Bilder

EnergyUp

2014-09-18 08:30 CEST Philips EnergyUp

EnergyUp

2014-09-18 08:30 CEST Philips EnergyUp

Energy light Philips

2014-09-18 08:30 CEST Philips Energy light Philips

Anna Strand, Föreningen Grunden

2014-09-17 15:42 CEST Riksförbundet FUB Anna Strand, Föreningen Grunden.

Svenskarnas inställning till politisk reklam

2014-09-12 11:08 CEST Sveriges Annonsörer Fråga: Vilken är din allmänna inställning till reklam från politiska partier? (fördelat på region)

Svenskarnas inställning till reklam

2014-09-12 11:08 CEST Sveriges Annonsörer Fråga: Vilken är din allmänna inställning till reklam? (fördelat på region)

Svenskarnas inställning till politisk reklam

2014-09-12 11:08 CEST Sveriges Annonsörer Fråga: Vilken är din allmänna inställning till reklam från politiska partier? (fördelat på partisympatier)

Svenskarnas inställning till reklam

2014-09-12 11:08 CEST Sveriges Annonsörer Fråga: Vilken är din allmänna inställning till reklam? (fördelat på partisympatier)

Logotype, Urank

2014-09-10 15:06 CEST InPress Urank är en fristående association som årligen genomför rankingar av svenska universitet och högskolor som utbildningsinstitutioner.

Stig Forneng

2014-09-10 15:06 CEST InPress Professor och historiker med lång erfarenhet som forskare, lärare mm. vid sju svenska och utländska universitet/högskolor. Huvudsekreterare vid Rådet för forskning om universitet och högskolor. Författare till ett stort antal böcker och artiklar som rör universitets- och forskningspolitik i forntid och samtid.