Kontaktpersoner

Anna Tengblad

Anna Tengblad

2015-10-06 10:21 CEST

Linus Kolmevik

2015-10-05 14:01 CEST

Tonny Svensson

Tonny Svensson

2015-10-04 00:36 CEST

Johnny Carlsson

Johnny Carlsson

2015-10-01 15:48 CEST

Johnny Carlsson är projektledare för IT och web för Innovastart.se

Claes Norinder

Claes Norinder

2015-10-01 15:37 CEST

Claes Norinder är grundare och CEO för Innovastart.se

Jessica Sehlin

2015-10-01 13:38 CEST

Helena Donar

2015-10-01 13:37 CEST

Nadine Schultz

Nadine Schultz

2015-10-01 10:02 CEST

Har du frågor om PR & press, vänligen kontakta: Nadine Schultz Marketing Manager Tel...

Stina Linge

Stina Linge

2015-10-01 07:30 CEST

Sebastian Sandberg

Sebastian Sandberg

2015-10-01 07:30 CEST