Pressmeddelanden

Fatemehs kamp för att barnen ska få behålla sin pappa

2014-04-15 16:12 CEST Feministiskt Perspektiv Utvisningshotade Ghader Ghalameres fru Fatemeh undrar varför Migrationsverket, efter så många år, inte har kunnat hitta en enklare lösning på familjens situation. En lösning som inte hade medfört att traumatiserade barn lever i ovisshet om sin pappas framtid, med en mamma som är förbi av trötthet. I eftermiddag demonstrerar människor till familjens stöd på flera håll i landet.

22 personer omkom i marstrafiken på väg

2014-04-15 16:00 CEST Transportstyrelsen Under mars i år omkom 22 personer i vägtrafiken. Det visar de preliminära uppgifter som inkommit till Transportstyrelsen den 15:e april. Det är 9 fler än under mars månad förra året. Hittills i år har därmed 58 personer omkommit i vägtrafiken.

2014-04-15 15:50 CEST Umeå kommun Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat att ansöka om värdskapet för SM-veckan sommar 2017. Finansiering om 6,5 miljoner kronor reserveras ur utvecklingsanslaget.

2014-04-15 15:28 CEST Halmstads kommun Planer på permanent restaurang vid Fisktorget, nytt naturresevat och byggnation på Söder. Det var några av de ärenden som behandlades på dagens möte med kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott.

Lokalt utvecklingsarbete i Skärholmen när Socialnämnden miljonsatsar

2014-04-15 15:13 CEST Moderaterna i Stockholms stad Idag förväntas Socialnämnden fatta beslut om totalt 7, 1 mnkr på forsknings- och utvecklingsmedel inom sociala frågor. Syftet är att stadsdelsnämnderna, genom lokala utvecklingsarbeten, ska kunna erbjuda insatser inom det sociala området baserade på bästa tillgängliga kunskap.

Majblomman och barns säkerhet

2014-04-15 15:05 CEST Majblommans Riksförbund

2014-04-15 14:36 CEST Sveriges Kommuner och Landsting Den första karriärmässan för offentlig sektor anordnas den 22 april i Stockholm. Ett 40-tal kommuner och myndigheter kommer med konkreta erbjudanden till framtida samhällsbyggare.

2014-04-15 14:33 CEST Halmstads kommun Halmstads kommun vill förbättra arbetet med planeringen av förskoleutbyggnaden. Under våren kommer därför en oberoende nulägesanalys av förskolans resurs- och lokalbehov att genomföras. Uppdraget att genomföra analysen har gått till företaget PWC. Media hälsas välkommen till Rådhuset i Halmstad för mer information, i morgon onsdag, kl 13.Lokal: Kommunstyrelsens sessionssal.

2014-04-15 14:32 CEST Sigtuna kommun

2014-04-15 14:18 CEST Uppsala kommun Christian Blomberg har anställts som bygglovchef i Uppsala kommun vid kontoret för samhällsutveckling. Han tillträder tjänsten i början av maj.