Pressmeddelanden

Västtrafik satsar på internet på tåg

2015-04-24 11:50 CEST Västtrafik Västtrafik fortsätter att satsa på internet ombord på tåg. De närmaste åren ska över hälften av företagets tåg utrustas med gratis wifi åt resenärerna.

2015-04-24 09:40 CEST Västerbottens läns landsting Årets medarbetarundersökning i Västerbottens läns landsting visar på det bästa resultatet någonsin. Även svarsfrekvensen ligger på topp då nära 76 procent av alla anställda svarat. Hur många som svarat, liksom övriga resultat, varierar mellan de olika verksamhetsområdena.

2015-04-23 14:53 CEST SKL Kommentus AB SKL Kommentus stärker sitt HR-koncept i form av ett strategiskt utvecklingssamarbete med Webcruiter som är en marknadsledande leverantör för kompetensbaserad rekrytering. Webcruiter är SKL Kommentus plattform för kompetensbaserad rekrytering och är ett komplett webbaserat verktyg.

2015-04-23 12:04 CEST Landstinget i Uppsala län Nu gör Landstinget i Uppsala län en satsning för att höja patientsäkerheten. Ett särskilt patientsäkerhetsteam har i dagarna inrättats, med uppdrag att samordna patientsäkerhetsarbetet i landstinget i syfte att minska vårdskadorna.

Möt Nordic Medtest på DigIT Värmland 29 april i Karlstad

2015-04-23 09:17 CEST Nordic Medtest ​Nordic Medtest deltar på DigIT Värmland 29 april i Karlstad - en bred regional kraftsamling kring den digitala omställningen med ett 40-tal seminarier och ett 30-tal utställare.

2015-04-23 08:00 CEST Västerbottens läns landsting Hjälpmedel Västerbotten är länets specialenhet för hjälpmedel till personer med rörelsehinder, kommunikationssvårigheter och kognitiva nedsättningar. Den 28 april invigs en ny miljö för barn och unga i hjälpmedelsutställningen.

2015-04-22 14:30 CEST Västerbottens läns landsting Björn Strander, gynekolog och ordförande i Nationella arbetsguppen för cervixcancerprevention, föreläser i Umeå fredag den 24 april om framgångar och utmaningar i arbetet med att förebygga livmoderhalscancer. Föreläsningen riktar sig till bland annat barnmorskor och cytodiagnostiker. Media hälsas välkomna att delta.

2015-04-22 13:22 CEST Landstinget Dalarna ​Landstinget Dalarna lämnar in en Lex Maria-anmälan till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) efter att en patient avlidit av en ouppmärksammad muskelblödning.

Nybyggnadsprojekt på Falu lasarett miljöcertifieras

2015-04-22 10:45 CEST Landstinget Dalarna Två av Landstinget Dalarnas nybyggnadsprojekt har miljöcertifierats enligt certifieringssystemet Miljöbyggnad via Sweden Green Building Council. Projekten det handlar om är Falu lasaretts vårdbyggnad Dahlska huset samt en ny ambulansstation på samma anläggning.

BSK + FOJAB samverkar om Helsingborgs Lasarett

2015-04-22 10:00 CEST FOJAB arkitekter ​BSK Arkitekter ansvarar tillsammans med FOJAB arkitekter för den stora omvandlingen av Helsingborgs Lasaretts stora huvudbyggnad. Uppdraget är ett resultat av BSK:s och FOJABs överenskommelse om samverkan på vårdbyggnadsmarknaden i södra Sverige.