Pressmeddelanden

Ny bok om mångfald inom redovisningsteori

Ny bok om mångfald inom redovisningsteori

2016-03-01 09:40 CET
​Redovisningsteorier presenterar flera olika teorier inom ämnet. Boken visar att redovi...

Bokslutskommuniké 2015

Bokslutskommuniké 2015

2016-02-29 13:32 CET

Bokföring för Internetentreprenörer

Bokföring för Internetentreprenörer

2016-02-29 03:05 CET
Momsens.se lanserar nu en helt unik bok på marknaden för alla som har Internetbaserade ...

Ansökan om företagsrekonstruktion

Ansökan om företagsrekonstruktion

2016-02-26 15:52 CET
​Bolaget har idag ansökt om företagsrekonstruktion. Moretime Professional Services A...

Specialerbjudande till Småföretagarnas medlemmar!

2016-02-26 14:27 CET
Plana Inkasso AB erbjuder fram till 1 juni 2016, samtliga Småföretagarnas Riksförbun...

Andelen kvinnliga delägare ökar i revisionsbyråerna

2016-02-25 13:15 CET
Det senaste året har andelen kvinnliga delägare ökat med 11 procent i Sveriges största ...

Information om handelsstopp

2016-02-25 10:08 CET
​Moretime erhöll under torsdagen information som kan påverka förutsättningarna för geno...

Magnusson har biträtt Histolab i samband med outsourcing av patologiprocessen inom Västra Götalandsregionen (VGR)

Magnusson har biträtt Histolab i samband med outsourcing av patologiprocessen inom Västra Götalandsregionen (VGR)

2016-02-25 09:40 CET
Magnusson har biträtt Histolab Products AB (Histolab) i förhandling och upprättande av ...

Korrigering - Kallelse till extra bolagsstämma i Moretime Professional Services AB (publ)

Korrigering - Kallelse till extra bolagsstämma i Moretime Professional Services AB (publ)

2016-02-24 12:58 CET
​Korrigering avser beloppet i övertilldelningsoptionen i företrädesemissionen samt omfa...