Pressmeddelanden

Utrikesminister Carl Bildt vill verka för att undanröja gränshinder i Öresundsregionen

2014-07-03 18:33 CEST Öresundskomiteen Under torsdagseftermiddagen besökte Carl Bildt Öresundshuset i Almedalen och gav sin syn på Öresundsregionens möjligheter. Han adopterade också Öresundshusets gränshinder om att svenska forskningsmedel inte får användas på andra sidan Öresund.

2014-07-03 14:49 CEST Miljöpartiet de gröna i Malmö Kommunalråden Lari Pitkä-Kangas och Kia Andreasson uppmanar miljöminister Lena Ek att ta krafttag för att fasa ut användandet av plastpåsar i Sverige. Pitkä-Kangas deltog i seglarexpeditionen skräpfritt hav som lade till i Visby inför Almedalsveckan. Han är överraskad av de mängder av plast som flyter omkring i Västerhavet och Östersjön.

Olof Lavesson (M) adopterar gränshinder från Öresundsregionen

2014-07-03 14:33 CEST Öresundskomiteen Idag adopterade Olof Lavesson (M), ledamot i Näringsutskottet, Öresundshusets gränshinder om dubbelbeskattningen av kulturarbetare.

2014-07-02 09:00 CEST Öresundskomiteen Var sjunde skåning vill se dansk tv, men kan inte. Det visar Öresundskomiteens årliga kulturundersökning. Totalt har antalet skåningar som ser dansk tv sjunkit markant de senaste åren. Å andra sidan reser fler och fler öresundsbor över sundet för att uppleva kultur.Öresundskomiteens årliga kulturundersökning har genomförts av analysinstitutet YouGov i Skåne, Region Hovedstaden och Region Själland.

Rekordökning och över 5 000 laddbara fordon i Sverige

2014-07-02 07:00 CEST Power Circle AB Vid utgången av juni månad fanns det 5 440 laddbara fordon i Sverige. Under juni månad ökade beståndet med 597 fordon, vilket är den högsta beståndsökningen på en månad hittills. Under perioden januari till juni innevarande år har beståndet ökat med 2 218 fordon, vilket motsvarar 69 procents ökning. Under juni gick Mitsubishi Outlander om Toyota Prius som Sveriges vanligaste laddbara fordon.

2014-07-01 15:28 CEST Energimyndigheten EU-domstolen kom idag med sitt avgörande i målet mellan Ålands Vindkraft och Energimyndigheten rörande det svenska elcertifikatsystemets förenlighet med EU-rätten.

2014-07-01 13:49 CEST Energimyndigheten SoletAer AB har utvecklat ett energismart system för att värma tappvarmvatten i småhus. Det bygger på en kombination av solfångare och luftvärmepump.

Thomas Strand (S) adopterar gränshinder om flytt av forskningsmedel över gränserna

2014-07-01 10:54 CEST Öresundskomiteen Under ett seminarium i Öresundshuset idag adopterade Thomas Strand (S), ledamot i utbildningsutskottet, Öresundshusets andra gränshinder: att svenska forskningsmedel inte får användas på andra sidan Öresund.

Berit Högman (S) adopterar gränshindret ”Madonnaskatten”

2014-06-30 17:22 CEST Öresundskomiteen Under ett seminarium i Öresundshuset idag adopterade riksdagsledamoten Berit Högman (S) Öresundshusets första gränshinder, dubbelbeskattningen av kulturarbetare.

2014-06-30 07:30 CEST IVL Svenska Miljöinstitutet AB Inom EU:s ramdirektiv för vatten regleras ett 40-tal kemikalier som utgör en bråkdel av alla ämnen som används i samhället. I EU-förordningen Reach finns exempelvis 148 000 förregistrerade ämnen. För att kunna överblicka denna snårskog av kemikalier ska ett europeiskt forskningsprojekt ta fram underlag för riskbedömning och rådgivning till beslutsfattare.