Pressmeddelanden

2014-06-17 15:40 CEST Sveriges Arkitekter Sveriges Arkitekter, Svensk Form och Arkitektur- och designcentrum arrangerar i år en gemensam heldag med samtal och debatt kring skol- och utbildningsfrågor, stadsbyggnadsfrågor och ungas boende. Dagen är starten på en långsiktig satsning som ger plats åt design och arkitektur i samhällsdebatten.

Kommunerna minskar kontantstödet till idrottsföreningarna

2014-06-17 07:42 CEST Riksidrottsförbundet Nästan hälften av landets kommuner har i år minskat det ekonomiska kontantstödet till idrottsföreningarna. I år ger de i genomsnitt 110 kr per invånare i föreningsstöd jämfört med 156 kronor 2013. Riksidrottsförbundets ordförande Karin Mattsson Weijber menar att det är en oroande utveckling som riskerar att slå mot barn och ungdomar i ekonomiskt utsatta familjer.

2014-06-10 00:04 CEST Den okända hästen För första gången kandiderar ett direktdemokratiskt parti till riksdagen. Efter tjugo år som politisk rörelse enas fyra partier och bildar DD. Här presenteras partiets program som i korthet består av en enda punkt: allmän rösträtt i sakfrågor.

Change of the Guard as GREF celebrates its 25th Anniversary

2014-05-30 18:29 CEST Lotteriinspektionen The Gaming Regulators European Forum (GREF) met for its annual conference and business meeting in Dublin, Ireland. The conference was opened by the Irish Minister of Justice, Frances Fitzgerald T.D, in the presence of 70 delegates from 25 European jurisdictions.

Jimmie Åkesson talar på partikonferens i Västerås 31 maj

2014-05-30 11:59 CEST Sverigedemokraterna Lördagen den 31 maj håller Sverigedemokraterna organisations- och utvecklingsdagar i Västerås. Lokala representanter från hela landet väntas till Västerås. Detta handlar om ett internt möte med fokus på partiorganisationen som inte är öppet för media. Den första programpunkten med tal av Jimmie Åkesson är däremot öppen för media. .

2014-05-27 12:45 CEST FN:s flyktingorgan UNHCR In South Sudan, the number of people fleeing fighting continues to rise almost three weeks on from a truce agreement. Since the signing of the Cessation of Hostilities Agreement on 9 May in Addis Ababa, the number of internally displaced people has grown by 46,000 people to 1,005,096.

Döva ställs utanför arbetsmarknaden – rent kompetensslöseri!

2014-05-25 15:37 CEST Sveriges Dövas Riksförbund Offentligfinansierade teckenspråkstolkar till döva i arbetslivet gynnar alla. Tillgänglighet för oss förutsätter en välfungerande tolkservice, men tillgången till tolk i arbetslivet har kraftigt begränsats. Ett dåligt fungerande tolksystem på arbetsmarknaden leder till att vi utestängs och utsätts för strukturell diskriminering, både vid rekrytering och under anställningstiden.

Demoskops väljarbarometer för maj

2014-05-09 08:12 CEST Demoskop AB I Demoskops/Expressens väljarbarometer för maj är skillnaden mellan blocken fortsatt stor. För femte månaden i rad lyckas de rödgröna partierna samla en egen majoritet. Samtidigt ökar Feministiskt initiativ snabbt och vinner mark bland unga, studenter och vänstersympatisörer.

2014-05-09 08:00 CEST Mäklarsamfundet Nordic Housing Insight presenterar en stark tro på de nordiska bostadsmarknaderna för det andra kvartalet. Enligt fastighetsmäklare i Sverige, Norge och Danmark finns en stark förväntan på stigande priser men även på att utbud och köpintresse förväntas stiga.

Fullt fokus på cancerrehabilitering vid seminarium i Riksdagen den 7 maj.

2014-05-02 12:48 CEST Nätverket mot cancer Trots att ALLA cancerpatienter enligt den nationella cancerstrategin ska ha en rehabiliteringsplan visade Nätverket mot cancers stora enkät för cancerberörda, som offentliggjordes i februari 2014, att endast 4 % av patienter med cancersjukdom har en rehabiliteringsplan.