Pressmeddelanden

Nationellt råd stärker allmännyttans integrationsarbete

Nationellt råd stärker allmännyttans integrationsarbete

2017-03-23 13:00 CET
De allmännyttiga bostadsföretagen gör mycket för att främja integrationen i landets kom...

Landstinget satsar på att få mer flyg till Arlanda

Landstinget satsar på att få mer flyg till Arlanda

2017-03-23 12:10 CET
​Idag, torsdag, väntas tillväxt och regionplanenämnden i Stockholms läns landsting besl...

Äldrenämndens fokus på aktiviteter för seniorer ger mersmak

2017-03-23 12:07 CET
Att erbjuda en bredd av aktiviteter är en prioriterad fråga för äldrenämnden. 2016 geno...

Föreslaget avtal om Sjöaremossen återremitteras

2017-03-23 11:45 CET
Idag behandlade nämnden för Fritid & Folkhälsa i Kungsbacka kommun ärendet Fortsatt åta...

Folkuniversitet ordnar kurser i vardagssvenska - fortsatt gratis svenskundervisning för asylsökande

Folkuniversitet ordnar kurser i vardagssvenska - fortsatt gratis svenskundervisning för asylsökande

2017-03-23 11:30 CET
Folkuniversitetet har fått i uppdrag av regeringen att erbjuda asylsökande kortare kurs...

MED BULTANDE HJÄRTA FÖR SAMTID, SANNING OCH FRIHET – SÄSONGEN 17/18

MED BULTANDE HJÄRTA FÖR SAMTID, SANNING OCH FRIHET – SÄSONGEN 17/18

2017-03-23 11:00 CET
VD/Teaterchef Petra Brylander avslöjar de första delarna av en ny säsong på Uppsala sta...

Högaktuell bok om terrorismens utveckling

Högaktuell bok om terrorismens utveckling

2017-03-23 10:52 CET
Gårdagens attack i London utreds som ett misstänk terrordåd, och gärningsmannen har san...

MP: Landstinget ska satsa på kollektivtrafik inte på flygplatslobbyister

MP: Landstinget ska satsa på kollektivtrafik inte på flygplatslobbyister

2017-03-23 10:42 CET
Idag fattar landstingets regionplanenämnd beslut om att ingå ett samarbetsavtal med Con...

Valberedningen föreslår Hans Linde till ny ordförande för RFSU

Valberedningen föreslår Hans Linde till ny ordförande för RFSU

2017-03-23 10:40 CET
​Hans Linde föreslås bli ny förbundsordförande i RFSU. Det är RFSU:s valberedning som n...