Pressmeddelanden

2014-08-26 09:35 CEST Halmstads kommun Nu tar valarbetet inför de allmänna valen fart på allvar i och med att förtidsröstningen startar. Drygt 500 valarbetare i Halmstad engagerade i valarbetet fram t.o.m. valdagen den 14 september. Utan alla frivilliga krafter skulle inte ett val kunna genomföras.

2014-08-26 09:32 CEST Stockholms Handelskammare Stockholms län är just nu en av Europas snabbast växande regioner. Det ställer stora krav på utbyggd kollektivtrafik, nya vägar och bostadsbyggande. En ny rapport från Stockholms Handelskammare visar att trafiken i hela Stockholms innerstad kan minska med i genomsnitt 11 procent om den östliga förbindelsen byggs. På vissa gator blir trafikminskningen mer än en halvering.

2014-08-26 08:50 CEST Helsingborgs stad Fredagen den 29 augusti går den första detaljplanen för Oceanhamnen ut på samråd. På pressmötet presenteras planerna för den nya stadsdelen som ska växa fram under de kommande åren.

2014-08-26 08:30 CEST Linköpings kommun Kampanjen Don´t drink and drive vänder sig till alla gymnasieelever i årskurs 2 i Linköping.Föreläsningar i Katedralskolans aula, onsdag 27 augusti och torsdag 28 augusti klockan 10.15 och klockan 13.15 båda dagarna. Praktiska övningar för samtliga gymnasieskolor pågår i Domkyrkoparken måndag 1 september - fredag 5 september klockan 8.30 - 15.50 varje dag.

Hjärnan besöker Växjö

2014-08-26 06:00 CEST Neuroförbundet I sommar kommer 30 städer i Sverige få möjligheten att bättre förstå hjärnan och dess sjukdomar. Nu kommer BrainBus till Växjö med målet är att öka kunskapen hos allmänheten om hur viktig hjärnan är, att cirka 500 000 personer i Sverige har en neurologisk diagnos samt att det saknas 300 neurologer i Sverige.

Pressinbjudan: Hjärnan besöker Skövde

2014-08-26 06:00 CEST Neuroförbundet I sommar kommer 30 städer i Sverige få möjligheten att bättre förstå hjärnan och dess sjukdomar. Nu kommer BrainBus till Skövde med målet är att öka kunskapen hos allmänheten om hur viktig hjärnan är, att cirka 500 000 personer i Sverige har en neurologisk diagnos samt att det saknas 300 neurologer i Sverige.

2014-08-26 02:35 CEST Bo Med Mig Sveriges första företag som förenar den tillfälliga njutningen med den långsiktiga belöningen.

2014-08-26 02:35 CEST Bo Med Mig Andra sätt att leva som gynnar Sverige långsiktigt

2014-08-25 16:54 CEST Umeå kommun Kommunfullmäktige har antagit budget, verksamhetsplan och direktiv för nämndernas verksamhet för 2015–2017, enligt Socialdemokraternas och Vänsterpartiets förslag. I beslutet ingår också investeringsbudget för 2014–2018.

2014-08-25 16:08 CEST Växjö kommun Ansökan till regeringen från Växjö kommun för att bli pilotkommun för en ny lokal arbetsmarknadspolitik är nu klar och presenteras på en presskonferens. Tanken är att testa och utveckla nya former för arbetsförmedling, praktik och utbildning.