Pressmeddelanden

Tillsynen av apotek intensifieras - fler inspektioner 2017

2017-03-14 11:12 CET
Läkemedelsverket kommer under 2017 att öka antalet inspektioner av apotek samtidigt som...

Bred representation i Läkemedelsverkets nya patient- och konsumentråd

Bred representation i Läkemedelsverkets nya patient- och konsumentråd

2017-03-14 09:06 CET
Rådsmedlemmarna är nu utsedda i Läkemedelsverkets nyinrättade patient- och konsumentråd...

Ny forskning kan rädda livet på diabetessjuka

Ny forskning kan rädda livet på diabetessjuka

2017-03-14 08:29 CET
I Sverige har uppskattningsvis 450 000 personer diabetes och riskerar att drabbas av di...

Nytt forskningsprojekt kan stärka evidensbas för kiropraktik

Nytt forskningsprojekt kan stärka evidensbas för kiropraktik

2017-03-14 08:27 CET
Kiropraktik får en av huvudrollerna i ett nytt forskningsprojekt kring vad som är effek...

PRAC rekommenderar tillfällig återkallelse av godkännanden för försäljning för vissa kontrastmedel som innehåller gadolinium

2017-03-13 15:08 CET
Den europeiska läkemedelsmyndighetens säkerhetskommitté PRAC rekommenderar att godkänna...

Gips har en stabiliserande effekt vid handledsfrakturer

2017-03-13 09:34 CET
Det radiologiska läget efter en handledsfraktur blir bättre om handleden fixeras med gi...

Goda resultat av antidot mot Pradaxa i Malmö

Goda resultat av antidot mot Pradaxa i Malmö

2017-03-13 09:15 CET
​Att snabbt kunna normalisera blodets förmåga att koagulera kan vara livsviktigt för pa...

Ny granskning av valproatanvändning under graviditet och hos kvinnor i fertil ålder

2017-03-13 08:53 CET
Den europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) har inlett en granskning av användningen av ...

Idogen stärker sin position i USA – viktig patentansökan får Notice of allowance

Idogen stärker sin position i USA – viktig patentansökan får Notice of allowance

2017-03-13 08:34 CET
Det amerikanska patentverket har utfärdat ett ”Notice of Allowance”, vilket innebär att...

Starkare!  Snabbare! Men bättre med ny teknik?

Starkare! Snabbare! Men bättre med ny teknik?

2017-03-13 08:00 CET
Teknikens framsteg sker med sällan skådad hastighet – samtidigt som teknikprylarna krym...