Pressmeddelanden

2014-03-14 07:45 CET FTI – Förpacknings- och Tidningsinsamlingen Idag, fredag 14 mars öppnar en ny återvinningsstation på Åmänningevägen i Årsta, alldeles i närheten av tvärbanans hållplats Årstafältet.

2014-03-12 13:20 CET Inspecta Inspecta Technology har rekryterat Keivan Ashhami. Keivan Ashhami har under de senaste fem åren drivit konsultföretaget Ferrivia inom väg- och järnvägsbranschen och var dessförinnan affärsområdeschef för Samhällsbyggnad vid Ångpanneföreningen.

Snart byggs ny återvinningsstation i Gånghester, Borås

2014-03-11 08:00 CET FTI – Förpacknings- och Tidningsinsamlingen Nu är bygglovet för en ny återvinningsstation i Gånghester klart och det betyder att det snart kan finnas en ersättning för den station som togs bort häromåret. Den nya stationen ska byggas vid ICA Hjärtat.

2014-03-10 09:35 CET SCA Svenska Cellulosa Aktiebolaget Som beskrevs i bokslutsrapporten för 2013 tillämpar SCA från och med första januari 2014 följande nya och ändrade redovisningsstandarder: IFRS 10 Koncernredovisning, IFRS 11 Samarbetsarrangemang, IFRS 12 Upplysningar om andelar i andra företag, IAS 27 separata finansiella rapporter och IAS 28 Innehav i intresseföretag och joint ventures.

2014-03-10 08:00 CET FTI – Förpacknings- och Tidningsinsamlingen Statistiken för 2013 vad gäller insamlade förpackningar och tidningar från hushåll är nu klar. Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI) driver återvinningsstationer i hela Sverige, från Ystad till Haparanda, och subventionerar insamling från 1,2 miljoner hushåll. Statistiken presenteras på FTI:s hemsida och redovisas per kommun och invånare.

2014-03-07 10:00 CET FTI – Förpacknings- och Tidningsinsamlingen Den 31 mars kommer återvinningsstationen vid ICA Supermarket i Sjöbo att stängas på markägarens begäran.

2014-03-07 08:45 CET Inspecta Tryckutrustningsdirektivet (PED) uppdateras 2015, regelverket för cisterner ses över och redan nu gäller CE-märkningen av stålkonstruktioner. Ändringarna innebär nya krav på konstruktion, materialval och svetsning.

2014-03-07 08:00 CET FTI – Förpacknings- och Tidningsinsamlingen Den 31 mars kommer återvinningsstationen vid Preem i Tomelilla att stängas på fastighetsägarens begäran.

2014-03-06 15:33 CET Kentima AB AJTY som etablerades 2005 och idag är en erfaren Axis Partner, erbjuder kompletta lösningar inom videoövervakning, inbrottslarm, brandlarm och annan säkerhetsutrustning. AJTY har ett unikt erbjudande eftersom de inte enbart levererar tekniska lösningar, utan även arbetar med säkerhetsrådgivning. AJTY levererar system på flera marknader: Slovakien, Ungern, Rumänien, Tjeckien och Österrike.

Svenskt Trä inspirerar till ökat träbyggande i Polen

2014-03-06 15:32 CET Skogsindustrierna Nya och utökade affärskontakter mellan svensk sågverksindustri och polsk träindustri. Det var målet med den träkonferens som genomfördes i den polska staden Poznan i början av mars i år. Statssekreterare Magnus Kindbom och ambassadör Staffan Herrström deltog i eventet.