Pressmeddelanden

Kartago Förlag släpper unikt litterärt verk

2014-08-07 10:35 CEST Kartago Förlag ”Johannasviten” är ett ovanligt serieprojekt som började i fanzineformat på nätet redan i början av 2000-talet, med korta berättelser om en ung arg feminist. Projektet har under åren vuxit och Johannas brokiga väg genom livet har gått att följa på nätet och i andra tryckta forum. Nu finns serierna att skåda i ett stort litterärt verk som går under namnet ”Johannasviten”.

Lifecaps nya VD uttalar sig, på väg mot framtiden.

2014-08-06 08:54 CEST Lifecap AB Det fanns ingen tvekan när jag blev tillfrågad att ta över som VD för Lifecap. Att få bidra med min kunskap och mitt ledarskap och få möjlighet till att göra skillnad känns som en ynnest.Lifecap är känt för att utbilda skickliga terapeuter och coacher och har så gjort under många år. Det finns stor potential och kapacitet att nå betydligt fler människor än vad Lifecap gör idag..

Alternativ till tjat och hot – 4 kommunikationstips för anhöriga till personer med missbruk

2014-08-05 09:45 CEST Coaching & Motivation Scandinavia AB

Lifecaps grundare i samtal med Trygga Barnens generalsekreterare

2014-08-02 09:00 CEST Lifecap AB Lifecap har till syfte att hjälpa människor att hjälpa sig själva att må bättre. Stiftelsen Trygga Barnen har till syfte att hjälpa barn, unga och anhöriga i familjer med beroendeproblematik. Lifecap utbildar bland annat beroendeterapeuter. Tisdagen den 5/8 samtalar Lifecaps grundare Gaya Pienitzka med Trygga Barnens generalsekreterare Olivia Trygg i direktsändning i Radio Roslagen klockan 08-09.

Kompetenta Helena Källström tillträder som ny Vd på Lifecap

2014-08-01 08:49 CEST Lifecap AB Helena Källström tillträder idag som ny Vd för Lifecap AB. En ny expansiv fas inleds i företaget, Helena har bl. a. för avsikt att implementera en ny typ av företagspool som tillhandahålla kognitiva coacher. Ett initiativ med avsikt att hjälpa medarbetare hos kunden att hantera sin situation mer konstruktivt. Resultatet blir bättre förmåga att fokusera, förhöjd arbetsglädje och effektivitet.

SAFE STOCKHOLM deltar vid Europas största ungdomsfestival

2014-07-31 17:20 CEST Föreningen Skyddsvärnet i Stockholm Trygghetsvärdarna vid SAFE STOCKHOLM kommer att delta vid Europas största ungdomsfestival We Are Sthlm 12-16 auguati 2014.. SAFE´s uppdrag handlar om att öka tryggheten för barn och unga som vistas i offentliga miljöer. Verksamheten utförs på uppdrag av Stockholms stad och är ett komplement till stadens övriga trygghetsskapande arbete.

2014-07-29 14:02 CEST Taxi 020 AB - I år har vi valt att gå in som sponsringspartner till Pride, berättar Frederick Scholander, Marknadschef på Taxi 020. -På Taxi 020 hjärtar vi mångfalden i alla dess former; etnicitet, kön, sex, funktionshinder med mera. Det är viktigt för oss att ha en välkomnande och inkluderande inställning till alla medmänniskor.

2014-07-20 14:08 CEST Mind Mind skriver idag på DN debatt att det krävs ett nytt helhetsgrepp i självmordsfrågan – en “suicidpreventionspolitik”. Folkhälsomyndigheten bör få ett mycket tydligare mandat och mera resurser, alternativt bör en ny myndighet inrättas. I artikeln pekar vi på att det finns flera erfarenheter att lära i arbetet med nollvisionen för trafiken.

2014-07-16 07:00 CEST Vulkanmedia Över en tredjedel av världens befolkning drabbas någon gång i livet av psykiska problem som kan ge en diagnos (WHO). Trots att psykiska besvär är vanliga är det få av oss som vet vad psykiska besvär är och vart du ska vända dig för att få enkel information om dessa. Förutom bristande kunskap om psykiatriska problem finns det även brist på resurser vilket Sverige kritiserats av OECD (DN 9/7 2014).

Andlighet, kvantfysik och existentiella frågeställningar

2014-07-08 07:07 CEST Lifecap AB Vad är syftet är med att vi går om kring på den här planeten med våra små fötter utgör temat i dagens sommarprogram i Radio Roslagen. Andllighet, kvantfysik och existentiella frågeställningar belyses och berörs på ett utmanande sätt av Gaya Pienitzka från Lifecap, som i dagarna även är aktuell för att hon släppt sin femte bok med titeln "Illusioner om Lycka och Lidande".