Pressmeddelanden

Håkan Jönsson ny vd för Gävle Energi

2014-06-03 11:24 CEST Gävle Energi Den 1 juni tillträdde Håkan Jönsson tjänsten som vd för Gävle Energi. Han har tidigare varit vice vd, marknadschef och dessförinnan även elhandelschef och business controller för bolaget. Han efterträder Per Laurell som lämnar Gävle Energi på grund av hälsoskäl.

JM AB och eGain samarbetar för minskad energianvändning

2014-06-03 08:30 CEST eGain Sweden AB När det kommer till att minska energianvändningen i nyproducerade fastigheter så ställer till exempel Stockholms stad höga krav gällande hur mycket energi en nyproducerad fastighet får använda, därför används prognosstyrning från eGain med fördel även i nyproduktioner i syfte att nå kraven som ställs.

2014-06-02 11:12 CEST Öresundskomiteen Onsdagen den 4 juni klockan 08.00 bjuder Öresundshuset in till ett frukostseminarium där vi presenterar Öresundskomiteens nya rapport ”Broeffekter och möjligheter i Öresundsregionen” och ger en försmak av årets program i Almedalen.

Nya metoder för att använda ”svår” biomassa för energiproduktion

2014-05-28 07:49 CEST Umeå universitet Biomassa såsom havreskalrester från matproduktion, pressrester från raps eller rötat avloppsslam har hittills betraktats som väldigt svåra att använda till förbränning för produktion av energi. Nils Skoglund har studerat hur man kan använda den fosforrika biomassan och restströmmarna på ett bättre sätt. Han försvarar sin avhandling vid Umeå universitet torsdagen den 5 juni.

2014-05-26 15:37 CEST IVL Svenska Miljöinstitutet AB Lena Ek (C) och Åsa Romson (MP) möts i en debatt på IVL Svenska Miljöinstitutets konferens Tillståndet i miljön den 27 maj. Vilka skillnader och likheter finns i deras syn på miljön i Sverige, EU och världen 2014 och hur ser de på framtiden? Det blir också debatt om ekosystemtjänster – vad krävs för att de ska få praktisk nytta och hur påverkar de investeringar, affärer och sysselsättning?

2014-05-26 09:08 CEST Sopor.nu Studentfest brukar betyda mycket avfall. Det kan också betyda mycket återvinning. Sopor.nu guidar engångstallrikar och plastbestick rätt.

2014-05-22 12:22 CEST Stiftelsen Hållbart Samhälle Till Klimatriksdagen 2014 lägger The Swedish Sustainable Economy Foundation en motion på införandet av ett klimatåterbäringstillägg på användning av fossilbränslen. Produkter och tjänster som är skadliga för miljön blir dyrare, medan hållbara (ekologiska) lösningar blir billigare. Marknaden kan lösa problemen på ett effektivt sätt. Stiftelsen bjuder in till en webinar på temat 27 maj.

Svenska städer måste klara EU:s utsläppsmål

2014-05-21 14:27 CEST Miljöpartiet de gröna i Malmö Miljöpartiets språkrör Åsa Romson besökte på onsdagen Malmö. Tillsammans med kommunalråd Karolina Skog presenterade de ett nytt förslag från Miljöpartiet: Under nästa mandatperiod ska alla svenska städer klara EU:s luftkvalitetskrav.

Nyupptäckt växtprotein viktig för fotosyntesen

2014-05-21 08:31 CEST Umeå universitet Människor och djur kan tacka den snillrika fotosyntesen för det syre som finns i luften. Ett extra tack borde vi rikta till den rad av små proteiner som bygger ihop fotosyntesmaskineriet. Forskare vid Umeå universitet har nu upptäckt ytterligare ett protein som är nödvändigt för att växter ska kunna fungera optimalt och bilda syre. Studien publiceras i den ansedda tidskriften The Plant Cell.

2014-05-21 08:00 CEST IVL Svenska Miljöinstitutet AB EU:s utsläppshandelssystem täcker nästan hälften av EU:s koldioxidutsläpp, motsvarande fem procent av världens samlade utsläpp. Men systemet behöver vässas för att fungera som det är tänkt. I en ny rapport beskriver forskare från IVL och Fores grundtanken och ekonomin bakom handelssystemet och listar möjliga reformalternativ.