Pressmeddelanden

​Gravida kvinnor och barnmorskor möts inte vid kostrådgivning

2015-09-15 15:26 CEST Umeå universitet Barnmorskor och gravida kvinnor har svårt att mötas vid kostrådgivning. Barnmorskorna fokuserar på att förmedla Livsmedelsverkets kostrekommendationer medan gravida kvinnor bekymrar sig över hur de ska tolka och tillämpa råden i vardagen. Det visar en avhandling från Umeå universitet.

​Flera typer av våld hos unga starkt kopplat till både psykisk och sexuell ohälsa

2015-09-15 11:56 CEST Umeå universitet Våld bland unga är vanligt och bland dem som utsätts för flera typer av våld finns starka samband med både nedsatt psykisk och sexuell hälsa. Det konstaterar Helena Blom i en avhandling som hon försvarar vid Umeå universitet.

Bättre hälsa hos äldre efter solrumsvistelse

2015-09-15 11:30 CEST Suntech Group AB Vetenskaplig studie visar positivt resultat. Vi vet att solen har en positiv inverkan på våra sinnen och vår kropp. Detta har man tagit fasta på i Vänersborgs kommun. Här erbjuds boende och personal på ett antal äldreboenden att regelbundet vistas i s.k. solrum. Forskare från FoUU-centrum Fyrbodal och Vänersborgs kommun har undersökt betydelsen av att använda solrummen.

Viktig genetisk orsak till benskörhet avslöjas i stor internationell studie

2015-09-15 10:50 CEST Umeå universitet Genom att studera ett av världens mest omfattande genetiska material har en internationell forskargrupp, som bland annat inkluderar fem forskare från Umeå universitet, identifierat en gen som är inblandad vid utvecklingen av benskörhet, osteoporos. Studien presenteras i den ansedda tidskriften Nature.

​​​​EDEN validerar verktyg och metoder mot CBRNE-hot

2015-09-15 10:40 CEST Umeå universitet Inom EDEN jobbar Europeiska CBRNE-centret vid Umeå universitet med att ta fram ett CBRNE-träningsprogram för blåljusmyndigheter i hela EU. – Vi jobbar också med utvärdering av alla verktyg som ska testas och av övningarna som organiseras samt hjälper till med etiska frågor som uppkommer inom projektet, säger Svenja Stöven, kontaktperson för projektet i Umeå.

Viktiga uppdateringar till Olympus OM-D serien

2015-09-15 07:01 CEST Olympus Sverige AB Ägare av Olympus OM-D kameror kan se fram emot höstens uppdateringar till flagskeppet OM-D E-M1 och den flerfaldigt prisbelönta OM-D E-M5 Mark II. Dessa kan kostnadsfritt ladda ned från slutet av november 2015.

Positiva resultat för LixiLan i fas-3 studie

2015-09-14 14:00 CEST Sanofi En ny fas 3-studie visar att LixiLan uppnådde det primära effektmåttet med signifikant större sänkning av HbA1c för patienter med LixiLan, jämfört med de patienter som bara fått insulin glargine.

Strategier för att minska bakteriekolonisering av ytor

2015-09-14 10:51 CEST Umeå universitet De mest svårbehandlade bakteriella infektionerna är kroniska infektioner där bakterier bildat så kallade biofilmer. Biofilmer är beläggningar som skapas på en yta och består av tätt packade samhällen av bakterier omgivna av ett lager med ämnen som de själva utsöndrat. Kemisten Shoghik Hakobyan har i sin avhandling studerat vägar till att minska bakteriekoloniseringen.

Kunskaper används på flera sätt när elever diskuterar hållbarhet

2015-09-14 08:03 CEST Umeå universitet När gymnasieelever diskuterar hållbarhetsfrågor inom naturkunskapsämnet gör de två saker samtidigt. Dels skapar de ytterligare förståelse om den specifika fråga de diskuterar. Dels arbetar de med att framställa sig själva och den värld de lever i på ett acceptabelt sätt, visar Katarina Ottander i sin avhandling vid Umeå universitet.

2015-09-14 07:15 CEST Uppsala universitet De läkemedel som idag används för att behandla patienter med osteoporos ger ofta negativa biverkningar på friskt skelett. I en ny avhandling från Uppsala universitet visar Sujit Kootala att den negativa påverkan på ”friska” celler kan undvikas genom att läkemedlet binds till en bärandemolekyl.