Pressmeddelanden

​Världsbokens dag firas på Skanörs skola den 23 april

2015-04-22 11:51 CEST Vellinge kommun Den 23 april firar Skanörs skola världsbokens dag. Skolan kommer att ha serietecknaren Jimmie Wallin som inspiratör till att rita egna serier.

2015-04-22 11:50 CEST Helsingborgs stad Helsingborgs stad och de övriga kommunerna i Skåne Nordväst bjuder in till Gymnasiemässa den 27-28 april 2015. Mässan ger alla elever i årskurs 8 och deras föräldrar en möjlighet att redan nu få information om vilka program gymnasieskolorna och gymnasiesärskolorna i Skåne Nordväst erbjuder.

Strömbäcks gamla allé säkras

2015-04-22 11:49 CEST Umeå kommun Det finns stora risker med gamla och nedbrutna träd och döda grenar som hänger ut över vägen, därför kommer Umeå kommun att beskära och ta ned vissa träd i Strömbäcks gamla allé. Det är 17 av 75 aspar som klassats som riskträd och kommer att fällas. Ytterligare 26 träd kommer att beskäras för att höja säkerheten. Arbetet utförs i början på maj.

Länsstyrelsen och KD överens om Nobelcentret

2015-04-22 10:49 CEST Kristdemokraterna i Stockholms stadshus Länsstyrelsen skriver i sitt remissutlåtande om Nobelcentret på Blasieholmen att det är positivt att området kan användas för en ny publik byggnad. Samtidigt har man synpunkter på att Nobelcentret blir alltför dominant och riktar kritik mot byggnadens utformning, bland annat vad gäller takavslutet.

Kvinna gick vilse på väg hem till sitt LSS-boende

2015-04-22 10:14 CEST Malmö stad En kvinna som bor i en LSS-bostad för personer med funktionsnedsättning gick vilse när hon var på väg hem från ett tandläkarbesök. Färdtjänst hade inte bokats och när det inte kom någon bil gav sig kvinnan iväg på egen hand. Nu anmäls händelsen enligt lex Sarah.

BSK + FOJAB samverkar om Helsingborgs Lasarett

2015-04-22 10:00 CEST FOJAB arkitekter ​BSK Arkitekter ansvarar tillsammans med FOJAB arkitekter för den stora omvandlingen av Helsingborgs Lasaretts stora huvudbyggnad. Uppdraget är ett resultat av BSK:s och FOJABs överenskommelse om samverkan på vårdbyggnadsmarknaden i södra Sverige.

Så funkar de digitala trygghetslarmen i Vellinge kommun

2015-04-22 09:40 CEST Vellinge kommun Vellinge är bland de första kommunerna i landet som har infört nytt digitalt trygghetslarm. Men hur funkar de i praktiken? Kom till Eskilsgården den 27 april kl. 10 och lär dig mer! Trygghetslarmet kommer då att demonstreras i praktiken.

Tidig planering för säker vård i sommar

2015-04-22 09:10 CEST Sveriges Kommuner och Landsting Bemanningsläget inför sommaren i vården kan bli ansträngt, uppger landstingen och regionerna i en enkät. Sjuksköterskor är en svårrekryterad grupp, medan arbetsgivarna har lättare att rekrytera undersköterskor och läkare.

2015-04-22 08:11 CEST Hagainitiativet Företagsnätverket Hagainitiativet vill se en inblandning av minst 20 procents bioflygbränsle vid de nordiska flygplatserna senast år 2020 och ställer sig därför bakom Fly Green Fund – ett initiativ som arbetar för att göra Norden till en bioflygregion genom en utjämning av prisskillnaden mellan fossilt flygbränsle och bioflygbränsle.

Välj biltvätten - ett lätt sätt att värna om våra vattendrag

2015-04-22 07:00 CEST Hässleholms kommun I samband med att vårsolen tittar fram och vinterdäcken byts är det många som passar på att tvätta bilen. Två tredjedelar av alla personbilstvättar är ”fultvättar”, det vill säga görs på gatan, garageuppfarten eller andra platser utanför lämpliga anläggningar.