Pressmeddelanden

Drygt 57 miljoner till två forskningsprojekt vid Umeå universitet


2015-10-08 09:53 CEST Umeå universitet Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse delar ut över 57 miljoner kronor till två projekt som leds av forskarna Stefan Björklund och Helena Edlund vid Umeå universitet. Dessutom är Umeåforskaren Jürgen Schleucher medsökande till ett stort projekt vid SLU. Alla forskningsprojekt bedöms hålla högsta internationella klass och ha möjlighet att leda till framtida vetenskapliga genombrott.

2015-10-08 07:47 CEST Genzyme, ett Sanofi-företag Genzyme, ett Sanofi-företag, kommer att presentera data på hjärnatrofi från fas III-studien TEMSO. Denna nya analys visar att MS-läkemedlet Aubagio signifikant minskar hjärnatrofi jämfört med placebo hos personer med skovvis förlöpande multipel skleros under en tvåårsperiod.

Nya rön om bakteriella långvariga infektioner

2015-10-07 15:52 CEST Umeå universitet Kemal Avican har funnit att bakterien Y. pseudotuberculosis kan etablera en ihållande, ej symtomgivande, infektion i sitt värddjur och har studerat vilka mekanismer i bakterien som gör detta möjligt. Den nya kunskapen kan förbättra möjligheterna att bota inte bara Yersiniainfektionerutan även andra tarmsjukdomar som Salmonella, med antibiotika. Han försvarar avhandlingen vid Umeå universitet

Hjärtrapporten 2015: Hjärtopererade kan gå hem samma dag

2015-10-07 09:49 CEST Hjärt-Lungfonden Personer med stabil kärlkramp som genomgår en ballongvidgning av hjärtats kranskärl kan gå hem så tidigt som sex timmar efter ingreppet. Det visar en studie gjord vid Akademiska sjukhuset i Uppsala. Studien uppmärksammas i Hjärt-Lungfondens Hjärtrapport som publiceras den 5 oktober.

Forskning: Uppmärksam vårdpersonal – nyckeln till att upptäcka smärta hos personer med demenssjukdom

2015-10-07 09:12 CEST Jönköping University Det kan vara svårt att upptäcka tecken på smärta hos personer med demenssjukdom då dessa personer ofta har svårigheter att beskriva sin smärta i tal. Christina Karlsson, doktorand vid Högskolan i Skövde, presenterar i dagarna sin forskning som visar att uppmärksam vårdpersonal, personalkontinuitet och samarbete mellan sjuksköterska och undersköterska är viktiga delar för att upptäcka smärta.

Pressinbjudan: Världsledande forskare föreläser om hjärt-, njur- och diabetessjukdom

2015-10-06 10:36 CEST Danderyds sjukhus Danderyds sjukhus och Karolinska Institutet bjuder in till ett nationellt symposium 7-9 oktober som behandlar hjärt- njur- och diabetessjukdom (HND) och behovet av personcentrerad vård för patienter som har två eller tre av dessa diagnoser.

​Ny kommunikationsdirektör på Danderyds sjukhus

2015-10-06 07:30 CEST Danderyds sjukhus Anna-Carin Stark började som kommunikationsdirektör på Danderyds sjukhus den 1 september 2015. Hon kommer närmast från läkemedelsföretaget Bayer AB där hon arbetade som kommunikationschef.

Hjärtrapporten 2015: Fler diagnoser ställs under fosterstadiet

2015-10-05 16:20 CEST Hjärt-Lungfonden Allt fler barn som föds med livshotande hjärtfel diagnostiseras redan under fosterstadiet. På bara fyra år har antalet diagnoser under fosterstadiet fördubblats. Det visar statistik som uppmärksammas i Hjärt-Lungfondens Hjärtrapport som publiceras den 5 oktober.

Utan anhöriga stannar Sverige!

2015-10-05 11:03 CEST Anhörigas Riksförbund På Nationella Anhörigdagen den 6 oktober anordnar Anhörigas Riksförbund en anhörigmanifestation på Sergels torg, Plattan i Stockholm. Anhörigmanifestationen anordnas i syfte att visa vad anhöriga gör för samhället och att utan anhöriga så skulle Sverige stanna.

Hjärtrapporten 2015: Hjärt-kärlsjukdom vanligaste dödsorsaken

2015-10-05 08:30 CEST Hjärt-Lungfonden Forskningen bidrar kontinuerligt till att dödstalen i hjärt-kärlsjukdomar sjunker. Dödligheten i sjukdomarna har sjunkit med nästan 22 procent på 10 år. Samtidigt visar ny statistik att hjärt-kärlsjukdomar är den vanligaste dödsorsaken i Sverige. I dag släpper Hjärt-Lungfonden Hjärtrapporten 2015 som lyfter fram den viktigaste forskningen från året som gått.