Pressmeddelanden

Sveriges Arkitekter storsatsar på arkitekttävlingar

2013-09-02 09:11 CEST Sveriges Arkitekter Sveriges Arkitekter har inrättat en ny tjänst för att ta utveckla den alltmer efterfrågade tävlingsverksamheten. Den 21 oktober börjar arkitekten Monika Joelsson Vestlund på Sveriges Arkitekter som verksamhetsutvecklingsansvarig med särskilt fokus på arkitekttävlingar. Monika Joelsson Vestlund arbetar idag på Stadsbyggnadskontoret i Stockholms stad.

2013-08-30 08:00 CEST Mäklarsamfundet Bostadsmarknaden är ett område som väcker intresse, engagemang och berör de allra flesta. Att köpa eller sälja sin bostad är som regel en av livets största ekonomiska åtaganden. Idag presenteras en uppdatering av Mäklarsamfundets rapport Fastighetsmäklare 2013, där senast tillgängliga årsfakta om bostadsmarknaden finns samlat på ett och samma ställe.

2013-08-29 15:36 CEST Bräcke Diakoni Måndag den 2 september klockan 10.00 får Vårdcentralen Lokstallarna i Jönköping, som drivs av non profit-aktören Bräcke Diakoni, besök av partisekreterarna från de fyra allianspartierna. – Non profit-aspekten är väldigt intressant för oss, säger besökarna.

Här är nomineringarna till Sveriges Arkitekters Bostadspris 2013

2013-08-27 08:20 CEST Sveriges Arkitekter Nu har prisjuryn valt ut fyra bidrag till Sveriges Arkitekters Bostadspris 2013. Priset delas ut för att stimulera och öka kännedomen om gott bostadsbyggande i Sverige.

26 polisanmälningar mot spelplatser med illegala spelautomater

2013-08-26 10:50 CEST Lotteriinspektionen Under första halvåret 2013 har Lotteriinspektionen polisanmält 26 platser där man, i strid med lotterilagen, anordnat spel på sammanlagt 103 stycken illegala spelautomater. Det är en minskning jämfört med motsvarande period förra året som kan kopplas till det utökade samarbete Lotteriinspektionen haft med polismyndigheterna. Spelautomaterna har ofta kopplingar till organiserad brottslighet.

Den svenska spelmarknaden omsatte 19,7 miljarder det första halvåret i år

2013-08-23 10:37 CEST Lotteriinspektionen Under det första halvåret beräknas den reglerade svenska spelmarknaden ha haft en bruttoomsättning på cirka 19,7 miljarder kronor. Efter utbetalda vinster återstod drygt 8 miljarder kronor till aktörerna. Det är en bruttominskning med cirka 212 miljoner kronor, i löpande priser, jämfört med samma period förra året. Räknat på procent blir det en omsättningsminskning med 1 procent.

Tina Acketoft (FP) i Heta stolen: Vilken utbildningspolitik vill Folkpartiet driva?

2013-08-19 10:03 CEST Staf, Stockholms Akademiska Forum Vilka krav bör ställas på den högre utbildningen? Bildning eller utbildning – hur ska högskolorna leva upp till näringslivets förväntningar? Hur ska svenska högskolor konkurrera med internationell talang? Är det rätt väg med studieavgifter för icke-europeiska studenter? Se Tina Acketoft (FP) frågas ut i Heta stolen om vilken utbildnings- och forskningspolitik Folkpartiet vill driva.

Karin Rågsjö (V) i Heta stolen: Vilken utbildningspolitik vill Vänsterpartiet driva?

2013-08-19 09:57 CEST Staf, Stockholms Akademiska Forum Vilka krav bör ställas på den högre utbildningen? Bildning eller utbildning – hur ska högskolorna leva upp till näringslivets förväntningar? Hur ska svenska högskolor konkurrera med internationell talang? Är det rätt väg med studieavgifter för icke-europeiska studenter? Se Karin Rågsjö (V) frågas ut i Heta stolen om vilken utbildnings- och forskningspolitik Vänsterpartiet vill driva.

Tomas Tobé (M) i Heta stolen: Vilken utbildningspolitik vill Moderaterna driva?

2013-08-19 09:52 CEST Staf, Stockholms Akademiska Forum Vilka krav bör ställas på den högre utbildningen? Bildning eller utbildning – hur ska högskolorna leva upp till näringslivets förväntningar? Hur ska svenska högskolor konkurrera med internationell talang? Är det rätt väg med studieavgifter för icke-europeiska studenter? Se Tomas Tobé (M) frågas ut i Heta stolen om vilken utbildnings- och forskningspolitik Moderaterna vill driva.

Richard Jomshof (SD) i Heta stolen: Vilken utbildningspolitik vill Sverigedemokraterna driva?

2013-08-19 09:39 CEST Staf, Stockholms Akademiska Forum Vilka krav bör ställas på den högre utbildningen? Bildning eller utbildning – hur ska högskolorna leva upp till näringslivets förväntningar? Hur ska svenska högskolor konkurrera med internationell talang? Är det rätt väg med studieavgifter för icke-europeiska studenter? Se Richard Jomshof (SD) frågas ut i Heta stolen om vilken utbildnings- och forskningspolitik Sverigedemokraterna vill driva.