Pressmeddelanden

Bostadsfrågan allt hetare valfråga enligt undersökning av TNS SIFO

2014-03-28 11:31 CET Hyresgästföreningen 4501 personer ur allmänheten har i TNS SIFOs webbpanel tillfrågats om vilka politiska områden de tycker är viktiga. Bostadsfrågan är den enda fråga, tillsammans med försvarsfrågan, som ökar i viktighetsgrad jämfört med den senaste undersökningen för fem månader sedan. Bostadsfrågan har nu klättrat till plats nummer 12, betydligt högre än vid förra valet då den inte ens nådde topp 15.

2014-03-28 10:26 CET Läkemedelsverket - Medical Products Agency Läkemedelsverkets nyligen genomförda medarbetarundersökning visar på ett positivt resultat. Undersökningen visar på ett samlat medarbetarindex på 71 som innebär att Läkemedelsverket ligger över index för myndigheter som genomfört en sådan undersökning under 2013. Där låg index på 67.

Då trivs vi på jobbet ­– unga och äldre värderar olika saker

2014-03-28 10:00 CET Skills Communication En ny undersökning från Great Place to Work visar på stora skillnader i saker som engagerar på jobbet beroende på om du är ny i arbetslivet eller börjar närma dig pensionsåldern. För mogna medarbetare smäller den dagliga arbetsmiljön högt. De vill ha trevligt, känna sig betydelsefulla och involverade. Drivkrafter för nykomlingar är eget ansvar och närhet till chefen.

Sverige Bygger sätter allt på Byggkartan

2014-03-28 09:56 CET Sverige Bygger AB Med Byggkartan.se stärker vi vår position som marknadsledare på digitala tjänster för affärsinformation och marknadsföring inom byggsektorn. De kunder som redan marknadsför sina varumärken och referensprojekt via oss får nu ytterligare en kanal. Byggkartan är även ett sätt för oss att visualisera branschens största projektdatabas och vi tror att intresset för våra tjänster kommer att öka ännu mer.

Newsec rankad som en av Sveriges bästa arbetsplatser

2014-03-28 09:50 CET Newsec Newsec har för femte året i rad utsetts till en av Sveriges bästa arbetsplatser enligt Great Place to Work. Därmed ingår Newsec numera i Great Place to Works ”Hall of fame”. Newsec erhöll även utmärkelsen Trust Star för “Årets Experienced Professionals”.

Pressinbjudan: Sveriges mest hållbara varumärke koras 31 mars

2014-03-28 09:09 CET Sustainable Brand Insight När Sustainable Brand Insight bjuder in 200 VD:ar, marknadschefer och hållbarhetschefer för Sveriges största varumärken till prisutdelning i årets hållbarhetsundersökning Sustainable Brand Index™ står mod och risktagande i centrum. Fokus för eventet är att belysa de som vågar ta hållbarhetsarbetet ett steg längre och ge det en betydande del i både affärsmodell och kommunikation.

2014-03-27 08:00 CET CMA Research AB Svenskarna känner sig i högre utsträckning lyckliga jämfört med genomsnittet i övriga Västeuropa, medan de är lika lyckliga i jämförelse med det globala genomsnittet. Nästan sex av tio svenskar (59 procent) känner sig personligen lyckliga med sin livssituation. I Västeuropa känner sig 45 procent lyckliga medan andelen är 60 procent i världen.

Stor skillnad på service mellan bankerna!

2014-03-27 07:45 CET ServiceScore Storbankerna får generellt sett låga betyg av kunderna när de ska betygsätta den service de får. Handelsbanken utgör dock även i år ett klart lysande undantag.

2014-03-26 23:24 CET Nordens Välfärdscenter En ny nordisk kuskapsportal öppnade i dag. Samtliga publikationer från Nordiska ministerrådets sekretariat och institutioner är numera tillgängliga både för läsning och nedladdning via http://norden.diva-portal.org. Redan från första dagen hittar man här bortåt 3000 titlar.

2014-03-26 12:00 CET Skogforsk Normalt sker genetisk anpassning genom att de träd som passar bäst får leva vidare och bilda nästa generations trädbestånd. Men allmänt vedertagna scenarier visar att klimatförändringarna kommer att gå snabbare än vad lövträdens naturliga anpassningsförmåga klarar av.