Pressmeddelanden

Högkänslig, HSP-person, Stark/skör? Hur mår du?

2015-04-19 08:31 CEST Lifecap AB Lyssna på Anica och Åsa - två stark/sköra eller HSP-personer som saknade förebilder, tyckte de var konstiga, fick höra att de var överkänsliga. De trodde det var fel på dem och valde olika, ganska destruktiva vägar för att hantera sin känslighet: Den ena led av ångest i flera år, den andra använde alkohol för att slippa känna. Idag vet de att deras känslighet är en resurs och lever härliga liv!

Psykisk ohälsa hos äldre

2015-04-17 14:39 CEST Teknologisk Institut Hur kan du upptäcka psykisk ohälsa hos äldre? Hur kan ditt bemötande göra skillnad, och hur kan du genom samverkan ge bättre vård och undvika att patienter hamnar mellan stolarna?

Planera för framtidens psykiatrilokaler

2015-04-17 11:11 CEST Teknologisk Institut Runt om i landet pågår och planeras olika typer av ny- och ombyggnationsprojekt av psykiatrilokaler. För dig som jobbar med vårdmiljö och psykiatrilokalsfrågor är därför ansvaret stort att skapa förutsättningar för hållbara vårdlokaler och att skapa en modern och attraktiv psykiatriavdelning för framtidens behov.

TioHundra AB drar tillbaka varsel

2015-04-16 15:20 CEST Vårdbolaget TioHundra TioHundra AB drar tillbaka det varsel om uppsägning som lagts, sedan sjukvårds- och omsorgsnämnden beslutat om höjda ersättningar som i stort sett täcker bolagets ökade kostnader inom äldreomsorgen.

Den psykiska ohälsan ökar och arbetsförhållandena är en bidragande orsak

2015-04-16 07:20 CEST Forte - Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd Den psykiska ohälsan ökar och arbetsförhållandena är en bidragande orsak. Det säger en grupp forskare i en debattartikel i DN idag. På uppdrag av forskningsrådet Forte har professor Eva Vingård utrett arbetets betydelse för den psykiska hälsan. Forskargrupper säger att det är hög tid att arbetsplatser tar sitt ansvar för den här utvecklingen.

Att vara annorlunda - En inspirationsdag om allas lika värde med Dogge och Stina

2015-04-15 16:58 CEST Yennenga Progress Inspirationsdag med Dogge Doggelito om att växa upp i Botkyrka och vikten av att alla människor behövs, tillsammans med Yennenga Progress generalsekreterare Stina Berge om att växa upp i olika afrikanska länder, hur integrerar vi oss när det är vi som är annorlunda? Vem är annorlunda och vem är lunda?

Viktigt att satsningen på äldreomsorg kommer alla brukare till del

2015-04-15 13:15 CEST Svenska Vård Regeringen föreslår att en miljard kronor för 2015 och ytterligare två miljarder årligen 2016-2018 ska tillföras äldreomsorgen och satsningen ska gå till ökad bemanning. Därtill föreslås en höjning av arbetsgivaravgifterna för unga som idag och i framtiden är en viktig målgrupp för fristående utförare i vård och omsorg.

2015-04-15 07:15 CEST Internetakuten - Dataspelsakuten – Patrik Wincent dygnar och spelar dataspel hela natten Fredagen den 24 april kommer Dataspelsakutens VD Patrik Wincent att utsätta sig för ett socialt experiment när han spelar dataspel en hel natt under överinseende av en sjuksköterska. Syftet är att visa vad som händer med kroppen när vi spelar dataspel kontinuerligt hela natten, utan sömn och samtidigt dricker en massa energidrycker.

Vaccination mot manipulation

2015-04-14 17:50 CEST Håkan Järvå På söndag i vetenskapsfestivalens regi håller psykologen Håkan Järvå och magikern Samuel Varg Thunberg två öppna föreställningar av showen Vaccination mot manipulation.

​Ungas röster får ta plats i ny rapport

2015-04-14 12:16 CEST Nordens Välfärdscenter Den 9-10 maj 2014 samlades 15 ungdomar på Biskops Arnös folkhögskola för att tala om sina erfarenheter från att bo eller ha bott i fosterhem. Nu är det möjligt att ta del av deras tankar och åsikter genom rapporten "Ungas röst".