Pressmeddelanden

Måttlig prisuppgång senaste månaden i landets tre största städer kraftig prisuppgång senaste året i Stockholm och Göteborg

2015-04-16 14:16 CEST Bovision AB

Seniorer mer aktiva på sociala medier än vi tror

2015-04-16 10:45 CEST Seniordeal

Kan man bo här? Hyresgästföreningen uppmärksammar bostadsfrågan i Halmstad

2015-04-16 10:00 CEST Hyresgästföreningen region norra Skåne Under helgen kommer du att kunna se en orange dörr utplacerad på Stora torg i Halmstad. Det är Hyresgästföreningen som vill uppmärksamma Halmstads politiker på bostadsfrågan, och uppmana politikerna att gå från ord till handling.

2015-04-16 09:55 CEST Gymnasium.se Det är dags för omvalet till gymnasiet och det återstår att se om antalet sökande till yrkesprogrammen minskar även i år. En undersökning som Gymnasium.se genomfört visar att många elever anser att det är statusskillnad mellan yrkesprogram och högskoleförberedande program.En återkommande åsikt i undersökningen är att elever som väljer yrkesprogram är ”mindre smarta”.

Brott och social oro - inbjudan till debatt om trygghetspolarisering och normalisering

2015-04-16 09:15 CEST Stiftelsen Tryggare Sverige För knappt två år sedan var Sverige föremål för den samlade världspressens uppmärksamhet. Bakgrunden var de upplopp som rasade i flera kommuner runt om i Sverige. Nu rapporterar Brottsförebyggande rådet att brottsligheten minskar och att tryggheten ökar. Men stämmer det? Och vilka lärdom kan dras av arbetet mot social oro?

IKEA åter bäst på service i sin klass 2015!

2015-04-15 19:00 CEST ServiceScore I en bransch med tuff konkurrens och höga krav visar IKEA åter att de är bäst på att ge service. Men konkurrenterna ligger inte långt efter...

Telia vinner ServiceScore 2015!

2015-04-15 19:00 CEST ServiceScore Telekom är den bransch som uppvisar den minsta upplevda skillnaden mellan marknadens aktörer, vilket skulle indikera att den aktör som vågade bryta mönstret och satsa på bättre kundservice rimligen har goda förutsättningar att lyckas även kommersiellt.

Ving drar ifrån och är bäst på service 2015!

2015-04-15 19:00 CEST ServiceScore Semester betyder för många en möjlighet att resa bort någonstans. En resa till ett drömmarnas mål som ofta bokas genom ett företag och där någon form av transport är medlet för att ta oss till denna plats. Vår tid för semester är begränsad och dyrbar samtidigt som det ofta kostar en hel del.

Dressmann fortsatt bäst på service 2015!

2015-04-15 19:00 CEST ServiceScore Gå in i en klädaffär som en människa och gå ut som en annan. Det är önskesituationen för alla butiksägare i kläd- och modebranschen och sannolikt även för kunderna. Om det blir så eller inte beror till stor del på vilken servicenivå som ges i butiken.

Länsförsäkringar fortsatt bäst 2015!

2015-04-15 19:00 CEST ServiceScore Kundägda försäkringsbolag hamnar i topp! Intressant är det även att det just i denna kategori tycks gå utmärkt att kombinera att vara en stor aktör med många kunder med att ge bra service. I jämförelse med t.ex. kategorin bank är det tre av marknadens största aktörer som ligger i topp, medan det för bank är en stor och två utmanare.