Pressmeddelanden

Vidhäftningsproteiner har avgörande betydelse för skelettet

2014-03-12 10:30 CET Umeå universitet Avsaknad av signalering i skelettceller leder till minskad benvolym och reducerad benbildningsförmåga. I den avhandling Cecilia Koskinen försvarar vid Umeå universitet visar hon att de två vidhäftningsproteinerna CD47 och SIRP-alfa möjliggör signalering i skelettceller.

2014-03-11 13:59 CET Umeå universitet Det behövs en världsomfattande rörelse med forskare, specialister, politiker och tjänstemän för att möta de behov av folkhälsoinsatser som finns på olika nivåer i samhället. Det anser en grupp forskare i ett upprop som publiceras i tidskriften The Lancet.

Gravida med höga nivåer av vitamin D får starka barn

2014-03-11 12:58 CET Pharma Nord Ännu ett exempel på hur vitamin D påverkar mer i kroppen än att få starka ben. En studie har visat att barn vars mödrar tagit vitamin D under graviditeten hade ett starkare handgrepp och större muskelmassa. Denna förbättrade muskelstyrka kan också förbättra hälsan senare i livet.

Enzymatica offentliggör prospekt i anledning av förestående nyemission

2014-03-10 17:16 CET Enzymatica AB (publ)

Malmös kvinnor mer hjärtfriska än rikssnittet men många rör på sig för lite

2014-03-10 11:55 CET 1,6 & 2,6 miljonerklubben Den landsomfattande Woman in Red-turnén kommer till Malmö den 14 mars. Målet är att öka kunskapen om hjärt-kärlsjukdomar, fortsätta samla in pengar till forskning och rädda liv.

Genanalys och markörer i blodet kan avslöja prognosen vid akut skallskada

2014-03-10 10:15 CET Umeå universitet Den totala mängden av olika hjärnskademarkörer under de första tre dygnen efter en traumatisk skallskada ger goda förutsättningar att bedöma skadans svårighetsgrad och även patientens prognos. Det visar neurokirurgen Zandra Olivecrona vid Umeå universitet i sin avhandling.

Stipendieutdelning när rikstäckande kampanjen Woman in Red startade.

2014-03-10 09:31 CET 1,6 & 2,6 miljonerklubben Nio stipendiater delar på 1.4 miljoner kronor för forskning på hjärt-kärlsjukdomar hos kvinnor.

Ultraljud missar många hjärtfel hos foster

2014-03-07 08:00 CET Linköpings universitet (LiU) Drygt sex av tio allvarliga hjärtfel hos foster förblir oupptäckta i de ultraljudsundersökningar som erbjuds alla gravida. En orsak till att man inte hittar missbildningar är fetma hos den blivande mamman, enligt forskning vid Linköpings universitet.

2014-03-06 16:00 CET Janssen Varje år utvecklar 450 000 patienter som lider av tuberkulos (TB) resistens mot sin behandling och risken för dödlighet ökar markant1. Nu finns nytt hopp för dessa patienter. SIRTURO (bedaquiline) har godkänts för behandling av patienter med multiresistent tuberkulos. Det är den första nya behandlingen inom området på över 40 år.

2014-03-06 13:40 CET Läkemedelsverket - Medical Products Agency Läkemedelsverket publicerar idag planer för 13 tillsynsområden för 2014. Planerna innehåller en presentation av respektive tillsynsområdes förutsättningar och arbetsmetoden för tillsynen. Syftet är att skapa förståelse och följsamhet för de regler som gäller och tydliggöra vilka krav som - ur ett riskbaserat synsätt - är i fokus i tillsynsarbetet 2014.