Pressmeddelanden

2014-02-21 15:55 CET Västerbottens läns landsting Landstinget kan bekräfta att den patient som var med vid trafikolyckan i måndags med den i Åsele kommun stationerade akutbilen har avlidit. Patienten fördes efter olyckan med lindriga skador till Lycksele lasarett och hade även en allvarlig grundsjukdom. Under kvällen blev patienten dessvärre sämre och avled.

2014-02-21 12:11 CET TaxiKurir Under de senaste veckorna har media granskat den svenska färdtjänsten. Man har gjort nedslag i Stockholm, Göteborg, Skåne och Västra Götaland. På dessa platser har man kontaktat folk som har haft synpunkter på färdtjänsten, bilarna och chaufförerna. Vi på TaxiKurir känner inte igen den bild som målas upp.

Sverige tar täten för skonsam strålbehandling

2014-02-21 09:58 CET Västerbottens läns landsting I ett stort nationellt samarbete som ska göra cancerbehandling mer effektiv och skonsam är det Norrlands universitetssjukhus i Umeå som visar vägen. Här har man länge hävdat att framtidens strålbehandling bygger på magnetresonansteknik, MR.

PostkodLotteriet underlättar livet vid neurologisk diagnos

2014-02-20 20:49 CET Neuroförbundet Neuroförbundet får 7 miljoner kronor från Svenska PostkodLotteriet. Neuroförbundet, som är Sveriges första intresseorganisation specialiserad på neurologi, har mottagit över 22 miljoner kronor från Svenska PostkodLotteriet sedan vi blev förmånstagare 2009.

2014-02-20 13:56 CET Västerbottens läns landsting Lördag den 22 februari testas driften i Västerbottens läns landstings IT-system i ett så kallat redundanstest.

2014-02-20 09:01 CET Roche AB The New England Journal of Medicine publicerar i dag resultaten från fas III-studien AVAglio. Resultaten visar att behandling med Avastin kan ge patienter med glioblastom – en allvarlig typ av hjärntumör – längre tid utan tumörtillväxt.

Jonas Claesson ny chef för verksamhetsområde Kirurgi

2014-02-19 14:00 CET Västerbottens läns landsting Jonas Claesson efterträder Marie Rodling-Wahlström på posten som chef för verksamhetsområde Kirurgi i Västerbottens läns landsting.

2014-02-19 13:51 CET Landstinget Västmanland Nu ska läkemedelsbehandlingen av de mest sjuka äldre förbättras. Läkemedelskommittéerna i Uppsala-Örebroregionen har tillsammans tagit fram rekommendationer för läkemedelsbehandling i gruppen de mest sjuka äldre inom några särskilt angelägna terapiområden.

2014-02-19 12:16 CET Västerbottens läns landsting Västerbottens läns landsting och Vilhelmina kommun har nu påbörjat ett samarbete för att samordna resurser till fjällbefolkningens bästa.

Mindmancers bokslutskommuniké 2013

2014-02-17 19:30 CET Mindmancer AB Omsättningen under 2013 uppgick till 20,0 MSEK (18,2). Årets resultat efter skatt uppgick till MSEK -2,9 (0,35).