Pressmeddelanden

Rekordstort intresse för privat vårdcentral

2014-11-20 15:36 CET Ekeby Hälsocenter AB I lördags fyllde den privata vårdcentralen Ekeby Hälsocenter i Uppsala 3 år, och firade detta med öppet hus. Över 800 personer besökte vårdcentralen under dagen. - Intresset för oss och vår verksamhet var enormt, och många var här för första gången. En del i det stora antalet besökare kan vara den senaste tidens uppmärksamhet kring privata vårdcentraler, säger Mats Brolin, verksamhetschef.

När ska kvinnor få rätt till stöd till att starta ett nytt liv efter avtjänat straff? Skyddsvärnet välkomnar till seminarium 25 november

2014-11-19 13:57 CET Föreningen Skyddsvärnet i Stockholm Många fängelsedömda kvinnor lider av psykisk ohälsa och när de kommer ut kan inte samhället erbjuda samma stöd som män får att starta ett nytt liv. Varför är det så och vad kan göras för att förbättra deras situation?

400 000 barn i dold misshandel

2014-11-19 06:30 CET Ljung & Sjöberg Idag är det Världsdagen mot barnmisshandel och vi uppmärksammar kopplingen mellan alkoholproblematik och våld mot barn. Det handlar om fysiskt och psykiskt våld, barn som bevittnar våld inom familjen samt sexuella övergrepp. Framförallt handlar det om en själslig misshandel där barnet lär sig att det inte spelar någon roll vad de än gör – det blir ett kvitto på att man inte är tillräcklig.

​Utseendet i fokus under världskonferens

2014-11-18 12:54 CET Högskolan Kristianstad Allt fler unga mår dåligt över att inte ha det ”perfekta utseendet” och allt för många vuxna ogillar sin kropp. Denna nedåtgående spiral vill ett gäng forskare från 34 länder ändra på i ett gemensamt projekt där Högskolan Kristianstad medverkar.

Forte och Vetenskapsrådet satsar 120 miljoner på vårdforskning – vårdbehoven och brukarinvolvering står i fokus

2014-11-17 16:59 CET Forte - Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd Forskningsfinansiärerna Forte och Vetenskapsrådet har ett långsiktigt samarbete i att förstärka vårdforskningen för att kunna möta samhällsutmaningarna på området. Forskningsråden tog den 17 november beslutet att finansiera sex ämnesövergripande forskningsprogram med 120 miljoner, som ska inkludera planer för implementering och brukarinvolvering.

103 miljoner i extra satsningar på forskning om vård, äldres hälsa och psykosociala insatser

2014-11-17 16:58 CET Forte - Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd Fortes styrelse beslutade den 17 september 2014 att stödja forskningsprojekt med 103 miljoner som en extra satsning på de prioriterade områdena vård, åldrande och hälsa och psykosociala insatser för personer med psykiatrisk problematik.

Tio år efter att Mikael Ljungberg tog sitt liv - ny kampanj ska minska självmorden

2014-11-17 08:00 CET Suicide Zero Den 17 november är det tio år sedan OS-guldmedaljören Mikael Ljungberg tog sitt liv. Dagen markerar också starten för Suicide Zeros insamlingskampanj #hoppetförsuicidezero. Initiativtagare är organisationens ambassadör Mattias Sunneborn, som själv förlorat sin far i suicid.

Är du uppkopplad eller avkopplad?

2014-11-17 08:00 CET Roos & Tegnér AB Boken "Uppkopplad eller avkopplad – om konsten av verka i en uppkopplad värld" kommer nu i pocketupplaga.

Chefer förtränger alkohol- och drogproblematik

2014-11-14 07:00 CET Ljung & Sjöberg Ute på Sveriges arbetsplatser har hela 20 % av de anställda ett riskabelt intag av alkohol eller droger. Ofta kan både chefer och kollegor ha misstänkt att en person har problem sedan flera års tid, men rädslan att ha fel är stor och kunskapen kring hur man ska agera är alldeles för liten.

Skyddsvärnet deltar på Mänskliga rättighetsdagarna i Umeå i sin roll som röstbärare och opinionsbildare

2014-11-12 11:16 CET Föreningen Skyddsvärnet i Stockholm Rollen som röstbärare och opinionsbildare för samhällets utsatta har en lång tradition inom Skyddsvärnets verksamhet. Deltagande vid arrangemang kring rättighetsfrågor är ett av många uttryck för att stimulera frågeställningar i aktuella samhällsfrågor. Möt oss i Umeå för att höra om vårt arbete.