Pressmeddelanden

SJ uppmärksammar miljösmart resande

2015-04-29 15:00 CEST SJ AB Folksam, Swedbank och Sandvik tilldelas SJs diplom för miljösmart resande. Alla tre företagen har valt att styra om en stor del av tjänsteresorna till tåget, som en del i deras miljöarbete. Diplomen delas ut på SJs årsstämma den 29 april.

2015-04-29 11:22 CEST SJ AB Under årets tre första månader förbättrades SJs rörelseresultat med 203 MSEK jämfört med samma kvartal föregående år. Rörelseresultatet uppgick till 105 MSEK (-98). Den faktiska förbättringen av resultatet var 64 MSEK, då samma period föregående år påverkades negativt av omstruktureringskostnader på 126 MSEK och första kvartalet 2015 påverkades positivt av en upplösning av en reserv på 13 MSEK.

MTR levererar 330 miljoner resor i Stockholm 2014

2015-04-29 10:46 CEST MTR Nordic MTR Stockholm kan nu presentera sin års- och hållbarhetsredovisning för 2014. Den visar bland annat att det under 2014 utfördes 330 miljoner resor med Stockholms tunnelbana, motsvarande 1,2 miljoner resor en vanlig vardag, till drygt 96 procents punktlighet. Redovisningen visar också att MTR idag levererar tio procent mer tågtrafik, i kilometer räknat, än för fem år sedan.

Pressinbjudan: Information om nya busslinjenätet i innerstaden och på Lidingö

2015-04-28 15:07 CEST Storstockholms Lokaltrafik, SL

Tyskland i dialog: Mobilitet och logistik - Vart är Europa på väg?

2015-04-28 14:26 CEST Tysk-Svenska Handelskammaren I samband med Tysk-Svenska Handelskammarens årsmöte den 29 april besöker Dr. Rüdiger Grube, koncernchef för Deutsche Bahn AG, ett av världens största transport- och logistikföretag, Stockholm för att gästtala och diskutera med Sveriges infrastrukturminister och företrädare för svenskt näringsliv.

Trafikstart för Europas snabbaste tåg

2015-04-28 10:45 CEST Bombardier ​Under den gångna helgen tog de italienska statsjärnvägarna, Ferrovie dello Stato Italiane, höghastighetståget V300ZEFIRO i drift. Kommersiell trafik mellan Milano och Rom inleds i juni 2015.

Stark optimism bland transportföretagen - bästa siffran på fyra år

2015-04-28 10:20 CEST Transportföretagen Transportföretagen ser positivt på framtiden – TransportIndikatorn för första kvartalet 2015 stiger med 19 enheter och landar på plus 13 vilket är den bästa siffran på fyra år.

SJ tar tåget till Apple Watch

2015-04-27 08:40 CEST SJ AB SJ är ett av de allra första företagen att lansera en svensk app i Apple Watch. I klockappen Min Resa får resenärerna anpassad information under resan om bland annat avgångsspår, sittplats och ankomsttid.

Ny styrelse vald för Dalabanans Intressenter - Ordförande får förnyat förtroende

2015-04-27 08:13 CEST Falun Borlänge-regionen AB Under fredagen höll Dalabanans Intressenter årsstämma vid Hotell Lerdalshöjden i Rättvik där Abbe Ronsten, kommunstyrelsens ordförande i Säter fick fortsatt förtroende som ordförande för de kommande fyra åren.

MTR rekryterar Erik Pauldin som Public Affairs-ansvarig

2015-04-27 07:43 CEST MTR Nordic MTR utökar sin kommunikationsavdelning och rekryterar en ansvarig för public affairs-arbetet, Erik Pauldin. Erik kommer närmast från en motsvarande roll hos fastighetsbolaget Jernhusen. ‒ Erik har en gedigen PA-bakgrund. Vi är övertygade om att Erik kan bidra mycket till vår roll i samhällsdebatten och till nya affärsmöjligheter, säger Åsa Elm, kommunikationschef MTR.