Pressmeddelanden

Boende i östra Mellansverige – landets största båtfantaster

2015-04-02 08:05 CEST Intressekompassen ​Nu våras det för de boende i östra Mellansverige. De är nämligen mest intresserade i landet av båtliv och båtsport. Det visar rapporten Intressekompassen 2015 som kartlagt svenskarnas intressen och bygger på en ny TNS Sifo-undersökning. Bakom rapporten står Sveriges ledande tidskriftsförlag.

Norrlänningarna - Sveriges främsta friluftsfantaster

2015-04-02 08:05 CEST Intressekompassen Film, litteratur och resande är norrlänningarnas vanligaste intressen. De är också mest intresserade i landet av skidåkning, friluftsliv, löpning, jakt, fiske, ishockey och astrologi. Det visar rapporten Intressekompassen 2015 som kartlagt svenskarnas intressen och bygger på en ny TNS Sifo-undersökning. Bakom rapporten står Sveriges ledande tidskriftsförlag.

Här är svenskarnas största intressen

2015-04-02 08:05 CEST Intressekompassen ​Musik, litteratur och resande är svenskarnas vanligaste intressen. Samtidigt ser intresset för politik ut att öka igen och det politiska intresset har blivit status bland unga. Det visar rapporten Intressekompassen 2015 som bygger på en ny TNS Sifo-undersökning. Bakom rapporten står Sveriges ledande tidskriftsförlag.

​Hantverk och konst är bildningstrender i Stockholm

2015-04-02 08:02 CEST Studieförbundet Vuxenskolan Stockholm Hantverk och konst är populära ämnen i Stockholm. Det berättar Annika Estassy Lovén på Studieförbundet Vuxenskolan Stockholm med anledning av den bildningsrapport som Folkbildningsförbundet släppte nyligen. Rapporten beskriver bildningstrenderna för 2015.

TEDxStockholm presents TEDxStockholmWomen: Momentum

2015-04-02 08:00 CEST TEDxStockholm TEDxStockholm will host its next event, TEDxStockholmWomen: Momentum, on May 28th 2015. The event will explore the bold ideas of change and progress both in how we think and act as individuals and society.

2015-04-02 05:00 CEST Östsvenska Handelskammaren Inom ramen för tillväxtsatsningen Vision East Sweden genomförs under april månad 2015 en regional inventering av regionens styrkor. Människor som verkar i Östergötland och Sörmland bjuds in för att lyfta fram vad vi är bäst på och som kan utgöra kärnor i en framtida vision för tillväxt.

Starkt kvartal för nyföretagandet

2015-04-01 17:55 CEST Visma Nyföretagandet ökade med 4,2 procent under första kvartalet 2015 jämfört med motsvarande period i fjol. Det visar statistik som Visma sammanställt från Bolagsverket.

2015-04-01 17:13 CEST Medikus AB SVT Debatt är Sveriges största direktsända debattprogram med studiopublik. 2/4 handlar programmet om ”Wellnessyndromet” och om det är det hälsosamt att vara hälsogalen?

2015-04-01 16:38 CEST Hjärnfonden Den 2 april infaller den internationella autismdagen. I Sverige har cirka 1-2 procent av befolkningen ett autismspektrumtillstånd (AST)-diagnos1. AST är en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning som innebär svårigheter att samspela med andra och läsa av andra människor. Både den verbala och ickeverbala kommunikationen som ögonkontakt, gester, ansiktsuttryck, kroppsspråk eller tonfall är nedsatt.

2015-04-01 15:11 CEST Handikappförbunden Handikappförbunden kommenterar Arbetsförmedlingens senaste rapport: Sysselsättningsgraden för personer med funktionsnedsättningar med nedsatt arbetsförmåga har inte förändrats sedan 2013. ”Det visar att arbetsmarknadspolitikenstår och stampar när det gäller personer med funktionsnedsättning och nedsatt arbetsförmåga”, säger Ingrid Burman, ordförande Handikappförbunden.