Pressmeddelanden

2014-03-20 08:15 CET Inspecta Lars Tornberg har rekryterats för att leda Inspectas projektuppdrag för att ännu bättre stötta kunderna vid underhållsstoppen och vid ombyggnads- och nybyggnadsprojekt. Lars Tornberg kommer närmast från Technogarden.

2014-03-20 08:05 CET JCW Hållbar Kommunikation Uppfattningarna skiljer sig betydligt åt när experter och allmänhet bedömer vilka företag och organisationer som uppfattas vara mest hållbara. Det framgår av en ny undersökning bland allmänheten via Sifo och bland 50 ledande experter inom hållbarhet och kommunikation. Resultaten diskuteras i boken ”Hyfsat Hållbar” av Jessica Cederberg Wodmar som släpps i dag.

2014-03-19 10:00 CET Skogforsk Jan Fryk har framgångsrikt lett Skogforsk sedan det bildades 1992. När han nu närmar sig pension i juni 2015 har styrelsen fattat beslut om att påbörja rekryteringen av hans efterträdare.

Trärådhuset - ny sajt från Svenskt Trä visar hur ett hus ska byggas

2014-03-19 09:16 CET Skogsindustrierna På en ny interaktiv sajt, www.traradhuset.se, visas både översiktligt och i detalj hur ett trähus ska vara konstruerat professionellt. Sajten har tagits fram av Svenskt Trä och är anpassad för byggentreprenörer, anställda inom bygg- och trävaruhandeln och för konsumenter som vill bygga på ett professionellt sätt.

Höjda krav på arbete med flänsförband

2014-03-18 09:06 CET Inspecta Den nya standarden SS-EN 1591-4 ställer krav på personcertifiering vid arbete med flänsförband. Inspecta och SSG har tagit fram en utbildning som ger certifiering och höjer säkerheten inom industrin.

2014-03-17 16:50 CET Skogsindustrierna · Massa, förpackningspapper och trävaror är ljuspunkter. · Tidningspapper visar fortsatt tillbakagång. · Relativt stark marknadsutveckling utanför Europa lyckades inte kompensera för svag efterfrågan inom EU. Så summeras utvecklingen för skogsindustrin 2013 i Skogsindustriernas kvartalsrapport ”Så går det för skogsindustrin” som presenteras idag.

Naturhänsyn gör skillnad

2014-03-17 09:00 CET Skogforsk En ny tjänst på webben ska hjälpa skogsägarna att bli ännu bättre på naturhänsyn i skogsbruket. Skogforsk lanserar nu Kunskap Direkt Naturhänsyn som en ny del i den skogliga kunskapssajten www.kunskapdirekt.se.

2014-03-14 07:45 CET FTI – Förpacknings- och Tidningsinsamlingen Idag, fredag 14 mars öppnar en ny återvinningsstation på Åmänningevägen i Årsta, alldeles i närheten av tvärbanans hållplats Årstafältet.

2014-03-12 13:20 CET Inspecta Inspecta Technology har rekryterat Keivan Ashhami. Keivan Ashhami har under de senaste fem åren drivit konsultföretaget Ferrivia inom väg- och järnvägsbranschen och var dessförinnan affärsområdeschef för Samhällsbyggnad vid Ångpanneföreningen.

Snart byggs ny återvinningsstation i Gånghester, Borås

2014-03-11 08:00 CET FTI – Förpacknings- och Tidningsinsamlingen Nu är bygglovet för en ny återvinningsstation i Gånghester klart och det betyder att det snart kan finnas en ersättning för den station som togs bort häromåret. Den nya stationen ska byggas vid ICA Hjärtat.