Pressmeddelanden

Det händer på Naturhistoriska riksmuseet i maj

2015-04-30 14:29 CEST Naturhistoriska riksmuseet Dinosaurierna är tillbaka med utställningen Fossil och evolution - och Dino-Doris gör entré! Hon visar dig runt och berättar passionerat om hennes älskade dinosaurier i utställningen! En dramatiserad visning för alla dinodiggare. I vårens vandringar spanar vi närmare på spännande salamandrar och njuter av försommarens vackra blomsterprakt. Våra experter guidar dig!

Tanja Tränkle tror på vindenergi till havs

2015-04-30 09:44 CEST SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Det kommer alltid att vara billigare att bygga vindkraft på land än till havs. - Men det är bara sant ur ett projektperspektiv säger Tanja Tränkle på SP, som tror att Sverige har stor potential för havsbaserad vindkraft. Nu är hon med och driver en SIA för vindenergi till havs.

2015-04-29 07:15 CEST Uppsala universitet Rekombination, eller genetisk överkorsning, sker när könsceller bildas. Då byter delar inom varje kromosompar plats med varandra. Rekombination spelar därför en viktig roll för uppkomsten av genetisk variation. Matthew Webster och Andreas Wallberg vid Biomedicinskt centrum, Uppsala universitet, har undersökt processen hos en art som drivit den till sin spets, nämligen honungsbiet.

Nytt samarbete mellan Stockholms universitet och Stockholms läns landsting

2015-04-28 13:40 CEST Stockholms universitet Stockholms universitet och Stockholms läns landsting sluter avtal om samarbete. Samarbetsavtalet gäller forskning, utveckling, innovation och utbildning inom områdena hälso- och sjukvård och kollektivtrafik. Syftet är bland annat att lösa en del av de samhälleliga utmaningarna inom de olika områdena.

​Allan Larsson får pris för Östersjöengagemang

2015-04-28 07:00 CEST Stockholms universitet Östersjöakutens pris på 50 000 kronor kommer att tilldelas den tidigare finansministern Allan Larsson för hans starka engagemang i Östersjöfrågor. Pristagaren utses gemensamt av de båda ordförandena för Stockholms universitets Östersjöcentrum och Svenska Transportarbetarförbundet, i samråd med Östersjöcentrums föreståndare.

Ny bok om GMO av Umeåprofessor

2015-04-27 15:42 CEST Umeå universitet Frågor som berör genmodifierade växter väcker mycket känslor. Växtprofessor Stefan Jansson med medförfattare beskriver sakligt forskningsläget i en ny bok ”Bortom GMO – Vetenskap och växtförädling för ett hållbart jordbruk”. Framställningen är baserad på den stora mängd studier som utförts av offentligt finansierade forskare världen över och kan läsas utan specialkunskaper i ämnet.

Skolelever visar både känslor, värderingar och förståelse kring miljöfrågor

2015-04-27 07:45 CEST Umeå universitet Hur upplever och beskriver elever i 10-12 års ålder undervisning och skolaktiviteter i miljö- och hållbarhetsfrågor?Annika Manni visar i sin avhandling att många elever uttrycker en helhetskunskap i dessa frågor, en kunskap där känsla, värdering och förståelse är sammanvävda. Annika Manni försvarar sina resultat vid Umeå universitet den 8 maj.

Forskare kan ha upptäckt ny typ av galax

2015-04-27 07:00 CEST Stockholms universitet Forskare har hittat två galaxer som verkar bestå av enbart väte och helium. Galaxer som saknar tyngre ämnen än väte och helium har aldrig observerats tidigare.

Mammutens arvsmassa kartlagd

2015-04-24 11:32 CEST Naturhistoriska riksmuseet Naturhistoriska riksmuseets forskare har kartlagt den ullhåriga mammutens fullständiga arvsmassa. Resultaten visar bland annat att innan den sista mammuten dog så hade arten redan förlorat en avsevärd mängd genetisk variation.

Furuvik har fått en ny schimpanshane

2015-04-22 09:18 CEST Furuvik Schimpansflocken i Furuvik kommer att utökas med en till hane, Tjobbe. Han har nu varit i Furuvik i några veckor och det noggranna, omsorgsfulla och tidskrävande arbetet med att introducera honom med de andra fem schimpanserna i parken pågår för fullt. Att Tjobbe flyttar från Veszprém i Ungern till Furuvik är en viktig pusselbit i bevarandet av schimpansen som art.