Pressmeddelanden

2014-01-07 18:13 CET Nyhetsbrevet Vi Resenärer Alla tåg i vårt land rullar långt från allmänna vägar. Det tar därför mycket lång tid innan en ambulans eller akutbil når fram till en akut sjuk tågresenärer. Hjärtstartare och utbildad personal borde därför finnas ombord på alla tåg. I dag är det bara Arlanda Express och SJ:s snabbtåg som har denna beredskap men nu har Tåg i Bergslagen beslutat att utrusta alla sina tåg med hjärtstartare.

Ärkebiskopen utmanar ministrar: Diskriminera inte asylsökande barn!

2014-01-06 09:54 CET Svenska kyrkan

2014-01-03 14:27 CET Trä- och Möbelföretagen Regeringen har beslutat anslå 400 000 kr i projektmedel för informationsinsatser för yrkesintroduktion för ungdomar. Ansökan har gjorts gemensamt av Trä- och Möbelföretagen (TMF), Skogsindustrierna och GS-facket, och syftet är att främja användningen av yrkesintroduktionsavtal för trämekanisk industri i Småland.

2014-01-03 08:00 CET Mäklarsamfundet Bostadsmarknaden kommer att utvecklas starkt under 2014 bedömer landets fastighetsmäklare. Bostadsrättsmarknaden bedöms få en något mer gynnsam utveckling än småhus. 43 procent av mäklarna bedömer att priset på bostadsrätter kommer att öka och 47 procent bedömer att utbudet kommer att öka. Motsvarande bedömning för småhus är att 34 procent bedömer ökade priser och 44 procent bedömer ökat utbud.

2013-12-20 08:00 CET Mäklarsamfundet Landets fastighetsmäklare bedömer att den höga aktivitet som präglat bostadsmarknaden under 2013 fortsätter under första kvartalet 2014. Priserna bedöms öka på både småhus och bostadsrätter och bankernas krav fortsätter att vara den faktor som påverkar bostadsmarknaden allra mest. Detta visar årets sista Mäklarinsikt som presenteras idag.

2013-12-19 15:29 CET Studiefrämjandet Studiefrämjandet har tillsammans med Hela Sverige ska leva och 6 andra ideella organisationer skrivit under ett upprop för landsbygden och den lokala utvecklingen till statsminister Fredrik Reinfeldt och landsbygdsminister Eskil Erlandsson. Detta apropå beslutet om att stoppa den del av landsbygdsprogrammet som direkt berör den ideella sektorn.

Svenskar har koll på sin spelekonomi

2013-12-18 15:42 CET Lotteriinspektionen Lotteriinspektionen har i samarbete med Novus tittat på svenskarnas spelbeteende. Undersökningen som gjorts inom ramen för Novus Sverigepanel har genomförts under november och följer upp 2012 års resultat. Sammantaget visar resultatet på medvetna spelkonsumenter i Sverige. Svensken sätter trygghet högt, planerar sin spelekonomi och köper främst spel från svenska reglerade bolag.

Så kan du rädda Östersjön på Allt för sjön 2014

2013-12-17 15:40 CET Stockholmsmässan Inga pekpinnar – utan nya och enkla tips på vad man kan bidra med för att få en renare Östersjön. Det kommer besökarna på Allt för sjön att få många av när Skandinaviens största båtmässa öppnar den 1 mars 2014 på Stockholmsmässan.

2013-12-16 13:45 CET TransportGruppen Utredaren Thomas B Johanssons slutbetänkande överlämnades i dag till It- och energiminister Anna-Karin Hatt. TransportGruppen är mycket kritisk till utredningen som de tycker brister både i måluppfyllelse och konsekvensanalys.

Städer i förändring  -  årets vinnare i Europan 12

2013-12-13 10:44 CET Sveriges Arkitekter