Pressmeddelanden

Över 1 200 namn mot Halmstads kommuns värdeöverföring från HFAB

2015-03-25 11:15 CET Hyresgästföreningen region norra Skåne På bara ett par dagar har Hyresgästföreningens namninsamling mot Halmstads kommuns värdeöverföring från HFAB resulterat i över 1 200 namnunderskrifter på protestvykort, facebook och namnlistor.

​Statligt investeringsstöd ett viktigt steg på rätt väg

2015-03-25 11:05 CET Hyresgästföreningen Regeringen satsar 6,7 miljarder för att få fart på byggandet av hyresrätter runt om i landet. -Äntligen är det slut på den handlingsförlamning som har präglat bostadspolitiken så länge. Det här är nödvändiga satsningar för att kunna bryta bostadsbristen och jag ser detta som ett viktigt första steg för att få fart på bostadsbyggandet, säger Marie Linder, förbundsordförande Hyresgästföreningen.

Det ökande bilpoolandet i Örebro bidrar till en positiv miljöpåverkan

2015-03-25 10:57 CET Sunfleet Användandet av bilpool växer kraftigt i Örebro. Det visar färsk statistik från Sveriges största bilpool Sunfleet. Antalet körda kilometer och bilpoolstimmar ökar stadigt vilket bidrar till ett färre antal bilar i trafiken och därmed ett minskat utsläpp av koldioxid. Nu spår bilpoolsföretaget en ännu större efterfrågan.

2015-03-25 10:21 CET Halmstads kommun Halmstad växer och vi behöver planera långsiktigt, både med hänsyn till kvalitet och till ekonomi. Utifrån detta syfte har barn- och ungdomsförvaltningen, på uppdrag av barn- och ungdomsnämnden, gjort en översyn av och tagit fram ett förslag till ny skolorganisation. Den 26 mars klockan 15 på Kungsgatan 25 B är media välkomna för en presentation av förslaget.

Nu sätter Växjö press på regeringen i klimatfrågan

2015-03-25 10:00 CET Växjö kommun ​2030 ska Växjö vara en fossilbränslefri plats. För att lyckas krävs det att fler aktörer i samhället drar åt samma håll. Därför presenterar Växjö kommun, Linneuniversitetet och näringslivsorganisationen Sustainable Småland idag en Växjödeklaration. Mottagare på plats i Växjö var Yvonne Ruwaida, statssekreterare åt klimat- och miljöminister Åsa Romson.

​Beslut i Kommunstyrelsen

2015-03-25 09:08 CET Örebro kommun På Kommunstyrelsens möte 24 mars behandlades frågor som kommunens årsredovisning 2014, Tillsynsrapport 2014 och en ny social investering. Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt sammanträdde samma dag. Nedan presenteras ett urval av de beslut som togs av Kommunstyrelsen och dess utskott.

Facklorna brinner för klimatet under Earth Hour

2015-03-25 09:07 CET Helsingborgs stad Att uppmärksamma klimatfrågan genom Earth Hour har blivit en tradition i Helsingborg. När vi släcker staden på lördag 28 mars klockan 20:30 och går fackeltåg tillsammans delar vi engagemanget med hundratals miljoner människor världen över.

ICA-handlarna håller Sverige levande

2015-03-25 08:59 CET ICA-handlarnas Förbund Sveriges ICA-handlare står för service, livsmedelsförsäljning och lokalt samhällsengagemang på 1 300 svenska orter. ICA bygger på att den lokala ICA-handlaren äger och driver sin egen butik med stort engagemang. I vår verksamhetsberättelse för 2014 får du veta mer om ICA-handlare som engagerar sig, hur ICA fungerar i Sverige och om ICA-handlarnas Förbund som majoritetsägare i ICA Gruppen.

Dammar och stängsel skyddar paddorna på Revingehed

2015-03-25 08:24 CET Lunds kommun Strandpaddorna på Revingehed har ett hårt liv. Både militärfordon och kreatur hotar deras livsmiljö som är särskilt känslig under lekperioden, med romsträngar och grodyngel som växer till i vattnet nu under våren. Inte bara kreaturens tramp, utan även spillningen övergöder vattnet och gör det ogynnsamt för groddjuren.