Pressmeddelanden

EU-Barometern 2015: Ett litet uppsving i de europeiska lantbrukarnas syn på lönsamheten, men en oviss framtid hotar

EU-Barometern 2015: Ett litet uppsving i de europeiska lantbrukarnas syn på lönsamheten, men en oviss framtid hotar

2015-06-24 09:50 CEST
Sedan hösten 2014 när lönsamheten dök har de europeiska lantbrukarnas syn på sina föret...

Magnus Olsson - ny Regionchef på LRF Konsult

Magnus Olsson - ny Regionchef på LRF Konsult

2015-06-23 16:00 CEST
Magnus Olsson tillträder tjänsten som ny Regionchef Öst på LRF Konsult. Han kommer närm...

Ny medarbetade till Plana Juridiska

Ny medarbetade till Plana Juridiska

2015-06-22 14:57 CEST

Positiv utveckling bland småföretagare inom transportsektorn

Positiv utveckling bland småföretagare inom transportsektorn

2015-06-22 08:01 CEST
En ny sammanställning från LRF Konsult visar att lönsamheten bland landets småföretagar...

Positivt trendbrott för handelns småföretag

Positivt trendbrott för handelns småföretag

2015-06-22 08:01 CEST
En ny sammanställning från LRF Konsult visar att lönsamheten bland landets småföretagar...

Svagt positiv lönsamhetstrend för småföretagare verksamma inom fastighetsbranschen

Svagt positiv lönsamhetstrend för småföretagare verksamma inom fastighetsbranschen

2015-06-22 08:01 CEST
En ny sammanställning från LRF Konsult visar att lönsamheten bland landets småföretagar...

Positiv lönsamhetsutveckling bland småföretagare i byggbranschen

Positiv lönsamhetsutveckling bland småföretagare i byggbranschen

2015-06-22 08:01 CEST
En ny sammanställning från LRF Konsult visar att lönsamheten bland landets småföretagar...

Positiv lönsamhetsutveckling bland landets småföretagare

Positiv lönsamhetsutveckling bland landets småföretagare

2015-06-22 08:00 CEST
LRF Konsult har analyserat lönsamhet och utveckling bland landets småföretagare inom by...

Högsta domstolen gav markägaren rätt med LRF Konsult som ombud

Högsta domstolen gav markägaren rätt med LRF Konsult som ombud

2015-06-10 15:07 CEST
2007 beslutade Malmö kommunfullmäktige att ca 9 ha mark vid Bunkeflo strandängar skulle...

Emission av aktier i samband med förvärv av Billevo AB

Emission av aktier i samband med förvärv av Billevo AB

2015-06-08 09:42 CEST
I samband med Moretimes förvärv av Billevo AB tidigare i år, där Moretime utvecklade si...