Pressmeddelanden

Samtrafiken: Pendlingsbara Sverige lika stort som Danmark

2015-06-24 07:30 CEST Samtrafiken i Sverige AB ​Den som vill arbetspendla in till någon av de 31 större städerna i Sverige kan bosätta sig på en yta som motsvarar nästan hela Danmark. Stockholm är Sveriges mest pendligsbara stad, följt av Linköping och Uppsala. Det framgår av Samtrafikens rapport Pendlingsbara Sverige 2015, som granskar pendlingsmöjligheterna med kollektivtrafiken.

Peugeots bensinmotor prisad som årets bästa i sin kategori i “International Engine of the Year Award”

2015-06-23 22:06 CEST Peugeot Sverige Christian Chapelle, ansvarig för motorutveckling hos PSA Peugeot Citroën, fick i dagarna ta emot första pris för koncernens nya 3-cylindriga PureTech motorfamilj i den prestigefulla “International Engine of the Year Award”. 1,2 liters turbomotorn med 110 och 130 hästkrafter röstades fram till ”Årets vinnare” i hård konkurrens med alla nya motorer på marknaden i kategorin 1,0 till 1,4 liter .

Teknisk indikation försenade Frankfurtflyget

2015-06-23 16:37 CEST Karlstad Airport ​På morgonens flygning från Karlstad Airport till Frankfurt (via Jönköping) fick BMI Regionals flight BM1911 en teknisk indikation och valde att gå ner på Landvetter för att åtgärda detta.

Ostkusthamnar i samverkan bjuder in till seminarium i Almedalen - Sjöfarten är den nya vägen

2015-06-23 15:57 CEST Ostkusthamnar i samverkan 2030 ska Sveriges fordonsflotta vara fossiloberoende. Fram till 2050 förväntas det nationella transportarbetet att fördubblas. Det är tydligt att vi behöver tänka om för att minska bilköerna och motverka kaoset på järnvägen. Nya lösningar behövs samtidigt som medlen är knappa. Politiker och forskare resonerar om sjöfarten - den nya vägen.

2015-06-23 15:43 CEST Swedac – Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll Fri handel och stor export är förutsättningar för svensk tillväxt och hänger nära samman med kvalitetssystem med bas i internationella överenskommelser. För att skydda konsumenter och skapa konkurrens på lika villkor behövs också kontroll av kompetenser, processer och produkter. Kan befintliga system användas bättre? Kan de t ex erbjuda en effektiv form för kvalitetskontroll av välfärdstjänster?

Upptäck ett annorlunda Grekland genom ö-hoppning med Star Clippers

2015-06-23 15:16 CEST United Spirit Nordic

​  Iveco: 40 års framgång, 150 års erfarenhet

2015-06-23 15:08 CEST Iveco Sweden AB I år firar märket Iveco sitt 40-årsjubileum. En framgångshistoria om fordon som blivit en symbol för internationellt erkännande av den italienska tillverkningsindustrin runtom i världen. På webbplatsen www.iveco40.com kan alla vara med och fira Ivecos 40-årsdag genom att dela med sig av historier i form av bilder och videor.

2015-06-23 14:50 CEST DHL DHL Storage & Specialties i Borås varslar idag 49 medarbetare, varav 37 stycken med fast anställning. Information har delgivits och uppsägningstiden är enligt LAS och förhandlad med facket.

2015-06-23 14:31 CEST Inlandsbanan AB Inlandsbanan AB har beviljats EU-medel till förstudie att driva lok på förnyelsebart bränsle. Då Inlandsbanan inte är elektrifierad drivs fordonen idag på fossil diesel. Idag finns inga färdiga tester på den motortyp som dessa lok har varför möjligheten att byta fossil diesel till förnyelsebar RME måste utredas.

Sommarens trafikolyckor ofta värre

2015-06-23 14:20 CEST Sundsvalls kommun ​Under semestertider ser vi på Räddningstjänsten hur vissa typer av olyckor ökar. Ett vanligt larm under sommaren är trafikolyckor. Ofta får även mindre trafikolyckor tyvärr stora konsekvenser.