Pressmeddelanden

Människan kan vara född nejsägare

2015-06-17 08:05 CEST KTH Visst kan vi ändra uppfattning och gå med på något när vi utsätts för grupptryck, träffsäker marknadsföring eller övertalning. En ny studie från KTH visar dock att när vi står inför ett val är våra hjärnor generellt programmerade att säga nej.

2015-06-17 08:02 CEST AstraZeneca ​AstraZeneca today announced a three-year research collaboration with the French National Institute of Health and Medical Research (Inserm) to investigate new therapeutic approaches to type 2 diabetes and Chronic Kidney Disease (CKD).

2015-06-17 08:02 CEST AstraZeneca AstraZeneca today announced a two-year research collaboration with the University of Michigan to advance the treatment of chronic kidney disease (CKD) through the improved understanding of the disease.

Anhörigmanifestation på Sergels torg den 6 oktober

2015-06-17 07:00 CEST Anhörigas Riksförbund Den 6 oktober varje år uppmärksammas Nationella Anhörigdagen runt om i landet. I år anordnar Anhörigas Riksförbund en anhörigmanifestation för att uppmärksamma vad anhöriga gör för samhället. Utan anhöriga stannar Sverige!

Capio i Almedalen 2015

2015-06-16 14:13 CEST Capio Capio presenterar sitt program för Almedalen 2015 med fokus på kvalitet i vården – Modern Medicin, Modern Organisation och Modernt Ledarskap.

2015-06-16 10:40 CEST Celgene TLV (Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket) har meddelat att Otezla (apremilast) ska ingå i läkemedelsförmånen. Otezla är en ny icke-biologisk oral behandling som är godkänd för behandling av psoriasis och psoriasisartrit. För behandlingen av dessa sjukdomar är Otezla den första orala behandlingen som godkänts de senaste 15 åren och det är det första läkemedlet i en helt ny klass.

2015-06-16 08:44 CEST LloydsApotek

Blodcancerförbundet fortsätter satsningen på webbaserad utbildning – nu släpps filmer om PV

2015-06-16 08:40 CEST Blodcancerförbundet Nu släpps filmer om polycytemia vera, PV, en ovanlig form av blodcancer som drabbar omkring 160 personer per år i Sverige. Det är överläkare Peter Johansson, vid Uddevalla sjukhus, som tillsammans med sin kollega, läkaren Lina Wide, ger en genomgripande men lättillgänglig genomgång av PV – en allvarlig form av blodcancer som räknas till de så kallade myeloproliferativa neoplasierna.

2015-06-16 08:02 CEST AstraZeneca AstraZeneca today announced that Pam P. Cheng has joined the Company as Executive Vice President, Operations and IT.

Prins Daniel delade ut 15 miljoner till världsunikt forskningsprojekt kring hjärtsvikt

2015-06-15 16:04 CEST Hjärt-Lungfonden I dag delade Prins Daniel ut Hjärt-Lungfondens Stora forskningsanslag på 15 miljoner kronor till KI-forskaren Lars Lund, för hans omfattande studie kring hjärtsvikt. Målet med forskningen är att hitta en ny behandling som räddar liv och minskar antalet sjukhusinläggningar.