Pressmeddelanden

Ekeby Hälsocenter rekryterar ännu en allmänläkare

2014-03-28 13:00 CET Ekeby Hälsocenter AB Ekeby Hälsocenter söker ytterligare en allmänläkare. Vårdcentralen har växt snabbt och har nu efter 2½ år över 5400 listade. Vårdcentralens hälsoteam består idag av 40 personer inom fler än 10 olika yrkeskategorier.

2014-03-28 09:43 CET Frilansjournalisten Malin Engelbrektsson Allt fler ungdomar utsätts för mobbning, både på nätet och i verkligheten. Det är ett ständigt aktuellt ämne. Nu är frilansjournalisten Malin Engelbrektsson, 19 år, aktuell med lansering av en handbok om mobbning.

2014-03-26 23:24 CET Nordens Välfärdscenter En ny nordisk kuskapsportal öppnade i dag. Samtliga publikationer från Nordiska ministerrådets sekretariat och institutioner är numera tillgängliga både för läsning och nedladdning via http://norden.diva-portal.org. Redan från första dagen hittar man här bortåt 3000 titlar.

Hur får vi hemmasittaren tillbaka till skolan?

2014-03-26 14:50 CET Teknologisk Institut Skapa allians! På konferensen Hemmasittare får du höra hur andra har lyckats, lära mer om hemmasittaren och NPF och ta del av Magelungens hemmasittarbehandling.

2014-03-26 09:05 CET Barnombudsmannen Idag lämnar Barnombudsmannen sin årsrapport Bryt tystnaden. Barn och unga om samhällets stöd vid psykisk ohälsa till regeringen. – En viktig slutsats är att barnrättsperspektivet måste stärkas i den psykiatriska vården för att Sverige ska leva upp till de krav barnkonventionen ställer, säger barnombudsman Fredrik Malmberg.

Hågadalen porträtteras av dansk konstnär

2014-03-25 08:49 CET Ekeby Hälsocenter AB Nu på lördag 29 mars invigs danska konstnären Kirsten Holms utställning Spelar på mitt landskap 6, på vårdcentralen Ekeby Hälsocenter. Vernissage för media och allmänheten kl 11-14.

CancerRehabFondens Journalistpris 2013 går till Linda Fridh

2014-03-24 17:09 CET CancerRehabFonden CancerRehabFondens journalistpris delas den 25 mars ut för femte året i rad. Prissumman är 50 000 kronor. Priset för 2013 går till Linda Fridh för hennes journalistiska insatser som reporter och redaktör för TV-programmet ”Barn på sjukhus – återbesöket” som för första gången sändes i SVT Barnkanalen den 17 oktober 2013.

2014-03-24 12:55 CET Psykologisk Orientering Komplexiologi är det enda som kan lösa komplexa problem med psyket, vilket de flesta psykiska tillstånd är. Komplexiologi är läran om hur komplexa problem eller tillstånd kan och ska lösas av människan. Eftersom komplexitet alltid består av stora informationsmängder eller stora mängder byggstenar kan inte människan hantera detta utan hjälp av något slag.

2014-03-21 10:16 CET Projektet Bättre Psykosvård

Seminarium och utbildningsinfo 8.4: Äldre med kombinerad syn- och hörselnedsättning

2014-03-20 15:22 CET Nordens Välfärdscenter Att inte höra, att inte se – vad betyder det för årsrika människors hälsa och välbefinnande? Nordens Välfärdscenter arrangerar ett seminarium om kombinerad syn- och hörselnedsättning hos äldre och folkhälsoproblemet som det innebär när vardagen begränsas för många människor.