Bilder

Nanda från Östtimor illustrerar sin önskan, att hon respekteras.

2014-11-20 08:00 CET Barnfonden Nanda från Östtimor illustrerar sin önskan, att hon respekteras.

Maria Alsander, Volontärbyråns verksamhetsledare

2014-11-14 14:08 CET Volontärbyrån

Maria Alsander, Volontärbyråns verksamhetsledare

2014-11-14 14:04 CET Volontärbyrån

Maria Alsander, Volontärbyråns verksamhetsledare

2014-11-12 15:56 CET Volontärbyrån Maria Alsander, Volontärbyråns verksamhetsledare

Samvärme Helsingborg (4)

2014-11-11 13:00 CET Öresundskraft Hur skulle Helsingborgsregionen sett ut utan fjärrvärme? Det undersökte teknikkonsultföretaget WSP genom att jämföra dagens energisystem i regionen med ett utan fjärrvärme. CO2 utsläppen skulle öka kraftigt, över 1000 personer färre skulle ha ett jobb och den lokala köpkraften skulle minska liksom de kommunala skatteintäkterna. Däremot skulle uttaget av naturresurser bli sex gånger större.

Samvärme Helsingborg (3)

2014-11-11 13:00 CET Öresundskraft Christoffer Ohlander (t.v) och Gustav Lindström vid Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling vid Linköpings Tekniska högskola, fann i sitt examensarbete att fjärrvärmesamarbetet mellan Kemira och Öresundskraft sparat cirka 1,6 miljoner ton CO2 mellan åren 1974 och 2012.

CMA Research

2014-11-11 11:30 CET CMA Research AB

CMA Research

2014-11-11 11:30 CET CMA Research AB

CMA Research

2014-11-11 11:30 CET CMA Research AB

Per Anger-pristagare Rita Mahato möter utrikesminister Margot Wallström (Bild 2)

2014-11-10 14:11 CET Forum för levande historia Per Anger-priset 2014 tilldelas den nepalesiska människorättsförsvararen Rita Mahato för hennes uthålliga kamp mot sexuellt våld mot kvinnor och flickor i ett patriarkalt, våldsamt och socialt utsatt samhälle. Trots att hon själv och hennes familj ständigt är utsatta för allvarliga hot fortsätter hon kampen för att stärka Nepals kvinnors mänskliga rättigheter.