Pressmeddelanden

2014-06-25 16:30 CEST FTI – Förpacknings- och Tidningsinsamlingen Hammarbyhöjden i Stockholm förtätas och då måste återvinningsstationen på Finn Malmgrens väg bort. Boende i Hammarbyhöjden hänvisas nu istället antingen till återvinningsstationen vid Garagevägen eller till den som finns på Finn Malmgrens plan.

Växande framtidstro i skogsindustrin - investeringar och exportvärde ökar

2014-06-25 11:32 CEST Skogsindustrierna Exportvärdet för skogsindustriprodukter steg med 4 procent till 31 miljarder kronor under första kvartalet. Framförallt är det värdet av exporten av sågade trävaror och massa som stiger. Samtidigt har investeringar om sammanlagt drygt 5 miljarder kronor aviserats inom massa- och pappersindustrin hittills i år. Det visar Skogsindustriernas kvartalsrapport ”Så går det för skogsindustrin”.

2014-06-25 10:04 CEST FTI – Förpacknings- och Tidningsinsamlingen I slutet av denna vecka tas återvinningsstationen på Norra Strandgatan i Oskarshamn bort Det är förpacknings- och Tidningsinsamlingen, FTI som äger och driver alla landets återvinningsstationer. Och kommunen som ansvarar för att anvisar platser har anvisat ersättningsplats bakom COOP på Hemvägen. FTI har sökt bygglov för den platsen. Dock har bygglovet ännu inte hunnit vinna laga kraft.

2014-06-24 10:56 CEST SCA Svenska Cellulosa Aktiebolaget Presskonferensen som hålls i samband med publiceringen av SCAs rapport för det andra kvartalet 2014 kan också följas via webbsändning eller telefon.

Att fatta beslut som sparar miljoner

2014-06-24 09:30 CEST Inspecta Att låta pannan fortsätta gå i drift 10 år efter att designlivslängden har gått ut, att vänta med att byta ut de korroderade rörledningarna till det planerade underhållsstoppet och att övertyga ledningen om att det korrosionsskadade tryckkärlet kan fortsätta i full drift ända fram till det stora revisionsstoppet. Det är beslut som sparar in många miljoner kronor.

FTI och Göteborg tar gemensamma krafttag för en bättre återvinning

2014-06-23 16:14 CEST FTI – Förpacknings- och Tidningsinsamlingen 39 kg förpackningar och 28 kg tidningar per person lämnade invånarna i Göteborg till återvinning under 2013. Nu ska Göteborgs stad och Förpacknings- och Tidningsinsamlingen, FTI, tillsammans ta krafttag för att möta göteborgarnas återvinningsvilja.

Ny drivarteknik kan sänka kostnaderna

2014-06-16 07:00 CEST Skogforsk Skogforsk har genom simulering utvärderat en ny, effektiv drivarmodell med automatisk lastning. Virket upparbetas i en vagga på sidan om lastbäraren och medan drivarens förare avverkar nästa träd lastas maskinen från vaggan. Studien indikerar att tekniken kan sänka kostnaderna med ca 10-15% jämfört med det traditionella tvåmaskinsystemet.

2014-06-13 17:10 CEST FTI – Förpacknings- och Tidningsinsamlingen Kom till vår ”dopceremoni” den 16 juni klockan 17:00. Ceremonin markerar vårt arbete för nolltolerans mot nedskräpning och vandalisering vid återvinningsstationerna i kommunen. Arbetet sker främst genom att fyra föreningar i Sigtuna kommun beslutat sig för att adoptera var sin återvinningsstation i kommunen som en aktivitet mellan Sigtuna kommun och Förpacknings & Tidningsinsamlingen (FTI).

2014-06-13 14:23 CEST FTI – Förpacknings- och Tidningsinsamlingen Den 17 juni ställs en ny återvinningsstation ut vid Enebyängens handelsplats. Den är efterlängtad och kommer att täcka det ökade behovet av återvinning i Danderyds kommun. Nu pågår det sista arbetet för att göra i ordning platsen så att det blir enkelt att lämna sina källsorterade förpackningar.

DEFLAMO: Kommuniké från årsstämma

2014-06-13 12:13 CEST Deflamo AB Vid årsstämman i DEFLAMO AB den 12 juni 2014 fattades beslut i följande frågor: resultat- och balansräkning, vinstdisposition, ansvarsfrihet; styrelse, revisorer och arvoden; valberedning; ändring av bolagordningen och emissionsbemyndigande. VD Magnus Jörsmo presenterade också företagets arbete och viktiga händelser under året samt det pågående arbetet för att utveckla bolaget.