Pressmeddelanden

Svenska byggnadsvårdsföreningen svarar på Boverkets rapport om miljökvalitetsmålet "God bebyggd miljö"

2015-05-12 13:10 CEST Svenska byggnadsvårdsföreningen I veckan lämnade Svenska byggnadsvårdsföreningen in sitt remissvar på Boverkets rapport om miljökvalitetsmålet ”God bebyggd miljö”. I yttrandet betonas bland annat vikten av att livscykelperspektivet i vid mening blir en självklar utgångspunkt för allt byggande.

2015-05-12 10:39 CEST Handikappförbunden Härmed bjuder vi in till Handikappförbundens öppna seminariedag den 20 maj i samband med vår kongress. Stefan Löfvén öppningstalar och dagen bjuder på en rad intressanta seminarier med representanter från myndigheter, universitet och intresseorganisationer. Temat för dagen är "juridik eller politik?".

Majblomman i Köla firar 100 år med barnen!

2015-05-11 15:58 CEST Majblommans Riksförbund Tisdag 12 maj firar Majblommeföreningen i Köla hundra år, med barnkörer, diplomceremoni och utställning. Välkommen att träffa barn och volontärer tillsammans med generalsekreterare Lena Holm!

Sweden is Becoming - konferens om migration och urban utveckling
Vinn ett medlemskap i föreningen Ordfront

2015-05-08 11:46 CEST Föreningen Ordfront ”Wordfront”, eller kanske “Ordfront , the Swedish Democracy Movement”? Genom åren har det då och då uppstått situationer då föreningen Ordfront skulle behöva ett namn på engelska. I takt med att vi vidgar vårt arbete till att bli mer internationellt har behovet känts allt större. Ska Ordfront ha ett namn på engelska – vad borde vi heta i så fall?

Första spadtaget tas för snabbcykelleden till Flogsta

2015-05-08 08:37 CEST Uppsala kommun Måndag 11 maj klockan 15.00 tar kommunstyrelsens ordförande Marlene Burwick (S) och Johan Lundqvist (MP) ordförande i gatu- samhällsmiljönämnden, det första spadtaget till Flogstaleden. Platsen är Korsningen St. Johannesgatan-Kyrkogårdsgatan.

Maria Svensson och Linda Hiltmann från Feministiskt initiativ seglar med Ship to Gaza

2015-05-08 08:00 CEST Feministiskt initiativ ​Feministiskt Initiativ ställer sig bakom Ship to Gazas kampanj där de seglar för att återupprätta internationell rätt och mänskliga rättigheter i Östra Medelhavet. För att uppmärksamma och stödja Ship to Gazas kampanj kommer Feministiskt initiativ att vara representerat på färdens två första etapper av Maria Svensson, tillförordnad ordförande Fi och Linda Hiltmann, kommunfullmäktige Fi Malmö

2015-05-07 12:28 CEST Uppsala kommun ​Kulturnämnden har gett Uppsala konstmuseum i uppdrag att hyra lokaler i Uppsala slott för café och programverksamhet för ökad service och attraktiv programverksamhet och möjligheter till nya former av samarbeten. Efter upphandling har kontrakt nu tecknats med Cajsa´s kök som kommer att driva caféet och festvåningen Vasasalen.

2015-05-07 11:24 CEST Handikappförbunden Att misstänkliggöra redan sårbara och utsatta personer som skett i det oseriösa Hässleholmsförsöket visar på en skrämmande utveckling och avhumanisering av Försäkringskassans arbetssätt. Det ligger inte långt från olagliga register med uppgifter om etnicitet och annat myndighetsmissbruk, skriver Handikappförbundens Ingrid Burman i ett öppet brev till Försäkringskassan.

Bjäre Kraft fiberansluter Klippan

2015-05-07 08:30 CEST Bjäre Kraft Bjäre Kraft bygger fibernät sedan år 2000 och har hittills levererat stadsnät med tjänster till kommunerna Båstad, Ängelholm och Åstorp. Och nu är det beslutat att verksamhetsområdet ska utökas med Klippans kommun.