Pressmeddelanden

2015-09-09 07:00 CEST P.U.L.S. AB Patentet avser nya syntetiska analoger av STAT3-hämmaren GPA500. Glactone Pharma profilerar aktivt nya småmolekylära hämmare av STAT3 för behandling av prostatacancer och för användning inom immuno-onkologiområden där en STAT3-hämmare har stora möjligheter att kunna möta stora medicinska behov och att hjälpa patienter.

2015-09-09 07:00 CEST P.U.L.S. AB The patent relates to novel synthetic analogs of the STAT3 inhibitor GPA500 with improved properties. Glactone Pharma is actively profiling novel small-molecule inhibitors of STAT3 for the treatment of prostate cancer and for the use in immuno-oncology areas where a STAT3 inhibitor has great potential to address large unmet medical needs and help patients.

Forskningssamarbetet Smedpack premieras i Horisont 2020-projekt

2015-09-08 15:49 CEST Innventia Forskningssamarbetet Smedpack, som leds och koordineras av Innventia, har blivit utvalt som ett gott exempel i Horisont 2020-projektet RRI-Tools verktygslåda för Responsible Research and Innovation. Målet med RRI-konceptet är att skapa inkluderande och hållbar forskning och innovation som också överensstämmer med samhällets värderingar.

2015-09-08 15:30 CEST Advokatfirman Lindahl KB Ratos förvärvar 60 % av aktierna i TFS Trial Form Support International AB, en internationell tjänsteleverantör som genomför kliniska studier åt läkemedels-, bioteknik- och medicintekniska bolag. Köpeskillingen (enterprise value) för 100 % uppgår till ca 47 miljoner euro. Advokatfirman Lindahl har agerat juridiska rådgivare åt säljaren Daniel Spasic vid förvärvet.

Fortsatt topplacering i AT-ranking

2015-09-08 15:13 CEST Akademiska sjukhuset ​För andra året i rad hamnar Akademiska sjukhuset i topp bland universitetssjukhusen när läkare rankar sin allmäntjänstgöring (AT). Bland samtliga sjukhus hamnar Akademiska på 13:e plats. Bakom rankingen står Sveriges yngre läkares förening, Sylf.

Hörselnedsättning kräver mer än hörapparat

2015-09-08 08:44 CEST Örebro universitet Nära fem procent av jordens befolkning har någon form av hörselnedsättning. I Sverige handlar det om 1,4 miljoner människor. Sarah Granberg är audionom och forskare i handikappvetenskap. I sin avhandling från Örebro universitet har hon tagit fram en modell som kan användas för att bättre möta människor med hörselnedsättning.

Sverige först med standard för hjärtsäker zon

2015-09-08 08:15 CEST Hjärt-Lungfonden Över 10 000 människor drabbas årligen av hjärtstopp utanför sjukhus men bara 500 överlever. I dag publicerar SIS den första standarden i Europa för hjärtsäkra zoner. Standarden har tagits fram tillsammans med branschen för att rädda fler liv.

2015-09-08 08:00 CEST Bayer AB Jämfört med Danmark och Norge är kvinnor i Sverige yngre, och sämre på att använda preventivmedel, vid sin sexdebut. Det visar en ny skandinavisk undersökning som YouGov har genomfört på uppdrag av Bayer Healthcare. 32 procent av svenskorna uppger att de var 15 år eller yngre när de hade sex för första gången och 16 procent att de inte använde något preventivmedel vid tillfället.

2015-09-07 14:12 CEST Linköpings universitet (LiU) Den klibbiga kådan från barrträd innehåller ämnen som kan lindra eller bota epilepsi. Forskare vid Linköpings universitet har syntetiserat och testat 71 så kallade resinsyror varav tolv är heta kandidater för nya läkemedel.

EMA godkänner ny kombinationsbehandling för patienter med metastaserat melanom

2015-09-07 10:48 CEST Novartis Onkologi Tafinlar (dabrafenib) i kombination med Mekinist (trametinib) ger en signifikant förlängd överlevnad för BRAF-muterad metastaserat malignt melanom. Detta är första gången så kraftiga överlevnadsvinster ses på denna typ av aggressivt malignt melanom.