Pressmeddelanden

2015-01-21 08:36 CET KTH Enligt WHO är fysisk inaktivitet den fjärde vanligaste dödsorsaken i världen, och ligger bakom sex procent av alla dödsfall. Detta blir extra relevant för oss i Sverige då en betydande del av Sveriges befolkning har stillasittande arbeten och livsstilar. En studie vid KTH visar att seminarier som utförs på gående fot både förbättrar studenternas välmående och utbildningens kvalitet.

Södersjukhuset stickar in för att sticka ut

2015-01-20 15:54 CET Södersjukhuset AB Södersjukhusets varma och trevliga atmosfär manifesteras genom instickade vårdföremål på flera platser i Stockholm under denna vecka, i en kampanj som syftar till att rekrytera fler sjuksköterskor och som bygger på så kallad stickgrafitti.

Registrera antroposofiska läkemedel som är godkända i ett annat EU-land

2015-01-20 15:00 CET Vidarkliniken Den antroposofiska, individanpassade medicinen är väl beprövad, beforskad, patientsäker och mycket etablerad internationellt, särskilt inom EU. Även Sverige bör nu godkänna de antroposofiska läkemedel som godkänts i annat EU-land.

2015-01-19 13:09 CET Celgene Otezla® (apremilast), en ny icke-biologisk oral behandling, har nyligen godkänts av EU-kommissionen för behandling av psoriasis och psoriasisartrit. Otezla innebär ett nytt behandlingsalternativ för patienter med dessa kroniska och handikappande sjukdomar. Otezla är den första orala behandlingen som godkänts de senaste 15 åren och det är det första läkemedlet i en helt ny klass.

Specialist på celiaki och glutenintolerans nu i Sverige!

2015-01-19 08:58 CET Alpha Plus AB Unikt tillfälle! Återigen står Alpha Plus som värd för ett unikt event med den välrenommerade glutenexperten Dr. Tom O´Bryan! Tack vare det stora intresse som visades för Dr. O´Bryans föreläsningar våren 2014 ger vi Sverige ytterligare en chans att ta del av den senaste forskningen genom en av världens ledande experter på glutenproblematik.

2015-01-15 13:08 CET Riksföreningen för ME-patienter En brittisk studie som påstås visa att patienter med ME/CFS, tidigare kallat kroniskt trötthetssyndrom, kan förbättras med träning och KBT figurerar i svenska medier idag. Författarna hävdar även att patienterna är rädda för aktivitet. Studien får skarp kritik från både experter och patienter både i Sverige och utomlands.

Kort eller lång strålbehandling vid prostatacancer?

2015-01-15 11:24 CET Umeå universitet Vilken strålbehandling är effektivast vid prostatacancer – stora doser under kort tid eller små doser under längre tid? Detta testas i en studie som initierats och leds av Anders Widmark, professor vid institutionen för strålningsvetenskaper, Umeå universitet.

2015-01-14 09:57 CET AstraZeneca Både BRILINTA 60 mg och 90 mg uppvisar en statistiskt signifikant minskning.

2015-01-13 11:04 CET Celgene Celgene får en flygande start på 2015. En ny nordisk VD är utsedd och CHMP har lämnat ett positivt utlåtande angående att utöka indikationen för Revlimid (lenalidomid) till att även inkludera nydiagnostiserade patienter med myelom som inte är lämpade för högdosbehandling inkluderande autolog stamcellstransplantation.

2015-01-12 08:02 CET AstraZeneca AstraZeneca today announced that MedImmune, its global biologics research and development arm, has entered into a licensing agreement with Omnis Pharmaceuticals (Omnis), a privately-held biotechnology company focused on the development of oncolytic viruses.