Pressmeddelanden

Hjärnan besöker Södertälje

2014-09-06 06:00 CEST Neuroförbundet I sommar kommer 30 städer i Sverige få möjligheten att bättre förstå hjärnan och dess sjukdomar. Nu kommer BrainBus till Södertälje med målet att öka kunskapen hos allmänheten om hur viktig hjärnan är, att cirka 500 000 personer i Sverige har en neurologisk diagnos samt att det saknas 300 neurologer i Sverige.

2014-09-05 11:48 CEST Västerbottens läns landsting På grund av uppgradering av telefoniplattformen i Västerbottens läns landsting kan det just nu bli köer för den som ringer sjukhusväxlarna. Samtalen kan också komma att brytas.

2014-09-05 11:22 CEST Barnombudsmannen Gemensamt uttalande om åtgärder från de nordiska barnombudsmännen Undersökningar visar att ungefär var sjunde barn någon gång har blivit slagna av sina föräldrar eller någon annan vuxen i hemmet. De nordiska barnombudsmännen vill uppmärksamma vården på att våld mot barn fortfarande är ett av de allvarligaste hoten mot barns liv, hälsa och utveckling i Norden.

Läkaresällskapet belönar Elisabet Jerlhag Holm, Göteborg, med Translationella priset, 50 000 kr, för hennes forskning som är särskilt viktig för det kliniska arbetet

2014-09-05 10:05 CEST Svenska Läkaresällskapet Elisabet Jerlhag Holm, Göteborgs universitet, får Läkaresällskapets Translationella pris, 50 000 kronor, för sin projektansökan ”The importance of gut-brain hormones for addictive behaviours”. Priset delas ut för att uppmärksamma och belöna forskning som är av stor betydelse i det kliniska arbetet. Prisutdelningen sker vid Medicinska riksstämman, Waterfront i Stockholm, den 4 december.

Per Fogelstrand, Wallenberglab, Göteborg, får 100 000 kr för bästa forskningsansökan av Svenska Läkaresällskapet

2014-09-05 10:00 CEST Svenska Läkaresällskapet Per Fogelstrands projektansökan ”Förhindra inbindning av blodfetter i kärlväggen” var den starkaste och mest intressanta av Läkaresällskapets 127 beviljade ansökningar om projektanslag i år och belönas därför med "Svenska Läkaresällskapets pris för bästa vetenskapliga ansökan", 100 000 kronor. Priset delas ut vid Medicinska riksstämman på Waterfront Congress Centre i Stockholm den 4 december.

Klimatsmart med vård på distans

2014-09-05 09:00 CEST Västerbottens läns landsting Byter man fysiska besök i vården mot telemedicin minskar utsläppen av koldioxid 40–70 gånger! Redan på bara några kilometers avstånd blir vård på distans ett grönare alternativ än bilen. Största klimatvinsten får storstäderna!

2014-09-04 21:46 CEST Janssen New Brunswick, NJ, September 4, 2014 – Johnson & Johnson today announced it will fast-track the development of a promising new combination vaccine regimen against Ebola and broadly collaborate with its partners in global health to deliver immediate relief aid to address the current Ebola outbreak.

Region Skåne blir ägare till vindkraftverk

2014-09-04 15:08 CEST Region Skåne Region Skånes upphandling av landbaserade vindkraftverk är nu klar och det var projektören Eolus Vind AB som lämnade det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet. Priset uppgår till 252 miljoner kronor och ägandet kommer att minska Region Skånes energikostnader

Vårdföretagarnas mytkalender: Privata läkare har mindre tid till sina patienter (myt 15)

2014-09-04 10:15 CEST Vårdföretagarna I Vårdföretagarnas mytkalender slår vi varje dag hål på en fördom ända fram till valet. Myt 15: Privata läkare har mindre tid till sina patienter. Verklighet: I snitt har en läkare vid en privat driven vårdcentral hand om 1 877 patienter. En läkare i landstinget har i genomsnitt hand om ytterligare cirka 100 patienter.

Jämlik vård med teledermatoskopi

2014-09-04 09:00 CEST Västerbottens läns landsting Fler patienter i Västerbotten får nu pigmentförändringar bedömda av hudspecialister och färre opereras i onödan när teledermatoskopi införs i primärvården i hela länet.