Pressmeddelanden

Få hjälp att läsa och skriva i Google docs

2014-12-11 11:46 CET MV-Nordic IntoWords Plugin gör läs- och skrivverktyget IntoWords till webb tillgängligt som verktygslist i Google Chrome.

Lär dig läsa och skriva med LEGO klossar

2014-12-11 11:37 CET MV-Nordic Ibland kan det vara svårt för eleverna att få tag på fantasins flyktiga tankar. StoryStarter från LEGO® Education är ett hjälpmedel som kickstartar elevernas kreativitet och förbereder deras skrivarkompetenser.

Mobilapp gör det lättare för dig att både läsa och skriva

2014-12-11 11:22 CET MV-Nordic IntoWords Pocket gör det lättare för dig att både läsa och skriva på din iPhone och du får uppläsning och ordförslag av hög kvalitet.

Ny avancerad och flexibel hårddisk- och streaming-TV från Loewe

2014-12-11 10:00 CET EET Europarts Nya Connect UHD TV är den mest avancerade och flexibla TV:n när det gäller hårddiskinspelning och tv-streaming.

Praktikertjänst väljer post- och e-röstning för att öka engagemanget

2014-12-11 09:04 CET Praktikertjänst Praktikertjänst väljer att öppna för möjligheten att post- och e-röstning under kommande års- och bolagsstämmor. Syftet är att öka engagemanget i företaget och göra det enklare för alla verksamhetsansvariga aktieägare att delta i den beslutande processen.

KTH-studenter presenterar spelappar för smarta glasögon

2014-12-11 08:55 CET Epson Sverige Under delkursen Avancerad grafik och interaktion (AGI) på Kungliga Tekniska Högskolan fick ingenjörsstudenterna 4 veckor på sig att utveckla applikationer till Moverio BT-200 och i slutet av förra veckan fick över 300 nyfikna besökare testa resultaten i VIC-studion på KTH.

Ny röntgenteknik minskar risken för skadliga stråldoser

2014-12-11 07:15 CET Almis mediarum Företaget Luxbright har utvecklat en ny patentsökt röntgenteknik som både ger lägre stråldoser och en bättre bildkvalitet. För patienterna innebär detta att den tid som en patient behöver exponeras för strålning kan reduceras betydligt. Almi Invest har investerat i företaget tillsammans med affärsänglar och inkubatorn GU Holding.

ÅF satsar ytterligare inom Informations- & IT-säkerhet

2014-12-10 14:01 CET ÅF ÅF är idag en av Sveriges i särklass största leverantörer av tjänster inom Informations- & IT-säkerhetsområdet, primärt inom försvarsindustrin. Företaget väljer nu att satsa på att bli det självklara valet även inom den privata och offentliga sektorn.

ÅF vinnare av Volvo Cars Technology Award 2014

2014-12-10 11:19 CET ÅF ÅF var ett av få konsultföretag som fick ta emot pris i årets Volvo Cars Technology Award (VCTA) i Göteborg och det enda företaget med tre konsulter som fick ta emot pris.

2014-12-10 08:55 CET Uppsala Innovation Centre (UIC)