Pressmeddelanden

Kombinera nätverksvetenskap med andra verktyg

2014-06-12 07:41 CEST Umeå universitet Fysikern Alcides Viamontes Esquivel menar att man bör komplettera nätverksteori med andra kunskapsområden, som exempelvis statistik, för att tolka observationer från verkliga data. På så sätt minskar man klyftan mellan modell och hur det verkliga sociala eller biologiska systemet ser ut. Han försvarar sina resultat fredagen den 13 juni vid Umeå universitet.

Sköt ditt barns kontakter med vården via webben!

2014-06-12 07:25 CEST 1177 Vårdguiden Nu lanserar 1177 Vårdguiden en ny tjänst, så att du som vårdnadshavare kan vara ombud för ditt barn i kontakten med vården. På 1177.se kan du nu bland annat boka och avboka ditt barns besök i vården, förnya ditt barns recept och välja vårdcentral som du vill att ditt barn ska vara listad på.

2014-06-11 13:20 CEST Inkubera Inkuberas alumnibolag Swedish Pharma är en av de fem utvalda finalisterna i Svenska Dagbladets och Carnegies nationella tävling Framtidens Entreprenör. I morgon, torsdag 12 juni, får de chansen att visa upp sig för professionella investerare vid en exklusiv investerarträff på Carnegie i Stockholm.

2014-06-11 13:15 CEST Stockholm Life Solna-Stockholm För att positionera svensk life science som globalt ledande åker i juni en delegation från Stockholm-Uppsala Life Science till konferensen BIO International Convention i San Diego. Uppsalas landshövding Peter Egardt leder delegationen för att understryka satsningens betydelse.

2014-06-11 11:05 CEST Uppsala BIO För att positionera svensk life science som globalt ledande åker i juni en delegation från Stockholm-Uppsala Life Science till konferensen BIO International Convention i San Diego. Uppsalas landshövding Peter Egardt leder delegationen för att understryka satsningens betydelse.

2014-06-11 09:11 CEST Roche AB Det vetenskapliga rådet inom europeiska läkemedelsmyndigheten är positiv till att Gazyvaro (GA101) godkänns för behandling av patienter med kronisk lymfatisk leukemi (KLL). Behandling med Gazyvaro, i kombination med klorambucil, har visat sig ge bättre skydd mot återfall, jämfört med klorambucil som enda behandling samt även visat sig bättre än kombinationen av MabThera och klorambucil.

2014-06-11 08:38 CEST Uppsala universitet Personer som bär på genen FTO löper större risk än andra att drabbas av fetma. Forskare vid Uppsala universitet och Umeå universitet har nu identifierat några av de mekanismer som gör att bärare av genen går upp i vikt. En ny studie visar att en vanlig variant av FTO påverkar halterna av hormonerna leptin och ghrelin i blodet, hormoner som reglerar hunger och mättnad.

Umeåprofessor vald till president för International Arctic Social Sciences Association

2014-06-10 15:46 CEST Umeå universitet Vid årets möte för International Congress of Arctic Social Sciences, ICASS, valdes Arcums föreståndare Peter Sköld, Umeå universitet, till president för International Arctic Social Sciences Association, IASSA. Detta innebär att Arcum under de nästkommande tre åren ska leda IASSA och inneha dess sekretariat.

2014-06-10 12:03 CEST Läkemedelsverket - Medical Products Agency Läkemedelsverket fick 2013 ett regeringsuppdrag att ta fram och utveckla nationella kvalitetsindikatorer för god patientsäkerhet, tillgänglighet och kvalitet på apotek. Nu har förslag på fem indikatorer tagits fram, och en rapport har lämnats till regeringen som även innehåller förslag om hur ett system med indikatorer skulle kunna införas.

Vetenskapliga tester ger bättre brandmän

2014-06-10 10:05 CEST Umeå universitet Alla brandmän som arbetar operativt, bör kontinuerligt utföra tester för bedömning av sin fysiska kapacitet. Det anser Ann-Sofie Lindberg som i sitt avhandlingsarbete vid Umeå universitet bland annat redovisar vilka tester som är relevanta för det arbete brandmän utför.