Pressmeddelanden

​Svenska lantbrukare bland de mest positiva till den framtida lönsamheten

​Svenska lantbrukare bland de mest positiva till den framtida lönsamheten

2017-02-28 06:01 CET
Lönsamhetsundersökningen som genomförts i tio EU-medlemsländer tredje kvartalet 2016 vi...

Det måste vara ordning och reda i redovisningen

Det måste vara ordning och reda i redovisningen

2017-02-24 14:06 CET
FAR avstyrker välfärdsutredningens förslag och lämnar kritiska synpunkter på tre område...

”Varumärkesmedvetna företagare vinner”

”Varumärkesmedvetna företagare vinner”

2017-02-24 12:34 CET
Rubriken är hämtad från PRV-bloggen, som berättar att antalet till Patent- och registre...

Nytt pris på vår snabbavveckling!

Nytt pris på vår snabbavveckling!

2017-02-24 12:31 CET
Totalkostnaden är numera 10 000 kr för bolag med substansvärde upp till 300 000 kr. Att...

Rekordhöga priser på åkermark i Sverige

Rekordhöga priser på åkermark i Sverige

2017-02-16 06:00 CET
LRF Konsult, Sveriges största fastighetsmäklare av jord- och skogsfastigheter, har summ...

Personalmiljonen – medarbetarna ger en miljon tillbaka till regionen

2017-02-09 15:53 CET
Nu tar Sparbanken Nord nästa steg i sitt arbete med lokal och regional utveckling. Bank...

Bättre konkurrensvillkor men högre skatt  för jobbskaparna

Bättre konkurrensvillkor men högre skatt för jobbskaparna

2017-02-09 09:12 CET
FAR lämnar idag sitt remissvar på nya skatteregler för delägare i fåmansföretag. Svaret...

Inlåsningseffekten

Inlåsningseffekten

2017-02-03 15:40 CET
Om ägarna i ett bolag vill gå skilda vägar finns olika lösningar, t ex genom delning av...