Pressmeddelanden

Skyddsvärnet inleder en serie av frukostseminarier under 2014

2014-01-28 16:25 CET Föreningen Skyddsvärnet i Stockholm Skyddsvärnet vill ge möjlighet för andra, uppdragsgivare och samarbetspartners, att ta del av kunskaper i mötet med andra yrkesutövare. Skyddsvärnets frukostmöten kommer att pågå med regelbundenhet hela 2014, vi startar med det första i Stadshagen den 31 januari då det handlar om att möta traumatiserade människor.

Skyddsvärnets Halvvägshus invigt av landshövding Chris Heister

2014-01-28 15:19 CET Föreningen Skyddsvärnet i Stockholm Skyddsvärnets halvvägshus invigdes den 28 januari 2014 av landshövding Chris Heister. Boendet är det enda i sitt slag i Stockholm.

Isabella Canow talar om kulturens betydelse vid invigningen av Umeå som Kulturhuvudstad

2014-01-27 15:25 CET Föreningen Skyddsvärnet i Stockholm Isabella Canow, projektledare för Skyddsvärnets projekt Prata med oss, inte om oss är en av talarna vid invigningen den 1 februari då Umeå blir Europas kulturhuvudstad 2014. Isabella Canow kommer att tala om sitt projekt där kulturen är ett viktigt inslag för förståelsen av det nya hemlandets kultur. Kultur är en del av människans identitet menar Canow.

2014-01-27 13:05 CET Nordens Välfärdscenter Nordens Välfärdscenter producerade i samband med funktionshindersdagen en film om det nordiska regeringssamarbetet på funktionshindersområdet.Samarbetet på området har lång tradition och är ett av grundläggande inslagen i välfärdsmodellen.

Nordiska alkohol- och drogforskardagarna i Stockholm

2014-01-27 11:33 CET Nordens Välfärdscenter Nordiska alkohol- och drogforskardagarna (Nordic Alcohol and Drug Researchers' Assembly, Nadra) arrangeras 27-29 augusti 2014 i Stockholm. Årets forskardagar fokuserar på bruk och missbruk av alkohol- och drogforskning. Huvudtalarna vid årets konferens är doktor Alison Ritter, doktor Staffan Furusten och professor Jeff Collin.

Skyddsvärnet utbildar mötesledare för sekulärt självhjälpskoncept

2014-01-27 10:44 CET Föreningen Skyddsvärnet i Stockholm LifeRing är Sveriges och Europas första sekulära självhjälpsgrupp. Som enda organisation i Sverige utbildar nu Skyddsvärnet personer som vill starta och leda stödgrupper.

Likheten mellan "marknadsekonomin" och en alkoholist - en dialog.

2014-01-26 13:33 CET Psykologisk Orientering Marknadsekonomin pressar långsamt de sista dropparna ur varje verksamhet, och pressandet kommer att fortsätta eftersom system där politiker och väljare inte förstår var problemet sitter blir tillåtare till sin egen och andras undergång under processen och kommer att skapa ett totalt sönderfall om ingenting görs åt detta sanktionerade vansinne.

Krigets hjältar blir billigare med Knackning EFT

2014-01-24 13:01 CET KnackPunkten Nu hoppas amerikanska krigsveteraner som fått prova Knackning EFT att stridskollegorna också kan få hjälp av metoden. Amerikanske kongressmannen T Ryan har tagit del av studier och forskning och ser stora fördelar med metoden. Inte bara som humanitär insats, men även som samhällsbesparing av offentliga medel då Knackning förkortar traumatiserade veteraners behandlingstid med 50-75%.

Cancervård, ekonomi eller lösningen för psykologisk behandling, nyckeln är att förstå roten till det onda

2014-01-24 08:52 CET Psykologisk Orientering Skälet till att människor far illa och dör i förtid har även här med komplexitet att göra. Inte metodkomplexitet i första hand eftersom man i cancervården har röntgen och annat som ger kirurgiska möjligheter. Det som är komplexiteten här är det ekonomiska system vi har tillåtit ta över hela samhället, marknadsekonomin.

Möt Skyddsvärnet på UngaVuxna-dagarna

2014-01-22 11:02 CET Föreningen Skyddsvärnet i Stockholm Skyddsvärnet deltar på UngaVuxna-dagarna för att berätta och sprida kunskap om Vårdkedjan. Insatser som sitter ihop ökar klientens möjlighet till återanpassning, en vinst för hela samhället.