Pressmeddelanden

2014-03-06 13:40 CET Läkemedelsverket - Medical Products Agency Läkemedelsverket publicerar idag planer för 13 tillsynsområden för 2014. Planerna innehåller en presentation av respektive tillsynsområdes förutsättningar och arbetsmetoden för tillsynen. Syftet är att skapa förståelse och följsamhet för de regler som gäller och tydliggöra vilka krav som - ur ett riskbaserat synsätt - är i fokus i tillsynsarbetet 2014.

Prostataoperation lönar sig men inte för alla

2014-03-05 23:00 CET Örebro universitet Lönar det sig att operera män med prostatacancer eller är det bättre att avvakta? 1989 bestämde sig en grupp svenska forskare för att ta reda på svaret. – Vi har följt patienterna i genomsnitt i 18 år och kan konstatera att det lönar sig att operera. Men det inte gäller alla patientgrupper, säger Örebroprofessorn Jan-Erik Johansson. Resultaten publiceras i New England Journal of Medicine 6 mars.

Akershus universitetssjukhus och Philips förlänger partnerskapsavtal

2014-03-05 08:00 CET Philips Akershus universitetssjukhus och Philips förlänger partnerskapsavtal och säkerställer därmed en hållbar och innovativ hälso- och sjukvård i ytterligare 6 år

Life Science/ Healthcare dag för att stärka konkurrenskraften för svenska bolag

2014-03-04 09:00 CET SwedenBIO Sexton svenska börsnoterade life sciencebolag presenterar sin verksamhet för investerare under life science/Healthcaredagen den 5 mars. Presentationerna läggs upp på www.swedenbio.com/lshcdag14 den 6 mars.Bolagen är utvalda av Stockholm Corporate Finance. Hälften av dessa är medlemmar i SwedenBIO. Magdalena Andersson, Socialdemokraternas ekonomisk politisk talesperson, avslutningstalar.

Två av tre dör i hjärtinfarkt innan de kommer till sjukhus

2014-03-03 08:19 CET Hjärt-Lungfonden Nästan två tredjedelar, 63 procent, av de som dör av hjärtinfarkt avlider innan de kommer till sjukhus, visar nya beräkningar från Hjärt-Lungfonden. Mer forskning behövs för att veta vilka som löper störst risk att drabbas, och fler skulle överleva hjärtinfarkten om de fick vård snabbare.

Filmen ”Jag hatar ADHD” lyfter fram barnen

2014-03-01 08:03 CET KMR SVT-dokumentären ”Jag hatar ADHD” låter oss se barnen bakom bokstavsbeteckningarna. Den ger också ett oerhört hopp för föräldrar som fått höra att barnen behöver psykiatriska droger i en närmast livslång ”behandling”.

2014-02-28 14:16 CET Philips Sleep Apnea cardioVascular Endpoints (SAVE) study examines impact of leading obstructive sleep apnea treatment on cardiovascular disease