Pressmeddelanden

Stiftelsen Tryggare Sverige tar kampen mot myter om invandring

2014-12-07 07:55 CET Stiftelsen Tryggare Sverige Under söndagen (7/12, 2014) medverkar Stiftelsen Tryggare Sverige, tillsammans med en rad andra organisationer, vid Sverigedemokraternas Kommun- och landstingskonferens i Västerås. Bakgrunden är att vi är en politiskt oberoende organisation som tidigare deltagit vid andra riksdagspartiers arrangemang.

Skolinspektionen uppmanar till fortsatt analys av elevernas skolresultat i Falkenbergs kommun

2014-12-05 15:45 CET Falkenbergs kommun I Skolinspektionens tillsyn av Falkenbergs kommun framgår det att kommunen i många avseenden har en väl fungerande verksamhet men behöver jobba vidare med att analysera elevernas skolresultat och tydligare dokumentera sitt systematiska kvalitetsarbete.

Hur kan stadens trafik påverka hälsan positivt?

2014-12-05 14:28 CET Trivector Hur stadens trafik utformas har betydelse för folkhälsan. En stad där det är enkelt att gå och cykla upplevs ofta som mer trivsam och ger ökad fysisk aktivitet med stora positiva effekter på invånarnas hälsa. För att lära mer om hur trafikens utformning påverkar hälsan startar nu ett stort internationellt forskningsprojekt, där Örebro är en av sju europeiska städer som deltar.

2014-12-05 11:00 CET Hyresgästföreningen region norra Skåne Förhandlingarna är klara mellan Hyresgästföreningen och Höganäshem. Från och med den 1 januari 2015 höjs hyrorna med i genomsnitt 0,9 procent. Uppgörelsen är differentierad mellan 0,4 – 1,35 procent.

2014-12-05 11:00 CET Hyresgästföreningen region norra Skåne Förhandlingarna är klara mellan Hyresgästföreningen och Ängelholmshem. Från och med den 1 januari 2015 höjs hyrorna med i genomsnitt 0,9 procent.

Demoskops väljarbarometer för december

2014-12-05 10:17 CET Demoskop AB Expressen/Demoskops väljarbarometer för december 2014 visar att de båda blocken nu ligger lika i opinionen. De rödgröna partierna fortsätter nedgången som syntes förra månaden och backar nu till 41,7 procent. För allianspartierna fortsätter förra månadens uppgång och de når i decembermätningen 41,7.

Lin Lerpold appointed Executive Director MISUM

2014-12-05 09:51 CET Handelshögskolan i Stockholm The mission of the Mistra Center for Sustainable Markets (MISUM) at the Stockholm School of Economics is to strengthen Sweden’s competiveness in sustainable markets, in part by supporting Swedish actors with both research findings and directly applicable innovative solutions.

18 miljoner till svensk idrottsforskning

2014-12-05 09:29 CET Centrum för idrottsforskning ​Centrum för idrottsforskning ger 18 miljoner kronor i bidrag till svensk idrottsforskning för år 2015. Se hela listan på projekt och forskartjänster på ​CIF:s webbplats. Varje år fördelar CIF forskningsbidrag till universitet och högskolor runt om i landet.

2014-12-05 09:07 CET Kairos Future Våra drömmar om allt som är tillgängligt överallt, en arbetsfri arbetsmarknad och perfekta livsmedel börjar nu besannas – men så också mardrömmarna. I Kairos Futures trendspaning inför 2015, Himmel eller Helvete, listar vi 10 omskakande omvärldstrender som kommer omforma såväl samhället i stort som våra egna liv.

Därför trotsar Göteborg konjunkturen

2014-12-05 08:00 CET Business Region Göteborg När exportmarknaderna svajar brukar det slå mot Göteborgsregionen. Men nu sätts istället nytt sysselsättningsrekord. Sex lokala näringslivsprofiler pekar på nya ekonomiska samband, i en enkät som Business Region Göteborg gjort. Ekonomin i Göteborgsregionen har fortsatt växa under andra halvåret. Arbetslösheten bland unga minskar. (Källa: SCB.)