Pressmeddelanden

Djupt oroande att domstolar missar att anmäla brottsdömda läkare till IVO

2014-10-15 09:25 CEST Svenska Läkaresällskapet Från Svenska Läkaresällskapet har vi med djup oro tagit del av den information som framkommit i radiodokumentären ”Patienten och tystnaden”, att ärenden där läkare dömts för allvarliga brott ibland inte lämnas vidare från domstolarna till tillsynsmyndigheten, Inspektionen för vård och omsorg, IVO för prövande av legitimationen.

Nordic Medtest testar SITHS-lösning för surfplattor

2014-10-15 08:00 CEST Nordic Medtest Svensk e-identitet AB (SVEID) har anlitat Nordic Medtest för att testa "Mobil Access - SITHS för surfplattor" - en ny tjänst från SVEID som gör att vård- och omsorgsgivare kan använda valfri surfplatta för åtkomst till vårdrelaterade system med befintliga SITHS-kort.

2014-10-14 15:31 CEST Västerbottens läns landsting Nu finns en sammanfattning från dagens sammanträde med landstingsstyrelsen publicerad på landstingets webbplats.

2014-10-14 14:00 CEST Västtrafik Det blir SJ som fortsätter att köra tågen i Västsverige. Det står klart efter den upphandling som Västtrafik genomfört tillsammans med Jönköpings länstrafik och Hallandstrafiken. Trafikstart för det nya avtalet sker i december 2015.

2014-10-14 09:31 CEST Västerbottens läns landsting En äldre man kommer till akuten på ett av länets sjukhus på grund av blodig kräkning och misstänkt magblödning.

2014-10-14 09:30 CEST Västerbottens läns landsting Den unga kvinnan hade i många år lidit av ångest, svår depression och tankar på att ta sitt liv. Hon hade täta kontakter med vården och utvecklades efterhand som hon själv uttryckte det i positiv riktning.

TaxiKurir tar steget in i Norge

2014-10-13 15:12 CEST TaxiKurir AB TaxiKurirs app är nu bokningsbar även i Norge. Från och med den 15 oktober 2014 går det att boka taxi på 70 orter i Sverige och fem orter i Norge via TaxiKurirs app och webbokning. TaxiKurir erbjuder också möjligheten att boka taxi till fast pris och på faktura i Oslo, Bergen, Stavanger, Trondheim och Buske.

2014-10-13 11:06 CEST Västerbottens läns landsting Det hålls ingen presskonferens efter landstingsstyrelsens sammanträde i morgon tisdag. Istället skickas en sammanfattning av besluten ut som pressmeddelande och publiceras på landstingets webbplats vll.se efter sammanträdet, som börjar klockan 14.30.

2014-10-13 09:41 CEST Västtrafik Västtrafik fortsätter att bygga pendelparkeringar inom ramen för Västsvenska paketet. I veckan öppnade fler parkeringsplatser vid Myggenäs korsväg, för några veckor sedan öppnade Kode sin utbyggnad och inom kort öppnar en ny pendelparkering vid Vägskillnaden i Härryda.

Anders Lönn avgår som generalsekreterare för Mälardalsrådet

2014-10-13 07:53 CEST Mälardalsrådet I Torsdags blev det klart att Anders Lönn blivit rekryterad till utbildningdepartementet. Maria Nimvik-Stern blir tillförordnad generalsekreterare.