Pressmeddelanden

För många undantag riskerar göra diskrimineringslagen tandlös, anser FUB.

2014-06-27 15:27 CEST Riksförbundet FUB Bristande tillgänglighet införs som en ny form av diskriminering i diskrimineringslagen, men för många undantag riskerar göra lagen tandlös, anser Thomas Jansson, ordförande för FUB.

2014-06-27 14:20 CEST WSP WSPs talespersoner är på plats i Almedalen och kommer att medverka vid en rad olika seminarier och aktiviteter med den gemensamma nämnaren ”hållbart samhällsbyggande”. Här är hittar du WSP i Almedalen.

2014-06-27 14:02 CEST Almega PwC har på uppdrag av Almega genomfört en oberoende genomlysning av Hälsans Förskola AB. PwC har genomlyst tre områden kost, ekonomi samt anmälningar och inspektioner. Vid tidpunkten för genomlysningen drev bolaget åtta förskolor fem i Stockholms kommun, två i Uppsala kommun och en i Sigtuna kommun.

2014-06-27 10:45 CEST Landskrona stad Med närhet till bra utbildningsmöjligheter, goda kommunikationer och brett fritidsutbud blir Landskrona en allt bättre stad att kalla sitt hem. Här är medborgarna mer nöjda med stadens bemötande, tillgänglighet och verksamheter än i genomsnittskommunen. Kurvan för Landskrona i SCB:s nya medborgarundersökning pekar uppåt!

PRESSINBJUDAN: Dags att importera den norska bostadspolitiken!

2014-06-27 10:37 CEST Veidekke i Sverige 1991 övergav Sverige – i stor politisk enighet – den sociala bostadspolitiken, utan att ersätta systemet med något nytt. Bostadsbyggande blev istället en fråga för marknaden. Drygt 20 år senare är bostadsbristen uppenbar och unga saknar såväl kapital som kötid för att komma in på bostadsmarknaden. Vid pressträffen lanserar Veidekke en rapport baserad på fem principer för en helt ny bostadspolitik.

2014-06-27 10:00 CEST SAS Institute Ännu en svensk kommun har valt en molnbaserad IT-lösning för analys av kommunens samtliga inköp. Under våren blev det klart att även Eskilstuna kommun ansluter sig till den samling av kommuner som med hjälp av SAS Institutes analyslösning tar ett fastare grepp om vad som verkligen köps in.

2014-06-27 09:23 CEST Humana Trots att sociala medier är en viktig kommunikationskanal för barn och unga så är det något som inte används av majoriteten socialtjänster. I en granskning av 170 kommuners socialförvaltningar uppger sex av tio att deras socialtjänst inte använder sociala medier och bara var tionde förvaltning har en strategi för hur sociala medier ska användas i verksamheten.

Kvinnors låga riskaptit bygger upp mentala hinder för tillväxt och framgång

2014-06-27 09:15 CEST MacoMedia AB Riskaptiten bromsar karriären och tillväxten - ofta på ett omedvetet plan Kvinnors låga riskaptit gör avtryck såväl bland företagare som bland kvinnor i karriären. Lena Törner betonar vikten av att våga konfrontera och diskutera kvinnors bristaptit, vad den beror på och vad man kan göra för att bryta den onda cirkeln.

Stora etiska utmaningar för VM:s lagläkare

2014-06-27 09:00 CEST Centrum för idrottsforskning Alla vill se de bästa spelarna på planen under VM, men till vilket pris? Lagläkarna har ett svårt jobb att stå emot kortsiktiga sportsliga krav för att värna om spelarnas hälsa. I det nya numret av Svensk Idrottsforskning skriver forskarna och lagläkarna Mats Börjesson och Jón Karlsson om läkarens relation till spelare, domare och tränare.

Kraftig ökning av cykelstölderna i år

2014-06-27 08:12 CEST If Skadeförsäkring Varje år får tusentals svenskar sin cykel stulen. Hittills i år har de anmälda cykelstölderna ökat med 28 procent. Störst risk att bli av med cykeln är det i Skåne, Örebro och Västmanlands län. Det visar en sammanställning från försäkringsbolaget If.