Pressmeddelanden

Mäklarsamfundet säger nej till ytterligare verktyg för makrotillsyn

2017-04-19 10:03 CEST
​Nyligen lämnade Mäklarsamfundet sitt yttrande över Finansdepartementets promemoria Ytt...

Mäklarsamfundet om vårbudgeten 2017

2017-04-18 15:09 CEST
Idag presenterade regeringen sin ekonomiska vårproposition med tillhörande vårändringsb...

Vårbudgeten: Ladorna fylls på – men kvinnor får fortfarande inte kosta

Vårbudgeten: Ladorna fylls på – men kvinnor får fortfarande inte kosta

2017-04-18 12:35 CEST
Genomgående i vårbudgeten är att ekonomin går starkt och arbetslösheten sjunker. Men de...

Ny skatt försvårar generationsväxling i fastighetsbolag

Ny skatt försvårar generationsväxling i fastighetsbolag

2017-04-18 09:57 CEST
Regeringen försvårar generationsväxlingen med den nya skatten på överlåtelser av fastig...

Biståndet ökar – men de fattigaste länderna får mindre

Biståndet ökar – men de fattigaste länderna får mindre

2017-04-12 14:30 CEST
​EU:s medlemsländer ökade sitt officiella bistånd under 2016, från 73,4 till 81,3 milja...

Toppnotering för svenskars bilkörande

Toppnotering för svenskars bilkörande

2017-04-12 09:35 CEST
Under 2016 ökade den totala körsträckan för svenskregistrerade personbilar med 2,9 proc...

Allvarliga brister på information i kris drabbar döva och teckenspråkiga hårt!

2017-04-11 16:48 CEST
Med anledning av de allvarliga bristerna i informationen på teckenspråk under de omskak...

Lågt utbud fortsätter pressa bostadsmarknaden

Lågt utbud fortsätter pressa bostadsmarknaden

2017-04-11 15:35 CEST
Lågt utbud fortsätter vara det som påverkar bostadsmarknaden mest och svårast att hitta...

Ytterligare insatser för en mer etisk idrott

2017-04-11 07:18 CEST
Svensk idrott intensifierar nu arbetet med att stärka det etiska och barnrättsliga arbe...

Den svenska miljöbilsflottans tillväxt hotas av export

Den svenska miljöbilsflottans tillväxt hotas av export

2017-04-07 14:06 CEST
Marknadsutvecklingen i Sverige för begagnade miljöbilar är nedslående. Efter tre år i S...