Pressmeddelanden

2014-06-02 05:09 CEST Episentec AB Episentec (Solna, Sweden) and AstraZeneca (Mölndal, Sweden) have signed a research collaboration agreement regarding the development and implementation of improved methodology for early screening of potential new drug molecules. The research project, aimed at an undisclosed drug target protein, will be utilizing the proprietary Label-Enhanced SPR biosensor technology of Episentec.

2014-06-02 05:07 CEST Episentec AB Episentec (Solna) och AstraZeneca (Mölndal) har tecknat ett forskningsavtal rörande utveckling och implementering av en förbättrad metodik för tidig screening (sållning) av potentiella nya läkemedelsmolekyler. Forskningsprojektet, som avser screening mot en icke-offentliggjord target (målprotein), kommer att utnyttja Episentecs egenutvecklade biosensor-teknik kallad Label-Enhanced SPR.

Caroline studerar effekter av nanopartiklar i miljön

2014-05-30 15:22 CEST SwedNanoTech - Utveckling av produkter med nanoteknologi sker explosionsartat. Det är inte så att det nödvändigtvis är farligt - det handlar om att vi inte har hunnit studera alla säkerhetsaspekter ännu. Det berättade Caroline Jonsson, Institutionen för kemi och molekylärbiologi, Göteborgs universitet, på den sista delen av föreläsningsserien om nanoteknik som arrangerades av SwedNanoTech och Folkuniversitet.

Att dricka vatten ur en blomma …..

2014-05-30 08:00 CEST Göteborgs botaniska trädgård Botaniska Trädgårdens vänförening har fyllt 25 år, och det vill man fira genom att bidra med en skulptur till trädgården. En av Sveriges mest erkända skulptörer Pål Svensson anlitades, som i samråd med Föreningen valt att göra en dricksfontän i formen av en blomma. Krokusen/dricksfontänen invigs söndagen den 1 juni kl 14:00, vid vänföreningens dag i Botaniska Trädgården.

Nya metoder för att använda ”svår” biomassa för energiproduktion

2014-05-28 07:49 CEST Umeå universitet Biomassa såsom havreskalrester från matproduktion, pressrester från raps eller rötat avloppsslam har hittills betraktats som väldigt svåra att använda till förbränning för produktion av energi. Nils Skoglund har studerat hur man kan använda den fosforrika biomassan och restströmmarna på ett bättre sätt. Han försvarar sin avhandling vid Umeå universitet torsdagen den 5 juni.

Ny webbplats – Miljöläget längs Svealands kust

2014-05-28 06:02 CEST Stockholms universitet Svealandskusten är en tätt befolkad region, viktig för många och berömd i världen för sin unika skärgård. Intresset för miljötillståndet är stort, men det är ofta svårt att hitta information om hur kustmiljöerna mår eller att få reda på vilka undersökningar som är på gång eller har gjorts.

Fira World Oceans Day med Sjöfartsmuseet Akvariet

2014-05-27 08:00 CEST Sjöfartsmuseet Akvariet Söndag 8 juni firas World Oceans Day i Akvariet och på gräsmattan framför museet. Du kan hjälpa till att artbestämma djur, klappa havet och göra vattenexperiment bland annat.

2014-05-26 06:02 CEST Stockholms universitet Både båtägare, båtklubbar och fastighetsägare behöver hitta strategier för att båtar ska kunna skötas om på ett hållbart sätt. Det tydliggör en ny rapport som utrett ansvarsfrågorna för vilka regler som gäller för både båtklubbar och markägare. För att förhindra negativa effekter på både människors hälsa och miljö behövs tydligare regler för hur båtverksamheten på land bör utföras.

2014-05-23 14:08 CEST Svenska Jägareförbundet När EU införde ett förbud mot handel med sälprodukter infördes samtidigt ett undantag, som gjorde det möjligt att fortsätta sälja svenska sälprodukter. Gårdagens WTO-dom hotar möjligheten att ta tillvara sälar och strider mot etiken i all jakt.

2014-05-22 17:08 CEST Stockholm Life Solna-Stockholm Leading consultancy D Health is gearing up to launch its Catalyst programme in Europe on 26 August 2014 -day two of the renowned Digital Health Days conference in Stockholm. Sweden’s collaborative culture combined with its challenging geography for delivering services is helping it become a hotbed for innovation in digital healthcare, which is why D Health has targeted the region.