Pressmeddelanden

2015-08-26 16:55 CEST Moderaterna i Stockholm Enligt föreslagna riktlinjer för föreningsbidrag i Spånga-Tensta måste en föreningsstyrelse från och med nästa år ha en styrelserepresentation om 40:60 av vardera kön, om det inte finns särskilda skäl för en annan, för att få bidragspengar. Föreningar ska sträva efter att ha en så jämställd styrelse som möjligt. Men det konkreta förslaget till nya riktlinjer är för hårt ställt.

​König Jerlmyr (M): Den rödgrönrosa majoriteten prioriterar bort förskolan

2015-08-26 14:42 CEST Moderaterna i Stockholm Stockholms stads försämrade ekonomi går nu ut över förskolan. Under våren har olika stadsdelar varnat för att de inte får ihop budgeten och att de kommer tvingas till besparingar. Resultatet har blivit att barngrupperna ökar i stadens förskolor samtidigt som andelen lärare minskar.

​​Pressinbjudan: Hur vill vi ha det som äldre?

2015-08-26 14:00 CEST Örebro kommun Målet är att Örebro ska ha Sveriges bästa äldreomsorg. Men först måste vi ta reda på vad medborgarna faktiskt tycker. Örebro kommun startar därför en medborgardialog kring framtidens äldreomsorg och hoppas engagera många tusen medborgare. Välkomna på presskonferens fredagen den 28 augusti, kl. 9.30.

2015-08-26 13:20 CEST Uppsala kommun Det är brist på gode män och nu satsar Överförmyndarförvaltningen på informationsmöten för att få fler gode män. Fredag 28 augusti finns man på plats i Gränby centrum mellan 14-16 tillsammans med gode män. Man ser gärna fler yngre - studenter till exempel - och personer som talar fler språk än svenska bland sina gode män.

Joakim Larsson (M): Regeringens satsning på hyresrätter är löjeväckande

2015-08-26 12:03 CEST Moderaterna i Stockholm Igår, tisdag, presenterade Vänsterpartiet ett förslag ur regeringens kommande budget om att en miljard kronor per år ska gå till att rusta upp hyresrätter i framför allt miljonprogrammen. Detta ska finansieras genom sänkningen av ROT-avdraget och ytterligare skattehöjningar.

 Andrea Ström (M): Majoriteten prioriterar månadslånga kurser före akuta lösningar

2015-08-26 10:27 CEST Moderaterna i Stockholm Den rödgrönrosa majoriteten i Stockholm stad har tillsammans med Göteborg och Malmö gemensamt ansökt om projektmedel från EU till projektet Bättre hälsa, som vänder sig till kvinnor utan bostad som tillfälligt vistas i Sverige. Intentionen är i grunden bra men tyvärr riskerar ansökan att landa fel och försämra situationen än att förbättra för utsatta människor.

Konstskogen - en annorlunda utställning i Stadsskogen

2015-08-24 14:53 CEST Uppsala kommun Under Stadsskogens dag är det vernissage för Konstskogen, en ny form av konstutställning som Uppsala kommun nu satsar på. Konstnären Bella Rune har skapat en en skulpturserie som går längs en tillgänglighetsanpassad slinga i skogen. Vernissagen är kl 14.00 söndag den 30 augusti.

2015-08-24 10:41 CEST Skattebetalarna Nu höjer regeringen bensinskatten mer än vad som tidigare aviserats. Nära en miljon bilhushåll får under de kommande tre åren en total skattehöjning på bensin med över 5 500 kronor. Det framgår av en undersökning från Skattebetalarna utifrån siffror från SCB.

2015-08-24 08:00 CEST Uppsala kommun Uppsala kommun kommer under de kommande åren satsa ännu mer än tidigare på cykelfrågor. Mellan 17 augusti och 30 september är en webbenkät öppen där man kan lämna förslag och synpunkter på hur Uppsala kan nå det högt ställda målet.

2015-08-21 11:00 CEST Uppsala kommun Vid en presskonferens idag presenterade kommunstyrelsens ordförande Marlene Burwick (S) förslagen till ny översiktsplan och riktlinjer för innerstadsstrategin. Det är första gången som man i Uppsala tar fram särskilda riktlinjer för utvecklingen av innerstaden. Förslagen går nu på samråd och målet är att beslut om ny öp och innerstadsstrategi fattas hösten 2016.