Dokument

Medieinvesteringar 2010

2009-11-27 08:00 CET Sveriges Annonsörer Varje år genomför Sveriges Annonsörer en undersökning bland medlemmarna för att se hur prognoserna för nästa års investeringar i marknadskommunikation ser ut. Dessutom visar undersökningen vilka medieslag som ökar och minskar. Undersökningen genomförs i november.

Medieinvesteringar 2009

2009-11-27 08:00 CET Sveriges Annonsörer Varje år genomför Sveriges Annonsörer en undersökning bland sina medlemmar om prognosen för nästkommande års investeringar i marknadskommunikation. Undersökningen genomförs under november månad.

Annonsörpanelen nr 6 2009 - PR och sociala medier

2009-11-03 08:00 CET Sveriges Annonsörer I denna panel fick deltagarna svara på frågor om hur man arbetar med PR på företaget och hur man tror att PR har förändrats under de senaste 2 till 3 åren. Frågor och svar i urval: • Vem har det huvudsakliga ansvaret för PR-arbetet på ditt företag? • Hur har arbetet med PR förändrats i Sverige de senaste två till tre åren? • Hur arbetar ni med sociala medier på ditt företag?

Annonsörpanelen nr 2 2009 - Nya rådgivningstjänster

2009-10-30 15:31 CET Sveriges Annonsörer Frågor om medlemmars behov och önskemål kring nya tjänsteområden där Sveriges Annonsörer är öppna för samarbete med externa aktörer. Till exempel: • Rådgivning i undersöknings-/effektmätningsfrågor. • Return-on-marketing-investment-system (ROMI). • Information om internationella konferenser, publikationer och informationstjänster. • Marknadschef/marknadsförare att hyra.

Annonsörpanelen nr 5 2009 - Researchrådgivare

2009-10-30 15:04 CET Sveriges Annonsörer Inför lanseringen av Sveriges Annonsörers nya rådgivningstjänst inom research och effektmätningarställdes frågor för att ta kartlägga intresse och behov bland annonsörerna.

Pressmeddelande i pdf; Serieblaskan är född!

2009-10-22 18:11 CEST Serieplaneten Serieblaskan är född! Ny tidning om tecknade serier utgiven, Chefredaktören Olof är 16 år.

2009-10-22 11:53 CEST Serieplaneten Serieblaskan är född! Ny tidning om tecknade serier utgiven, Chefredaktören Olof är 16 år. Hela pressmeddelandet i word

KLAR Display

2009-10-12 22:24 CEST KLAR Skandinavia AB KLAR Display, Platt TV har alla pratat om men vem har verkligen sett en? Vi lanserar nu en wide screen i glas som ger en mycket hög bild kvalitet och som samtidigt är " osynlig" när du så önskar. Acryl med kristaller finns som ett enklare alternativ men blir inte helt transparent / KLAR som LCD. Exempel på mötesrum som är ledigt eller upptaget...via fjärrkontroll.

Byråbranschen 2008 - rappport

2009-09-15 11:00 CEST Sveriges Kommunikationsbyråer Sveriges Kommunikationsbyråers årliga analys av kommunikationsbranschen visar en tillväxt på sex procent.

Effekt Direkt - presentation och prislista

2009-09-07 09:00 CEST Sveriges Annonsörer Sveriges Annonsörers kommitté för direktreklam, KDR, har arbetat fram en ny standard för mätningar av direktreklam – Effekt Direkt. Modellen bygger på standardiserade frågor och en webbaserad informationsinsamling och lämpar sig väl för både adresserade och oadresserade kampanjer.