Pressmeddelanden

2014-06-05 13:00 CEST CONCORD Sverige Sverige har en viktig roll i världen både som biståndsgivare och pådrivare för utvecklingsfrågor. I Almedalen tar 18 av Sveriges största civilsamhällesorganisationer pulsen på biståndspolitiska företrädare i en rad viktiga frågor inför valet i höst. Vilka biståndspolitiska och globala utvecklingsfrågor kan politikerna lova att de ska arbeta med under nästa mandatperiod?

Moderata Studenter anmäler Miljöpartiet för otillbörlig marknadsföring

2014-06-02 07:00 CEST Moderata Ungdomsförbundet, MUF Under helgen har Miljöpartiet haft sin partikongress, där man bland annat tagit ställning för att partiet ska vara feministiskt. Det marknadsförda budskapet stämmer inte överrens med den politik man faktiskt står för - snarare motsatsen. Benjamin Dousa, riksordförande för Moderata Studenter, anmäler nu Miljöpartiet till Konsumentverket för misstanke om övertramp på marknadsföringslagen.

Change of the Guard as GREF celebrates its 25th Anniversary

2014-05-30 18:29 CEST Lotteriinspektionen The Gaming Regulators European Forum (GREF) met for its annual conference and business meeting in Dublin, Ireland. The conference was opened by the Irish Minister of Justice, Frances Fitzgerald T.D, in the presence of 70 delegates from 25 European jurisdictions.

2014-05-30 09:50 CEST Region Skåne Regeringen har godkänt förslaget till nytt EU-program för Öresund-Kattegatt-Skagerrak. Programmet omfattar 2,6 miljarder kronor för åren 2014-2020 och det syftar till att stärka gränsöverskridande forskning- och innovation och främja utvecklingen av miljövänlig energi. Förslaget till EU-program har tagits fram av 15 regioner och fylken i Sverige, Danmark och Norge under ledning av Region Skåne.

Döva ställs utanför arbetsmarknaden – rent kompetensslöseri!

2014-05-25 15:37 CEST Sveriges Dövas Riksförbund Offentligfinansierade teckenspråkstolkar till döva i arbetslivet gynnar alla. Tillgänglighet för oss förutsätter en välfungerande tolkservice, men tillgången till tolk i arbetslivet har kraftigt begränsats. Ett dåligt fungerande tolksystem på arbetsmarknaden leder till att vi utestängs och utsätts för strukturell diskriminering, både vid rekrytering och under anställningstiden.

Varför miljarder till polis och åklagare medan advokatkostnaderna ska pressas, Beatrice Ask?

2014-05-23 13:42 CEST Blendow Group AB Vad tycker justitieminister Beatrice Ask bäst och sämst om hos juristerna som yrkeskår? Varför öser hon miljarder över polis och åklagare men vill pressa kostnaderna för offentliga försvarare? Och hur ser egentligen hennes relation till Högsta domstolen ut? I säsongens sista avsnitt av Veckans Juridik intervjuas Beatrice Ask av Dagens Juridiks chefredaktör Stefan Wahlberg.

I dag går startskottet för Design S

2014-05-22 10:45 CEST Svensk Form Nu öppnar inlämningen av bidrag till Design S, Svensk Forms nationella designutmärkelse som profilerar svensk designs status såväl nationellt som internationellt. Officiell beskyddare för Design S är näringsminister Annie Lööf. I år introduceras kategorier och juryn vässas ytterligare med en internationell jurygrupp, med bland andra den världskända trendanalytikern Li Edelkoort.

2014-05-21 15:16 CEST Resenärsforum Trafikverket missköter järnvägen. Regeringen måste ställa hårdare krav på Trafikverket

Moderata Studenter kräver att Löfven behåller fritt skolval

2014-05-21 09:02 CEST Moderata Ungdomsförbundet, MUF Med anledning av S-studenters utspel om att det fria skolvalet ska upphöra, kräver nu Moderata Studenter, Sveriges största politiska studentförbund, att Stefan Löfven lovar att S-studenter blir helt utan inflytande om han blir statsminister. Det skulle vara en katastrof för studenterna på universitet och högskolor.

2014-05-21 08:44 CEST Sveriges Åkeriföretag Sveriges Åkeriföretag har i dagarna besvarat regeringens remiss Fossilfri fordonsflotta år 2030, även kallad FFF-utredningen. Åkerinäringen efterlyser i första hand långsiktighet, förutsägbarhet och tydlighet. Morgondagen är redan här och nu måste våra medlemmar få spelreglerna för investeringar de kommande 10-15 åren.