Pressmeddelanden

2014-06-26 09:03 CEST Energimyndigheten Energisystemet är ryggraden i svensk hållbarhet och välfärd. Men viktiga beslut måste fattas för utvecklingen ska fortsätta i rätt riktning. Hur hållbart kommer Sverige att vara år 2018, är den centrala frågan som Energimyndigheten söker svar på under Almedalsveckan.

2014-06-24 14:14 CEST Energimyndigheten Wattguard är en innovation som minskar elanvändningen i lysrör med nära 40 procent. Den kan appliceras på befintliga lysrör, och eftersom lösningen erbjuds som leasing krävs ingen initial investering av kunden.

2014-06-24 09:14 CEST Energimyndigheten – Vi vill sätta agendan för Almedalsveckan genom att under en hel dag fokusera på hållbarhet, innovationer och konkurrenskraft. Hållbarhet är en självklar del i samtalen om jobben, välfärden och vår gemensamma framtid, säger Johan Kuylenstierna, vd Stockholm Environment Institute.

Sex projekt för att rena avloppsvatten från läkemedelsrester får dela på tio miljoner kronor

2014-06-24 07:30 CEST Svenskt Vatten AB Sex projekt för att rena avloppsvatten från läkemedelsrester får dela på tio miljoner kronor från Havs- och vattenmyndigheten, HaV.

Hållbarhetsprogram för parkeringshus på plats!

2014-06-23 22:25 CEST Göteborgs Stads Parkerings AB Som första parkeringsbolag i Sverige har styrelsen i Göteborgs Stad Parkeringsbolag antagit ett hållbarhetsprogram för parkeringshus.

Tio aktörer diskuterar #vrålkulframtid – om hållbar utveckling i Almedalen

2014-06-23 14:06 CEST Studiefrämjandet I år är hållbar utveckling i fokus för Studiefrämjandet i Almedalen. Tillsammans med nio andra aktiva och starka aktörer inom området arrangeras en hel eftermiddag på temat #vrålkulframtid, där klimat- och miljöfrågor står i centrum.

2014-06-23 10:04 CEST Energimyndigheten Energimyndighetens test av ackumulatortankar visar att den med högst stilleståndsförluster förlorade 77 procent mer värme än den med lägst. Tillverkarna behöver minska förlusterna för att klara kommande ekodesignkrav och energimärkning.

Öppet brev till Centerpartiet om öppna tunnelbanespärrar

2014-06-19 13:37 CEST Miljöpartiet i Stockholmsregionen Centerpartiet går nu ut med att de i motsats till resten av alliansen bland annat vill ha en öppen spärrlinje i Stockholms tunnelbana. På denna och en rad andra punkter kopierar Centern Miljöpartiets politik trots att det är en politik man under två mandatperioder sagt nej till tillsammans med sina allianskamrater. Miljöpartiet välkomnar ett samarbete med Centern för en öppnare kollektivtrafik.

2014-06-19 08:01 CEST Miljöstyrningsrådet Sveriges upphandlare och miljösamordnare erbjuds nu en introduktion till att räkna på livscykelkostnader (LCC) i upphandling. Miljöstyrningsrådet har tagit fram en fritt tillgänglig webbaserad LCC-skola som ger grundläggande kunskaper i hur det går att utforma kriterier och göra en behovsanalys med hjälp av LCC inför en upphandling.

2014-06-18 13:25 CEST Energimyndigheten Under 2013 minskade utbyggnadstakten för svensk vindkraft för första gången någonsin. Inte sedan 2009 har det byggts så få vindkraftverk. Samtidigt har utbyggnaden varit betydande på sina ställen. Ockelbo var den kommun med mest installerad vindkraft i slutet av 2013, från att inte haft ett enda vindkraftverk 2011. Det visar ny statistik från Energimyndigheten.