Pressmeddelanden

2014-06-03 08:59 CEST Solna stad Förutsättningarna för att inrätta ett naturreservat vid Råstasjön ska utredas. Det beslutade Solna stads kommunstyrelse på måndagen. Förutsättningarna för att bilda ett gemensamt sammanhängande naturområde med Sundbyberg, vid Råstasjön och Lötsjön, ska också utredas.

HaV satsar två miljoner på nya redskap för räkfiske

2014-06-03 08:50 CEST Havs- och vattenmyndigheten Havs- och vattenmyndigheten, HaV, har idag beslutat att ge två miljoner kronor till att utveckla ett nytt redskap för räkfiske. Redskapet ska underlätta sortering av fångsten så att fler små räkor kan överleva och trygga bestånden.

Populationsmodellering – framtiden för miljöriskbedömning

2014-06-03 06:02 CEST Stockholms universitet Modeller som kan projicera effekterna av föroreningar till populationer av organismer kan bidra till att nå målen för miljöriskbedömning. Det visar en ny avhandling från Stockholms universitet. Resultaten kan bidra till att förbättra hur vi idag bedömer de risker som föroreningar kan innebära för miljön.

Återvinningsstationen vid Tallkrogsplan stängs omgående

2014-06-02 22:28 CEST FTI – Förpacknings- och Tidningsinsamlingen Den 3 juni tas återvinningsstationen vid Tallkrogsplan/Tallkrogsvägen. Orsaken är att platsen kommer att bli byggarbetsplats och arbete pågår nu med Trafikkontoret i Stockholm Stad för att hitta en ny plats. Under tiden hänvisar FTI istället till återvinningsstationerna vid Tallkrogsvägen 41 och Kistvägen/Herrhagsvägen i Gubbängen.

Återvinningsstationen på Hornsgatan stängs omgående

2014-06-02 22:21 CEST FTI – Förpacknings- och Tidningsinsamlingen Den 3 juni stängs återvinningsstationen på Hornsgatan vid Hornstulls strand. Orsaken är att platsen kommer att bli byggarbetsplats och arbete pågår nu med Trafikkontoret i Stockholm Stad för att hitta en ny plats för återvinningsstationen. Under tiden hänvisar FTI istället till återvinningsstationen på Folkskolegatan 13.

Seminarium i Jämtland om utomhuspedagogik - forskning, läromedel och tävling

2014-06-02 16:10 CEST Föreningen Skogen Måndagen den 9 juni träffar du Anders Szczepanski, enhetschef Nationellt centrum för utomhuspedagogik (NCU) som berättar om forskning och verksamhetsledare Åsa Godeau, som visar Skogen i Skolans nya läromedel. Lärarna Tove Johansson, Marie Wilhelmsson, och Maria Andersson, har ett erfarenhetsutbyte om tävlingen Skogens Mästare för åk 7. Evenemanget sker på Torsta naturbruksgymnasium i Östersund.

WWF: Fortsatt kalkbrytning i Ojnareskogen stort nederlag för naturvården

2014-06-02 15:37 CEST Världsnaturfonden WWF Idag har Mark- och miljödomstolen i Nacka gett klartecken för kalkbrytning i Bungetäkten på Gotland. Årligen ska hela 2,5 miljoner ton kalksten brytas under cirka 25 år. Världsnaturfonden WWF är mycket kritisk till beslutet som visar att det lagliga skyddet av Europas finaste Natura 2000-områden inte fungerar.

Amphibia – att leva på hoppet

2014-06-02 08:00 CEST Malmö stad Den 6 juni öppnar fotoutställningen "Amphibia – att leva på hoppet" på Slottsholmen, Malmö Museer. I sex års tid har naturfotografen Magnus Lundgren följt skånska grodor och paddor på land och i vatten.

Caroline studerar effekter av nanopartiklar i miljön

2014-05-30 15:22 CEST SwedNanoTech - Utveckling av produkter med nanoteknologi sker explosionsartat. Det är inte så att det nödvändigtvis är farligt - det handlar om att vi inte har hunnit studera alla säkerhetsaspekter ännu. Det berättade Caroline Jonsson, Institutionen för kemi och molekylärbiologi, Göteborgs universitet, på den sista delen av föreläsningsserien om nanoteknik som arrangerades av SwedNanoTech och Folkuniversitet.

Så vill HaV och Kustbevakningen stärka  kontrollen av det svenska räkfisket

2014-05-30 11:45 CEST Havs- och vattenmyndigheten Havs- och vattenmyndigheten och Kustbevakningen har nu tagit fram en gemensam strategi för att minska utkast av småräka inom räkfisket. Förslaget innehåller sju punkter som båda myndigheterna tänker arbeta vidare med och genomföra. Kontrollstrategin innehåller bland annat utvecklad övervakning och kontroll till sjöss, åtgärder inom landningskontrollen och fortsatt dialog med fiskenäringen.