Pressmeddelanden

2014-09-25 08:41 CEST Stockholms stad I dag, torsdag den 25 september, firas målgången i Stockholms stads satsning ”Hållbara Järva” på äventyrsbadet i Husby. Inom projektet har den största solcellssatsningen hittills i norra Europa genomförts. Karin Wanngård, gruppledare för socialdemokraterna i Stockholms stad, inviger solcellssatsningen.

2014-09-25 07:27 CEST Sunfleet Nu öppnar Sveriges största bilpool, Sunfleet, i Lidköping. Bilpoolen öppnas i samarbete med Arbetsförmedlingen som använder bilarna på dagarna, och Sunfleets medlemmar erbjuds att nyttja bilarna på kvällar och helger.

Möt KG Hammar

2014-09-25 06:01 CEST Helsingborgs stad KG Hammar berättar om sin senaste bok i Rydebäcks kyrka Torsdag 2/10 18:00

2014-09-25 06:00 CEST Helsingborgs stad Hösten 2014 genomförs på Dunkers kulturhus i Helsingborg för första gången en stor jurybedömd konstsalong med konstnärer från hela Norden. Juryns arbete är nu klart, vilket innebär att man utsett tvåhundranio verk fördelade på sjuttiofem konstnärer från Danmark, Finland, Norge, Island och Sverige.

Ta en fika med skallen - på Dunkers i höst

2014-09-25 06:00 CEST Helsingborgs stad I höst är samtalet en stor del i Dunkers seriearrangemang på ämnet ”Dunkers brain”. Det vill säga arrangemang där deltagaren är aktiv och medskapande genom att tänka, problematisera och ventilera. Besökarna bjuds in till Berättarcafé, Filosoficafé och Sant eller falskt.

Överenskommelse med skolstrateg klar

2014-09-24 17:26 CEST Upplands Väsby kommun Idag har en överenskommelse träffats mellan Sveriges Kommuner och Landsting och Lärarnas Riksförbund i ärendet om Väsby Välfärds skolstrateg Per Kornhall. Överenskommelsen innebär i korthet att skolstrategen idag avslutar sin anställning i kommunen och ersätts med en summa om 1 215 000 kr.

2014-09-24 17:15 CEST Umeå kommun Byggnadsnämnden har namnsatt tre kvarter och en ny gata på Olofsdal. Kvartersnamnen blir Glättstenen, Malstenen och Skärvstenen. Gatan kommer att heta Skärvstensgatan. På Olofsdal har sedan tidigare en detaljplan antagits som skapar förutsättningar för skola och bostäder i de nya kvarteren.

2014-09-24 17:15 CEST Umeå kommun I motiveringen beskrivs Karin Laaja som en bildarkeolog vilken skrapar i olika minnesfragment och tidslager. Stipendiet delas ut i Väven den 22 november.

2014-09-24 17:14 CEST Umeå kommun Umeå kommun planerar för ett nytt äldreboende och förskola på Sofiehem. Byggnadsnämnden har beslutat att påbörja planläggning för ett område som ligger mellan Studentvägen, Östra Hyvlargränd och Granvägen. Samma område som det tidigare planerats för en moské.

2014-09-24 17:14 CEST Umeå kommun Citycon AB, som äger Strömpilen, har tidigare ansökt om en detaljplan för att möjliggöra för hotell- och konferensverksamhet på flytande pråmar. Nu har Citycons planer för hur de vill utveckla handelsområdet förändrats och de söker därför om ett ändrat syfte i detaljplanen.