Pressmeddelanden

Membranpartiklar som frisläpps från bakterier kan spela olika roller vid infektion

Membranpartiklar som frisläpps från bakterier kan spela olika roller vid infektion

2017-09-18 08:00 CEST
Membranvesiklar från bakterier är små partiklar som bildas från membran och som kan tra...

Bayer får positivt utlåtande från CHMP för utökad VTE-förebyggande behandling med rivaroxaban 10 mg

Bayer får positivt utlåtande från CHMP för utökad VTE-förebyggande behandling med rivaroxaban 10 mg

2017-09-15 15:48 CEST
Rivaroxaban 10 mg en gång dagligen minskar signifikant risken för venös tromboembolism ...

Nytänkaren 2017 till forskning om livsmedelstillsatser

Nytänkaren 2017 till forskning om livsmedelstillsatser

2017-09-15 13:44 CEST
Forska Utan Djurförsöks utmärkelse Nytänkaren med tillhörande 400 000 kronor tilldelas ...

Teva utser Kåre Schultz till vd

Teva utser Kåre Schultz till vd

2017-09-15 09:00 CEST
Schultz har 30 års erfarenhet inom läkemedelsbranschen och har haft ledande positioner ...

Bydureon EXSCEL trial demonstrates favourable cardiovascular (CV) safety profile and fewer CV events in patients with type-2 diabetes at wide range of CV risk

Bydureon EXSCEL trial demonstrates favourable cardiovascular (CV) safety profile and fewer CV events in patients with type-2 diabetes at wide range of CV risk

2017-09-14 18:27 CEST
​Largest and most inclusive patient population of any GLP-1 CV outcomes trial with 14,5...

Herantis Pharma, Pelago Bioscience and Targovax receive Nordic Stars Award 2017 at NLSDays in Malmö

Herantis Pharma, Pelago Bioscience and Targovax receive Nordic Stars Award 2017 at NLSDays in Malmö

2017-09-14 16:38 CEST
Herantis Pharma, Pelago Bioscience and Targovax are the recipients of the Nordic Stars ...

Två pivotala studier med Opdivo visar förbättrad treårsöverlevnad hos patienter med tidigare behandlad, avancerad icke-småcellig lungcancer

2017-09-14 10:36 CEST
Data fortsätter att visa fördelar med Opdivo (nivolumab) hos den totala patientpopulati...

Hur påverkas barnhjärnan av ständig digital uppkoppling – symposium på SLS

Hur påverkas barnhjärnan av ständig digital uppkoppling – symposium på SLS

2017-09-14 10:00 CEST
Hugo Lagercrantz och Åse Victorin arrangerar Berzeliussymposiet "Den uppkopplade barnhj...

Aktuell forskning visar ny väg för behandling av aggressivt antisocialt beteende hos barn

Aktuell forskning visar ny väg för behandling av aggressivt antisocialt beteende hos barn

2017-09-14 08:55 CEST
Ett aggressivt och antisocialt beteende hos barn och unga vuxna innebär en hög risk för...

AstraZeneca and Aspen enter agreement for remaining rights to anaesthetic medicines

AstraZeneca and Aspen enter agreement for remaining rights to anaesthetic medicines

2017-09-14 08:03 CEST
Agreement builds on 2016 collaboration on commercialisation rights to anaesthetic medic...