Pressmeddelanden

Två – tre gånger högre halter av bromerade flamskyddsmedel i små barn jämfört med deras mammor

2014-12-10 06:02 CET Stockholms universitet Små barn utsätts för mer bromerade flamskyddsmedel (BFR) i hemmet än sina mammor, visar en ny avhandling från Stockholms universitet.

Naturhistoriska riksmuseet får tillskott i sin expertpanel - möt jourhavande paleontolog

2014-12-09 13:38 CET Naturhistoriska riksmuseet Ställ dina frågor om fossil! Museet svarar på media och allmänhetens frågor om naturen genom jourhavande biolog och geolog. Nu välkomnar Naturhistoriska riksmuseet även jourhavande paleontolog – Jonas Hagström.

Unikt elektronikcentrum byggs i Halmstad

2014-12-08 09:00 CET Högskolan i Halmstad ​Smarta telefoner, säkrare fordon och trådlösa varningssystem inom vården. Det är bara några exempel på produkter och system som är helt beroende av integrerad elektronik. Nu byggs Elektronikcentrum i Halmstad – en anläggning på Högskolan i Halmstads campus där akademi, industri, kommun och region skapar framtidens elektroniklösningar.

2014-12-05 13:26 CET Svenska Jägareförbundet Svenska Jägareförbundet har tagit fram en Vildsvinsbarometer som syftar till att ge bättre information till vildsvinsjägarna. – Genom att vi använder all tillgänglig kunskap kan vi komma ut med bra råd hur avskjutningen av vildsvin och eventuell utfodring ska se ut, säger riksjaktvårdskonsulent Daniel Ligné.

2014-12-05 09:16 CET Linköpings universitet (LiU) Pappornas diet kan orsaka fetma hos deras söner – åtminstone om de är bananflugor. Det visar forskning vid Max Planck-institutet för immunobiologi och epigenetik och Linköpings universitet.

Prestigefull utnämning till Botaniskas intendent

2014-12-04 12:30 CET Göteborgs botaniska trädgård Botaniska trädgårdens intendent Alexandre Antonelli har fått den prestigefulla utnämningen Wallenberg Academy Fellow. Forskningsprogrammet Wallenberg Academy Fellows är Sveriges största privata satsning på unga forskare inom medicin, naturvetenskap, teknik, humaniora och samhällsvetenskap. I sin forskning undersöker Alexandre Antonelli hur den globala uppvärmningen påverkar jordens artrikedom.

2014-12-04 10:00 CET Chalmers tekniska högskola Hur använder man värme för att skapa elektricitet? Hur utvecklar man automatiska metoder för att undvika buggar i datorprogram? Hur lagrar man sommarens solenergi till vintern? Det är frågor som kommer att undersökas av fyra chalmersforskare som nu får anslag på mellan 5 och 9 miljoner kronor vardera.

Hjärt-Lungfonden delar ut 122 miljoner till svenska forskare

2014-12-04 08:19 CET Hjärt-Lungfonden Nu delar Hjärt-Lungfonden ut 122 miljoner kronor till svenska forskningsprojekt. Forskningen ska rädda liv genom att utveckla behandlingar och metoder till hjälp för människor som drabbas av sjukdomar i hjärta, kärl eller lungor.

Grönt ljus för grön rehabilitering

2014-12-04 08:00 CET Göteborgs botaniska trädgård Det konstaterar Eva Sahlin från SLU i en avhandling där hon studerat Botaniska trädgårdens verksamhet Gröna Rehab. Eva Sahlin drar i sin avhandling slutsatsen att natur- och trädgårdsmiljöer bör utnyttjas mer än idag vid behandling av människor med stressrelaterad psykisk ohälsa.

Upptäck tio fantastiska föremål – Naturhistoriska riksmuseet  introducerar highlights-visningar

2014-12-03 14:14 CET Naturhistoriska riksmuseet Vilka är höjdpunkterna i Sveriges största museum? Med start den 6 december 2014 kan besökarna se museets kanske mest kända föremål i en ny highlights-visning.