Kontaktpersoner

Patrik Erlandsson
Christer Hallberg

Sense Försäljning AB

Lars Meijer

Gotlandsbåten Lars Meijer, VD Gotlandsbåten AB. Halmstadsbaserad entreprenör i färjebranschen. Startade bl a HH-ferries mellan Helsinborg - Helsingør.

Julia Bendelin

Gotlandsbåten Julia Bendelin, född 1971. Gotländska av födsel och ohejdad vana. Ekonomutbildning med IT-inriktning från Högskolan Gotland i botten (examen från Stockholms Universitet och KTH). Egen företagare sedan 1994. VD och ägare av Oss Reklambyrå AB sedan år 2000. Har arbetat mycket med destinationsmarknadsföring, turism och varumärket Gotland. Ofta anlitat moderator och föreläsare.

Crazy Nails.se

Bluegarden AB

Niclas Lagerlöf