Pressmeddelanden

Mygguppdrag till Länsstyrelsen Värmland

2016-05-25 13:56 CEST
Regeringen beslutade den 19 maj 2016 att ge Länsstyrelsen Värmland och Gävleborg i uppd...

Medskick till den nya regeringen

2016-05-25 13:49 CEST

Pressinbjudan: inbjudan till äldrenämndens pressträff

2016-05-25 13:43 CEST
Äldrenämnden sammanträder torsdag 26 maj, 10.00 i Krouthén i stadshuset

Lunds kommun kritiserar föråldrad lagstiftning

Lunds kommun kritiserar föråldrad lagstiftning

2016-05-25 13:37 CEST
Lagstiftningen kring överförmyndarverksamheten svarar inte mot dagens behov och behöver...

Trollapp låter seminariebesökare komma till tals anonymt på seminarier i Almedalen

Trollapp låter seminariebesökare komma till tals anonymt på seminarier i Almedalen

2016-05-25 13:24 CEST
Det är ett perspektiv på vad vår lättanvända app kan användas till under Almedalen. Vil...

Ny unik webbaserad utbildning:  Så rustar du dig inför de nya licensieringskraven

Ny unik webbaserad utbildning: Så rustar du dig inför de nya licensieringskraven

2016-05-25 13:15 CEST
​I juni lanseras en helt ny unik webbutbildning som ska rusta landets 15 000 bolånerådg...

Pressinbjudan: inbjudan till barn- och ungdomsnämndens pressträff

2016-05-25 13:00 CEST
Barn- och ungdomsnämnden sammanträder torsdag 26 maj, 11.00 i Krouthén i stadshuset.

Asylsökandes kompetens ska kartläggas

2016-05-25 12:58 CEST
Viva kompetenscentrum har utarbetat en modell för kompetenskartläggning av de asylsökan...

Framgångsrikt gymnasieval men nämnden går mot underskott

2016-05-25 12:56 CEST
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden redovisar ett underskott på knappt 4 miljoner kro...

Alliansen vill skydda Hälsostaden Ängelholm

Alliansen vill skydda Hälsostaden Ängelholm

2016-05-25 12:46 CEST
​Alliansen i Region Skåne vill låta Hälsostaden i Ängelholm fortsätta som det framgångs...