Pressmeddelanden

2015-10-13 14:16 CEST Uppsala kommun Vid en pressträff på Myrgångens förskola redogjorde utbildningsnämndens ordförande Caroline Andersson (S) och utbildningsdirektör Birgitta Pettersson för hur det statsbidrag som Uppsalas kommunala förskolor fått ska användas. 32 kommunala förskolor får dela på 12 miljoner kronor och de ska i första hand användas till att göra lärgrupperna mindre och öka personaltätheten.

Skolan, omsorgen och miljön i fokus för Järfällas budget 2016-2017

2015-10-13 11:22 CEST Järfälla kommun ​Kommunstyrelsen i Järfälla tog på måndagen beslut om mål och budget 2016-2017. Skola, äldreomsorg och vuxenutbildning är några områden som ges extra resurser. Men budgeten innehåller även insatser för miljön och trygghetsskapande.

2015-10-12 15:40 CEST Moderaterna i Stockholm ​Moderaterna i Spånga-Tensta stadsdelsnämnd säger nej till majoritetens förslag om att uppföra en s k ”graffittivägg” i stadsdelen. Det är på stadsdelsnämndsmötet den 22 oktober som förslaget om att upprätta en sådan vägg kommer upp. Förvaltningen föreslår att väggen ska uppföras på området under E18 nedanför Nydalsparken och Elinsborgs bollplan.

Kommunarrest eller fri rörlighet även för personer med funktionsnedsättningar? Seminarium 11 november i Riksdagen.

2015-10-12 10:44 CEST Riksförbundet FUB Kommunarrest eller fri rörlighet även för personer med funktionsnedsättningar? Vi talar gärna om hur mycket bättre det blivit för personer med funktionsnedsättningar; det finns personliga assistenter, tekniska anpassningar, större medvetenhet i samhället i stort om olika typer av diagnoser med mera. Men att många hindras att komma utanför sin kommungräns är det få som vet om.

Pressinbjudan: Invigning av barnens gröna labyrint i Vallåkraparken

2015-10-12 10:15 CEST Örebro kommun Torsdag 15 oktober invigs en nyanlagd grön labyrint av planterad Avenbok i Vallåkraparken i Örebro. Den kan vi tacka barnen på förskolan Emilia för. Labyrinten var deras förbättringsförslag i förra årets medborgardialog om Vallåkraparken.

2015-10-12 09:45 CEST Uppsala kommun Uppsala Kommun kommer under måndagen att ställa upp med de första av de evakueringsplatser för asylsökande som Migrationsverket har bett Sveriges kommuner om.

2015-10-09 13:00 CEST Alla tiders Kalmar Måndagen den 12 oktober inleds den Europeiska demokrativeckan. Södermöre anordnar för fjärde året i rad ett program för att belysa lokala frågor, denna gång under temat: Att leva tillsammans i det mulitkulturella samhället: respekt, dialog, interaktion.

Glöm inte Sveriges roll i slavhandeln!

2015-10-09 10:36 CEST Feministiskt initiativ Sverige var ett av de sista länderna i Europa som officiellt avskaffade slavhandeln den 9 oktober 1847. I dag bor ca 180 000 afrosvenskar i Sverige, men Afrika beskrivs fortfarande som utan kultur, historia och civilisation. Som ett led i vårt antirasistiska arbeta vill F! inrätta en svensk nationell dag för avskaffandet av slaveriet.

2015-10-09 10:09 CEST Uppsala kommun Elisabet Jagell har nominerats till årets digitala lärresurs för sin webbsajt Frågvisa. Sajten används av 3-5 klass i ämnet svenska. Priset delas ut den 13 oktober på Nalen i Stockholm efter en omröstning i publiken. Elisabet är förstelärare vid Växthusets skola i Gottsunda.

2015-10-09 08:40 CEST Uppsala kommun Tisdag den 13 oktober 18.00 startar en stipendieutställning med konst av flera konststipendiater 2015 på Offkonsten! c/o Teatergalleriet, Uppsala stadsteater.Utställningen invigs i konstnärernas närvaro av Kholod Saghir från Uppsala kommuns kulturnämnd och Kerstin Ramdén från landstingets kulturnämnd. Utställningen pågår till 29 november.