Pressmeddelanden

HSB får byggrätt på gamla busstationen i Norrköping

2015-05-04 13:50 CEST HSB Regionalt Nu är anbudstävlingen om gamla busstationsområdet i Norrköping avgjord. HSB får en av byggrätterna. Här planerar HSB bygga 55 lägenheter i bostadsrätt. – Vi är otroligt glada för denna tilldelning och det känns bra att vi får vara med att utveckla Norrköping, säger Per Nordin, byggchef på HSB Östra.

Olönsam förnybar energi slår ut jobb

2015-05-03 14:56 CEST Föreningen Svenskt Landskapsskydd Flera internationella undersökningar visar att omfattande subventioner snedvrider marknaden, höjer elpriserna och slår ut jobb, skriver miljö- och energidebattörerna Jonny Fagerström och Lars Bern.

Miljardsatsning på forskningsmiljöer får högt betyg

2015-04-30 09:02 CEST Energimyndigheten Regeringssatsningen på strategisk forskning (SFO) har nu utvärderats - och betyget blir högt. Forskarna har haft höga ambitioner och tagit stora risker vilket är en förutsättning för vetenskapliga genombrott, menar den expertpanel som genomfört utvärderingen. 9 500 forskare har varit inblandade och regeringen rekommenderas att fortsätta satsningen på programmet.

2015-04-29 15:08 CEST Huddinge kommun - politik ​Kommunstyrelsen i Huddinge fattade idag beslut att det ska inrättas en miljöberedning som ett beredande organ under kommunstyrelsen. Miljöberedningen kommer ha till uppgift att särskilt fokusera på strategiska miljöfrågor såsom att ta fram mål- och styrdokument inom miljöområdet, följa upp kommunens miljö- och klimatarbete och agera remissinstans så att hållbarhetsperspektivet finns med.

Tyskland i dialog: Mobilitet och logistik - Vart är Europa på väg?

2015-04-28 14:26 CEST Tysk-Svenska Handelskammaren I samband med Tysk-Svenska Handelskammarens årsmöte den 29 april besöker Dr. Rüdiger Grube, koncernchef för Deutsche Bahn AG, ett av världens största transport- och logistikföretag, Stockholm för att gästtala och diskutera med Sveriges infrastrukturminister och företrädare för svenskt näringsliv.

2015-04-28 10:33 CEST Vadstena Bröd Battrevarld.nu är hemsidan med veckovisa miljötips för en rimligare värld. Efter nästan tre år och 149 inspirerande inlägg om allt från kompostmöjligheter i lägenhet till hållbart pensionssparande tar vi nästa steg.

Ny bok om GMO av Umeåprofessor

2015-04-27 15:42 CEST Umeå universitet Frågor som berör genmodifierade växter väcker mycket känslor. Växtprofessor Stefan Jansson med medförfattare beskriver sakligt forskningsläget i en ny bok ”Bortom GMO – Vetenskap och växtförädling för ett hållbart jordbruk”. Framställningen är baserad på den stora mängd studier som utförts av offentligt finansierade forskare världen över och kan läsas utan specialkunskaper i ämnet.

Power Circle i dialogmöte om laddinfrastruktur

2015-04-27 12:45 CEST Power Circle AB Miljöminister Åsa Romson och energiminister Ibrahim Baylan bjöd på fredagen in bland andra Power Circles VD Olle Johansson till dialogmöte för att ta del om Power Circles synpunkter kring utvecklingen av laddinfrastrukturen i Sverige. Power Circles viktigaste budskap i samtalet var att långsiktighet och ett samlat grepp kring stöd för både elfordon och laddinfrastruktur är av högsta vikt.

Två dagar med skarpa analyser och innovativa lösningar inom hållbar stadsutveckling

2015-04-24 13:41 CEST Stockholmsmässan Sammanfattning av Ecoforum 2015: Med de orden inledde Erik Hellqvist, vd på Svensk Byggtjänst, Ecoforum 2015 på Stockholmsmässan. Det blev också många nya möten mellan byggprocessens olika aktörer och politiker som bostads- och stadsutvecklingsminister Mehmet Kaplan.

Digitaliseringen har nått energisektorn

2015-04-24 12:06 CEST Power Circle AB Begrepp som Internet of Things, Big Data och molntjänster förändrar helt möjligheterna inom framtidens energimarknad. Smarta och uppkopplade elnät möjliggör decentralisering av energisektorn och integration av stor andel förnybar elproduktion. Nu krävs nu en stor omställning för att hantera möjligheterna.