Pressmeddelanden

Pressinbjudan: Samhällsplanering för bättre kollektivtrafik – visioner och goda exempel i Almedalen

2014-06-25 15:41 CEST Svensk Kollektivtrafik Attraktiv och effektiv kollektivtrafik är en nyckel till hållbara städer och bidrar till en rad positiva effekter som exempelvis ökad tillgänglighet, rörlighet och tillväxt. Vad finns det för möjligheter och utmaningar? Vilka är framgångsfaktorerna inom samverkan med olika aktörer? Vad kan vi lära av varandra? Välkommen till ett visionärt samtal i Almedalen.

Stororder på signalsystem, tågunderhåll och lok till Bombardier

2014-06-25 14:52 CEST Bombardier Bombardier har tagit hem tre viktiga beställningar i Spanien, Storbritannien och Tyskland på signalsystem, tågunderhåll respektive lok.

MTR-konsortium samarbetspartner för utbyggnad av snabbpendel i Sydney

2014-06-25 11:13 CEST MTR Norden I dag beslutade delstatsregeringen i New South Wales i Australien att man väljer ett konsortium lett av MTR för att bygga ut snabbpendeltågnätet i Sydney. Finansieringen sker genom offentlig privat samverkan, en så kallad OPS-lösning.

Systemtext dekorerar Skånetrafikens Regionbussar till Eurovision Song Contest 2014

2014-06-24 13:57 CEST Systemtext Till Eurovision Song Contest 2013 som hölls på Malmö Arena folierade vi 100 Skånetrafiken bussar. Eftersom Danmark vann 2013 års ESC tog de över värdskapet från Sverige. Det är därför naturligt att vi även till årets ESC som ägde rum i Köpenhamn fortsätter med folieringen av bussar, dock i något mindre skala.

10 nya jobb till Inlandsregionen

2014-06-24 10:41 CEST Inlandsbanan AB Upprustningsprojektet som Inlandsbanan påbörjade i april har skapat tio nya arbetstillfällen i regionen. Flera av jobben har förmedlats via Arbetsförmedlingen och sju av dem har gått till personer utan tidigare erfarenhet inom branschen.

Optisk visering av Resplusbiljetter nu möjlig

2014-06-24 09:30 CEST Samtrafiken i Sverige AB Genom ett samarbete har Samtrafiken, Flygbussarna och Linkon tagit fram en säkrare lösning för validering av e-biljetter för Resplus. I sitt eget system använder Flygbussarna aztec-koder som innehåller information om biljetten. Den nya lösningen med aztec-koder på Resplus-biljetterna gör det möjligt för Flygbussarnas förare och värdar att läsa av biljetterna med sin skanningutrustning.

Avtal om gemensam samhällsplanering Göteborg-Borås till följd av ny järnväg

2014-06-18 10:10 CEST Göteborgsregionens kommunalförbund GR Med sina 9,5 miljoner årliga pendlare är Göteborg-Borås Västsveriges och ett av landets största pendlingsstråk. Parallellt med att Trafikverket planerar för att bygga cirka sex mil ny järnväg av Götalandsbanan mellan Göteborg och Borås har parterna i stråket tecknat en gemensam avsikt att ta tillvara på de möjligheter som utbyggnaden ger.

Fler resmöjligheter i Lund den 17 augusti

2014-06-18 09:12 CEST Skånetrafiken Den 17 augusti genomför Skånetrafiken en rad satsningar för att stadsbussarna i Lund ska bli mer attraktiva. För kunderna innebär det främst nya resmöjligheter, att bussen går oftare, och kortare restid.

Fler resmöjligheter i Malmö den 17 augusti

2014-06-18 09:11 CEST Skånetrafiken Den 17 augusti genomför Skånetrafiken en rad satsningar för stadsbussresenärerna i Malmö. Den nya tidtabellen bjuder främst på många nya resmöjligheter, att bussen går oftare. Dessutom får linje 7 och 8 ändrade linjesträckningar.

Skånetrafiken gör extra satsningar på regionbusstrafiken i augusti

2014-06-18 09:10 CEST Skånetrafiken En positiv resandeutveckling gör att Skånetrafiken gör extra satsningar på en rad regionbusslinjer i augusti, nattrafik och tätare avgångar tillhör nyheterna. Det blir också ny trafik i form av en helt ny linje på sträckan Svalöv-Teckomatorp-Kävlinge.