Pressmeddelanden

Clowner utan Gränser och Nour El Refai får traumatiserade barn på flykt att skratta vid gränsen till Syrien

2015-02-04 07:45 CET Clowner utan Gränser Nyligen åkte Nour El Refai med Clowner utan Gränser till Jordaniens gräns mot Syrien med syftet att få de syriska barnen på flyktatt känna livstro och framtidshopp igen. Under föreställningarna tänds gnistan i barnen och de får tillbaka sin identitet och tilltro till framtiden för en stund. Lokala samarbetspartners till UNCHR berättar att dessa möten ofta blir vändpunkten för flyktingbarnen.

TioHundra AB förbättrar resultatet med 50 miljoner

2015-02-03 15:54 CET Vårdbolaget TioHundra Vårdbolaget TioHundra i Norrtälje redovisar ett överskott på 4,6 miljoner kronor för 2014. Det innebär en förbättring av resultatet med 50 miljoner.

Växande vårdcentral prisas

2015-02-03 13:03 CET Ekeby Hälsocenter AB Vårdcentralen Ekeby Hälsocenter i Uppsala har tilldelats näringslivspriset Bona Postulata 2015. Priset delas varje år ut till tio uppländska företag med stark tillväxtpotential. - Vi gläds åt den här fina utmärkelsen, det är roligt för alla kollegor i Hälsoteamet att få känna att vårt arbete med att förnya primärvården ger resultat, säger Mats Brolin som är verksamhetschef.

2015-02-02 08:51 CET Uppsala universitet Föräldrar vill att mödrahälsovården ska vara mer pappainkluderande. Det konstaterar barnmorskan och barnsjuksköterskan Margareta Widarsson i en ny avhandling där hon undersökt hur föräldrar upplever det föräldrastöd som de erbjuds. Avhandlingen visar också att föräldrautbildningen även bör fokusera på depressiva symtom och föräldrastress för att förstärka föräldrars gemensamma ansvar för barnen.

2015-02-02 08:30 CET Uppsala universitet Depression drabbar både nyblivna mammor och pappor. En ny avhandling av barnsjuksköterskan Birgitta Kerstis vid Uppsala universitet visar att depressiva symtom påverkar föräldrarnas anknytning till barnet och hur man kommer överens med sin partner. Dessutom ökar depression risken för att föräldrarna separerar innan barnet fyllt åtta år.

Drottningen imponerad efter TioHundrabesök

2015-01-29 18:29 CET Vårdbolaget TioHundra Det var en imponerad drottning Silvia som på torsdagen besökte vårdbolaget TioHundras demensboende August Jansgården i Hallstavik. En av dem som fick en pratstund med drottningen var nyblivna 100-åringen Astrid Jansson.

​Svenska Friidrottsförbundet stöder Sunneborns kampanj

2015-01-29 09:00 CET Suicide Zero Svenska Friidrottsförbundet står bakom Suicde Zeros och Mattias Sunneborns kampanj Idrottare förebygger självmord med delkampanjen #Hoppetförsuicidezero, precis som idrottare som Johan Wisman, Martin Lidberg och Carolina Klüft. Nu kommer förbundet att sätta upp Hoppet-affischer i samtliga friidrottshallar i Sverige. Kampanjen kommer även att uppmärksammas under SM, XL-galan och Malmö Games.

2015-01-28 14:45 CET Mind Mind tilldelades idag Psynkpriset för sitt arbete för barns och ungas psykiska hälsa. Priset delas ut av SKL (Sveriges kommuner och landsting).

Vad vet vi om barn och ungas psykiska hälsa?

2015-01-28 11:25 CET Forte - Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd ​Mår svenska barn och unga allt sämre – eller inte? Hur mäts psykisk hälsa, psykisk ohälsa och psykiatriska tillstånd? Och vad innebär egentligen dessa begrepp? De statliga forskningsråden Forte, Formas, Vetenskapsrådet och VINNOVA ger nu ut en lättfattlig skrift som sammanställer kunskapsläget inom området.

Landstinget beviljas statsbidrag för YH-utbildning inom psykiatri

2015-01-27 11:51 CET Landstinget Dalarna Yrkeshögskolemyndigheten har beviljat Psykiatrins Utvecklingsenhet i Säter två starter av den tvååriga YH-utbildningen Skötare inom psykiatrisk verksamhet för barn, unga och vuxna.