Bilder

Onsdagkvällar på Nordiska museet

Onsdagkvällar på Nordiska museet

2017-02-13 10:00 CET

Ubåtshallen

Ubåtshallen

2017-02-13 09:00 CET

En viktig åtgärd blev att byta den stora avluftskanalen på Ubåtshallens södra fasad. Detta för att kunna öka luftflödet i byggnaden och möjliggöra effektiv luftkylning. Dimensionen ökades från befintliga 1,6 meter till 2 meter. På den nya kanalen finns Ubåtshallens namnskylt.

Ubåtshallen interiört

Ubåtshallen interiört

2017-02-13 09:00 CET

Assemblin ansvarade för förnyelsen av hela ventilationssystemet i Ubåtshallen. På två av våningsplanen installerades VAV-system för att möjliggöra luftflöden som styrs av närvaro i rummen.

Ubåtshallen

Ubåtshallen

2017-02-13 09:00 CET

Assemblin har bidragit med en energieffektiv ventilationslösning i Årets Bygge-nominerade Ubåtshallen i Malmö.

Single cell protein i skog

Single cell protein i skog

2017-02-13 09:00 CET