Pressmeddelanden

HUDDINGE UTSEDD TILL LÄNETS BÄSTA FRILUFTSKOMMUN

2014-04-11 14:50 CEST Huddinge kommun - politik Huddinge kommun är återigen är utsedd till bästa friluftskommun i länet och har klättrat till plats fyra i hela landet. Det meddelar Svenskt Friluftsliv genom att presentera resultatet av sin undersökning. Initiativet kommer från Naturvårdsverket, Sveriges Kommuner och Landsting, Sveriges Fritids- och Kulturchefsförening, Svenskt Friluftsliv och Svenska Ekoturismföreningen.

2014-04-11 12:15 CEST Energimyndigheten Priset som svenska elkonsumenter betalar för utbyggnaden av förnybar el är lägre än på flera år, 2,7 öre per kWh, och kostnaden för utbyggnaden av förnybar el är en av de lägsta i Europa.

2014-04-10 14:00 CEST Miljöstyrningsrådet Miljöstyrningsrådet har tagit fram en vägledning över hur det går att ställa krav på miljö- och hållbarhetsmärkning i offentlig upphandling.

2014-04-09 11:22 CEST Energimyndigheten Energimyndigheten satsar på program för energieffektiva spisar som kommer att minska utsläppen av koldioxid med minst fyra miljoner ton. Det sker genom förvärv av utsläppsrätter i åtta program i afrikanska länder.

Nytt MP förslag ska uppmuntra landstingets 43 000 anställda att cykla

2014-04-09 09:00 CEST Miljöpartiet i Stockholmsregionen Miljöpartiet vill att fler ges möjlighet att cykla till jobbet, eftersom det är bra för både miljö och hälsa. Och vad kan då vara bättre än att börja med att stimulera landstingets egna politiker och anställda att ta cykeln till jobbet? Det vill Miljöpartiet göra genom att införa en cykelförmån på 500 kronor per år.

Malin Karlsson ny trafikpolitisk talesperson för Miljöpartiet i Stockholms läns landsting

2014-04-09 07:00 CEST Miljöpartiet i Stockholmsregionen Malin Karlsson efterträder Yvonne Blombäck som ny trafikpolitisk talesperson för Miljöpartiet i Stockholms läns landsting idag den 9 april.

Årets vinnare har hållbar helhetssyn på fastigheter och kaffe

2014-04-08 16:01 CEST Miljöstyrningsrådet Landstingsfastigheter i Värmland vann Miljöstyrningsrådets pris Utmärkt hållbar upphandlare 2014 för sitt arbete med hållbara byggnader. Löfbergs Lila AB vann motsvarande pris för leverantörer för sitt strategiska arbete med hållbarhetsfrågor.

2014-04-08 13:32 CEST Stiftelsen Hållbart Samhälle A new report, accompanied by an in-depth webinar from The Swedish Sustainable Economy Foundation shows how a fee on phosphorus and nitrogen import, together with cutting edge dredging technology, can drive the cleaning of Baltic sea, stimulate new clean-tech and create green jobs at the same time.

2014-04-08 11:48 CEST Miljöpartiet de gröna i Malmö Miljöpartiet beklagar att regeringen prioriterar nya motorvägar framför spår i den nya nationella planen för infrastruktur som presenteras idag. Inga pengar avsätts till spårvagn i Malmö och Lund, medan 2 miljarder avsätts för ännu en ny motorvägstunnel i Stockholm.

2014-04-07 10:26 CEST Energimyndigheten Climeon AB har utvecklat en nydanande metod för utvinning av elenergi från restvärme. Företaget beviljas ett villkorslån på 14 081 000 kronor från Energimyndigheten för att genomföra pilotinstallationer.