Pressmeddelanden

Kommunen och Leo’s Lekland i samarbete om ny lokal

Kommunen och Leo’s Lekland i samarbete om ny lokal

2016-03-24 12:10 CET
Erik Pelling (S), ordförande i plan- och byggnadsnämnden, har idag haft möte med Leo’s ...

Uppsala sticker ut i ny byggrankning

2016-03-24 09:35 CET
​I en kommunrankning, framtagen av Sverige bygger hamnar Uppsala högt både sett till to...

Beslut om 120 nya bostadsrätter vid Gottsunda centrum

Beslut om 120 nya bostadsrätter vid Gottsunda centrum

2016-03-24 08:02 CET
Uppsala kommuns mark- och exploateringsutskott har fattat beslut om att Erlandsson Bygg...

​​Majoriteten mörkar otryggt boende för ensamkommande

2016-03-23 16:21 CET
Igår beslutade den rödgrönrosa majoriteten i socialnämnden om att inhyra lokal för asyl...

Moderaterna deltar i Ångestloppet

Moderaterna deltar i Ångestloppet

2016-03-23 06:30 CET
Den 23 mars arrangerar Fountain House Stockholm Ångestloppet på 209 meter med start Göt...

Bibliotek Uppsala en väg in i samhället för nya svenskar

2016-03-22 16:06 CET
I vår kan man varje fredag klockan 13-15 få hjälp på farsi på Uppsala stadsbibliotek oc...

Stöd till forskning om kvinnors historia och främjande av nationella minoriteter i Uppsala

2016-03-22 14:04 CET
Kulturnämndens stöd till kunskapsuppbyggande och förmedling om kvinnors historia har ge...

Barnperspektivet måste med i funktionshinderspolitiken

Barnperspektivet måste med i funktionshinderspolitiken

2016-03-22 14:03 CET
"Handikappförbunden välkomnar Barnombudsmannens samtliga förslag och vill ytterligare ...

PRESSINBJUDAN: Nya bostadsrätter vid Gottsunda centrum

2016-03-22 14:03 CET
På onsdag eftermiddag ges information om de 120 bostadsrätter som ska byggas intill Got...

Undersökningar av gamla lertäkter visar på halter under riktvärden för farliga ämnen

2016-03-22 11:12 CET
För att ta reda på vad som finns i marken på gamla lertäkter i Uppsala har under hösten...