Pressmeddelanden

Ny skuldsaneringslag kan underlätta för skuldsatta Malmöbor

2016-05-20 10:30 CEST
Den 18 maj fattade riksdagen beslut om att införa två nya skuldsaneringslagar, som ska ...

Kommunen förstärker brottsförebyggande insatser

2016-05-20 10:18 CEST
Redan idag görs stora insatser för att Linköping ska vara en trygg plats att leva och v...

Åtgärder för utsatta EU-medborgare

2016-05-20 09:40 CEST
Härbärge och dagverksamhet året om och en satsning på uppsökande verksamhet – det är nå...

Uppsala uppmärksammar World Fish Migration Day

2016-05-20 09:01 CEST
Betydelsen av öppna vattendrag med fritt vandrande fiskar uppmärksammas under den värld...

Här får studentflak inte åka i Stockholm

Här får studentflak inte åka i Stockholm

2016-05-20 09:00 CEST
Det råder förbud mot studentflak på vissa gator i Stockholms innerstad från och med ons...

Stärkt stöd till Uppsalas fritidsgårdar

2016-05-20 08:37 CEST
Kulturnämnden i Uppsala beslutade torsdag 19 maj att öka stödet med 2, 6 miljoner krono...

Lunds kommun har fått ett nytt offentligt konstverk

Lunds kommun har fått ett nytt offentligt konstverk

2016-05-20 08:00 CEST
Lunds kommun har fått ett nytt offentligt konstverk – Mitt namn är Mandelblomman! ...

PRESSINBJUDAN: Bygglov klart för Juvelen

2016-05-20 07:55 CEST
Erik Pelling (S), ordförande i plan- och byggnadsnämnden berättar tillsammans med Utopi...

Väsbyån lyfts fram

Väsbyån lyfts fram

2016-05-20 07:02 CEST
Väsbyån som rinner genom centrala Väsby kommer att lyftas och få en mer framträdande pl...

Öppet möte om Helsingborgs kulturprogram

Öppet möte om Helsingborgs kulturprogram

2016-05-20 06:00 CEST
Kulturförvaltningen bjuder in till möte om förslaget till kulturprogram torsdag 26 maj....