Pressmeddelanden

2015-01-15 11:00 CET Hyresgästföreningen region norra Skåne Förhandlingarna är klara mellan Hyresgästföreningen och Örkelljungabostäder AB. Från och med den 1 februari 2015 höjs hyrorna med 0,99 procent i genomsnitt.

2015-01-15 10:41 CET Lärarnas Riksförbund Det finns ett tydligt behov av ett större engagemang i Sveriges ungdomar från hela samhället. Det framgår i två nya rapporter som Lärarnas Riksförbund och Mentor Sverige presenterar i dag.

4 av 10 mammor funderar på att skönhetsoperera sig

2015-01-15 08:45 CET Bonnier Tidskrifter Hur nöjd är du med din kropp efter att du fött barn? Tidningen mama och RAM (Research and Analysis of Media) har frågat 565 mammor om hur de ser på sin kropp efter graviditeten. Svaren visar att 41 procent har funderat på att göra ett skönhetsingrepp medan 22 procent är mer nöjda med sin kropp efter att de har fött barn.

Inbjudan till Nationella Brottsofferveckan 2015

2015-01-15 06:11 CET Stiftelsen Tryggare Sverige Stiftelsen Tryggare Sverige bjuder in till Nationella Brottsofferveckan 2015 som genomförs den 16-19 februari. Bland de medverkande finns bl.a. jämställdhetsminister Åsa Regnér (s), inrikesminister Anders Ygeman (s), ordföranden i justitieutskottet Beatrice Ask (m), chefsåklagaren Anneli Hanström (City åklagarkammare), trolljägaren Robert Aschberg och professor Margareta Hydén m.fl. forskare

2015-01-14 14:02 CET MMS Tittande på TV minskade något under 2014. Sammanlagt tittar 3-99-åringar på TV i 153 minuter per dag. Det är sex minuter mindre än under 2013 och motsvarar en minskning med knappt fyra procent. Tittartiden på webb-TV ökade med 23 procent.

Sex av tio har halkat och slagit sig på isiga gator

2015-01-14 08:05 CET If Skadeförsäkring De senaste dagarnas väder har lett till svår halka. Enligt en undersökning från försäkringsbolaget If har sex av tio stockholmare halkat utomhus på is och snö och slagit sig de senaste tre åren.

Stora jobbmöjligheter för studenter med pedagogisk examen framöver

2015-01-13 11:39 CET Studentum AB Det förväntas bli stor brist på samtliga lärargrupper år 2035, enligt SCB:s nya utbildningsprognos. Studenter med en pedagogisk examen förväntas därför ha stora jobbchanser i framtiden. Även inom vård och omsorg samt för eftergymnasialt utbildade inom data förväntas utsikterna till jobb bli goda framöver.

Andra upplagan ute!

2015-01-12 18:05 CET ServiceScore Nu finns andra upplagan av Service - så mycket mer än ett leende ute. Systembolaget och Skatteverket, två av vinnarna av priset ServiceScore finns med som fallstudier i denna nya upplaga.

Klotter - konst eller skadegörelse? Inbjudan till debattkväll

2015-01-12 15:55 CET Stiftelsen Tryggare Sverige Enligt Brottsförebyggande rådet anmäls varje år cirka 150 000 skadegörelsebrott, varav ungefär 50 000 avser klotter. Konsekvenserna av dessa brott är förutom stora saneringskostnader för kommuner, fastighetsägare och privatpersoner, även en otrygghet i det offentliga rummet. Nu har Stiftelsen Tryggare Sverige kartlagt kommunernas arbete mot skadegörelse i form av klotter.

Krav på materialtillverkare minskar bostadsbyggandets klimatpåverkan

2015-01-12 13:28 CET Riksbyggen En livscykelanalys av stomalternativ för Riksbyggens planerade bostadsprojekt Viva i Göteborg visar att det går att minska klimatpåverkan genom aktiva val och krav på materialtillverkarna. Genom strategiska val av både betongmaterial och dess konstruktion blir skillnaden i klimatpåverkan liten mellan trä- och betongalternativen.