Pressmeddelanden

X2AB:s verksamhet och Samtrafiken slås samman

2015-05-08 10:00 CEST Samtrafiken i Sverige AB X2AB:s verksamhet och Samtrafiken slås samman från och med den 1 maj 2015. Då tar Samtrafiken över den utvecklingsverksamhet som X2AB byggt upp under drygt tre års tid.

2015-05-08 09:02 CEST Skånetrafiken Skånetrafiken bjuder in tre innovativa och etablerade designföretag till utmaningen ”den okända resan”. Ambitionen är att få in ett antal bra designkoncept och idéer hur man kan skapa en riktigt bra reseupplevelse med mobilen. Resultaten ska sedan kunna ligga till grund för fortsatt utvecklingsarbete. De tre företagen som antagit utmaningen är ustwo, frog och inUse och kick-off är idag.

Skånetrafiken testar nytt väderskydd på Dockan i Malmö

2015-05-07 08:00 CEST Skånetrafiken Idag får hållplats Dockan i Malmö ett nytt väderskydd när Skånetrafiken testar en helt ny design. - Vi vill modernisera hållplatserna och göra det tydligt att de är en del av Skånetrafiken. Vårt nya väderskydd tar hänsyn till kundens upplevelse, miljön, ny teknik och modern stadsmiljö, säger Joakim Agartson, chef för Affär och marknad på Skånetrafiken.

​Utformning av nya Nils Ericsonplatsen och Kanaltorget i Göteborg

2015-05-06 14:50 CEST FOJAB arkitekter Nu presenteras förslag på hur Nils Ericsonplatsen och Kanaltorget kan komma att förvandlas i framtiden. FOJAB arkitekter har på uppdrag av Göteborgs stad tagit fram ett program för utformning av platserna som nu presenteras för allmänheten.

2015-05-06 11:28 CEST Borås Stad ​Götalandsbanan är Borås viktigaste samhällsbyggnadsprojekt och kommer att påverka hela Borås. I juni reser politiker och tjänstemän från Borås Stad till Tyskland för att studera städers utveckling vid höghastighetsbanor och se hur de utnyttjat stationsområdenas potential.

Miljarder i potten då mäktig EU-topp gästar Skåne

2015-05-04 16:15 CEST Region Skåne Den 5-6 maj gästar en av EU:s mäktigaste personer inom transport och infrastruktur, Pat Cox, Skåne. Cox är utsedd av Kommissionen att leda dialogen mellan åtta länder kring hur den för Europas ekonomi så viktiga ScanMed-korridoren ska utvecklas. I potten finns åtskilliga EU-miljarder till projekt som påverkar vår framtida konkurrenskraft, jobb, innovation och hållbar tillväxt.

Strukton Rail bygger norra förbindelsen till Citybanan

2015-05-04 07:36 CEST Strukton Rail Strukton Rail har fått Trafikverkets uppdrag att rusta upp spårsystemet vid Tomteboda, strax norr om Stockholms central. Arbetet inleds i september 2015 och kommer att vara klart i augusti nästa år. När Citybanan är färdigbyggd 2016, kommer den just här att kopplas ihop med järnvägen som tar både fjärr- och pendeltågstrafiken norrut.

SJ uppmärksammar miljösmart resande

2015-04-29 15:00 CEST SJ AB Folksam, Swedbank och Sandvik tilldelas SJs diplom för miljösmart resande. Alla tre företagen har valt att styra om en stor del av tjänsteresorna till tåget, som en del i deras miljöarbete. Diplomen delas ut på SJs årsstämma den 29 april.

2015-04-29 11:22 CEST SJ AB Under årets tre första månader förbättrades SJs rörelseresultat med 203 MSEK jämfört med samma kvartal föregående år. Rörelseresultatet uppgick till 105 MSEK (-98). Den faktiska förbättringen av resultatet var 64 MSEK, då samma period föregående år påverkades negativt av omstruktureringskostnader på 126 MSEK och första kvartalet 2015 påverkades positivt av en upplösning av en reserv på 13 MSEK.

MTR levererar 330 miljoner resor i Stockholm 2014

2015-04-29 10:46 CEST MTR Nordic MTR Stockholm kan nu presentera sin års- och hållbarhetsredovisning för 2014. Den visar bland annat att det under 2014 utfördes 330 miljoner resor med Stockholms tunnelbana, motsvarande 1,2 miljoner resor en vanlig vardag, till drygt 96 procents punktlighet. Redovisningen visar också att MTR idag levererar tio procent mer tågtrafik, i kilometer räknat, än för fem år sedan.