Pressmeddelanden

Pressinbjudan: Hjärnan besöker Jönköping

2014-08-18 06:00 CEST Neuroförbundet I sommar kommer 30 städer i Sverige få möjligheten att bättre förstå hjärnan och dess sjukdomar. Nu kommer BrainBus till Jönköping med målet är att öka kunskapen hos allmänheten om hur viktig hjärnan är, att cirka 500 000 personer i Sverige har en neurologisk diagnos samt att det saknas 300 neurologer i Sverige.

Hjärnan är med på midnattsloppet

2014-08-16 06:00 CEST Neuroförbundet I sommar kommer 30 städer i Sverige få möjligheten att bättre förstå hjärnan och dess sjukdomar. Nu kommer BrainBus Stockholm och midnattsloppet med målet är att öka kunskapen hos allmänheten om hur viktig hjärnan är, att cirka 500 000 personer i Sverige har en neurologisk diagnos samt att det saknas 300 neurologer i Sverige.

Hur kan sjukvården förbättras så att alla patienter får en vård präglad av kompetens, etik och ansvarstagande?

2014-08-15 09:47 CEST Svenska Läkaresällskapet Svenska Läkaresällskapet inbjuder torsdagen 28 augusti kl. 18.00–20.00 allmänheten till ett samtal med läkarkåren om dagens hälso- och sjukvårdssystem. Genom projektet ”En värdefull vård” vill Läkaresällskapet utveckla idéer om hur vården utformas så att läkare kan ta hand om sina patienter på ett kunnigt, etiskt och empatiskt sätt, i överensstämmelse med läkaretiken och lagstiftarens intentioner.

2014-08-15 08:05 CEST Roche AB Gazyvaro (obinutuzumab (GA101)) är ett nytt målinriktat läkemedel som nu godkänts för behandling av patienter med kronisk lymfatisk leukemi (KLL) inom EU. Studieresultat visar att behandling med Gazyvaro, i kombination med cytostatikabehandlingen, klorambucil, gav förlängd överlevnad och en signifikant minskad risk för sjukdomsåterfall, jämfört med klorambucil som enda behandling.

Hjärnan besöker Norrköping

2014-08-15 06:00 CEST Neuroförbundet I sommar kommer 30 städer i Sverige få möjligheten att bättre förstå hjärnan och dess sjukdomar. Nu kommer BrainBus till Norrköping med målet är att öka kunskapen hos allmänheten om hur viktig hjärnan är, att cirka 500 000 personer i Sverige har en neurologisk diagnos samt att det saknas 300 neurologer i Sverige.

Pressinbjudan: Hjärnan besöker Linköping

2014-08-15 06:00 CEST Neuroförbundet I sommar kommer 30 städer i Sverige få möjligheten att bättre förstå hjärnan och dess sjukdomar. Nu kommer BrainBus till Linköping med målet är att öka kunskapen hos allmänheten om hur viktig hjärnan är, att cirka 500 000 personer i Sverige har en neurologisk diagnos samt att det saknas 300 neurologer i Sverige.

TaxiKurir Göteborg och Flygtaxi Sverige i nytt avtal

2014-08-14 11:17 CEST TaxiKurir AB Flygtaxi Sverige har slutit avtal med TaxiKurir Göteborg om att vara Flygtaxicentral för Göteborgsområdet, ett så kallat FTC. Avtalet gäller under fem år. Avtalet innebär att alla flygtaxiresor och tågtaxiresor, i Göteborgsområdet, kommer att administreras från TaxiKurir i Göteborg.

Branschens värde för mark- och grundarbeten på den offentliga marknaden uppgår till 4,3 miljarder kronor

2014-08-14 11:13 CEST DoubleCheck AB DoubleCheck har för andra året gjort en unik rikstäckande kartläggning över den offentliga marknadens affärer. Den offentliga marknadens totala inköp av varor och tjänster uppgick till 830 miljarder kronor. Det finns 1 954 leverantörer i branschen för mark- och grundarbeten som tillsammans har fakturerat Sveriges myndigheter, kommuner och landsting 4,3 miljarder kronor under 2013.

2014-08-14 09:51 CEST Landstinget Västmanland Andelen unga tjejer i Västmanland som rapporterar att de mår bra minskar jämfört med för ett par år sedan. Det visar den stora undersökningen Liv och Hälsa Ung som för nionde gången har undersökt hälsotillståndet bland unga.

Hjärnan besöker Uppsala

2014-08-14 06:00 CEST Neuroförbundet I sommar kommer 30 städer i Sverige få möjligheten att bättre förstå hjärnan och dess sjukdomar. Nu kommer BrainBus till Uppsala med målet att öka kunskapen hos allmänheten om hur viktig hjärnan är, att cirka 500 000 personer i Sverige har en neurologisk diagnos samt att det saknas 300 neurologer i Sverige.