Pressmeddelanden

Ny tjänst för att hitta och jämföra hjälpmedel

2014-06-04 07:24 CEST 1177 Vårdguiden Nu lanserar 1177 Vårdguiden en ny tjänst för hjälpmedelsanvändare och deras anhöriga. På Tema Hjälpmedel kan användaren söka bland över 60 000 hjälpmedel, få produktfakta och se vad som gäller just där de själva bor när det gäller villkor och kostnader. Syftet är att stärka hjälpmedelsanvändare och anhöriga genom ökad information, ökad delaktighet och inflytandet i samband med val av hjälpmedel.

2014-06-03 15:45 CEST Swedish Medtech Vårdförbundet har beslutat att ansluta sig till överenskommelsen om samverkansregler mellan företag inom läkemedels- medicinteknik och laboratorieteknisk industri och hälso- och sjukvården. Formellt trädde Vårdförbundets överenskommelse om anslutning i kraft den 1 juni 2014.

2014-06-03 10:29 CEST MSD Under ASCO presenterades nya data för det immunonkologiska läkemedlet, PD-1 hämmaren pembrolizumab (MK-3475) för behandling av avancerat malignt melanom.

Mag-tarmbesvär vanliga vid Skelleftesjukan

2014-06-03 10:11 CEST Umeå universitet Störningar i mag-tarmfunktionen är vanliga hos patienter med Skelleftesjukan och de har dessutom en negativ inverkan på patienternas livskvalitet och näringsstatus. I sin avhandling visar Jonas Wixner, doktorand vid Umeå universitet, en mekanism som kan förklara problemen.

UID’ 14 – Designhögskolan vänder på perspektiven

2014-06-03 07:30 CEST Umeå universitet Tänk om vi kunde bygga barnproteser av lego. Tänk om vi själva kunde producera all den energi vi behöver. Tänk om det inte vore ett problem att vi får fler bilar i världen. Den 4–5 juni vänder Designhögskolans studenter på perspektiven under UID’14 – Design Talks and Degree Show.

2014-06-02 15:00 CEST Roche AB Data som presenterats vid ASCO bekräftar att Avastin® hjälper patienter med metastaserad kolorektalcancer (mCRC) att leva längre, med en medianöverlevnad på nästan 30 månader. Överlevnadstiden har nästan fördubblats för patienter med mCRC de senaste 10 åren. I Sverige är mCRC den tredje vanligaste cancerformen och globalt dör nära 700 000 i mCRC varje år.

2014-06-02 13:30 CEST Roche AB Patienter som svarat bra på behandling med Erivedge fick inte tillbaka sin basalcellscancer när de avslutat behandlingen. Det visar uppföljningsdata från den registreringsstudie som presenterades på ASCO under måndagen.

2014-06-02 13:30 CEST Roche AB Patienter med en speciell sorts spridd lungcancer levde betydligt längre utan att sjukdomen förvärrades när två olika cancerläkemedel kombinerades. Det visar en studie som i dag presenterades vid världens största vetenskapliga kongress på cancerområdet, ASCO, i Chicago, USA.

Rök från vedeldning ger problem för både lungor och immunförsvar

2014-06-02 12:50 CEST Umeå universitet Exponering för rök från vedeldning kan orsaka en uttalad inflammation i luftrören med celleffekter som kan vara av betydelse för astma, KOL och lunginflammation. Det konstaterar Ala Muala i den avhandling han försvarar vid Umeå universitet, den 5 juni.

Hjärtsäkra Quiz ska bidra till säkrare arbetsplatser

2014-06-02 12:30 CEST Hjärt-Lungfonden Idag startar Hjärt-Lungfonden ett quiz om hjärtsäkerhet på Facebook. Fem frågor och svar sprider viktig kunskap om plötsligt hjärtstopp och ska öka företagens intresse att hjärtsäkra sina arbetsplatser. Efter avslutat quiz får deltagaren ett diplom att dela på Facebook och möjlighet att gå in på en anmälningssida.