Pressmeddelanden

Priserna på skogsmark har sjunkit under 2013

2014-01-23 08:00 CET LRF Konsult År 2012 bröts en trend med lång tids stigande priser på skogsmark. När LRF Konsult, Sveriges största mäklare av skogs- och lantbruksfastigheter summerar 2013 visar statistiken att priserna har fortsatt att sjunka. Under året har dock köpare och säljare närmat sig varandra i förväntningar om prisnivån och LRF Konsult tolkar marknadens signaler som att det andas försiktig optimism.

BDO fördubblar i Västerås

2014-01-21 12:51 CET BDO Sverige BDO fortsätter att växa. Revisionsbyrån LHA Revision AB i Västerås har gått samman med BDO. Efter samgåendet den 1 januari breddas BDO:s kompetens ytterligare och kontoret består av drygt 35 anställda. Verksamheten kommer att bedrivas i BDO:s nya lokaler i Kopparlunden från mitten av februari.

20 000 nya yrkeshögskoleplatser ska matcha arbetslivet behov

2014-01-16 10:05 CET Myndigheten för yrkeshögskolan 377 nya yrkeshögskoleutbildningar kommer inom de närmaste åren förse arbetslivet med kompetens inom yrkesroller som arbetslivet har behov av. Det är en ökning från förra året med 4 000 platser. Yrkeshögskolans särart är att det är den enda utbildningsformen där arbetslivets medverkan är obligatorisk. Endast de utbildningar till yrken som är efterfrågade beviljas.

Nu är Sveriges Rikes Lag 2014 här. I år även i en digital version.

2014-01-14 11:17 CET Norstedts Juridik Den 135:e utgåvan av lagboken är på plats. Som vanligt med noga utvalt innehåll och uppdaterad med gällande lagar, förordningar och andra författningar. Men årets lagbok är extrautrustad. Under året kommer nämligen den första digitala versionen för mobila enheter.

2014-01-07 08:46 CET Grant Thornton Färska resultat från Grant Thornton visar att företagen i mogna ekonomier ser ut att driva tillväxt och efterfrågan under 2014, medan företagen i BRIC-länderna får ett mer utmanande år. Företagens optimism och tillväxtindikatorer har ökat väsentligt i G7 den senaste tiden, medan BRIC-ländernas optimism har fallit. Detta gör att balansen förändras i den globala ekonomin framöver.

Optimismen tillbaka hos svenska företagare

2014-01-07 08:41 CET Grant Thornton Revisions- och konsultföretaget Grant Thorntons undersökning av företagsledares uppfattning om det kommande året, visar att optimismen i Sverige återvänt, om än i ”lightversion”. Den svenska optimismökningen, jämfört med för ett år sedan, är den femte största i den globala undersökningen som genomförts i 45 länder.

En perfekt assistent i arbetet, studierna och på fritiden

2014-01-07 07:00 CET Olympus Sverige AB Olympus DM-7 är en linjär PCM recorder som vänder sig till affärsfolk i farten och alla andra som vill ha händerna fria och behöver lite extra assistans med röstinspelningen. Exceptionell ljudkvalitet kombineras med flera smarta funktioner för synskadade och personer med dyslexi.

Exceptionellt bra ljudupptagning och smarta funktioner förenklar utskriftshanteringen

2014-01-07 07:00 CET Olympus Sverige AB Olympus WS-833, WS-832 och WS-831 vänder sig till professionella användare som vill effektivisera arbetsflödet. Med ett exceptionellt bra stereoljud i CD-kvalitet, smarta avlyssningsfunktioner som automatiskt optimerar ljudkvaliteten och eliminerar tysta partier, effektiviseras utskriftsarbetet.

2013-12-17 08:00 CET LRF Konsult För andra året i rad ger Lantbruksbarometern svar på lantbrukarnas syn på nuvarande lönsamhet och tro på framtiden även på senare delen av året. Och det är en dyster utveckling där andelen som upplever ganska eller mycket dålig lönsamhet ökar. 69 procent av lantbrukarna upplever att deras lönsamhet är ganska eller mycket dålig.

Ny undersökning visar: Fallande lönsamhet och avtagande tillväxttakt för den privata vård- och omsorgsmarknaden

2013-12-16 13:32 CET Grant Thornton • Den privata vård- och omsorgsmarknaden växte med 7,7 % 2012/2013*, en nedgång jämfört med föregående år. • Lönsamheten i branschen minskade till 6,9 %. • Primärvården visade på ökad lönsamhet, övriga delbranscher tappade lönsamhet. Grant Thorntons studie som beskriver den privata vård- och omsorgsmarknaden ur ett finansiellt perspektiv, visar även att de politiska riskerna har ökat.