Pressmeddelanden

2015-02-23 13:06 CET Göteborg & Co Kunskap Göteborg är en jubileumssatsning där flera stiftelser gått med för att stödja Göteborgsbaserade forskningsprojekt inför stadens 400 årsjubileum. Nu satsas stort på nytt centrum för njurforskning inom Sahlgrenska Academy.

Bygg din egen kirurgsimulator

2015-02-23 10:39 CET KTH Drömmer du om att bli kirurg eller tandläkare? Då kan du ladda ner KTH-doktoranden Jonas Forsslunds ritningar. Lägg sedan till den fria mjukvara som han också utvecklat och du har en färdig simulator framför dig. Projektet och verktyget, som går under namnet WoddenHaptics, har dock fler användningsområden än att testa roller inom sjukvården.

Västra Götaland förlänger ramavtalet på C-bågar med Mediel

2015-02-23 10:20 CET Mediel AB SJUKHUSEN I VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN HAR I EN GEMENSAM UPPHANDLING AV C-BÅGAR VALT ATT FÖRLÄNGA GÄLLANDE RAM-AVTAL MED MEDIEL AB. RAM-AVTALET OMFATTAR C-BÅGAR MED DEN NYA TEKNIKENS PLATTA DETEKTORER OCH 3D C-BÅGAR. AVTALET LÖPER TILL 2017-01-01.

2015-02-23 10:00 CET Celgene EU-kommissionen har nyligen godkänt den nya indikationen för Revlimid (lenalidomid) till att även inkludera nydiagnostiserade patienter med myelom som inte är lämpade för autolog stamcellstransplantation.

Stroke 2015

2015-02-23 08:00 CET Kompetensteamet Stockholm AB Välkommen att anmäla dig till årets konferens, Stroke 2015!

Läkarnas kompetens måste kvalitetssäkras

2015-02-22 16:51 CET Svenska Läkaresällskapet Radioprogrammet Kaliber tar i dag den 22 februari upp frågan om bristande kontroll av läkares kompetens som orsak till allvarliga misstag och fel i vården. Svenska Läkaresällskapet driver frågan om läkarnas fortbildning och föreslår i ett policydokument att en årlig fortbildningsplan införs.

Moderkakan skyddar fostret mot mammans immunförsvar

2015-02-19 15:52 CET Linköpings universitet (LiU) Den blivande mammans immunförsvar är ett dödligt hot mot fostret och måste därför försvagas under graviditeten. Helt nya forskningsrön visar nu att det är moderkakan som styr denna anpassning.

Kranskärlsdissektion bakom hjärtinfarkt fokus i ny studie på Akademiska

2015-02-19 09:38 CET Akademiska sjukhuset Spontan kranskärlsdissektion är en ovanlig orsak till hjärtinfarkt som är överrepresenterad hos yngre kvinnor. Detta beror på flera faktorer men kvinnliga könshormoner anses spela in. I en fjärdedel av fallen uppstår tillståndet i anslutning till en graviditet. Inom kort inleds en studie på Akademiska sjukhuset om vanligt tillståndet är och hur prognosen ser ut för berörda kvinnor.

Patientens val i fokus – ny kostleverantör till Danderyds sjukhus

2015-02-19 08:30 CET Danderyds sjukhus Den första april får Danderyds sjukhus en ny kostleverantör för patienter och för personalrestaurangen Fontänen. Inför valet av leverantör har patienterna fått provsmaka rätter och därmed varit en avgörande faktor. Företaget som tar över heter Medirest och ägs av den globala koncernen Compass Group AB.

Sobi publicerar sin rapport för fjärde kvartalet och bokslutskommuniké för 2014

2015-02-19 08:08 CET Sobi Sobi presenterade idag sin bokslutskommuniké för 2014. Intäkterna för helåret uppgick till total SEK 2 607 M (2 177), en ökning med 20 procent. Intäkterna i det fjärde kvartalet var 15 procent högre jämfört med föregående år. Alla delar av portföljen bidrog till resultatet, där speciellt Orfadin® och partnerproduktportföljen uppvisade starka resultat.