Pressmeddelanden

​Femtusen elever i Uppsala kommun erbjuds läxhjälp

2016-06-13 10:08 CEST
Uppsala kommun får fem miljoner i statsbidrag för att stärka insatserna för stöd och hj...

Nej till nya och höjda parkeringsavgifter

2016-06-13 07:15 CEST
​Den 13 juni kommer den omdiskuterade parkeringsstrategin för Stockholms stad att behan...

Uppsala kommuns vård och omsorg får toppbetyg

2016-06-10 10:06 CEST
Uppsala kommuns förvaltning Vård & omsorg får i Svenskt Kvalitetsindex undersökning ett...

Svenska Bostäder får markanvisning för 100 lägenheter i Vårberg

2016-06-10 10:00 CEST
Vid Stångholmsbacken har Svenska Bostäder fått en markanvisning på cirka 100 hyreslägen...

Handikappförbunden arrangerar seminarium om tillgänglighet i FN

Handikappförbunden arrangerar seminarium om tillgänglighet i FN

2016-06-09 14:33 CEST
När den nionde konferensen om konventionen om rättigheter för personer med funktionsned...

Ett tryggare Tensta med kameraövervakning

2016-06-09 13:59 CEST
​Polisen får kameraövervaka Rinkeby centrum samt Tenstaplan och Tenstagången i nordväst...

Klart med 800 nya bostäder i centrala Jakobsberg

Klart med 800 nya bostäder i centrala Jakobsberg

2016-06-09 08:29 CEST
Järfälla kommun växer i alla kommundelar. I en förnyad detaljplan för Jakobsbergs centr...

Satsning på demokrati och folkhälsa ger långsiktiga vinster

Satsning på demokrati och folkhälsa ger långsiktiga vinster

2016-06-09 08:12 CEST
Huddinge kommuns demokratiarbete ska vara framåtblickande och innovativt. Resurser ska ...

Upphandling av sju LSS-boenden ger rikare kultur- och fritidsliv

2016-06-08 17:04 CEST
Omsorgsnämndens förstärkta arbetsutskott i Uppsala fattade vid sitt sammanträde 8 juni ...

Öppet hus om Årsta torg

2016-06-08 10:02 CEST
Intresset för utformningen av framtidens Årsta torg är stort och nu pågår samrådet för ...