Pressmeddelanden

Vanligt med alkohol och droger hos omkomna

2014-09-17 12:53 CEST Umeå universitet Alkohol, läkemedel och illegala substanser som påverkar hjärnan är vanligt både bland förare i trafiken och bland drunkningsoffer. Dessa substanser har troligen haft betydelse för den inträffade händelsen, enligt en avhandling från Umeå universitet.

Ett hem för alla - konferens i Oslo

2014-09-17 11:54 CEST Nordens Välfärdscenter Den 9 och 10 oktober arrangeras konferensen "Ett hem för alla", som fokuserar på en av de viktigaste uppgifterna inom europeisk politik. Rätten till boende är central i varje samhälle. Framgångsrik kombination av ändamålsenligt boende och god service gör det möjligt för personer som har behov av stöd, att leva ett gott liv som fullvärdiga inkluderade samhällsmedborgare.

Bejaka din positiva sexualitet.

2014-09-12 17:35 CEST Lifecap AB Gaya samtalar med Dipl. terapeuten Johanna Karlsson, om ämnet "Fördomar om och fördelar med kvinnors sexualitet och hur den kan bejakas." Det går att ställa frågor anonymt via webben under pågående sändning. Här kommer tips om hur vi kan väcka slumrande sexualitet till liv och hur livet kan förändras i positiv riktning när vi börjar tillvarata sex som en väg till bättre hälsa och välmående.

2014-09-12 10:05 CEST Västerås stad Onsdag den 17 september bjuds alla medarbetare, chefer och förtroendevalda i Västerås stad in till en föreläsning om måltiden och en hållbar utveckling. Föreläsarna är några av Sveriges populäraste inom hälsa och miljö. Platsen för föreläsningen är Carlforsska skolans scen.

2014-09-11 09:50 CEST Hjärnkoll Trots att tre av fyra har erfarenhet av psykisk ohälsa nämns inte ens frågan i fyra av tio valplattformar i kommuner och landsting. Ungefär hälften av de granskade dokumenten saknar konkreta mål och projekt kring psykisk ohälsa. Det visar en ny undersökning från kampanjen Hjärnkoll som nu manar partierna till bättring.

Privata vårdföretag tillför kvalitet

2014-09-11 08:00 CEST Ekeby Hälsocenter AB Mångfald ger kvalitet. Patienternas valfrihet sporrar oss som driver vårdcentralerna att bli bättre. Inskränkningar i möjligheterna för privata entreprenörer att bedriva vårdföretag skulle drabba kvalitén i vården, skriver Mats Brolin.

Vårdföretagarnas mytkalender: Vård- och omsorgsbranschen kostar mest av alla skattefinansierade branscher (myt 21)

2014-09-10 11:15 CEST Vårdföretagarna I Vårdföretagarnas mytkalender slår vi varje dag hål på en fördom ända fram till valet. Myt 21: Vård- och omsorgsbranschen kostar mest av alla skattefinansierade branscher. Verklighet: Bygg- och teknikföretagen finansieras med nästan dubbelt så mycket skattepengar som omsorg, sjuk- och tandvård tillsammans.

2014-09-09 05:58 CEST Mind Föreningen Mind lanserar en rapport om män och självmord vid ett seminarium den 10 september. I rapporten granskar Mind det faktum att män svarar för 70 procent av alla självmord. Trots männens överrepresentation saknas ett genusperspektiv på frågan. I rapporten och seminariet medverkar flera ledande psykiatriker, mansforskare och suicidforskare.

Att skapa ett framgångsrikt liv i Sverige, samtal med en person med utländsk bakgrund.

2014-09-08 18:20 CEST Lifecap AB Gaya från Lifecap samtalar i direktsändning i Radio Roslagen med Besa Lajqi, som kom till Sverige som ung utan att kunna ett ord svenska. Besa har idag en egen verksamhet som Dipl. samtalsterapeut och har gjort mycket stora förändringar under sitt liv. Det handlar om att balansera två olika kulturer och att samtidigt våga tillvarata sina egna styrkor och talanger.

Ny bok om äldres psykiska hälsa

2014-09-08 13:24 CEST Gothia Fortbildning Nu släpps antologin "Äldres psykiska hälsa och ohälsa - prevention, förhållningssätt och arbetsmetoder", som spänner över flera viktiga områden som berör äldres psykiska hälsa och ohälsa. Boken ger en övergripande och tydlig bild av detta komplexa ämne och innehåller såväl forskning som praktiska erfarenheter. De äldre kommer också själva till tals genom berättelser och citat.