Pressmeddelanden

2014-04-29 08:00 CEST Grant Thornton Nya uppgifter från revisions- och konsultföretaget Grant Thornton visar stora skillnader mellan Norden och Sydeuropa när det gäller inställning till skatteplanering .De nordiska företagsledarna accepterar i mycket högre utsträckning skatten, medan vd-arna söderut söker möjligheter att minska den. Sverige är det land där företagare i minst utsträckning prioriterar skattesänkningar.

Förbud mot progressiva avskrivningar drabbar boende

2014-04-28 08:30 CEST Riksbyggen Företrädare för drygt hälften av landets bostadsrättsföreningar befarar att förändringar i metoderna för avskrivning riskerar att ge köpare av bostadsrätter och boende mer svårbegripliga årsredovisningar, ökade kostnader och minskade förutsättningar för nyproduktion.

Centerkvinnorna presenterar banbrytande förslag för jämställda pensioner

2014-04-27 10:02 CEST Centerpartiet

2014-04-24 15:15 CEST LRF Konsult Högsta domstolen har för första gången någonsin gett enskilda rätt till ersättning med stöd av grundlagen. Domen öppnar en möjlighet för många markägare som drabbats av inskränkning i sin markanvändning att få ersättning. Det är juristen Jessica Wieslander, på LRF konsult i Umeå som drivit processen för markägarnas räkning.

2014-04-16 14:46 CEST LRF Konsult En av LRF konsults jurister, Lena Rebane i Karlstad, har varit ombud för några markägare, där domstolen gick på den linje som drevs av LRF Konsults jurist.

2014-04-10 06:00 CEST LRF Konsult Den första upplagan av LRF Konsults Lönsamhetsbarometer visar att lönsamheten bland svenska småföretag successivt har minskat sedan 2008. Rapporten är unik i att baseras på verkliga bokslut från drygt 40 000 företag med 0-15 anställda. Företag i södra Sverige är mest lönsamma och företag i Mellansverige kämpar med högst kostnader.

Nytt grepp för snabbare rekrytering

2014-04-04 14:01 CEST Wint Wint har de senaste åren växt med väldigt många personer. För att stimulera både antalet ansökningar och kvalitet lanseras nu en ny jobbsida för att ta ett samlat grepp. Med belöningar till den som tipsar om rätt person.

Moretime Professional Services AB (publ): Utfall nyemission efter förlängd teckningstid

2014-04-03 09:43 CEST Moretime Professional Services AB Den nyemission vars teckningsperiod löpte ut den 31 mars 2014 är avslutad med tillfredställande resultat. Att intresset för Moretime har varit stort är glädjande och nu fortsätter vårt arbete med att utveckla bolaget enligt plan.

Sveriges Annonsörer visar åter bra resultat

2014-03-26 08:00 CET Sveriges Annonsörer Resultatet för koncernen Sveriges Annonsörer, föreningen och Sveriges Annonsörer AB, uppgick under 2013 till 344 000 kronor före skatt (764 000 kronor). Omsättningen uppgick till drygt 22 miljoner kronor (22 476 000 kronor).

Moretime Professional Services AB (publ) förlänger teckningstiden till måndagen 31 mars

2014-03-25 11:05 CET Moretime Professional Services AB Inför Moretimes listning på Aktietorget har teckningen inklusive teckningsåtaganden överskridit det lägsta antalet aktier samtidigt som det understiger högsta antalet aktier som emissionen omfattar. Styrelsen har därför beslutat att förlänga teckningstiden till och med måndagen 31 mars 2014.