Pressmeddelanden

Uppsala är Sveriges bästa stadskommun att bo i

2014-05-15 16:10 CEST Uppsala kommun Uppsala är Sveriges bästa stadskommun att bo i enligt tidningen Fokus stora kommunrankning Bäst att bo 2014. De presenterade den torsdag 15 maj.

Den miljonte cyklisten över Hamnspången

2014-05-15 15:33 CEST Uppsala kommun Den miljonte cyklisten passerade Hamnspången under torsdagen. Han togs emot av Uppsala kommun på bron som följt räkneverket med spänning under förmiddagen.

2014-05-15 08:20 CEST Länsstyrelsen Värmland Insynsrådet kommer att tillsammans med representanter för Hammarö kommun diskutera aktuella planeringsfrågor vid möte 19 maj. Media hälsas välkommen att delta vid studiebesöket i samband med stoppet vid Bärstadhamnarna.

Pressinbjudan: Skåne - Sveriges nya tillväxtregion?

2014-05-15 07:00 CEST Veidekke i Sverige Fredagen den 16 maj anordnar Veidekke ett spännande seminarium i Lund. Seminariet kommer handla om att det efter en svag bostadsmarknad nu finns tecken på en vändning som talar för att Skåne kan ta täten i den nationella uppgången. Vi hälsar er hjärtligt välkomna att delta.

Medborgare inbjuds till dialog om skolans framtid

2014-05-14 10:00 CEST Upplands Väsby kommun Upplands Väsby kommun tar genom det treåriga projektet ”Ett lärande Väsby” ett helhetsgrepp för att förbättra resultaten i skolan. Det långsiktiga målet är att alla elever ska vara godkända i samtliga ämnen i årskurs nio. Denna vecka hålls två dialoger öppna för alla medborgare. Projektet överbryggar partipolitiska gränser.

Pressinbjudan – Så här vill barnen utveckla Vallåkraparken

2014-05-14 08:32 CEST Örebro kommun Örebro kommun ska rusta upp Vallåkraparken. Pedagoger och barn på förskolan Emilia, som ligger intill parken, har tagit fram flera förslag på hur parken kan göras roligare för alla barn. På Tekniska nämndens sammanträde 15 maj deltar barn och pedagoger från förskolan för att följa processen från nämndens beslut till det praktiska genomförandet.

Stora brister i hur rennäringen styrs – statsvetare kräver politisk översyn

2014-05-13 09:17 CEST Umeå universitet Styrningen av rennäringen präglas idag av motsättningar och avsaknad av konkreta mål. Det fragmenterade ansvaret och bristen på inflytande, samordning och politiskt agerande leder till minskad anpassningsbarhet inom renskötseln. – För att kunna hantera de utmaningar som renskötseln står inför krävs en politisk översyn av styrningssystemet, menar statsvetaren Annette Löf vid Umeå universitet.

2014-05-12 10:42 CEST Bräcke diakoni * Debatt med Göteborgspolitiker om synen på alternativa utförare. * Presentation av ny undersökning om Göteborgspolitikernas bristande kunskaper på non profit-området. Fredag 16 maj kl 8.30 – 9.30, Göteborgs kyrkliga stadsmission, Drottninggatan 33 Medverkande: Marina Johansson (S), Karin Pleijel (MP), Maria Rydén (M), Ann Catrine Fogelgren (FP), Maria Berntsson (KD), Lina Färm (Moderator).

2014-05-11 22:23 CEST Miljöpartiet de gröna i Malmö Inbjudan till pressträff Välkommen till pressträff med Bodil Ceballos, tredjenamn på Miljöpartiets EU-lista. Utifrån de senaste opinionsmätningarna kan Bodil räkna med en plats i parlamentet och Bodil berättar på pressträffen om vilka frågor hon planerar driva i EU. Med på pressträffen finns även Miljöpartiets partisekreterare Anders Wallner.

2014-05-08 14:18 CEST Skattebetalarna Vid 2015 års fastighetstaxering stiger taxeringsvärdena i snitt med tre procent i landet. De lokala variationerna är dock stora. I Kiruna ökar taxeringsvärdena mest (49 %), vilket ger en skattehöjning på i snitt 1 300 kronor. I Uppvidinge sänks skatten med 405 kr. Det visar en ny prognos som SCB gjort på uppdrag av Skattebetalarna.