Kontaktpersoner

Marie Vassiliadis

Hogia Marie Vassiliadis är kontaktperson för alla pressfrågor som berör Hogia-gruppen.

Maria Willborg
Lisa Lundh
Lotta Tagesson
Marie Paulson

GG Smile AB

Maria Moberg

Moll Wendén Advokatbyrå Maria Moberg är advokat på Moll Wendén Advokatbyrå. Maria har många års erfarenhet av arbetsrättslig rådgivning. Hon arbetar med såväl dagliga, operativa frågor som med rådgivning av mer strategisk karaktär, t ex bemanningslösningar.

Alexander Svärd
Martin Askne
Åsa Gårdman