Pressmeddelanden

Inbjudan till temadag om systematisk hyressättning

Inbjudan till temadag om systematisk hyressättning

2017-03-06 14:18 CET
Hyresgästföreningen bjuder in förtroendevalda och representanter från bostadsbolag att ...

Forskarantologi ger ny kunskap om tolerans

Forskarantologi ger ny kunskap om tolerans

2017-03-06 13:59 CET
​Hur kan vi motarbeta intolerans och främja ett tolerantare samhälle? För att skapa bät...

Spårlös – ett steg mot skogsbruk fritt från körskador

2017-03-06 10:39 CET
Idag finns kunskapen och teknologin för att avverka och transportera skog utan att orsa...

Skolbyggandet på rekordnivåer

Skolbyggandet på rekordnivåer

2017-03-06 09:00 CET
​De totala ny- och ombyggnadsinvesteringarna inom skola, förskola och andra utbildnings...

Stort populärvetenskapligt pris till Mattias Lundberg

Stort populärvetenskapligt pris till Mattias Lundberg

2017-03-06 08:37 CET
​Mattias Lundberg, Institutionen för psykologi vid Umeå universitet, vinner Baltics sam...

Hur finna en mening då allt gått sönder

Hur finna en mening då allt gått sönder

2017-03-06 08:00 CET
Vid utmattningssyndrom blir ofta frågan om det finns någon mening i livet central. Vård...

Mirkka Lappalainen 2017 års mottagare av  Vasamuseets Vänners pris

Mirkka Lappalainen 2017 års mottagare av Vasamuseets Vänners pris

2017-03-06 07:17 CET
Mirkka Lappalainen, filosofie doktor och docent, universitetslektor i Finlands- och Nor...

 Successful Management Programme for Gullringsbo

Successful Management Programme for Gullringsbo

2017-03-03 15:53 CET
The GU School of Executive Education at the School of Business, Economics and Law, Univ...

Ett steg närmare Hyperloop mellan Finland och Sverige

Ett steg närmare Hyperloop mellan Finland och Sverige

2017-03-03 14:56 CET
Hyperloop är en ny, experimentell transportform där fordon, eller poddar, genom lågt lu...