Pressmeddelanden

​Kommuner och landsting höjer skatten med över 2,3 miljarder 2016

2015-12-14 11:41 CET
Drygt var fjärde skattebetalare får höjd kommunalskatt efter årsskiftet då var femte ko...

​Kommuner och landsting höjer skatten med över 2,3 miljarder 2016

2015-12-14 11:40 CET
Drygt var fjärde skattebetalare får höjd kommunalskatt efter årsskiftet då var femte ko...

​Kommuner och landsting höjer skatten med över 2,3 miljarder 2016

2015-12-14 11:39 CET
Drygt var fjärde skattebetalare får höjd kommunalskatt efter årsskiftet då var femte ko...

​Kommuner och landsting höjer skatten med över 2,3 miljarder 2016

2015-12-14 11:37 CET
Drygt var fjärde skattebetalare får höjd kommunalskatt efter årsskiftet då var femte ko...

​Kommuner och landsting höjer skatten med över 2,3 miljarder 2016

2015-12-14 11:36 CET
Drygt var fjärde skattebetalare får höjd kommunalskatt efter årsskiftet då var femte ko...

​Kommuner och landsting höjer skatten med över 2,3 miljarder 2016

2015-12-14 11:36 CET
Drygt var fjärde skattebetalare får höjd kommunalskatt efter årsskiftet då var femte ko...

Ökat stöd till det fria kulturlivet i Uppsala

2015-12-14 11:35 CET
Kulturnämnden i Uppsala har beslutat om 2016 års verksamhetsstöd till det fria kulturli...

​Kommuner och landsting höjer skatten med över 2,3 miljarder 2016

2015-12-14 11:34 CET
Drygt var fjärde skattebetalare får höjd kommunalskatt efter årsskiftet då var femte ko...

​Kommuner och landsting höjer skatten med över 2,3 miljarder 2016

2015-12-14 11:33 CET
Drygt var fjärde skattebetalare får höjd kommunalskatt efter årsskiftet då var femte ko...

​Kommuner och landsting höjer skatten med över 2,3 miljarder 2016

2015-12-14 11:28 CET
Drygt var fjärde skattebetalare får höjd kommunalskatt 2016 då var femte kommun höjer s...