Pressmeddelanden

SD välkomnar att regeringen anammar förslag om betyg från årskurs fyra

2014-03-24 15:53 CET Sverigedemokraterna Allianspartierna föreslår idag på DN Debatt att betyg ska ges redan från årskurs fyra. Sverigedemokraterna välkomnar förslaget som ligger helt i linje med den politik Sverigedemkoraterna driver i riksdagen.

SDUF-kritik mot förlängt GD-förordnande.

2014-03-24 13:52 CET Sveriges Dövas Ungdomsförbund SDUF kritiserar förlängningen av SPSMs GD-förordnande.

SwedNanoTech lämnar remissvar om nanoutredning

2014-03-20 13:56 CET SwedNanoTech En nationell nanostrategi, utökade anslag till säkerhetsforskning och tätare samarbete med EU för reglering av nanomaterial - det är några punkter som SwedNanoTech tar upp i sitt remissvar till betänkandet Säker utveckling! - Nationell handlingsplan för säker användning och hantering av nanomaterial.

2014-03-19 11:07 CET Trä- och Möbelföretagen Det första exemplet på ett bygglovsfritt komplementbostadshus slår imorgon upp dörren mitt på Norrmalmstorg i Stockholm. Trä- och Möbelföretagen, TMF, bjuder in finansminister Anders Borg och bostadsminister Stefan Attefall till husesyn av ett föreslaget så kallat Attefalls-hus, som ett av TMF:s medlemsföretag har färdigställt.

2014-03-17 21:17 CET Nyhetsbrevet Vi Resenärer De flesta tåg i vårt land har inte hjärtstartare ombord. Trafikbolagen hänger inte med utvecklingen trots att personer ombord på ett tåg befinner sig långt från tillgänglig ambulans och övriga räddningsfordon. De som har hjärtstartare ombord är Arlanda Express, Tåg i Bergslagen samt SJ:s snabbtåg.

2014-03-17 11:04 CET Svebio, Svenska Bioenergiföreningen Regeringen förslår att mindre mackar inte ska behöva installera pumpar för förnybart bränsle. Det är fel väg att gå, menar Svebio. Istället för att mildra kravet på markägarna borde regeringen se till att mackarna får fler kunder som efterfrågar förnybart bränsle genom att utforma politiken så att det säljs fler bilar som drivs med etanol, biogas eller annat biodrivmedel.

2014-03-14 19:37 CET Nyhetsbrevet Vi Resenärer SJ:s kvällståg från Stockholm till Dalarna är denna fredagkväll inställt. Detta gäller även morgontåget i morgon, lördag, 07.38 från Falun ned till Stockholm. Båda turerna ersätts med bussar. På hemsidan anger inte SJ något skäl till detta, men på deras kundcenter säger man att det beror på förarbrist.

Regeringens politik bristfällig

2014-03-13 11:37 CET Afrikagrupperna Världens fattiga får ta konsekvenserna av regeringens bristande förmåga att hantera konflikter mellan olika politiska mål. I stället för att gynna utveckling, riskerar beslut att motverka fattigdomsbekämpning. Nu måste regeringen göra ett förnyat åtagande för PGU och lägga ansvaret på högsta politiska nivå. Det säger organisationerna bakom Barometer 2014.

2014-03-12 06:11 CET Njurförbundet För mindre än 25 år sedan var njursvikt en vanlig dödsorsak hos äldre och dialysbehandling av äldre var ovanligt. Idag kan äldre och sjukare patienter behandlas med dialys på ett säkert sätt då njurfunktionen sviktar. Fler och fler patienter behandlas med dialys eller är njurtransplanterade och lever länge med sin behandling. Idag finns dessutom flera olika behandlingsalternativ att välja mellan.

Med konsumenten i fokus

2014-03-08 08:00 CET Mäklarsamfundet Mäklarsamfundets Kundombudsman samtalar dagligen med bostadskonsumenter och ger information och vägledning om sådant som rör köp och försäljning av bostäder. I dag presenteras rapporten Konsumentinsikt som bygger på konsumenternas egna frågor.