Pressmeddelanden

I kampen mot cancer - nya rön om hur cellens dödsprogram fungerar

I kampen mot cancer - nya rön om hur cellens dödsprogram fungerar

2016-06-09 12:22 CEST
I en ny studie publicerad i BBA Biomembranes ger Umeåforskare en ökad förståelse av de ...

​Hälsodebatt med genusperspektiv i Almedalen

2016-06-09 11:07 CEST
I år fokuserar 1,6 & 2,6 miljonerklubben sin medverkan i Almedal på debatt kring kvinno...

AbbVie presenterar nya data för venetoclax på blodcancerkongressen EHA i Köpenhamn

AbbVie presenterar nya data för venetoclax på blodcancerkongressen EHA i Köpenhamn

2016-06-09 10:23 CEST
Resultat från studier där venetoclax och duvelisib utvärderats för behandling av flera ...

AbbVie bjuder in till dialog i Almedalen

AbbVie bjuder in till dialog i Almedalen

2016-06-09 08:58 CEST
AbbVie har valt att ta en aktiv och ledande roll för att driva dialogen kring en hållba...

Stora skillnader när det gäller barns förutsättningar för god hälsa i Stockholms län

Stora skillnader när det gäller barns förutsättningar för god hälsa i Stockholms län

2016-06-09 08:35 CEST
Barnhälsovården i Stockholms län når så gott som alla barn och de flesta av länets späd...

Fredrik Almqvist får Baltics samverkanspris

Fredrik Almqvist får Baltics samverkanspris

2016-06-09 08:33 CEST
Fredrik Almqvist, professor i organisk kemi vid Umeå universitet, tilldelas Baltics sam...

Ökad automation ska ge säkrare läkemedelshantering på Akademiska

2016-06-09 08:30 CEST
Akademiska sjukhuset ska upphandla ett automatiserat system för ompackning, lagerhållni...

AstraZeneca ingår kommersialiseringsavtal med Aspen för produktportföljen inom anestetika

2016-06-09 08:06 CEST
​Avtalet utökar den kommersiella räckvidden för anestetika och stödjer bolagets tydliga...

Novartis kombinationsbehandling Tafinlar/Mekinist visar förlängd överlevnad hos patienter med metastaserat melanom efter tre års behandling

Novartis kombinationsbehandling Tafinlar/Mekinist visar förlängd överlevnad hos patienter med metastaserat melanom efter tre års behandling

2016-06-09 07:43 CEST
Treårsdata från studien COMBI-d visar att 44 procent av patienterna som behandlats med ...

Ragnar Lindqvist vald till ny styrelseordförande i PULS

2016-06-09 07:00 CEST
P.U.L.S. AB:s årsstämma hölls den 8 juni 2016. Stämman valde Ragnar Lindqvist till ny s...