Pressmeddelanden

ASCO 2015: Fas III-studie visar att nivolumab ger förbättrad överlevnad jämfört med standardbehandling (docetaxel) för tidigare behandlade patienter med icke-småcellig lungcancer av skivepiteltyp

2015-06-04 13:54 CEST Bristol-Myers Squibb

2015-06-04 10:06 CEST MSD

2015-06-04 09:40 CEST Uppsala universitet Förlossningsrädsla är vanligt bland kvinnor och förekommer hos 8-23 procent under graviditet och barnafödande. Fem procent av kvinnorna har svår förlossningsrädsla. I en ny studie från Uppsala universitet visar Elin Ternström att det är dubbelt så vanligt med förlossningsrädsla bland utlandsfödda kvinnor jämfört med kvinnor födda i Sverige.

2015-06-04 01:01 CEST Uppsala universitet Forskare från Uppsala universitet och Karolinska Institutet har studerat risken att dö inom närmaste fem åren och dessutom utvecklat en unik hälsoriskkalkylator. De har använt en av världens största studiematerial, UK Biobank, innehållande data från nära en halv miljon personer. Resultaten väntas få stora användningsområden inom såväl samhälle som forskning.

Pressinbjudan till världskonferensen i Stockholm 8-11 juli

2015-06-03 14:57 CEST Psoriasisförbundet Denna sommar samlas världsledande experter inom dermatologi och reumatologi i Stockholm för att diskutera den senaste forskningen och förståelsen för de allvarliga kroniska sjukdomarna psoriasis och psoriasisartrit. Detta blir den fjärde världskonferensen av sitt slag som arrangeras av International Federation of Psoriasis Associations, IFPA.

Aifloo antas till inkubatorn STING

2015-06-03 14:00 CEST Aifloo AB Det nystartade teknikbolaget Aifloo blir en del av affärsinkubatorn STING efter att de valts ut till programmet STING Incubate. Aifloo bildades 1 mars i år med fokus på utveckling av självlärande system baserade på artificiell intelligens, AI.

Cyklister tryggare när Vätternrundan är hjärtsäkrad

2015-06-03 11:16 CEST Hjärt-Lungfonden Sedan några år tillbaka hjärtsäkras Vätternrundan med hjärtstartare och funktionärer som är specialutbildade i hjärt-lungräddning. Målet är att kunna rädda liv om någon drabbas av hjärtstopp i samband med loppet. Initiativet till hjärtsäkringen kommer från Hjärt-Lungfonden, som också utbildar 70-80 volontärer.

2015-06-03 09:33 CEST Umeå universitet Nuvarande beräkningsmodeller för att bedöma den maximala syreupptagningsförmågan hos manliga elitlängdskidåkare, och därmed deras prestationsförmåga, är inte optimala. Det konstaterar Tomas Carlsson i en avhandling från Umeå universitet, där han även presenterar en ny beräkningsmodell, som kan råda bot på problemet.

Akademiska pionjär på ny antikroppsbehandling mot spridd cancer

2015-06-03 08:42 CEST Akademiska sjukhuset Som första sjukhus i världen behandlar Akademiska patienter med en ny antikropp mot spridd cancer. Antikroppen, som stimulerar immunförsvaret, injiceras direkt i metastaserna, i stället för via blodet som tidigare behandlingar av detta slag. Behandlingen ges inom ramen för en klinisk studie.

Fortsatta framgångar i behandlingen av aggressiva former av lungcancer

2015-06-03 08:38 CEST Novartis Onkologi Vid cancerkongressen ASCO 2015 i Chicago presenteras idag nya studiedata för Zykadia (ceritinib) vid ALK-positiv lungcancer. Samtidigt presenteras positiva interimsresultat för kombinationsbehandling med dabrafenib och trametinib vid BRAF-positiv lungcancer.