Pressmeddelanden

Bemanningsindikatorn Q3 2015: Förväntat efterfrågeläge paradoxalt lågt

2015-08-14 11:00 CEST Bemanningsföretagen Trots ökade orderingångar i industri och tillväxt i tjänstesektorn förväntar sig bemanningsbranschen minskad efterfrågan. Den enda parameter som förändrats, och därmed den sannolikaste orsaken till de låga förväntningarna, är de ökade sociala kostnaderna för unga. Bemanningsindikatorn är från och med 2015 namnet på det som tidigare hette Bemanningsbarometern.

​RFSL och RFSU: HPV-vaccinera även pojkar och män

2015-08-14 10:55 CEST RFSL RFSL och RFSU välkomnar förslaget att män och pojkar ska erbjudas HPV-vaccin så som det erbjuds till kvinnor och flickor idag. Förslaget publicerades i en debattartikel i Svenska Dagbladet 10 augusti för att förebygga huvud- och halscancer (HH-cancer). RFSL och RFSU tycker det är angeläget också för risken att utveckla analcancer för män som har sex med män och människor som lever med hiv.

27 procent av tillfrågade åkerier behöver nyanställa lastbilsförare det närmaste halvåret

2015-08-14 10:00 CEST TYA - Transportfackens Yrkes- och Arbetsmiljönämnd Av de drygt 1 200 åkerier som besvarat TYAs enkät om anställningsbehov uppger 27 procent att de troligen kommer att anställa lastbilsförare inom den närmaste sexmånadersperioden. 50 procent av företagen tror inte att någon förändring kommer ske och endast fyra procent bedömer att de troligen behöver säga upp förare under den närmaste sexmånadersperioden.

Stark utveckling för gästnätter i Västsverige

2015-08-14 09:45 CEST Turistrådet Västsverige Det går bra för besöksnäringen i Västsverige. Besöken på hotell, stugbyar och vandrarhem ökade mest i hela landet under juni månad. Siffror från Statistiska Centralbyrån visar att antalet gästnätter ökade med nästan 16 procent (88 000 övernattningar) gentemot samma månad 2014. Motsvarande siffra för hela Sverige var 9 procent.

2015-08-13 13:30 CEST Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond Kan FN-systemet demokratiseras genom icke-statliga aktörers medverkan? Är global demokrati möjlig - eller ens önskvärd? Dessa frågor svarar statsvetare i forskningsprogrammet TRANSDEMOS på den 8 september. De bjuder då in till en halvdagsseminarium där de presenterar sina slutresultat. Seminariet går av stapeln på Medelhavsmuseet mellan kl 13 och 16.

Fel skor vid gräsklippningen skadar tusentals

2015-08-13 08:00 CEST If Skadeförsäkring De flesta husägare utsätter sina fötter för helt onödiga risker när de klipper gräset. Många klipper i foppatofflor eller till och med barfota, vilket bidrar till tusentals olyckor om året.

Idag infaller Overshoot Day: miljöhänsyn växande drivkraft till begagnathandel

2015-08-13 07:33 CEST Blocket Miljöhänsynen bland begagnathandlare ökar. Enligt Blockets senaste undersökning i samarbete med YouGov svarar 45 procent att de köper och säljer begagnat för att värna om miljön. År 2009 gav 24 procent samma svar. Tack vare svenska folkets begagnathandel på Blocket kunde utsläpp på hela 1,6 miljoner ton växthusgaser undvikas under 2014.

Ennovas årliga undersökning: Fyra av tio svenskar ger sin chef dåligt betyg

2015-08-12 14:02 CEST Ennova Allt för många svenska chefer ägnar för lite tid åt ledarskapsrelaterat arbete och saknar stöd från sina närmaste chefer – något som går ut över ledarskapskvaliteten och resultatet. Det visar Ennovas Global Employee and Leadership Index.

Alkobommar på turné

2015-08-12 13:09 CEST MHF Under hösten kommer MHF att turnera runt i landet med en mobil alkobom och en buss med kontrollrum. Syftet med turnén är att visa hur alkobommarnas nykterhetskontroll fungerar. – Inom kort kommer alkobommar att finnas på många fler platser. Inte bara i hamnar, det finns många andra platser där nykterhet är helt centralt. Gensvaret när vi visar dem är enormt säger MHF:s VD Göran Sydhage.

Välkommen till Hållbara Havs årliga Östersjöseminarium 1 september

2015-08-12 09:54 CEST Initiativet Hållbara Hav och Briggen Tre Kronor Med Östersjön och dess problem och möjligheter i fokus bjuder Initiativet Hållbara Hav in till seminarium i Kolskjulet på Kastellholmen den 1 september. Som tidigare samlas forskare, politiker, representanter från universitet, myndigheter, näringsliv och organisationer samt andra Östersjövänner. Dagen genomförs i närvaro av HKH Kronprinsessan Victoria och direktsänds av SVT.