Pressmeddelanden

Forskare kan ha upptäckt ny typ av galax

2015-04-27 07:00 CEST Stockholms universitet Forskare har hittat två galaxer som verkar bestå av enbart väte och helium. Galaxer som saknar tyngre ämnen än väte och helium har aldrig observerats tidigare.

Mammutens arvsmassa kartlagd

2015-04-24 11:32 CEST Naturhistoriska riksmuseet Naturhistoriska riksmuseets forskare har kartlagt den ullhåriga mammutens fullständiga arvsmassa. Resultaten visar bland annat att innan den sista mammuten dog så hade arten redan förlorat en avsevärd mängd genetisk variation.

Furuvik har fått en ny schimpanshane

2015-04-22 09:18 CEST Furuvik Schimpansflocken i Furuvik kommer att utökas med en till hane, Tjobbe. Han har nu varit i Furuvik i några veckor och det noggranna, omsorgsfulla och tidskrävande arbetet med att introducera honom med de andra fem schimpanserna i parken pågår för fullt. Att Tjobbe flyttar från Veszprém i Ungern till Furuvik är en viktig pusselbit i bevarandet av schimpansen som art.

Sveriges största befolkningsstudie startar i Stockholm

2015-04-21 10:25 CEST Hjärt-Lungfonden Nu startar Sveriges hittills största befolkningsstudie om hjärt- och lungsjukdomar i Stockholm. 5 000 stockholmare ska hälsoundersökas i studien SCAPIS.. Målet är att kunna avgöra risken för hjärt- och lungsjukdomar långt innan man drabbas.

2015-04-17 09:05 CEST Västerås stad Västerås stad och Mälarenergi har skickat in en ansökan om EU-bidrag för åtgärder som ska leda till en friskare och mer levande Mälaren. Åtgärderna är flera och ska bidra till bättre vattenkvalitet i Västeråsfjärden samt skapa möjligheter för fisk och fauna att vandra i Svartån.

Årets våtmarksstipendiater är Per Hjärp och Torbjörn Åhman

2015-04-17 07:37 CEST Svenska Jägareförbundet Våtmarksfondens stipendium delas mellan Per Hjärp och Torbjörn Åhman vid Holmen Skog för deras engagerande arbete med att återskapa våtmarker för fåglar, miljö och rekreation främst från Uppland till Härjedalen och från Örnsköldsvik till Umeå, samt Burträsk. Stipendiet delas ut vid Våtmarksfondens Jubileumskonferens 19-20 maj 2015 på Christinehofs Ekopark, se program på vatmarksfonden.se

Astronomer avslöjar ett svart håls intensiva magnetfält

2015-04-16 20:00 CEST Chalmers tekniska högskola Ett forskarteam från Chalmers har med hjälp av superteleskopet Alma avslöjat ett extremt kraftfullt magnetfält mycket nära ett supermassivt svart hål i en avlägsen galax. Forskningsresultaten publiceras i tidskriften Science i morgon.

2015-04-16 18:00 CEST Uppsala universitet ​Hur påverkar klimatförändringar arters förekomst och utbredning? Det är en nyckelfråga i klimatdebatten som är svår att svara på utan information om artens naturliga variation. Nu kan forskare från Uppsala universitet för första gången ge en detaljerad bild av naturlig variation genom en stor studie som idag publiceras i den ledande vetenskapliga tidskriften Current Biology.

2015-04-16 16:11 CEST Sveriges geologiska undersökning, SGU Från och med nu går det att beställa data av borrkärnor som skannats från SGUs borrkärnearkiv i Malå. Därmed finns tillgång till helt nya och unika data för prospektering, forskning och geologisk dokumentation.

Stefan Jansson tilldelas Baltics samverkanspris 2015

2015-04-16 08:00 CEST Umeå universitet Stefan Jansson, professor, institutionen för fysiologisk botanik, Umeå universitet, har tilldelats Baltics samverkanspris med populärvetenskaplig inriktning för år 2015. Prissumman är på 100 000 kr.