Pressmeddelanden

​Landstinget Västmanland är miljöcertifierat

2015-06-29 10:11 CEST Landstinget Västmanland Landstinget Västmanland är nu miljöcertifierat enligt ISO 14001. Det gör att hela landstinget arbetar med att minska miljö- och klimatpåverkan från tjänsteresor, patientmaten, läkemedelsanvändningen, avfallshantering och energianvändningen i byggnader.

2015-06-29 10:00 CEST Västerbottens läns landsting Patienten hade kontaktat vården med anledning av diverse problem. Hon fick träffa både läkare och sjukgymnast. Vid dessa kontakter framkom inte några tecken på nedstämdhet eller indikationer på att patienten inte ville leva.

2015-06-29 07:00 CEST Västtrafik Västtrafik har nu beslutat om den årliga trafikplanen för 2016, där det framgår vilka trafikförändringar som är planerade att genomföras under året. Trafikplanen innebär satsningar och förbättringar för 43 mnkr, samt ytterligare 30 mnkr för att kunna hantera omläggningar och förstärkningstrafik.

Vågar du UV-scanna Dig? Solskolan utmanar journalisterna i Almedalen.

2015-06-28 21:26 CEST Nätverket mot cancer Bland unga mellan 15 och 29 år säger 30 % att de denna sommar ska sola mer än tidigare år1. De unga är också den grupp som bränner sig oftare nu jämfört med för fem år sedan. Hur är det med journalisterna? Nätverket inbjuder media till UV-scanning tisdag 30 juni kl. 8.30. Plats: Dagens Medicins ”Vårdtorget”, Restaurang Burmeister vid Donners Plats, ingång från Tage Cervins gata 8, Visby.

Utställningen med hjärna besöker Visby

2015-06-28 06:00 CEST Neuroförbundet ​BrainBus är utställningen om hjärnan och dess sjukdomar. Vi vill öka kunskapen hos allmänheten om att cirka 500 000 personer i Sverige har en neurologisk sjukdom eller skada samt att det i Sverige saknas 300 neurologer. Nyheter för i år är två roliga prova-på aktiviteter för att blanda annat testa koordinationsförmågan.

Pressinbjudan. Utställningen med hjärna besöker Visby

2015-06-27 06:00 CEST Neuroförbundet BrainBus är utställningen om hjärnan och dess sjukdomar. Vi vill öka kunskapen hos allmänheten om att cirka 500 000 personer i Sverige har en neurologisk sjukdom eller skada samt att det i Sverige saknas 300 neurologer. Nyheter för i år är två roliga prova-på aktiviteter för att blanda annat testa koordinationsförmågan.

​EMAs vetenskapliga råd: Positivt utlåtande för Perjeta som ny behandling vid tidig HER2-positiv bröstcancer

2015-06-26 17:10 CEST Roche AB Det vetenskapliga rådet inom europeiska läkemedelsmyndigheten är positiv till att Perjeta i kombination med Herceptin godkänns för behandling av tidig HER2-positiv bröstcancer. Perjeta är idag redan standardbehandling vid spridd HER2-positiv bröstcancer.

Seminarium i Almedalen: Sverige har den patientsäkerhet vi förtjänar – är vi nöjda med det?

2015-06-26 15:16 CEST Myndigheten för vård- och omsorgsanalys Varje år skadas och dör personer av undvikbara skador inom vården. Det är hög tid att diskutera vilka insatser som krävs för att stärka patienternas delaktighet, förbättra patientsäkerheten och resultaten. På Vårdanalys och Vinnvårds seminarium i Almedalen diskuterar vi med ledande beslutsfattare om hur de ser på nästa steg för utvecklingen.

​Seminarium i Almedalen: Efter 20 år med vårdgaranti – vad krävs för att minska vårdens väntetider?

2015-06-26 14:50 CEST Myndigheten för vård- och omsorgsanalys Vad behövs för att minska vårdens väntetider? Behövs ökad produktivitet eller mer resurser? Förbättrar garantin vårdens prioriteringar eller skapas undanträngning? Vilket ansvar vilar på regering, landsting och profession? Vi diskuterar resultaten från Vårdanalys nya rapport om vårdgarantin på ett seminarium i Almedalen.

Seminarium i Almedalen: Sjukt engagerad – hur ser framtidens patient- och funktionshinderrörelse ut?

2015-06-26 14:40 CEST Myndigheten för vård- och omsorgsanalys Patienters perspektiv efterfrågas alltmer av stat och landsting, samtidigt som många etablerade organisationer tappar medlemmar. Vem talar för patienten och hur ser framtidens patientrörelse ut? På Vårdanalys seminarium i Almedalen diskuteras den ny rapporten "Sjukt engagerad - en kartläggning av patient- och funktionshinderrörelsen".