Pressmeddelanden

Fullt fokus på cancerrehabilitering vid seminarium i Riksdagen den 7 maj.

2014-05-02 12:48 CEST Nätverket mot cancer Trots att ALLA cancerpatienter enligt den nationella cancerstrategin ska ha en rehabiliteringsplan visade Nätverket mot cancers stora enkät för cancerberörda, som offentliggjordes i februari 2014, att endast 4 % av patienter med cancersjukdom har en rehabiliteringsplan.

Den svenska spelmarknaden backar

2014-04-30 10:33 CEST Lotteriinspektionen Omsättningen för spel och lotterier minskade med 5,5 procent det första kvartalet i år jämfört med förra året. Den totala bruttoomsättningen beräknas till 9,8 miljarder kronor. Omsättningen efter utbetalda vinster blev drygt 4 miljarder kronor, vilket även det är en minskning.

2014-04-16 08:00 CEST Mäklarsamfundet Alla behöver en bostad. Därför väcker bostadsfrågor intresse, engagemang och känslor hos de allra flesta. Att köpa eller sälja sin bostad är ett av livets största ekonomiska åtaganden. Idag presenterar Mäklarsamfundet rapporten Fastighetsmäklare, Fakta & nyckeltal 2014, där senast tillgängliga årsfakta samlas på ett och samma ställe.

2014-04-14 13:27 CEST Lotteriinspektionen Arrangörerna av Stockholm Marathon kan komma att göra sig skyldig till överträdelse av lotterilagens bestämmelser genom marknadsföring eller annonsering av utländska spelbolag.

2014-04-14 13:01 CEST Svensk Scenkonst Regeringen har idag gett besked om scenkonstbranschens pensioner. Beskedet innebär positiva besked kring hanteringen av hittills inbetalda premier, men hårda direktiv när det gäller ramarna för ett framtida system.

2014-04-10 12:11 CEST Svebio, Svenska Bioenergiföreningen Regeringen meddelar att man skjuter upp införandet av kvotplikten för biodrivmedel, som var tänkt att gälla från 1 maj, för att invänta ett statsstödsgodkännande från EU-kommissionen. Det innebär att det nuvarande systemet med skattebefrielse fortsätter. Bra för klimatet - men fortsatt osäkerhet för branschen, säger Lena Bruce, BioDriv, i en kommentar.

Pressinbjudan: Sveriges nya valsystem - Så fungerar det

2014-04-10 10:12 CEST KTH Vid valet 2010 fick det svenska valsystemet stor uppmärksamhet, bland annat för att det misslyckades med att ge proportionalitet till partierna i Riksdagen. En ny vallag för Sverige har godkänts i första läsningen av Riksdagen den 19 mars i år. För att den skall träda i kraft krävs ett nytt beslut efter valet i höst.

2014-04-09 15:53 CEST Naturvetarna Att regeringen inte berör högre utbildning och forskning i vårbudgeten är anmärkningsvärt. Ska Sverige bli en kunskapsnation av världsklass måste kunskapsutveckling prioriteras. Var är visionerna? undrar Naturvetarna.

Bra att regeringen satsar på skolan men mer behövs

2014-04-09 10:45 CEST Rädda Barnen Med anledning av att finansminister Anders Borg idag lämnar över regeringens vårproposition till riksdagen har Rädda Barnens generalsekreterare Elisabeth Dahlin följande kommentarer:

Trappan är tricket när studenter vann i Linköping

2014-04-07 16:02 CEST Sveriges Arkitekter Idétävlingen om studentboende i Linköping är avgjord. Första pris har gått till förslaget Trapprum, skapat av arkitektstudenterna Andrea Brandén, Chalmers, och Karl Tyrväinen, SLU Ultuna. I deras förslag, som utgår från studenternas aktiviteter, är den centrala trappan boendets självklara samlingspunkt. En bostad man både vill bo i och visa upp!