Videor

Five clusters in West Sweden with strength and potential for the future

2013-11-04 16:30 CET Västsvenska Handelskammaren Marine and Maritime | Life Science | Green Chemistry | Transport | Urban Future A collaboration between Chalmers University of Technology, The City of Gothenburg, University of Gothenburg, Region Västra Götaland and West Sweden Chamber of Commerce. Contact: Erik Lundberg | Teknisk samordnare, Serviceenheten, Göteborgs universitet Tel: 031-78 629 76
Längd  19:05

End Ecocide in Europe in a Nutshell

2013-10-24 22:02 CEST TGIM-Thank God It´s Monday En pedagogiskt video om ekocid. Romstadgan där ekocid skulle kunna ingå revideras 2015. Under 2013 pågår ett medborgarinitiativ inom EU för att samla in 1 miljon underskrifter för att införa ekocid i EUs jurisdiktion. Lyckas det måste EU-kommissionen ta upp frågan, vilket skulle vara en fantastisk hävstång inför revideringen. Här är initiativet: http://www.endecocide.eu/
Längd  2:40

Mattias Larsson visar upp ny elbil

2013-10-15 09:16 CEST Järfälla kommun Järfälla kommun har köpt in sex nya elbilar och testar elbilar även för hemtjänsten. Kommunen har sedan tidigare fem el-bensin hybridbilar. På sikt skulle Järfälla kommun kunna byta många äldre bilar mot elbilar berättar Mattias Larsson som är transport- och verkstadschef samt fordonsansvarig på Järfälla kommun.
Längd  0:58

Business as Usual is Over

2013-10-11 09:50 CEST Plantagon International AB Hans Hassle, en pionjär inom CSR och VD på det svenska innovationsföretaget Plantagon International AB uppmanade affärsmän, entreprenörer och NGOs på The Economist Sustainability Innovations Summit i London att generera vinster genom att ta ansvar för samhället i stort, och inte bara gentemot sina aktieägare.
Längd  14:37

Stora forskningsanslaget 2012

2013-10-09 12:41 CEST Hjärt-Lungfonden Leif Svensson är professor vid Hjärtkliniken på Södersjukhuset i Stockholm. Han forskar om plötsligt hjärtstopp och ska bland annat fördubbla antalet överlevande på tre år, genom att ge rätt behandling betydligt snabbare än idag och genom att använda samma metoder över hela landet.
Längd  2:03

Hjärt-Lungfondens kommunikationschef om Hjärtrapporten 2013

2013-10-09 12:32 CEST Hjärt-Lungfonden Hjärtrapporten 2013 ger en unik helhetsbild över hjärthälsoläget i Sverige. Årets rapport presenterar färska siffror från den svenska hjärtsjukvården och visar forskningens framsteg och utmaningar. Hjärtrapporten visar glädjande nog att det totalt är färre som drabbas av hjärtinfarkt idag än tidigare. För kvinnor i åldern 35-44 med bara grundskoleutbildning har insjuknandet dock tyvärr ökat.
Längd  1:38

Fredrik Bäckhed berättar om möjligheten att förebygga hjärt-kärlsjukdomar

2013-10-09 11:36 CEST Hjärt-Lungfonden Se intervjun med Fredrik Bäckhed, årets mottagare av Prins Daniels forskningsanslag för yngre lovande forskare. Fredrik är övertygad om att det bara är en tidsfråga innan vi kan påverka vem som utvecklar stroke, hjärt-kärlsjukdom och diabetes. Hans dröm är att kunna förutse vilka som tillhör riskgrupper och bota dem genom att ändra tarmfloran.
Längd  1:43

Touch of Africa - Star for life - konsert i Ale gymnasium

2013-10-08 16:43 CEST Ale kommun
Längd  0:46

Astrid Lindgrens Värld - Hållbar besöksnäring utvecklar en välbesökt temapark

2013-10-08 13:05 CEST Tillväxtverket Astrid Lindgrens Värld Hållbar besöksnäring utvecklar en välbesökt temapark som besöks av cirka 450 000 gäster varje år.
Längd  0:54

Uppsala 200 000 (på svenska)

2013-10-07 09:47 CEST Uppsala kommun Film som vi producerade i samband med att staden fick sin 200 000:onde medborgare, Lisa, i november 2011.
Längd  6:15