Bilder

Marek Goczkowski, veterinär på Parken Zoo, gör på torsdag tv-premiär i dokumentärserien Veterinärerna.

2014-04-09 08:15 CEST Parken Zoo Marek Goczkowski, veterinär på Parken Zoo, gör på torsdag tv-premiär i dokumentärserien Veterinärerna. I tio program får man bland annat följa Mareks fängslande och stundvis nervpirrande vardag

Vismas Affärsbarometer våren 2014 - miljöhänsyn

2014-04-09 07:35 CEST Visma Undersökningen visar på stora regionala skillnader i engagemang när det gäller kraven på miljö i samband med inköp. Så här fördelar sig svaren på frågan "Tar du hänsyn till miljön vid inköp?"

Vismas Affärsbarometer våren 2014 - inköpskriterier

2014-04-09 07:30 CEST Visma Kraven på kvalitet är viktigast när företagen rangordnar olika faktorer i samband med inköp. Vismas Affärsbarometer, som bygger på en enkät bland 1 100 små och medelstora företag, visar också att prisets betydelse tenderar att minska, medan enkla beställningsrutiner ökar i vikt.

Grot SIMWOOD

2014-04-09 07:00 CEST Energikontor Sydost Grenar och toppar. Forskning för ett effektivare skogsbränsleuttag i projektet SIMWOOD. Fotograf: Johanna Wallin/Energikontor Sydost.

Hotad noshörningar

2014-04-09 06:16 CEST Nordic Photo Gear AB Nya hot mot Afrikas noshörningar. Under 2012 och 2013 har tjuvjakten åter ökat och 2013 har 1004 noshörningar dödads i Sydafrika. Bättre skydd av noshörningar krävs. Tjuvjakten pågår på många platser och eftersom noshörningen ser mycket dåligt är de också lätta att komma åt. Det största hoten mot noshörningen är efterfrågan på noshörningshorn, som främst används i orientalisk medicin.

Elefanter dödas för sina elfenbetar

2014-04-09 03:15 CEST Nordic Photo Gear AB De afrikanska elefanterna är mer talrik än den asiatiska men de har på grund av tjuvjakten efter elfenben minskat dramatiskt i antal. Från över 1,3 miljoner djur under sent 1970-tal till något över 400 000 idag. Tjuvjakten i Afrika har nått rekordnivåer under de senaste åren.

Joakim Odelberg

2014-04-09 02:23 CEST Nordic Photo Gear AB

Lejon skadat av snara

2014-04-09 02:23 CEST Nordic Photo Gear AB Ett lejon som förlorat ena benet i en av tjuvjägarnas snara. Lejonet överlever tack vare att hans bror är dominant hane och låter honom får mat för att överleva.

Miljösatsning på belysning ger näring åt Yara Norrköping

2014-04-08 16:17 CEST Energisystem AB Ljusare tider har kommit för Yaras växtnäringsterminal i Norrköping. Miljösatsning på klimatsmart LED-belysning förbättrar ljuset och ökar därmed säkerheten på området. Personalen upplever en rejäl ljusmässig förbättring och satsningen har lett till kraftigt minskade driftkostnader.

Miljösatsning på belysning ger näring åt Yara Norrköping

2014-04-08 16:16 CEST Energisystem AB Ljusare tider har kommit för Yaras växtnäringsterminal i Norrköping. Miljösatsning på klimatsmart LED-belysning förbättrar ljuset och ökar därmed säkerheten på området. Personalen upplever en rejäl ljusmässig förbättring och satsningen har lett till kraftigt minskade driftkostnader.