Pressmeddelanden

2015-03-05 19:28 CET AstraZeneca AstraZeneca today announces an update to the presentation of its Statement of Comprehensive Income, which will see revenue from externalisation becoming more visible to enhance transparency for investors. The change is effective from 1 January 2015 and will be reported as part of the Company’s first quarter financial results on 24 April 2015.

2015-03-05 17:48 CET Läkemedelsverket - Medical Products Agency ​Kammarrätten i Stockholm har beslutat att e-cigaretter med nikotin är läkemedel. Kammarrätten bedömer därmed e-cigaretter på samma sätt som Läkemedelsverket och förvaltningsrätten tidigare har gjort. Då e-cigaretter är att betrakta som läkemedel måste de utvärderas och godkännas innan de får säljas.

Så motverkas benskörhet innan höften bryts

2015-03-05 14:39 CET Linköpings universitet (LiU) Var femte kvinna och var tionde man i Sverige kan räkna med att råka ut för höftfraktur på grund av benskörhet. Men en enkel handröntgen kan upptäcka problemet innan något benbrott inträffat.

Lättstressade ungdomar riskerar hjärtsjukdom senare i livet

2015-03-05 08:54 CET Örebro universitet Ungdomar som har svårt att hantera stress riskerar att drabbas av hjärt-kärlsjukdomar som vuxna. En låg stresstolerans slår dessutom ut det skydd som en god kondition kan ge. Det vill säga det hjälper inte om ungdomarna tränar de behöver också lära sig att hantera stress. Det visar en ny studie vid Örebro universitet publicerad i tidskriften Heart.

Nytt reverserande läkemedel ökar säkerheten vid blödning

2015-03-04 14:03 CET Boehringer Ingelheim AB Det blodproppsförebyggande medlet Pradaxa är det första i sitt slag för vilket det nu också tagits fram en antidot, idarucizumab, som upphäver effekten om patienten skulle drabbas av allvarlig blödning eller behöver opereras akut. Läkemedelsföretaget Boehringer Ingelheim har nu ansökt om godkännande för preparatet i Europa, USA och Kanada. I Europa behandlas ansökan med förtur.

2015-03-04 13:02 CET AstraZeneca

2015-03-04 07:00 CET Uppsala universitet I en ny avhandling från Uppsala universitet har läkaren och doktoranden Sara Sohlberg studerat genomblödningen i moderkakan under pågående graviditet. Resultaten visar att undersökningar med hjälp av MR-teknik har potential att bidra med viktig information vid bedömning av kvinnor med misstänkt dåligt fungerande moderkaka och tillväxthämmade foster.

2015-03-03 11:10 CET Uppsala universitet ​Under de senaste årtiondena har kejsarsnittsfrekvensen ökat kraftigt över hela världen. Helena Litorp har undersökt situationen i Tanzania och visar i sin avhandling att det inte endast var andelen kejsarsnitt som ökat, utan även mödradödligheten. En rad kliniska rekommendationer ges för bättre vårdkvalitet.

2015-03-03 09:00 CET Solutions for tomorrow AB The founders of the Swedish company Solutions for tomorrow didn’t believe that the term “mobile X-ray” described the reality. With their new mobile X-ray equipment – where both the size and the charging time of the batteries have been minimized – they hope to set a new industry standard.

2015-03-03 08:26 CET Umeå universitet ​Umeå universitet har som första svenska lärosäte undertecknat tidskriften the Lancets uppmärksammade manifest med målet att skapa en global rörelse för att motverka och förebygga hot mot mänskligheten och vår hälsa. Bakom uppropet står en rad internationella forskare inom folkhälsa.