Pressmeddelanden

The youth bulge in a graying world – a demographic challenge?

2014-03-03 18:49 CET Dag Hammarskjöld Foundation Dag Hammarskjöld Foundation and UNDP Nordic are arranging a seminar in Stockholm on Friday. The topic is the challenges that we will face when the share of young and elderly is rising.

2014-03-03 14:06 CET Handikappförbunden I dag presenterade integrationsminister Erik Ullenhag en lagrådsremiss som innebär att bristande tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning införs i diskrimineringslagen. Enskilda individer kan nu få rätt att driva diskrimineringsärenden om tillgänglighet i domstol.

Sverigepremiär för Girl Rising – en film om flickors rätt till utbildning

2014-03-03 10:05 CET Plan Sverige Den åttonde mars blir det Sverige-premiär för Girl Rising på Cinemateket, som visar filmen i samarbete med barnrättsorganisationen Plan Sverige. Filmen har sedan premiären i New York skapat en global rörelse för flickors rättigheter.

Ny norm - en kvinna i ledningen

2014-03-03 09:46 CET AllBright Kvinnors roll har tagit ett stort steg i bolagens ledningsgrupper under det senaste året: i genomsnitt har nu svenska börsbolags ledningsgrupper minst en kvinna. Börsbolagens ledningsgrupper har aldrig varit så jämställda. Men trots detta är det många årtionden kvar tills de är helt jämställda.

2014-02-28 11:00 CET Sida Sida har beslutat att gå in med 120 miljoner kronor i säkerhet för ett kommersiellt lån som ska bereda väg för en omfattande jordbruksinvestering och tusentals arbetstillfällen i Tanzania. Investeringen kommer på sikt att skapa omkring 2 000 jobb direkt i företaget Ecoenergy, men också ge flera tusen andra människor i närområdet möjligheter till ökade inkomster.

2014-02-28 07:32 CET Handikappförbunden Handikappförbunden är missnöjda med regeringens svar till FN gällande rättigheter för personer med funktionsnedsättning. I april ska Sverige förhöras.

2014-02-27 06:30 CET SHRIC - Supporting Human Rights In China Volvo vill både äta kakan och ha den kvar, bolaget är kinesiskt sedan 2010 men vill fortfarande förknippas med Sverige och svenska värden. SHRIC – Supporting Human Rights In China, har gjort en pastisch på Volvos senaste reklamfilm med Zlatan, för att belysa att affärer med kommunistlandet stödjer de pågående övergreppen i Kina.

2014-02-26 14:58 CET Handikappförbunden På tisdag den 11 mars arrangerar Handikappförbunden en EU-debatt i Haninge med företrädare för de svenska partierna i Europaparlamentet. Här får de chansen att berätta om hur deras partier vill förändra livsvillkoren för människor med funktionsnedsättning. Fokus kommer att ligga på frågor om fattigdomsbekämpning, tillgänglighet och mänskliga rättigheter.

2014-02-25 08:01 CET Handikappförbunden Många människor får inte den rehabilitering de behöver. Nu måste rätten till aktiva insatser kopplas till tidsgränserna inom rehabiliteringskedjan. Tidsgränserna blir då en garant för att individen får sin rehabilitering – istället för ett hot om att kastas ut ur socialförsäkringssystemet, menar Handikappförbunden.

Single mothers in Nepal: ett angeläget 90-konto projekt!

2014-02-25 05:55 CET Sveriges Makalösa Föräldrar Sveriges Makalösa Föräldrar utökar sitt nätverk och kommer under 2014 att starta ett samarbete med Nepal.