Pressmeddelanden

Grafenbaserad film för kylning snart redo för försöksproduktion

Grafenbaserad film för kylning snart redo för försöksproduktion

2016-04-29 12:11 CEST
Forskare vid Chalmers har utvecklat ett effektivt sätt att kyla elektronik genom att an...

Det händer på Naturhistoriska riksmuseet i maj

Det händer på Naturhistoriska riksmuseet i maj

2016-04-29 10:42 CEST
Vill du se spännande djur i sprit? Missa inte chansen att få ta del av museets hemliga ...

Nu har vi öppnat lådan från Nasa!

Nu har vi öppnat lådan från Nasa!

2016-04-27 13:38 CEST
Naturhistoriska riksmuseet har i dagarna tagit emot en last med material från asteroidn...

Klart i dag: så ska Sahlgrenska Life se ut

Klart i dag: så ska Sahlgrenska Life se ut

2016-04-27 10:45 CEST
Det blir Sweco och Arkitema Architects som får uppdraget att rita Sahlgrenska Life. De ...

Höga halter av giftiga ämnen från båtfärger i havsbotten trots förbud sedan 1989

2016-04-27 09:29 CEST
Forskare vid Stockholms universitet och Västra Götalands länsstyrelse har undersökt sed...

Mål för genetisk variation i Östersjön uppfylls inte

2016-04-26 10:08 CEST
Genetisk variation, som utgör grunden för alla arters långsiktiga överlevnad, åsidosätt...

Förändring i gödselhantering hot mot snokar

Förändring i gödselhantering hot mot snokar

2016-04-26 07:10 CEST
I flera tusen år har snokar lagt sina ägg i gödselstackar och komposter. De gör så för ...

Mörk materia innehåller inte vissa axion-lika partiklar

Mörk materia innehåller inte vissa axion-lika partiklar

2016-04-22 09:08 CEST
Forskare från Stockholms universitet har kommit ett litet steg närmare förståelsen av m...

Vad gör fisken i bäcken på vintern?

Vad gör fisken i bäcken på vintern?

2016-04-22 08:34 CEST
De flesta fiskar som lever i en liten bäck stannar kvar under vintern när isen lagt sig...

Nya rön om näbbens evolution hos Darwinfinkar

2016-04-21 20:00 CEST
En av de allra mest intressanta aspekterna av Darwinfinkarnas evolution är hur olika ar...