Pressmeddelanden

​Återvinningsstation i Bondsjöhöjden tas bort tillfälligt

2015-05-14 10:50 CEST FTI – Förpacknings- och Tidningsinsamlingen Återvinningsstationen på Höglandsvägen i anslutning till Highway Hotel tas bort den 15 maj med hänsyn till att markägaren ska bygga en tankstation för fordonsgas på platsen. Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI) hänvisar nu till andra återvinningsstationer i Härnösand.

Gudrunhyggena blev ingen kolbomb

2015-05-13 15:16 CEST Föreningen Skogen Efter stormen Gudrun förutspåddes kolutsläppen från de nya hyggena bli höga och långvariga. Det varnades för en kolbomb de närmaste 15-20 åren. Redan nu kan forskare slå fast att ungskogarna efter Gudrun åter har börjat binda kol. De nya Gudrunskogarna övergår från läcka till sänka tidigare än man först trodde och kommer innan skogen avverkas på nytt att bidra till en kraftigt positiv kolbalans.

Kryssningsfartygen fortsätter tömma sitt avloppsvatten i Östersjön

2015-05-13 11:14 CEST Världsnaturfonden WWF Bara en av 33 kryssningsoperatörer som trafikerar Östersjön garanterar att de tar hand om sitt avloppsvatten på ett tillfredsställande sätt. Bland färjelinjerna tar cirka hälften ansvar för sitt toalettavfall. Det visar en ny WWF-undersökning, ”Skit inte i Östersjön”.

Miljöcenter - Årets Företagare i Burlövs Kommun

2015-05-13 09:38 CEST Miljöcenter Utmärkelsen Årets Företagare ges till företag som är en förebild för andra företagare och som gör ett viktigt arbete i kommunen. - Det är självklart hedrande att vi blev Årets företagare i Burlövs kommun, säger vice vd och marknadschef Veronica Kajrup. Det här är resultatet av ett gemensamt arbete där alla i företaget bidrar till den positiva utveckling som tagit oss dit vi är idag.

HaV ger sex miljoner kronor för att minska skräpet längs Bohuskusten

2015-05-13 07:30 CEST Havs- och vattenmyndigheten Havs- och vattenmyndigheten, HaV, ger totalt sex miljoner kronor för att minska skräpet längs Bohuskusten. Pengarna går till projektet ”Ren och attraktiv kust” där elva kommuner deltar. Målet är att både ta hand om ilandflutet skräp och att förebygga med fler och bättre papperskorgar och soptunnor vid stränderna.

Svenska byggnadsvårdsföreningen svarar på Boverkets rapport om miljökvalitetsmålet "God bebyggd miljö"

2015-05-12 13:10 CEST Svenska byggnadsvårdsföreningen I veckan lämnade Svenska byggnadsvårdsföreningen in sitt remissvar på Boverkets rapport om miljökvalitetsmålet ”God bebyggd miljö”. I yttrandet betonas bland annat vikten av att livscykelperspektivet i vid mening blir en självklar utgångspunkt för allt byggande.

2015-05-12 11:51 CEST Världsnaturfonden WWF Östersjön är idag ett hav i dåligt skick. Orsakerna är bland annat övergödning, överfiske och påverkan av miljögifter. Östersjön är en region som skulle kunna skapa många fler jobb och ekonomiska vinster än den gör idag om den sköttes på rätt sätt. Så varför tar vi inte hand om vårt närmaste hav, det som vi själva är beroende av och vill fiska och bada i på somrarna?

Myresjöhus lyfter solceller på Klimatveckan 25-30 maj

2015-05-12 10:15 CEST Myresjöhus AB Den ledande husleverantören kommer att föreläsa om sitt nya miljövänliga tillval solceller under den årliga Klimatveckan på Elmia den 25-30 maj.

​Återvinningsstationen i Ljungbyholm tas bort

2015-05-12 09:36 CEST FTI – Förpacknings- och Tidningsinsamlingen Återvinningsstationen i Ljungbyholm kommer tas bort den 13 maj på grund av att ett anläggningsarbete har påbörjats på platsen. Det betyder att orten förlorar sin enda plats för återvinning av förpackningar och tidningar. Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI) samverkar nu med Kalmar kommun för att hitta en ersättningsplats i Ljungbyholm så fort som möjligt.

2015-05-11 16:09 CEST Nordic Gamekeeper AB På Elmia Game Fair 14-16 maj lanserar Nordic Gamekeeper AB en innovation av Carl Pfeiff som ger mer hållbar viltvård. FeedCon är en smart, fjärrstyrd styrbox för timerstyrda foderautomater som underlättar planering av jakt och styrning av vilt. FeedCon styr och övervakar foderautomaten via en app i din smartphone, var du än är i världen. Denna patentsökta innovation sparar tid, foder och bränsle.