Pressmeddelanden

Välkommen att delta på konferensen Eurocities 2015

2015-09-30 11:01 CEST Malmö stad

2015-09-29 16:02 CEST Biogas Öst Vad kan du om världens smartaste drivmedel? Den 14 oktober arrangeras ett seminarium i Stockholm för journalister och politiker. Kom och få inspiration till nyhetsartiklar och politik för en fossilfri cirkulär ekonomi.

2015-09-29 09:45 CEST SABO AB Boverket har idag gett besked om att individuell mätning och debitering av värme inte ska införas i lägenheter. - Ett glädjande besked, det ger allmännyttan klartecken att fortsätta spara energi och bidra till att Sverige når de nationella miljömålen, säger Kurt Eliasson, VD för bransch- och intresseorganisationen SABO.

Pressinbjudan: Lansering av Stockholm Biokol

2015-09-29 08:00 CEST Miljöpartiet de gröna i Stockholms stad Stockholmarnas trädgårdsavfall blir till biokol. I början av 2016 öppnas Sveriges första biokolsanläggning i Stockholm. Biokolet är en pusselbit för att motverka klimatförändringarna eftersom det bidrar till att sänka nivån koldioxid i atmosfären under hundratals till tusentals år.

MP SLL: Vi säger nej till vårdval inom geriatriken

2015-09-29 07:10 CEST Miljöpartiet i Stockholmsregionen Idag fattar Hälso- och Sjukvårdsnämnden i Stockholms läns landsting beslut om en plan för upphandling av Hälso- och Sjukvård. I praktiken innebär det grönt ljus för en fortsatt privatiseringsvåg inom sjukvården i länet.

Internationell konferens om banbrytande lösningar för hållbarhet

2015-09-29 07:00 CEST Stockholms universitet Den 5-7 oktober 2015 arrangerar Stockholm Resilience Centre vid Stockholms universitet en internationell konferens. Deltagare med olika bakgrunder ska fokusera på nödvändiga förändringar i människors relation till naturen.

Stora energivinster med nya krav på uppvärmningsprodukter

2015-09-25 10:45 CEST Energimyndigheten Från den 26 september finns det ekodesign- och energimärkningskrav på många uppvärmningsprodukter. Kombinationer av produkter får också märkning. Kraven gör även att installatörer får en ny roll.

​Pressinbjudan: Seminarieserie om klimatfrågan

2015-09-25 10:29 CEST KTH Klimatfrågan är vår tids största utmaning. Forskare och journalister spelar nyckelroller i utvecklingen. Men vad är egentligen klimatfrågan och hur kan den beskrivas och bevakas?

Ny energimärkning förenklar val av uppvärmning

2015-09-25 10:17 CEST Energimyndigheten Uppvärmning och varmvatten står för den största delen av energianvändningen i ett hushåll. Därför är valet av uppvärmningssystem ett viktigt beslut. Nu får flera uppvärmningsprodukter energimärkning som kan vara till hjälp för villaägare att välja energismart.

Stockholm en av tio städer i FNs klimatgrupp inför COP21

2015-09-25 09:30 CEST Miljöpartiet de gröna i Stockholms stad Idag blev det klart att Stockholm är en av tio städer som når målen i det globala samarbetet Compact of Mayors. Compact of Mayors är en global sammanslutning av borgmästare och representanter från städer som har åtagit sig att kraftigt minska sina utsläpp och arbeta aktivt mot global uppvärmning.