Pressmeddelanden

Vegetarisk kost kan minska risken för cancer

2014-11-17 12:54 CET Stockholms universitet En vegetarisk diet ger lägre nivåer av skador på arvsmassan jämfört med en diet som också innehåller kött och fisk. Det visar en studie av forskare vid Stockholms universitet som nu publicerats i tidskriften European Journal of Nutrition.

Blondinbella i podcast från Danderyds sjukhus

2014-11-17 11:54 CET Danderyds sjukhus I podcast-serien Föda Barn medverkar specialister från Danderyds kvinnoklinik tillsammans med spännande gäster. I premiäravsnittet ”Gravid för första gången” delar Isabella Löwengrip generöst med sig av sina upplevelser. Svarar på frågor gör chefbarnmorskan Catarina von Langenberg.

Fredrik Lindberg ny VD för Enzymatica

2014-11-17 10:00 CET Enzymatica AB (publ)

Antalet döda i hjärtinfarkt minskar kraftigt

2014-11-17 08:19 CET Hjärt-Lungfonden Antalet döda i hjärtinfarkt har minskat med 29 procent sedan 2007. Det visar en ny sammanställning av statistik som Hjärt-Lungfonden har gjort. En viktig orsak till minskningen är att hjärtforskningen har lett till bättre behandlingsmetoder.

2014-11-17 08:15 CET Uppsala universitet I varje möte med patienten kan sjuksköterskan påverka patientsäkerheten. Sjuksköterskan Anna-Karin Gunnarsson har i sin avhandling belyst patientsäkerhet hos patienter med höftfraktur och visar bland annat att patienter med höftfraktur upplever liten medverkan i vården.

Första PD1-hämmaren som visat överlevnadsvinst i en fas 3- studie som jämför läkemedel med kemoterapi hos tidigare obehandlade patienter med avancerat melanom

2014-11-16 16:44 CET Bristol-Myers Squibb

Ny inkapslingsmetod ska minska biverkningar vid öcellstransplantation

2014-11-14 09:30 CET Akademiska sjukhuset Sedan början av 2000-talet kan patienter med svår typ 1-diabetes behandlas med insulinproducerande betaceller. En utmaning med transplantation är biverkningar av immundämpande läkemedel. För att slippa detta prövas nu en ny metod på Akademiska sjukhuset där ö-celler kapslas in och får syres genom en inbyggd syrgastank.

2014-11-14 07:57 CET Folktandvården Skåne Den 13 november fick Daniel Nebel, från Odontologiska fakulteten på Malmö högskola, Svenska Tandläkare-Sällskapets årliga pris för bästa avhandling. Daniel Nebel gör sin specialistutbildning i Folktandvården Skåne.

Lex Maria-anmälan: Felaktig läkemedelsdos till barn

2014-11-13 14:10 CET Akademiska sjukhuset Akademiska sjukhuset anmäler en händelse enligt lex Maria där ett litet barn fick en för hög dos lugnande medicin inför en undersökning. För att undvika upprepning har rutinerna setts över. Lugnande medicin av detta slag kommer nu alltid att ges under observation på sjukhuset.

Behov ska styra vården, inte efterfrågan

2014-11-13 13:09 CET Svenska Läkaresällskapet - En jämlik vård måste utgå från regeringens prioriteringsplattform, säger Kerstin Nilsson, Läkaresällskapets ordf. Riksrevisionens rapport bekräftar SLS oro för hälso- och sjukvårdens utveckling. För att underlätta läkarkårens diskussion om framtidens hälso- och sjukvård initierade Läkaresällskapet förra året projektet "En värdefull vård" i syfte att utarbeta ett policydokument för en god vård.