Pressmeddelanden

2015-05-21 14:28 CEST Barnombudsmannen Flera medier rapporterar idag att Barnombudsmannen vill att ensamstående kvinnor ska genomgå en särskild prövning inför en assisterad befruktning. Det stämmer inte. Barnombudsmannen vill däremot att socialtjänsten ska göra en medgivandeutredning för både ensamstående och par som genomgår assisterad befruktning med donator, för att säkerställa att barnet får kunskap om sitt ursprung.

"Jurister är fyrkantiga och konservativa – men jag gillar deras matematiska logik…"

2015-05-18 10:34 CEST Blendow Group AB I en stor intervju i Dagens Juridiks webbtv-program Veckans Juridik berättar justitieminister Morgan Johansson vad han egentligen tycker om jurister.

Den globala motståndståndsrörelsen mot surrogatmödraskap växer

2015-05-11 09:59 CEST Sveriges Kvinnolobby Idag lanseras den internationella kampanjen #StopSurrogacyNow. Bakom kampanjen står förutom Sveriges Kvinnolobby en rad organisationer, nätverk och personer från hela världen som tillsammans kräver ett slut på den handel med kvinnor och barn som surrogatmödraskap innebär.

Samtal igång om prissättning på bomarknad i kris

2015-05-06 08:00 CEST Mäklarsamfundet Den svenska bostadsmarknaden är delad, men på orter med hög tillväxt kan vi tala om kris. Bostadsbristen driver upp både tempot och priserna på vissa orter, samtidigt som det är tvärt om på många andra platser i landet. Att situationen prövar aktörerna på bostadsmarknaden var utgångspunkten när Mäklarsamfundet, i samarbete med KTH, bjöd in till BostadsForum på tisdagen.

2015-05-05 10:28 CEST Svebio, Svenska Bioenergiföreningen De föreslagna straffskatterna på E85, biodiesel (B100), HVO-diesel och låginblandade biobränslen kommer att leda till högre priser på dessa miljövänliga alternativ och större utsläpp av fossil koldioxid. Den svenska regeringen måste agera för en annan tolkning av EU:s regelverk så att Sverige fullt ut kan använda ekonomiska styrmedel i transportsektorn. Det skriver Svebio i ett remissvar.

Spel på den reglerade marknaden minskar

2015-05-04 11:53 CEST Lotteriinspektionen Tillståndsgivet spel minskar medan det utan tillstånd ökar, vilket även återspeglas i spelaktörernas reklaminvesteringar. Aktörer utan svenskt tillstånd fortsätter satsa allt större summor på spelreklam.

Genus och jämställdhet i forskningsfinansiering – ett positivt exempel

2015-04-29 09:20 CEST SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut För en vecka sedan skickade regeringen ut ett pressmeddelande från Helene Hellmark Knutsson, Minister för högre utbildning och forskning, där hon berättade om Amanda, som ”redan som sjuåring tror att hon inte kan bli professor på grund av sitt kön.” Nästa vecka installeras Katarina Malaga, VD för SPs dotterbolag CBI Betonginstitutet, som professor vid Högskolan i Borås.

Hinder istället för lösning på flyktingströmmen

2015-04-23 16:05 CEST Rädda Barnen Hinder istället för lösning på flyktingströmmen

Sveriges Innovationsriksdag 2016 hålls i Åre

2015-04-23 12:56 CEST Swedish Incubators & Science Parks - SISP Mid Sweden Science Park får arrangera nästa års Innovationsriksdag. Akademi, näringsliv och offentlig sektor samlas årligen på Innovationsriksdagen för att diskutera Sveriges framtida utveckling. Statsminister Stefan Löfven öppnade årets möte i Västerås. Nästa möte sker i Åre.

Vi kräver mer av en feministisk budget

2015-04-22 08:00 CEST Sveriges Kvinnolobby Feministiska vårtecken i budgeten – men den ekonomiska ojämställdheten består. Sveriges Kvinnolobby välkomnar många av regeringens satsningar för ökad jämställdhet. Men för att på allvar förändra de strukturer som konsekvent missgynnar kvinnor krävs fler och mer strukturellt inriktade reformer. Idag skriver Clara Berglund, ordförande, och Johanna Dahlin, ansvarig budgetgranskning, på Dagens Arena.