett modernare och mer rättvist omställningsstöd till de anställda och en stabilare ekonomi för arbetsgivarna. Detta innebär att en ödesfråga för branschen äntligen kan få sin lösning.

Behov ska styra vården, inte efterfrågan

2014-11-13 13:09 CET Svenska Läkaresällskapet - En jämlik vård måste utgå från regeringens prioriteringsplattform, säger Kerstin Nilsson, Läkaresällskapets ordf. Riksrevisionens rapport bekräftar SLS oro för hälso- och sjukvårdens utveckling. För att underlätta läkarkårens diskussion om framtidens hälso- och sjukvård initierade Läkaresällskapet förra året projektet "En värdefull vård" i syfte att utarbeta ett policydokument för en god vård.