Pressmeddelanden

Målsnöret nått – 27 % ekologiskt i offentlig sektor

2015-06-04 07:45 CEST EkoMatCentrum ÄNTLIGEN är det nationella inriktningsmålet nått! Under 2014 passerade offentlig sektor 25 % - målet med god marginal, 27 % kan vi summera de ekologiska inköpen till vid årsskiftet. Det är en ökning med drygt 17 procent eller 4 procentenheter, nästan dubbelt så stor ökning som året innan.

​Reparbetare inspekterar 107 meter högt TV-torn vid Jägersro

2015-06-04 07:00 CEST Klätterservice i Norden AB Reparbetare från Klätterservice genomför i dagarna en total handnära inspektion av samtliga utvändiga betongytor på FM/TV-stationen vid Jägersro i Malmö. Reparbete kommer användas till största delen för att skapa tillkomst till tornets samtliga ytor. De eventuella skador som påträffas kommer att åtgärdas. Tornet, som inklusive mast når en höjd av 107 meter, ägs av Teracom AB.

Drygt 3 000 fritidshus till salu flest hus i Stockholms skärgård

2015-06-03 11:57 CEST Bovision AB

Svenskarnas syn på deras ekonomiska situation är splittrad

2015-06-03 10:04 CEST YouGov Sweden AB YouGov har tagit tempen på svenskarnas inställning till deras ekonomiska situation och förväntningar på framtiden. Undersökningen visar att bilden är splittrad. Drygt var fjärde svensk i åldern 18-74 år anser att deras ekonomiska situation har blivit bättre under det senaste året och var tredje tror på en positiv utveckling under de närmsta 12 månaderna.

Karlstads bästa gymnasium – för fjärde året i rad

2015-06-03 08:00 CEST Folkuniversitetet Göteborg För fjärde året i rad har Folkuniversitetets Gymnasium i Karlstad fått det bästa resultatet i kommunens kund- och brukarundersökning för gymnasieskolorna.

Uppfinnarhjärta del 1 - En primärnyckel för en tidtabell

2015-06-03 07:00 CEST Runius Design Att betrakta världen ur en annan persons perspektiv är en fundamental del i rollen som produktdesigner. Genom att erfara en annan persons upplevelser och vardag får du viktiga insikter. I den ständiga jakten på mitt kreativa uttryck spenderar jag en dag i andra människors yrken - Välkomna till artikelserien Uppfinnarhjärta.

Hur mäter man känslor?

2015-06-02 17:09 CEST Ipsos Sweden Marknadsförings- och reklambranschen har förstått att kommunikation som triggar känslor är mer effektiv än kommunikation som fokuserar på rationella budskap. Men hur går det till att förstå och mäta dessa emotionella uttryck?

Unga vill spara skatteåterbäringen – fyrtioplussarna vill resa

2015-06-02 14:56 CEST If Skadeförsäkring Att få tillbaka pengar på skatten är en glädje för många, men vad gör man egentligen av pengarna som plötsligt trillar in under sommaren? De flesta är ordentliga och sparar dem, visar en undersökning från If.

Tysk-svenska konjunkturbarometern maj 2015: Sverige och Tyskland behöver mer investeringar

2015-06-02 09:00 CEST Tysk-Svenska Handelskammaren Både i Sverige och i Tyskland kommer investeringar i maskiner, anläggningar och byggsektorn inte igång med tillräcklig kraft för att ge konjunkturen en avgörande skjuts framåt. Det visar den aktuella Tysk-svenska konjunkturbarometern som Tysk-Svenska Handelskammaren har sammanställt från enkätsvar från exportföretag i båda länder.

Deutsch-Schwedisches Konjunkturbarometer Mai 2015: Deutschland und Schweden brauchen mehr Investitionen

2015-06-02 08:59 CEST Tysk-Svenska Handelskammaren Sowohl in Deutschland als auch in Schweden kommen Investitionen in Maschinen, Anlagen und die Bauwirtschaft nicht in ausreichendem Maße in Gang, um der Konjunktur einen entscheidenden Schub zu geben. Dies zeigt das aktuelle Deutsch-Schwedische Konjunkturbarometer, für das die Deutsch-Schwedische Handels-kammer erneut Exportunternehmen aus beiden Ländern befragt hat.