Pressmeddelanden

2015-11-18 17:14 CET Umeå kommun ​Byggnadsnämnden har beslutat att ge bygglov för Hjältarnas hus uppe på sjukhusområdet. Kontorets förslag var att avslå ansökan då huset planeras byggas på ett område som är reserverat för en framtida gång- och cykelbro som kan sammanbinda stråken längs älven med Ålidbacken. En oenig byggnadsnämnd gör dock bedömningen att gång- och cykelvägen går att lösa med en alternativ dragning.

2015-11-18 17:00 CET Malmö stad Nu släpps artisterna som ska spela på Stortorget på onsdag!

Klart med ny chef för Malmö Museer

2015-11-18 16:14 CET Malmö stad Idag tog Kulturnämnden beslut om att Katarina Carlsson blir ny chef för Malmö Museer. Katarina Carlsson har varit tillförordnad chef på Malmö Museer sedan april, och hennes förordnande sträcker sig till november 2019.

Nej till kommunalt byggbolag

2015-11-18 16:05 CET Malmö stad

Miljoner till mötesplatser

2015-11-18 15:57 CET Malmö stad

Experimenterande och innovativa satsningar med Områdesprogrammen

2015-11-18 15:52 CET Malmö stad

2015-11-18 15:41 CET Uppsala kommun Onsdag 18 november beslutade kommunstyrelsen i Uppsala att anta riktlinje för sociala investeringar. Syftet är att genom tidiga förebyggande insatser stödja individer och grupper för att minska behovet av mer kostsamma framtida insatser. Riktlinjerna ska börja gälla från 2016.

Disco i dagarna två

2015-11-18 15:33 CET Umeå kommun Den 20-21 november är det dags för uppföljaren till 2014 års stora ungdomsfestival i Umeå. Festivalen 2 days in Umeå kör fulla ställ på folkets hus för fjärde året i rad.

Inbjudan till pressträff torsdag kl 12 om rekrytering till arbetet mot hemlöshet

2015-11-18 15:25 CET Malmö stad

Pressinbjudan: Invigning av årets Vinterljus på två ställen

2015-11-18 14:43 CET Linköpings kommun För första gången har Vinterljus två sträckningar – i Vasastaden och i Skäggetorp. Därför blir det två invigningar. Tid: Lördag 21 november klockan 17.00 Plats: S:t Larsparken och Skäggetorpsskolan