Pressmeddelanden

2015-03-26 06:00 CET FORES Tisdag den 5/5 fram till klockan fem är det Jobba Hemma-dagen. Över hundra arbetsplatser uppmanar sina medarbetare att inte komma till jobbet – för minskad miljöpåverkan, ökad produktivitet och höjd livskvalitet.

2015-03-25 18:32 CET Växjö kommun Kammarrätten i Sundsvall konstaterade idag att Gävle kommun kan fortsätta att vara Fristad. "Kommunfullmäktiges beslut att göra Gävle till en fristadskommun och bli medlem i ICORN bör anses som en kommunal angelägenhet och falla inom ramen för den kommunala kompetensen.”

2015-03-25 18:23 CET Halmstads kommun Ett ökat antal flyktingar och asylsökande kräver att kommunen strukturerar om sitt arbete för att lyckas med integrationen och dra fördelar av den. Förvaltningschefen på utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen i Halmstads kommun, Annika Vannerberg, har fått kommunledningens uppdrag att samordna projektet fram till årsskiftet.

Infrastrukturministern åker MTR Express

2015-03-25 18:16 CET MTR Express Infrastrukturminister Anna Johansson provåker MTR Express och pratar tåg och järnväg med MTR Express VD Johan Söör och MTR Nordics VD Peter Viinapuu. -Det behövs ett starkt politiskt engagemang för att utveckla järnvägen, säger Johan Söör, som ser mycket positivt på besöket. Svensk tågmarknad måste erbjuda konkurrens på lika villkor, det vill vi gärna prata mer om med ministern även framöver.

​Handlingsplan klargör Malmö stads insatser för EU-medborgare

2015-03-25 17:52 CET Malmö stad Det finns en bred politisk uppslutning över blockgränserna bakom den handlingsplan som Malmö stad tagit fram med insatser som erbjuds utsatta EU-medborgare som vistas här tillfälligt. Daglokal, vinterhärbärge och evakueringslokal är tre lokala insatser, men kommunen vill också titta på möjligheten att samarbeta med städer i till exempel Rumänien. På onsdagen hanterades den i sociala resursnämnden.

2015-03-25 16:54 CET Halmstads kommun ​Kulturnämnden har på sitt sammanträde idag onsdag 25/3 tagit ställning till den ekonomiska situation som Halmstads Teaterförening har hamnat i, och beslutat att ge kulturförvaltningen i uppdrag att genomföra en analys av möjligheten av att lösa dels den akuta situationen, dels hur verksamheten kan bedrivas i fortsättningen.

2015-03-25 16:53 CET Halmstads kommun Äventyrslandet måste se till att allt buller från verksamheten, inklusive mänskligt ljud, inte överskrider de fastställda ljudnivåerna. Dessutom måste företrädarna för nöjesparken redovisa bullermätningar som visar att ljudnivåerna inte överskrids. Det beslutade miljö- och hälsoskyddsnämnden i Halmstad i dag.

​Stöd till hyresrätter välkomnas

2015-03-25 16:40 CET Malmö stad Regeringens förslag om investeringsstöd till byggandet av hyresrätter välkomnas av kommunstyrelsens ordförande i Malmö, Katrin Stjernfeldt Jammeh (S), stadsbyggnadsnämndens ordförande Karolina Skog (MP), Milan Obradovic (S) som är kommunalråd med ansvar för teknik och miljö samt ordförande i det kommunala bostadsbolaget MKB, Lars-Erik Lövdén.

C fällde införandet av skatt på handelsgödsel: "En liten seger för landsbygden"

2015-03-25 16:21 CET Centerpartiet Riksdagen har i dag beslutat att följa Centerpartiets linje och säger därför nej till införande av skatt på handelsgödsel. - Med den kris som finns hos svenska bönder så är det värdefullt att riksdagen markerar mot Socialdemokraternas destruktiva landsbygdspolitik, säger Per Åsling, ordförande i skatteutskottet.

2015-03-25 16:17 CET Halmstads kommun Idag fick hemvårdsnämnden en första information om det besvärliga ekonomiska läget för nämnden och dess verksamhet.