Pressmeddelanden

Matsabotage på vårdboende anmäls enligt Lex Sarah

2015-06-24 09:52 CEST Malmö stad En måltid på ett vårdboende blev avsiktligt saboterad. Händelsen Lex Sarah-anmäls.

Skyddsåtgärder användes felaktigt - anmäls enligt Lex Sarah

2015-06-24 09:43 CEST Malmö stad En kvinna på ett demensboende spändes som en skyddsåtgärd fast i sin rullstol med ett bälte som inte får användas på det sättet. Händelsen Lex Sarah-anmäls nu till IVO.

Föreställning om miljöförstöring spelas på vatten i Lund

2015-06-24 08:09 CEST Lunds kommun Sjön Sjön, i vanliga fall främst skådeplats för teknologstudenternas ceremonier, blir för första gången en av Sommarlunds spelplatser nu på torsdag den 25 juni. Det är föreställningen I cry to the sea med Teater Insite som kommer att spelas mitt ute i vattnet. Föreställningen är en kommentar till klimathotet.

Hälsans nya verktyg i Almedalen

2015-06-23 16:35 CEST Hälsans nya verktyg Hälsans nya verktyg bjuder in till två inspirerande event under Almedalsveckan 2015 och välkomnar e-hälsosverige. Vård- och omsorgsbranschen står inför ett verksamhetslyft då utmaningar och möjligheter förändras. På Almedalen ligger fokus på E-hälsa och välfärdsteknik i praktiken, samt Hur kan vi få fart på digitaliseringen av vård och omsorg? Hjärtligt Välkomna!

2015-06-23 15:40 CEST Sveriges Kommuner och Landsting SKL finns på plats i Almedalen och bjuder in till tre seminarier på tema jämlik vård, lyckad integration och framtidens infrastruktur. Dessutom har vi under veckan politikerträffar i tältet på Cramérgatan.

Vanligt att antibakteriella varor saknar märkning

2015-06-23 15:00 CEST Malmö stad Många varor marknadsförs med påståenden som ”antibakteriell” eller ”minskar dålig lukt”. Konsumenterna får sällan någon information om vad produkterna är behandlade med och majoriteten av butikerna känner heller inte till att dessa varor ska märkas. Det visar en undersökning som miljöförvaltningarna i Göteborg, Stockholm, Helsingborg och Malmö har gjort.

Tyck till om framtidens boende!

2015-06-23 13:36 CEST Hyresgästföreningen Nu lanserar Hyresgästföreningen sajten Hyrestankar.se där du kan tycka till om framtidens boende, hyresrätten och Hyresgästföreningen. Vi välkomnar alla, medlemmar såväl som andra, att bidra med sina tankar.

2015-06-23 13:24 CEST Växjö kommun Torsdag den 25 juni klockan 13 invigs anpassningen för personer med funktionsnedsättning på Sandsbro badplats, vid Helgasjön.

2015-06-23 12:18 CEST Hässleholms kommun Efter beskedet att Siestafestivalen ställs in har det framförts önskemål om att kommunen ska ordna en alternativ musikfest för hässleholmarna. Och så blir det: Hässleholms kommun bjuder in till en konsert med Joddla med Siv i andra halvan av augusti.

2015-06-23 11:48 CEST Hässleholms kommun Vartannat år genomför Hässleholms kommun en medarbetarundersökning. Resultatet av 2014 års undersökning visar ett NMI (Nöjd Medarbetar Index) på 4,46, där maxvärdet är 6,0. Kommunen lyckas väl inom Jämställdhet och mångfald, Helhetsbedömning samt Utveckling och kompetens. Förbättringsbehov finns inom Lön, Arbetsbelastning samt Delaktighet och samverkan.