Pressmeddelanden

Växande framtidstro i skogsindustrin - investeringar och exportvärde ökar

2014-06-25 11:32 CEST Skogsindustrierna Exportvärdet för skogsindustriprodukter steg med 4 procent till 31 miljarder kronor under första kvartalet. Framförallt är det värdet av exporten av sågade trävaror och massa som stiger. Samtidigt har investeringar om sammanlagt drygt 5 miljarder kronor aviserats inom massa- och pappersindustrin hittills i år. Det visar Skogsindustriernas kvartalsrapport ”Så går det för skogsindustrin”.

Nordens 40 största företag 2013

2014-06-25 11:26 CEST Nordic Netproducts AB Largestcompanies.se har sammanställt en topplista över Nordens 40 största företag baserat på bokslutsåret 2013. Några iakttagelser: • 20 av Nordens 40 största företag är svenska. • Sverige dominerar på topplistan och innehar 6 av de 10 främsta platserna på topplistan. • Nordens 40 största företag omsätter tillsammans 4 850 miljarder kronor, en minskning med drygt 8 % jämfört med 2012.

Jakt i Almedalen

2014-06-25 10:33 CEST Svenska Jägareförbundet DET VILDA VALET och ÄLGRIKSDAG är två seminarier som Svenska Jägareförbundet arrangerar under politikerveckan i Almedalen.

2014-06-25 10:04 CEST FTI – Förpacknings- och Tidningsinsamlingen I slutet av denna vecka tas återvinningsstationen på Norra Strandgatan i Oskarshamn bort Det är förpacknings- och Tidningsinsamlingen, FTI som äger och driver alla landets återvinningsstationer. Och kommunen som ansvarar för att anvisar platser har anvisat ersättningsplats bakom COOP på Hemvägen. FTI har sökt bygglov för den platsen. Dock har bygglovet ännu inte hunnit vinna laga kraft.

2014-06-25 09:47 CEST Svebio, Svenska Bioenergiföreningen Bioenergin är idag Sveriges största energikälla, den står för en tredjedel av Sveriges energianvändning. Men hur ser svensk energiförsörjning ut år 2030? Hur stor är bioenergins potential? På söndag den 29 juni kl. 16.00 presenterar vi resultatet från rapporten ”Biobränslescenarier – Hur mycket bioenergi kan vi ha i det svenska energisystemet 2030” i Almedalen.

Intensiv vår för Derome: Sex nya bygganläggningar på sex månader

2014-06-25 09:15 CEST Derome AB Derome stärker ytterligare sin position som Västsveriges mest expansiva bygghandelskedja. Våren har präglats av både förvärv och nyetableringar och under årets första fem månader har Derome Byggvaror ökat sin tillväxt med 13 procent. Det är dubbelt så mycket som resten av branschen.

Kliv in i en 74-tonsbil i Almedalen!

2014-06-25 00:12 CEST Söderenergi AB Välkommen att kliva in i en av Sveriges första 74-tonsflisbilar. Skogforsk och Söderenergi demonstrerar bilen och håller på vår unika scen seminarier kring energieffektiva och klimatsmarta bränsletransporter! Se bifogat program Tid och Plats: I Visbys hamn från 14:00 söndag 29 juni till 14:00 onsdag 2 juli. Holmen H614 – snett mittemot Teaterskeppet

Borgeby Fältdagar 2014 – en viktig mötesplats för Swecon

2014-06-24 16:25 CEST Swecon Anläggningsmaskiner AB Swecon Anläggningsmaskiner deltar på Borgeby Fältdagar den 25-26 juni. Mässan är en viktig mötesplats för lantbruket och därmed viktig för Swecons satsning på maskiner i det segmentet.

Större optimism - men ingen uppgång på marknaden för skogsfastigheter

2014-06-24 13:21 CEST Skogssällskapet Optimistiskt och förväntansfullt. Så sammanfattar Skogssällskapets fastighetsexpert Ulrik Abelson marknadsläget för skogsfastigheter. Nu finns nytt skogsindex för 1 mars 2014 som visar hur mycket skogsfastigheter i olika delar av Sverige ger i avkastning jämfört med marknadspriset.

2014-06-24 10:56 CEST SCA Svenska Cellulosa Aktiebolaget Presskonferensen som hålls i samband med publiceringen av SCAs rapport för det andra kvartalet 2014 kan också följas via webbsändning eller telefon.