Pressmeddelanden

Cancervården fungerar i sommar - bara patienterna håller sig undan

2014-06-28 21:38 CEST Nätverket mot cancer Nu drar semestern igång. Äntligen ledigt! Även stora delar av sjukvården loggar ut. I Sveriges Televisions nyheter levererade nyligen Hans Karlsson, chef för vård och omsorg på Sveriges Kommuner och Landsting SKL, denna uppmaning: ATT PATIENTER INTE KONTAKTAR VÅRDEN I SOMMAR OM DET INTE ÄR AKUT. Känn på den. Vården klarar sommaren. Bara patienterna håller sig undan. Men cancer loggar inte ut!

2014-06-27 10:56 CEST Learnox En politiker från riksdagspartierna kommer att samtala om hur vi ska få hemmasittare tillbaka till skolan varje dag 14:00 under Almedalsveckan. På talarlistan finns bland annat folkpartiets Tina Acketoft, gruppledare i utbildningsutskottet, och kristdemokraternas talesperson i skolfrågor, Annika Eclund. Samtalen arrangeras av Learnox, som undervisar hemmasittare över Internet.

Fler bostäder som byggs smartare

2014-06-26 11:49 CEST Sveriges Arkitekter Arkitekterna tar för första gången ett samlat, kraftfullt initiativ för att förbättra bostadsbyggandet tillsammans med övriga branschen: Sustainable Living Space/Livsmiljö för hållbar stadsutveckling, en nationell strategisk agenda. Innovationsmyndigheten Vinnova har valt att premiera det genom ett anslag till projektet på 400 000 kronor.

Nätverket mot cancer anordnar två seminarier i Almedalen 1 juli

2014-06-24 21:48 CEST Nätverket mot cancer Seminarium 1. Plats: Burmeisters bakficka, Tage Cervins gata 8 Klockan 08.45 - 09.45. Vill politikerna stå upp för en jämlik cancervård? Genomförs i samarbete med Dagens Medicin Seminarium 2. Plats: SKB:s fartyg Sigrid, Visby Hamn Klockan 13.00 - 14.30 Cancerrehabilitering - samhällsbörda eller investering?

Generations(S)tölden!

2014-06-24 15:23 CEST Moderata Ungdomsförbundet, MUF Dagens förslag från Socialdemokraterna kommer göra att ungdomsgenerationen idag förlorar tusenlappar varje månad när de går i pension. Under eftermiddagens presskonferens presenterade Löfven att avgifterna från premiepensionen skall föras över till inkomstpensionssystemet, mot detta reagerar Erik Bengtzboe, Moderata Ungdomsförbundets förbundsordförande.

Bryr sig riksdagspartierna om idrotten?

2014-06-24 09:28 CEST Riksidrottsförbundet Få saker engagerar så mycket som idrotten. Nästan tre miljoner är medlemmar i en idrottsförening, och ännu fler är engagerade som föräldrar eller supportrar. Trots det lyfter politikerna sällan idrottsfrågorna i valet. Bryr sig partierna? På Idrottens dag i Almedalen presenterar Riksidrottsförbundet sin kartläggning av riksdagspartiernas inställning till föreningsidrotten.

2014-06-23 06:28 CEST Djurens Rätt I år förvandlas alla djurvänner och konsumenter till väljare. Djurens Rätt kommer inför riksdagsvalet den 14 september bevaka och granska riksdagspartiernas djurpolitik och vallöften till djuren.

2014-06-17 15:40 CEST Sveriges Arkitekter Sveriges Arkitekter, Svensk Form och Arkitektur- och designcentrum arrangerar i år en gemensam heldag med samtal och debatt kring skol- och utbildningsfrågor, stadsbyggnadsfrågor och ungas boende. Dagen är starten på en långsiktig satsning som ger plats åt design och arkitektur i samhällsdebatten.

Kommunerna minskar kontantstödet till idrottsföreningarna

2014-06-17 07:42 CEST Riksidrottsförbundet Nästan hälften av landets kommuner har i år minskat det ekonomiska kontantstödet till idrottsföreningarna. I år ger de i genomsnitt 110 kr per invånare i föreningsstöd jämfört med 156 kronor 2013. Riksidrottsförbundets ordförande Karin Mattsson Weijber menar att det är en oroande utveckling som riskerar att slå mot barn och ungdomar i ekonomiskt utsatta familjer.

2014-06-10 00:04 CEST Den okända hästen För första gången kandiderar ett direktdemokratiskt parti till riksdagen. Efter tjugo år som politisk rörelse enas fyra partier och bildar DD. Här presenteras partiets program som i korthet består av en enda punkt: allmän rösträtt i sakfrågor.