Pressmeddelanden

Thomas Ekbom ny styrelseordförande i Skyddsvärnet

2014-05-20 15:52 CEST Föreningen Skyddsvärnet i Stockholm Vid Skyddsvärnets årsmöte den 19 maj 2014 valdes Thomas Ekbom till ny styrelseordförande i Föreningen Skyddsvärnet. Han efterträder Gunnar Engström, styrelseordförande mellan åren 2004-2014.

2014-05-20 15:05 CEST Misa AB Misa kommer från och med hösten 2014 arbeta i ett projekt tillsammans med KTH och Autism- och Aspergerförbundet. Ägare till projektet är Autism- och Aspergerförbundet som finansieras av Allmänna Arvsfonden. Syftet med projektet är skapa ett strukturerat och individuellt arbetssätt riktat till studenter med Asperger syndrom vid högskola och universitet.

Nordisk dag i Almedalen

2014-05-20 14:21 CEST Nordens Välfärdscenter Nu är sommaren räddad. Hela måndagen 30 juni pågår nordiska seminarier i Almedalen.Det handlar om skolans arbetsmiljö, hållbart byggande, hållbar gruvdrift och mycket mycket mer. Dagen avslutas med mingel med nordiska journalister.

Viktigt med sjukvårdsinsatser vid hett lopp

2014-05-19 12:47 CEST Ekeby Hälsocenter AB Årets version av Blodomloppet i Uppsala kommer att mötas av strålande sol, hög temperatur och rekorddeltagande. I år beräknas värmen stiga i takt med deltagarantalet. Över 14.000 deltagare kommer ta sig runt loppet i upp mot 25 graders värme. I och med den höga temperaturen är tävlingsarrangörerna förberedda med en utökad stab av sjukvårdspersonal.

2014-05-19 12:17 CEST Misa AB Kraftkälla, en grupp för personer med intellektuella funktionsnedsättningar som jobbar med Empowerment, håller i en inspirerande konferens om egenmakt, delaktighet och tilltron till den egna förmågan.

Lifecap gör comeback i Radio Roslagen

2014-05-19 06:25 CEST Lifecap AB Lifecap gör comeback i Radio Roslagen, tisdagarnas Godmorgon Roslagen. Gaya kommer att prata utifrån Lifecaps vision om att hjälpa människor att hjälpa sig själva att må bättre. I morgon, tidsdagen den 20/5 klockan 08.00 - 09.00, finns Åsa Nilsson som har specialiserat sig på ångestproblematik på besök i studion. Det finns möjlighet att ringa under direktsändning och ställa frågor.

2014-05-16 16:21 CEST KBT Struktur I media finns för tillfället ett antal artiklar om ett olyckligt fall där en person blivit kränkt och illa behandlad av vården i Göteborg. Vi tycker att det är förvånansvärt att man inte sätter patientens upplevelser i centrum.

2014-05-14 14:36 CEST Mind Malik Bendjellouls självmord igår är en fruktansvärd händelse, och våra varmaste tankar går till hans anhöriga. Dessvärre är det dock inget ovanligt. Självmord är den vanligaste dödsorsaken bland unga och medelålders män. Personer som mår psykiskt dåligt, och anhöriga, är välkomna att höra av sig till Minds Självmordsupplysning vardagar kl 19-22 samt på sajtens mail och blogg dygnet runt.

VÅRD ELLER VINST – är det så enkelt?

2014-05-09 12:47 CEST Magelungen Utveckling AB För att få svar på det har vi från Iris Utvecklingscenter och Magelungen tillsammans med Mona Sahlin, bjudit in Ingvar Nilsson, nationalekonom som bland annat författat ett antal rapporter med fokus på sociala investeringar, Jonas Sjöstedt från vänsterpartiet och en representant för alliansen/regeringen för att diskutera framtiden för både oss och för framtidens välfärd.

2014-05-09 09:39 CEST Forte - Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd Den 14 maj inviger barn- och äldreminister Maria Larsson Fortes nya äldreforskningscentrum AgeCap, som är ett samarbete mellan fem forskargrupper från olika discipliner vid Göteborgs universitet. Det gemensamma målet är att öka äldre personers förmågor för att nå ökad livskvalitet och delaktighet i samhället. Forte är huvudfinansiär av centrat.