Pressmeddelanden

Målstyrd behandling ger hopp vid svårbehandlad leukemi

2014-09-24 08:34 CEST Gilead Science EU-kommissionen har godkänt Zydelig, en kinashämmare i tablettform, mot kronisk lymfatisk leukemi, KLL. – Det här är en cancerform som är svår att kontrollera när patienterna får återfall eller utvecklar resistens mot sin behandling, säger docent Bo Björkstrand, överläkare vid Hematologiskt Centrum, Karolinska Universitetssjukhuset. Godkännandet omfattar även behandling av follikulärt lymfom.

2014-09-23 22:46 CEST Stiftelsen Professor Lars-Erik Gelins Minnesfond Det pågår en unik och framgångsrik transplantationsforskning i Göteborg som Stiftelsen Professor Lars- Erik Gelins Minnesfond har beslutat att stödja. I år får nio forskare dela på 800 000 kronor.

Daikin lanserar X-series luftvärmepumpar utvecklade i Sverige

2014-09-23 13:50 CEST Daikin Sweden AB Senaste generationen svenskutvecklade luft/luft värmepumpar med topprestanda - X-series.

Mer yoga för hälsan

2014-09-23 11:18 CEST Stockholmsmässan Nordens största hälso- och livsstilsmässa Allt för Hälsan på Stockholmsmässan rekordsatsar i år på yoga. I Yogagläntan kan besökare gå på prova-på-pass som passar såväl nybörjare som vana yogautövare, och den som vill kan delta i intressanta seminarier och workshops vid yogascenen. Det populära yogakonventet Yoga för dig utökas till två dagar för den som vill fördjupa sin yogaupplevelse.

Daikin Ururu Sarara, det första Europeiska luft-luft värmepumpsystemet med R32 köldmedium

2014-09-23 11:00 CEST Daikin Sweden AB Europas första kommersiella luft-luft värmepumpsystem som använder R32 köldmedium har introducerats av Daikin. Luft-luft värmepumpen Ururu Sarara, som redan har erhållit det prestigefyllda 2013 Red Dot Award för sin design har utvecklats och uppdaterats. Med det nya köldmediumet R32 har effektiviteten höjts ytterligare och produkterna har en mindre miljöpåverkan än någonsin.

Hjärnkoll på skolan – ny bok av Martin Ingvar och Gunilla Eldh

2014-09-23 09:42 CEST Natur & Kultur I Hjärnkoll på skolan förklarar Martin Ingvar och Gunilla Eldh hur viktigt hjärnans belöningssystem är för barns vilja att lära och förmåga att utvecklas. De beskriver bland annat hur miljöfaktorer som mat, sömn, stress och fysisk aktivitet påverkar inlärningen. Boken ger konkreta tips till lärare och föräldrar hur man kan ge barn och unga goda förutsättningar i skolan.

Rekordmånga nya cancerläkemedel på gång – Novartis Onkologi toppar det medicinska laget

2014-09-23 08:31 CEST Novartis Onkologi Björn Paulsson är ny chef för den medicinska avdelningen vid Novartis Onkologi. Han är läkare och har lång erfarenhet av läkemedelsutveckling från en rad ledande befattningar inom life science-sektorn. – Det onkologiska forskningsfältet är spännande och det är extra inspirerande att få arbeta med Novartis som har en av branschens starkaste pipelines inom området, säger Björn Paulsson.

Hur cellen minns sin identitet

2014-09-23 08:00 CEST Umeå universitet Philge Philip presenterar i sin avhandling nya resultat och beräkningsmetoder som kan få betydelse för genetikforskning om hur cellens minne regleras. Philip försvarar sina resultat fredagen den 3 oktober vid Umeå universitet.

2014-09-23 08:00 CEST Läkemedelsverket - Medical Products Agency Folkhälsomyndigheten och Läkemedelsverket har sammanställt utfallet av barnvaccinationsprogrammet för 2013. Vaccinationstäckningen är hög, sjukdomskontrollen är god och vaccinerna är säkra, visar den första samlade rapporten om programmen.

2014-09-23 07:58 CEST MSD Thomas Walz tillträder den 1 november en nyinrättad tjänst som Nordic Medical Lead Oncology. Den nya tjänsten är ett viktigt led i förberedelserna inför den planerade introduktionen av MSDs immunonkologiska läkemedel och innebär en ytterligare förstärkning av den medicinska kompetensen inom onkologi.