Pressmeddelanden

Det ökande bilpoolandet i Solna bidrar till en positiv miljöpåverkan

2015-03-20 11:17 CET Sunfleet Carsharing AB Sunfleet har undersökt hur företagets medlemmar använt bilpoolsbilarna under Q3-Q4 2014 och jämfört siffrorna med samma period året innan. Antal Sunfleetmedlemmar i Solna är idag cirka 250 personer och siffrorna visar att dessa åkte 38 procent längre och spenderade 39 procent mer tid i bilpoolsbilarna under 2014 jämfört med 2013.

Den nya fiskenäringen träffas i Jönköping

2015-03-20 08:30 CET Sportfiskarna Sportfisket är större än någonsin skriver vi idag i Jönköpingsposten. Vi ställer även frågan: när kommer ett erkännande för detta ifrån ansvariga politiker?

2015-03-19 13:54 CET Regionförbundet i Kalmar län De samlade koldioxidutsläppen från länets transporter uppgick till 520 000 ton år 2012. Det är första gången som utsläppen når under 1990 års nivå, på 538 000 ton, visar den energibalansberäkning som har tagits fram av Regionförbundet och Länsstyrelsen i Kalmar län. Men det kommer att vara tufft att nå målet att halvera 1990 års utsläppsnivå till år 2020.

Kommuner och landsting når regeringens mål om fossiloberoende fordon först 2130

2015-03-19 11:43 CET Bisnode Men de bästa kommunerna når målet redan 2025

Eskilstuna gör Evolution - Eskilstuna lanserar ett nytt platsvarumärke.

2015-03-19 10:00 CET Destination Eskilstuna När invånarna fick frågan vad de tycker är Eskilstunas främsta tillgångar svarade de industrin och innovationerna, miljö- och hållbarhetsarbetet, musiken och idrotten. Det är invånarnas egen bild av staden som är utgångspunkten när Eskilstuna nu lanserar sitt nya platsvarumärke.

​Slutrapport för Elbilsupphandlingen

2015-03-18 14:15 CET Miljöpartiet de Gröna i Stockholms stad Imorgon, den 19 mars, presenteras slutrapporten för Elbilsupphandlingen på ett seminarium i Hagamagasinet, Solna. Elbilsupphandlingen är ett samarbete mellan Stockholms stad och Vattenfall i syfte att få fler elfordon på våra svenska vägar. Elbilsupphandlingen hade vid årsskiftet 2014-2015 bidragit till över 900 elfordon i Sverige.

​Stockholm får klimatgeneral

2015-03-16 12:00 CET Miljöpartiet de Gröna i Stockholms stad Stockholm tar ett samlat grepp kring klimatfrågan och utser Gustaf Landahl till ny miljö- och klimatstrateg på stadsledningskontoret med ansvar för att samordna och öka takten i stadens klimatarbete.

Sweco delar kontorsbilen med allmänheten

2015-03-16 11:35 CET Sunfleet Carsharing AB Sweco i Karlstad har under en tid haft behov av en gemensam kontorsbil som ett komplement till hyrbilar och arbetsfordon. Problemet var att hitta ett alternativ som var både praktiskt och ekonomiskt för hela kontoret. Lösningen blev en bilpoolsbil som företaget dessutom delar med allmänheten.

Det ökande bilpoolandet i Karlstad bidrar till en positiv miljöpåverkan

2015-03-16 11:02 CET Sunfleet Carsharing AB Användandet av bilpool växer kraftigt i Karlstad. Det visar färsk statistik från Sveriges största bilpool Sunfleet. Antalet körda kilometer och bilpoolstimmar ökar stadigt vilket bidrar till ett färre antal bilar i trafiken och därmed ett minskat utsläpp av koldioxid. Nu spår bilpoolsföretaget en ännu större efterfrågan.

HSB Södermanland satsar på solceller

2015-03-12 07:22 CET HSB Regionalt Nu ska HSBs fastigheter i Södermanland bli grönare. I mitten av maj får tre av våra hus i Trosa solceller på taken. Och fler projekt är på gång.