Pressmeddelanden

Barncancerforskning från Halmstad uppmärksammas på internationell konferens

2014-03-17 15:39 CET Högskolan i Halmstad En vetenskaplig artikel från Högskolan i Halmstad har antagits till prestigefyllda konferensen CHI 2014 som hålls i Toronto 26/4 – 1/5. Den tilldelas ”Honorable Mention Award” vilket innebär att den tillhör toppskiktet bland bidragen. I artikeln beskrivs skapandet av en virtuell värld för barn som överlevt cancer och handlar om hur "personas" – en sorts fiktiva personer – används i denna process.

Allt om underlivet - hela livet

2014-03-17 13:14 CET 1,6 & 2,6 miljonerklubben 1,6 & 2,6miljonerklubben bjuder in till ett seminarium om allt som rör kvinnans underliv – om hormonernas påverkan, om urinvägar och vaginabesvär.

Förhöjda halter av riskprotein ökar risken att drabbas av diabetes

2014-03-17 12:05 CET Umeå universitet Förhöjda nivåer av proteinet PAI-1 i blodet kommer före andra tecken på ökad risk för diabetes. Det visar Jenny Hernestål Boman i den avhandling hon försvarar vid Umeå universitet. De kraftigt ökade halter av proteinet som finns hos befolkningen i Västerbotten kan vara en förvarning om en ökad diabetesförekomst.

Nya samarbeten ska utvärdera kombinationsbehandlingar med PD-1-hämmaren MK-3475

2014-03-17 08:48 CET MSD MSD har tecknat tre separata avtal om kliniska forskningssamarbeten med Amgen, Incyte och Pfizer för att utvärdera effekt och säkerhet för MSD:s PD-1-hämmare under utveckling MK-3475 i kombination med andra cancerläkemedel. Samarbetena gäller bland annat behandling av njurcancer, icke småcellig lungcancer och avancerat malignt melanom.

Nytt sätt att hantera hjärnskakningar

2014-03-13 15:00 CET Luleå tekniska universitet En ny metod för att diagnostisera hjärnskakningar, inte minst bland hockeyspelare, har utvecklats av forskare vid Luleå tekniska universitet i samarbete med Sahlgrenska Akademin vid Göteborgs universitet.

Om parhälsa, osteoporos och bältros

2014-03-13 14:26 CET 1,6 & 2,6 miljonerklubben Om parhälsa, osteoporos och bältros Seminarium och politisk paneldebatt om osteoporos med Region Halland 1,6 & 2,6miljonerklubben bjuder in till ett seminarium om sammanhanget mellan kvinnors och mäns intimhälsa, om benskörhet och om vad den plågsamma sjukdomen bältros är. Det blir även en politisk paneldiskussion om osteoporos med representanter från Region Halland.

Woman in Red i Umeå den 2 april

2014-03-13 10:53 CET 1,6 & 2,6 miljonerklubben Välkommen till Woman in Red i Umeå den 2 april kl 18:00-21:00. Rådhusets matsalar på Rådhustorget

Första jämförande studien mellan integrashämmaren Isentress och två olika proteashämmare – nya resultat från AIDS Clinical Trial Group

2014-03-13 09:40 CET MSD Data från en jämförande studie mellan raltegravir (Isentress), atazanavir/r och darunavir/r visar på likvärdig effekt mellan läkemedlen. Däremot finns skillnader vad gäller biverkningar som kan leda till avbruten behandling och virologisk svikt. Studien utfördes av den oberoende organisationen ACTG (AIDS Clinical Trials Group). Resultaten presenterades på CROI 2014 i Boston.

2014-03-12 16:50 CET Akademiska sjukhuset Allt fler patienter njurtransplanteras på Akademiska sjukhuset. Sedan 2003 har antalet ökat med 60 procent. Tillgången till levande donatorer har starkt bidragit till den positiva utvecklingen, som uppmärksammas med anledning av världsnjurdagen den 13 mars.

Världsnjurdagen: Njursjuka kan slippa hjärtinfarkt med utökad behandling

2014-03-12 15:58 CET Hjärt-Lungfonden Ny forskning med stöd från Hjärt-Lungfonden visar att fler njursjuka som haft hjärtinfarkt bör behandlas med blodförtunnande läkemedel. Med utökad behandling kan fler slippa att drabbas av en ny hjärtinfarkt eller stroke. Den nya studien har nyligen publicerats i den ansedda tidskriften JAMA, Journal of the American Medical Association.