Pressmeddelanden

​Biokraft kan ge 40 TWh 2040 med rätt styrmedel och teknikutveckling

2015-12-01 14:07 CET
El producerad med biobränslen, biokraft, är ett huvudalternativ för att ge baskraft och...

Alla borde vara feminister - Chi­mamanda Ngozi Adichies nya bok ges som gåva till alla Sveriges gymnasieskolor!

Alla borde vara feminister - Chi­mamanda Ngozi Adichies nya bok ges som gåva till alla Sveriges gymnasieskolor!

2015-12-01 07:56 CET
Idag utkommer den nigerianska författaren Chi­mamanda Ngozi Adichies nya bok Alla borde...

Sverige i överenskommelse med europeiska spelmyndigheter

Sverige i överenskommelse med europeiska spelmyndigheter

2015-11-27 12:12 CET
Sverige har genom Lotteriinspektionens generaldirektör, Håkan Hallstedt, skrivit på en ...

Regeringens budget bäst för cancervården enligt Nätverket mot cancers granskning

Regeringens budget bäst för cancervården enligt Nätverket mot cancers granskning

2015-11-26 13:57 CET
Tydlig problembeskrivning, konkreta reformer och trovärdig finansiering av nya effektiv...

Jämställdhetsdagarna tacklar hållbar utveckling ur ett jämställdhetsperspektiv

Jämställdhetsdagarna tacklar hållbar utveckling ur ett jämställdhetsperspektiv

2015-11-23 09:38 CET
Jämställdhet är en del av lösningen på dagens klimat- och miljöproblem. Det är utgångsp...

​Vinnaren av Årets Mäklarprofil 2015 utsedd

​Vinnaren av Årets Mäklarprofil 2015 utsedd

2015-11-21 08:00 CET
Fastighetsmäklaren och franchisetagaren Isak George, verksam i Göteborg, korades under ...

SDR Tecken AB: Vi överklagar inte Förvaltningsrättens dom om bildtelefoni.net

2015-11-20 18:23 CET
SDR Tecken AB har, genom dotterbolaget Svensk Bildtelefoni AB, deltagit i upphandlingen...

Sänk kostnaderna för dem som vill och kan anställa.

Sänk kostnaderna för dem som vill och kan anställa.

2015-11-20 09:20 CET
Vilka är det som kan skapa nya jobb i Sverige? Det säger sig nästan självt när man titt...

Hög tid att prata om jämställdhet i mottagandet av människor på flykt

Hög tid att prata om jämställdhet i mottagandet av människor på flykt

2015-11-18 09:00 CET
Ett strategiskt jämställdhetsarbete i mottagandet är en förutsättning för integration. ...

Uttalande från Länsteatrarna i Sveriges höstmöte 2015: Kultursamverkansmodellen är på väg att krackelera

Uttalande från Länsteatrarna i Sveriges höstmöte 2015: Kultursamverkansmodellen är på väg att krackelera

2015-11-17 14:20 CET
Regeringen måste ta ansvar för kultursamverkansmodellen och visa att man menar allvar m...