Pressmeddelanden

Så många tror på de falska myterna kring diabetes

2015-10-27 12:48 CET Diabetes Wellness Sverige Igår publicerade Metro delar av resultatet från den enkätundersökning vi genomfört om myter kring diabetes. Undersökningen visar bl.a. att 4 av 10 tror att diabetiker inte tål socker, vilket är falskt. Nu presenterar vi alla resultat från undersökningen.

Herpesvirus mot malignt melanom – banbrytande immunterapi får grönt ljus av CHMP

2015-10-27 08:27 CET Amgen AB Ett modifierat virus som spränger tumörceller och stimulerar immunsystemet att attackera tumörer på andra ställen i kroppen – så kan man beskriva Imlygic, det första onkolytiska virus som visat klinisk effekt i en fas III-studie. – Det här är ett helt nytt sätt att angripa cancerceller som kan bli av stort värde för vissa patienter med spridd melanomsjukdom, säger professor Johan Hansson.

2015-10-26 14:00 CET Janssen Under den pågående kongressen American College of Gastroenterology presenterades fas 3-resultat som visar på signifikant förbättrad respons och remission hos patienter som vid måttlig till svår Crohns sjukdom behandlades med Stelara (ustekinumab).

​Läkemedelsrester i vatten + cancerforskning + labb = invigning

2015-10-26 08:25 CET Högskolan Kristianstad I dag inviger vi den nya forsknings- och innovationsplattformen för molekylär analys. I dess laboratorium ska molekylär genetik och analytisk kemi ge ny kunskap och leda till renare vatten och bättre diagnostik inom hälso- och sjukvård.

Utvecklande av allergi vanligast bland unga

2015-10-26 08:00 CET Umeå universitet Allergisk sensibilisering, att en individ bildar antikroppar mot egentligen ofarliga ämnen, är första steget i utvecklingen av allergiska sjukdomar. – Bland unga vuxna är varannan individ sensibiliserad, men andelen minskar från medelåldern som en följd av naturligt åldrande, säger Katja Warm som i sin avhandling beskriver utvecklingen av allergisk sensibilisering från barndom till ålderdom.

​Aborterna ökar bland kvinnor 25-29 år

2015-10-26 07:30 CET Danderyds sjukhus Ny unik studie visar att många svenska kvinnor använder ineffektiva preventivmedel. Det kan vara en förklaring till varför vi i Sverige fortfarande har Västeuropas högsta andel aborter. Bland kvinnor 25-29 år ökar aborttalen dessutom.

Psoriasisförbundet lanserar Vårdpolitiskt program

2015-10-25 06:00 CET Psoriasisförbundet Idag råder stora skillnader i den vård som Sveriges psoriasispatienter får. Kvalitén på vården beror på var i landet man bor och vilka prioriteringar landstingen gör. Psoriasisförbundet anser att vården bör vara lika över hela landet och utgå från svårighetsgraden av sjukdomen. För att nå dit krävs en rad politiska beslut.

2015-10-23 09:13 CEST Södersjukhuset AB Med anledning av rapporteringen i media om förlossningsvården vid Södersjukhuset vill sjukhusets ledningen betona att inga beslut om omorganisation är fattade.

Första spadtaget för nytt utbildnings- och forskningscenter i Flemingsberg

2015-10-22 13:53 CEST Huddinge kommun - politik I dag togs första spadtaget i andra etappen av byggprojektet Technology for Health (NEO) i Flemingsberg. Byggnaden är 25 000 kvadratmeter stor och kommer innehålla lokaler för forskning och utbildning. Inflyttningen planeras till slutet av 2017.

Kaknästornet lyser rosa för att uppmärksamma kampen mot cancer

2015-10-22 11:30 CEST Teracom AB Teracom AB är med och färgar Sverige rosa. Under perioden 23 – 30 oktober kommer Kaknästornet lysa rosa i höstmörkret. På detta sätt uppmärksammar Teracom AB kampen mot cancer i allmänhet och bröstcancer i synnerhet.