Pressmeddelanden

2015-02-25 12:00 CET Eskilstuna kommun

2015-02-25 11:52 CET Halmstads kommun Kommunfullmäktiges möte i februari inleddes med allmänhetens frågestund. På möte beslutade fullmäktige också om ett flertal detaljplaner bland annat för området där restaurang Salt ligger idag.

Ikväll klipps bandet till Malmös nya biograf

2015-02-25 11:49 CET Malmö stad Ikväll klipper kulturnämndens ordförande bandet till Malmös nya biograf. Vid en festlig invigning med särskilt inbjudna gäster klipps bandet formellt till Malmös nya biograf.

Datorprogram hjälper Ängelholms kommun hitta stulna datorer

2015-02-25 11:37 CET Ängelholms kommun Ängelholms kommuns skolor har det senaste året varit hårt drabbade av datorstölder. För att få stopp på stölderna har kommunen köpt in en mjukvara som kan spåra elevernas datorer och under januari kunde Polisen göra ett flertal lyckade tillslag.

​Annie Lööf besöker AstraZeneca och Ineos 27/2

2015-02-25 11:04 CET Centerpartiet Fredag den 27 februari besöker Annie Lööf AstraZeneca i Mölndal och Ineos i Stenungsund. På förmiddagen träffar hon Jan-Olof Jacke, VD AstraZeneca, samt ledningen på företaget. Under eftermiddagen träffar hon representanter från kemiföretagen i Stenungsund och ”Hållbar kemi 2030”. Media hälsas välkomna. Möjlighet till intervjuer finns i anslutning till respektive besök. Se tider nedan.

Huddinge, först med självkörande fordon?

2015-02-25 10:59 CET Huddinge kommun Huddinge kommun är först ut i Sverige med att undersöka hur självkörande och förarlösa fordon kan påverka samhällsutvecklingen. Studien har gjorts av forskare vid företaget Trivector och presenterades nyligen vid ett seminarium.

Ett nytt varumärke från Cloud Campus

2015-02-25 10:57 CET MKFC

2015-02-25 10:30 CET Linköpings kommun Pressmeddelande inför samhällsbyggnadsnämndens sammanträde:Två medborgarförslag, start för detaljplaneprogram för Folkungavallen och plansamråd för bland annat 200 nya lägenheter i kvarteret Eddan.

Studenternas idéer i nytt boende

2015-02-25 10:18 CET Luleå tekniska universitet "småa" kallas en nytt ministudentboende på 16 kvadratmeter som utvecklats av byggföretaget Lindbäcks AB baserat på idéer från ett studentprojekt vid Luleå tekniska universitet.

2015-02-25 09:56 CET Eskilstuna kommun ​Den 1 mars 2015 startar satsningen chef i beredskap på Eskilstuna kommuns vård- och omsorgsförvaltning. Genom att ha en chef i beredskap under kvällar, nätter och helger säkerställer förvaltningen att arbetsmiljön blir bättre för såväl medarbetare som chefer. Sammantaget ger denna satsning ett ökat värde för brukarna.