Bilder

Fasadvy Backavägen

Fasadvy Backavägen

2017-09-07 09:00 CEST

Fasadvy Backavägen

Fasadvy Backavägen

2017-09-07 09:00 CEST

Humana äldreboende i Gävle - belysning i korridorer

Humana äldreboende i Gävle - belysning i korridorer

2017-09-06 17:01 CEST

Ljuset i korridoren ändras över dygnet så de boende kan få en känsla för vilken tid på dygnet det är, både via ljusnivåer och själva kompositionen av ljus, vad som är tänt respektive släckt. När man närmar sig sällskapsytorna på avdelningen - kök, vardagsrum och balkong så är plafonden placerad tätare för att höja ljusnivån ju närmre de sociala ytorna man kommer. På dagen: De olika ljuspunkterna samverkar till att skapa en behaglig och trivsam miljö som är lätt att se i utan att vara bländande. På natten: Endast ett svagt vägvisande ljus från ledstången och ett litet accentljus ovanför varje dörr.

Humana äldreboende i Gävle - belysning  av lägenheterna

Humana äldreboende i Gävle - belysning av lägenheterna

2017-09-06 17:01 CEST

Rummen har fått i grunden en trivsam och ombonad belysning med hemkänsla. Denna skapar en bra ljusmiljö oavsett om den boende har med sig vissa egna armaturer eller inte. Takbelysning samt indirekt ljus mot tak och vägg kan öka i ljusstyrka vid behov. Ljussättningen kan tändas upp till fullgod nivå för undersökning men också tonas ned till en behaglig stämningsskapande och trivsam hemmiljö och ett milt nattljus.

Humana äldreboende i Gävle - ljuset i vardagsrummet

Humana äldreboende i Gävle - ljuset i vardagsrummet

2017-09-06 17:01 CEST

Vardagsrum och balkong - platser för många olika aktiviteter, ljussättning med vardagsrumskänsla. Ljuset är planerat för att få de boende att dröja sig kvar och trivas. Den specialtillverkade pendeln med textil är utformad för att ge en hemkänsla samtidigt som den rymmer möjlighet att förändra ljuset i rummet över dygnet. Dagtid ändras ljusstyrkan i den textila plafonden, så det är som högst mitt på dagen.

Cecilia Beck-Friis

Cecilia Beck-Friis

2017-09-06 10:00 CEST

GameStopExpo17

GameStopExpo17

2017-09-05 13:22 CEST

Annika Kronqvist

Annika Kronqvist

2017-09-04 10:35 CEST