Pressmeddelanden

Information om handelsstopp

2016-02-25 10:08 CET
​Moretime erhöll under torsdagen information som kan påverka förutsättningarna för geno...

Magnusson har biträtt Histolab i samband med outsourcing av patologiprocessen inom Västra Götalandsregionen (VGR)

Magnusson har biträtt Histolab i samband med outsourcing av patologiprocessen inom Västra Götalandsregionen (VGR)

2016-02-25 09:40 CET
Magnusson har biträtt Histolab Products AB (Histolab) i förhandling och upprättande av ...

Korrigering - Kallelse till extra bolagsstämma i Moretime Professional Services AB (publ)

Korrigering - Kallelse till extra bolagsstämma i Moretime Professional Services AB (publ)

2016-02-24 12:58 CET
​Korrigering avser beloppet i övertilldelningsoptionen i företrädesemissionen samt omfa...

Dubbelbeskattningsavtal stoppar utvecklingsländer från att ta ut skatt på företag

Dubbelbeskattningsavtal stoppar utvecklingsländer från att ta ut skatt på företag

2016-02-24 10:54 CET
ActionAid presenterar i dag sin rapport "Mistreated", som bygger på en genomgång av mer...

Kallelse till extra bolagsstämma i Moretime Professional Services AB (publ)

Kallelse till extra bolagsstämma i Moretime Professional Services AB (publ)

2016-02-24 09:56 CET
​Bolaget har idag kallat till extra bolagsstämma rörande nyemissioner med syfte att stä...

Osämja största hindret för generationsskifte

Osämja största hindret för generationsskifte

2016-02-23 13:15 CET
Risken för osämja mellan syskonen är det största hindret för att genomföra generationss...

Stipendier avgörande för att flickor ska förlänga sin skoltid i Bangladesh visa Örebroavhandling

Stipendier avgörande för att flickor ska förlänga sin skoltid i Bangladesh visa Örebroavhandling

2016-02-22 11:28 CET
Stipendierna gör så att flickor förlänger sin skoltid och skjuter äktenskapet framför s...

Gallra bort felaktiga betalningsanmärkningar!

2016-02-19 16:49 CET
Plana Juridiska AB har under senare tid anlitats av flera lokala Stockholmsföretag som ...

Nyemissioner i Moretime Professional Services AB (publ)

Nyemissioner i Moretime Professional Services AB (publ)

2016-02-19 15:50 CET
​Styrelsen har den 19 januari 2016 fattat beslut om att kalla till extra bolagsstämma r...

Genomförd apportemission Moretime Professional Services AB (publ)

Genomförd apportemission Moretime Professional Services AB (publ)

2016-02-16 09:15 CET
​Apportemissionen vid förvärvet av MDS Digital Solutions AB har nyligen registrerats ho...