Pressmeddelanden

2014-03-04 07:30 CET Grant Thornton Nya resultat från Grant Thornton visar en stor skillnad i ledarstilar mellan nya och gamla ekonomier. Medan ledare i länder i Asien-Stillahavsområdet är mer öppna för att använda coachning, intuition och kreativitet i sitt ledarskap, är deras europeiska motsvarigheter mer traditionella. Vikten av ödmjukhet är det som kännetecknar de svenska företagsledarna allra mest.

2014-02-26 11:43 CET Ekonomistyrningsverket Sverige får cirka 10 miljarder kronor varje år i bidrag från EU. Ekonomistyrningsverket (ESV) har nu granskat hur myndigheterna hanterat pengarna. Granskningen visar att cirka 64 miljoner kronor redovisats på felaktiga grunder, siffran är en uppskattning baserad på de faktiska fel ESV upptäckt.

Fyra nya partners på Magnusson

2014-02-25 12:11 CET Magnusson Advokaterna Per Wiker, Christian Johard, Gustaf Leijonhufvud och David Ericson är partners på Magnusson från och med årsskiftet 2013.

2014-02-20 10:54 CET Ynnor AB Regeringen föreslår att fordonsskatten för smutsiga bilar höjs med över en miljard, men man går inte på FFF-utredningens förslag att höja skatten för förmånsbeskattade tjänstebilar. - Det hade varit ett säkert tillskott i den statliga skattkistan på ett par miljarder om året, säger Ronny Svensson, Sveriges ledande tjänstebilsexpert och vd på Ynnor AB.

2014-02-20 10:46 CET Värmdö kommun Vid Värmdö kommunfullmäktiges sammanträde den 19 februari fattades bland annat beslut för en ökad kommunal kostnadseffektivitet och bättre skydd för hälsa och miljö.

2014-02-19 13:48 CET TaxiKurir AB Svenska Taxiförbundet, i vilket TaxiKurir är medlem, beräknar att taxinäringen i Sverige omsätter cirka 14 miljarder kronor per år. Man beräknar också att runt en miljard av omsättningen undantas från den årliga redovisningen. TaxiKurir är positiv till Näringsdepartementet förslag om ”Redovisningscentraler för taxi (Ds 2013:66) N2013/4908/TE”.

Katarina Hedström Klarin blir VD i LRF Konsult

2014-02-19 13:04 CET LRF Konsult Styrelsen för LRF Konsult utsåg idag Katarina Hedström Klarin till verkställande direktör i LRF Konsult. Hon är sedan november 2013 tillförordnad som verkställande direktör i bolaget och sedan 2010 Ekonomi- och finanschef (CFO) i moderbolaget LRF.

2014-02-18 12:50 CET LRF Konsult Högsta domstolen, HD, meddelade i förra veckan en dom som kommer att ha stor betydelse för många lantbrukare och företagare. Inte minst får domen stora konsekvenser vid försäkringsärenden, försäljning, kreditgivning och arvsskiften.

Håkan Berg ny styrelseordförande i Transcendent Group

2014-02-14 10:59 CET Transcendent Group Håkan Berg, som närmast kommer från rollen som koncernriskchef i Swedbank, har nominerats till styrelseordförande i Transcendent Group Sverige AB. Utöver styrelsearbetet kommer han även arbeta med bolagets affärsutveckling.

Åkermark står sig i pris, men stora variationer i landet

2014-02-13 06:00 CET LRF Konsult Priserna på Sveriges åkermark 2013 är för riket oförändrade jämfört med 2012. Variationen är stor med stigande priser på den mest bördiga marken och prisnedgång i andra regioner. Män köper betydligt mer åkermark än kvinnor.