Pressmeddelanden

Personalkooperativet Visionen på Teg får utöka

2016-04-28 13:23 CEST
För- och grundskolenämnden beslutade att godkänna en utökning av personalkooperativet V...

Kommunen vill höja kompetensen om hbtq i skolorna

2016-04-28 13:22 CEST
​För att öka kunskapen i de kommunala skolorna om hbtq har utbildningsnämnden beslutat ...

För- och grundskolenämnden anser att beslutet om skola i Botsmark och Bullmark fattats enligt lag

2016-04-28 13:04 CEST
Föräldrar har vänt sig till förvaltningsrätten med laglighetsprövning av För- och grund...

Nya avgifter för parkeringsplatser

2016-04-28 13:02 CEST
​Växjö kommun har nu beslutat om nya avgifter för garageplatser i Växjö kommunhus källa...

Ökad användning av e-tjänster och teknik inom äldreomsorgen

2016-04-28 12:28 CEST
Äldrenämnden fattade den 28 april beslut om en plan för teknikförsörjning gällande peri...

Satsning på aktiviteter för äldre med minoritetsspråk

2016-04-28 12:24 CEST
Äldrenämnden satsar 480 000 kr på minoritetsarbetet under 2016. Genom olika aktiviteter...

Kattegattelever håller ”minifullmäktige” i Rådhuset

2016-04-28 11:59 CEST
På fredag 29 april håller eleverna från Kattegattgymnasiets naturvetenskapliga program ...

Scensommar är tillbaka!

Scensommar är tillbaka!

2016-04-28 11:27 CEST
Snart är den andra upplagan av Scensommar här. I år bjuds det in till femtiotvå evenema...

IT-företag hjälper till med kommunens utveckling

2016-04-28 10:35 CEST
Fredag 29 april har Uppsala kommun bjudit in ett 70-tal IT-företag för att diskutera hu...

Vilken vändning för Orsas skolor!

2016-04-28 10:00 CEST
När Sveriges kommuner och landsting, SKL, släppt den senaste rankingen av landets bästa...