Pressmeddelanden

2014-11-13 10:12 CET Pekoe ekologiskt te Så gott som allt konventionellt odlat te i Indien innehåller rester av bekämpningsmedel. Det visar en undersökning genomförd av Greenpeace där man testat te av bästsäljande märken – varav flera är välkända även för svenska konsumenter. Så mycket som 94% av de testade teerna innehöll rester efter insekts- och svampgifter och i 59% rörde det sig om blandningar av mer än tio olika gifter.

Samarbete över kommungränserna visar Rösjökilens ekologiska landskap

2014-11-12 10:22 CET Täby kommun En ny analysmetod har gjort det möjligt att för första gången ta reda på vad olika arter behöver för att sprida sig i landskapet. I ett gemensamt projekt har Täby, Upplands Väsby, Vallentuna och Sollentuna kommuner gjort en så kallad biotopkartering för en stor del av Rösjökilen. Resultaten kan ha betydelse för framtida stadsplanering.

Misstänkta fall av utkast av småräka anmälda till åklagarmyndigheten

2014-11-11 20:04 CET Havs- och vattenmyndigheten Kustbevakningens övervakning har resulterat att myndigheten kunnat observera och dokumentera misstänkta utkast av småräka. Havs- och vattenmyndigheten, HaV, som är samordnande myndighet för fiskerikontrollen har nu anmält händelserna till åklagarmyndigheten. - Utkast av räka strider mot fiskelagen och EU:s bestämmelser, säger Ingemar Berglund, chef för avdelningen för fiskförvaltning på HaV.

2014-11-11 16:53 CET Världsnaturfonden WWF ​Tjuvjakten på några av världens finaste flaggskeppsarter ökat dramatiskt. Under 2013 dödades omkring 35 000 elefanter i Afrika - mer än en elefant varje kvart. En stor del av elfenbenet skeppas illegalt till den asiatiska marknaden.

Kommungemensam analys av Rösjökilen klar

2014-11-11 06:55 CET Upplands Väsby kommun Analysen av ekologiska landskapssamband i Rösjökilen är nu klar. Genom ny teknik har Upplands Väsby kommun i samarbete med Vallentuna, Sollentuna, Danderyd, Täby samt landstingets planeringsenhet, TMR, tagit fram analyser som visar viktiga livsmiljöer och spridningsvägar för några rödlistade och fridlysta arter. Resultaten kan användas för hållbar stadsplanering och förvaltning av känslig natur.

HaV tillåter ökning av räkfisket i Kattegatt och Skagerrak under resten av året

2014-11-10 17:57 CET Havs- och vattenmyndigheten Havs- och vattenmyndigheten, HaV, tillåter ett något ökat fiske av räka under resten av året. Hittills har cirka 75 procent av svenska kvoten fiskats upp. - Det finns utrymme inom Sveriges kvot för fortsatt fiske. Dessutom visar räkbeståndet i Skagerrak och Kattegatt en positiv utveckling enligt den senaste rådgivningen från Internationella Havsforskningsrådet, ICES, säger Ingemar Berglund.

Ten Star Solar inleder samarbete med Varberg Energi

2014-11-10 10:10 CET Science Park Halmstad AB I dagarna gick Varberg Energi ut med nyheten att man kommer att erbjuda sina kunder möjlighet att utnyttja solen som energikälla genom installation av solcellspaket. En av leverantörerna de har valt ut för detta är Ten Star Solar AB.som finns på Science Park Halmstad.

WWF: Bedrövligt att förbud mot dumpning av avloppsvatten i Östersjön skjuts upp

2014-11-10 09:21 CET Världsnaturfonden WWF Under Östersjöländernas årliga sjöfartsmöte inom Helsingforskommissionen (HELCOM) som just avslutats i Riga har Polen, Tyskland och Ryssland meddelat att de inte är beredda att förbjuda dumpning av toalettavfall till havs.

HaV-analys: Fiske bör regleras ytterligare i 30 marina skyddade områden i Sverige

2014-11-10 07:30 CET Havs- och vattenmyndigheten Havs- och vattenmyndigheten, HaV, har nu rapporterat till regeringen om vilka åtgärder som krävs för att nå bevarandemålen i Sveriges marina skyddade områden. - Vi bedömer att det i ett första steg är aktuellt att reglera fisket ytterligare i 30 av Sveriges drygt 300 marina skyddade områden, av dessa ligger sex områden utanför trålgränsen, säger Lena Tingström, utredare på HaV.

Återvinningsstationen på Vassvägen i Viby tas bort

2014-11-07 15:21 CET FTI – Förpacknings- och Tidningsinsamlingen Återvinningsstationen på Vassvägen i Viby i Sollentuna tas bort den 17 november på markägarens begäran. Anledningen är att den nya markägaren ska bebygga den tomt där ICA Viby förut låg och Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI) har i nuläget inte någon ersättningsplats att tillgå.