Pressmeddelanden

2014-03-17 07:20 CET Uppsala universitet I Sverige är dödsfall bland kvinnor i samband graviditet och förlossning mycket låg. Men i en ny avhandling från Uppsala universitet framkommer att risken är flerfaldigt högre för kvinnor födda i låginkomstländer än bland svenskfödda kvinnor. En orsak kan vara brister i kommunikationen.

Neurolog: ADHD finns inte – men det är en utmärkt ursäkt.

2014-03-14 21:17 CET KMR ”Inte en enda enstaka individ – inte ens personen som finner det näst intill omöjligt att koncentrera sig eller sitta still – är påverkad av störningen ADHD som vi kallar den idag”, skriver neurologen Richard Saul i sin nya uppmärksammade bok. Han menar att vi har blivit så ”hjärntvättade” av den enorma propagandan bakom ADHD att folk kommer in självmant till läkarna och anmäler sig för diagnos.

Philips ger sömn åt alla under World Sleep Day

2014-03-14 09:00 CET Philips Philips engagerar sig återigen i World Sleep Day. Anledningen är att belysa problem kopplade till sömnbrist. Men framförallt för att betona vikten av en god natts sömn i dagens stressiga samhälle. World Sleep Day infaller fredagen 14/3.

Nytt sätt att hantera hjärnskakningar

2014-03-13 15:00 CET Luleå tekniska universitet En ny metod för att diagnostisera hjärnskakningar, inte minst bland hockeyspelare, har utvecklats av forskare vid Luleå tekniska universitet i samarbete med Sahlgrenska Akademin vid Göteborgs universitet.

Första jämförande studien mellan integrashämmaren Isentress och två olika proteashämmare – nya resultat från AIDS Clinical Trial Group

2014-03-13 09:40 CET MSD Data från en jämförande studie mellan raltegravir (Isentress), atazanavir/r och darunavir/r visar på likvärdig effekt mellan läkemedlen. Däremot finns skillnader vad gäller biverkningar som kan leda till avbruten behandling och virologisk svikt. Studien utfördes av den oberoende organisationen ACTG (AIDS Clinical Trials Group). Resultaten presenterades på CROI 2014 i Boston.

Världsnjurdagen: Njursjuka kan slippa hjärtinfarkt med utökad behandling

2014-03-12 15:58 CET Hjärt-Lungfonden Ny forskning med stöd från Hjärt-Lungfonden visar att fler njursjuka som haft hjärtinfarkt bör behandlas med blodförtunnande läkemedel. Med utökad behandling kan fler slippa att drabbas av en ny hjärtinfarkt eller stroke. Den nya studien har nyligen publicerats i den ansedda tidskriften JAMA, Journal of the American Medical Association.

Vidhäftningsproteiner har avgörande betydelse för skelettet

2014-03-12 10:30 CET Umeå universitet Avsaknad av signalering i skelettceller leder till minskad benvolym och reducerad benbildningsförmåga. I den avhandling Cecilia Koskinen försvarar vid Umeå universitet visar hon att de två vidhäftningsproteinerna CD47 och SIRP-alfa möjliggör signalering i skelettceller.

2014-03-12 06:11 CET Njurförbundet För mindre än 25 år sedan var njursvikt en vanlig dödsorsak hos äldre och dialysbehandling av äldre var ovanligt. Idag kan äldre och sjukare patienter behandlas med dialys på ett säkert sätt då njurfunktionen sviktar. Fler och fler patienter behandlas med dialys eller är njurtransplanterade och lever länge med sin behandling. Idag finns dessutom flera olika behandlingsalternativ att välja mellan.

Svenska hygienpriset 2014 till Barn- och ungdomskliniken på USÖ

2014-03-11 14:15 CET Universitetssjukhuset Örebro Svenska hygienpriset har i år tilldelats neonatalavdelning 35 vid Barn- och ungdomskliniken på USÖ för deras framgångsrika arbete med hygienrutinen ”Scrub the Hub” som skyddar för tidigt födda barn mot blodförgiftning.

Genanalys och markörer i blodet kan avslöja prognosen vid akut skallskada

2014-03-10 10:15 CET Umeå universitet Den totala mängden av olika hjärnskademarkörer under de första tre dygnen efter en traumatisk skallskada ger goda förutsättningar att bedöma skadans svårighetsgrad och även patientens prognos. Det visar neurokirurgen Zandra Olivecrona vid Umeå universitet i sin avhandling.