Pressmeddelanden

Bostadsbristen har skapat rekordhög prisutveckling i Östergötlands län åren 2012-2015

2016-04-28 16:00 CEST
Mäklarsamfundet har tagit fram en rikstäckande kartläggning av hur priserna på den sven...

Rösta nej till en proposition som undergräver mänskliga rättigheter

2016-04-28 13:37 CEST
I dag överlämnade regeringen sin proposition om åtstramningar i flyktingpolitiken till ...

Omkomna i vägtrafiken färre än någonsin

Omkomna i vägtrafiken färre än någonsin

2016-04-27 09:38 CEST
​Under 2015 dog 259 personer i vägtrafiken jämfört med 270 året innan. Närmare hälften ...

Miljöbilarna lämnar Sverige

Miljöbilarna lämnar Sverige

2016-04-26 09:37 CEST
En stor del av de bilar som varit föremål för riktade ekonomiska styrmedel, som sänkt f...

Makthavarpanelen Bostad: Blocken långt ifrån samsyn i bostadsfrågan

Makthavarpanelen Bostad: Blocken långt ifrån samsyn i bostadsfrågan

2016-04-26 08:00 CEST
De politiska blocken står långt ifrån varandra i sin syn på hur Sverige ska ta sig ur b...

Djur drogas, tvångsmatas och tvingas röka i plågsamma djurförsök i Sverige idag

Djur drogas, tvångsmatas och tvingas röka i plågsamma djurförsök i Sverige idag

2016-04-22 11:25 CEST
Omkring en miljon djur utnyttjas i djurförsök i Sverige varje år. Djurens Rätt släpper ...

Var finns validering av yrkeskunskaper i regeringens vårbudget?

Var finns validering av yrkeskunskaper i regeringens vårbudget?

2016-04-21 13:44 CEST
Regeringens vårbudget presenterades förra veckan. Återigen kan jag konstatera att reger...

De flesta papperslösa som söker vård får vård

2016-04-15 09:00 CEST
De flesta papperslösa som söker vård får den vård de har rätt till. Under 2015 gjorde p...

Allt mer bistånd stannar i EU som missar historiskt biståndsmål

2016-04-13 14:05 CEST
EU missade sitt biståndslöfte för 2015, och lät dessutom en allt större del av bistånde...

​Mäklarsamfundet kommenterar vårbudgeten 2016

2016-04-13 13:17 CEST
Idag lämnar regeringen sin ekonomiska vårproposition till riksdagen och temat är "Samhä...