Pressmeddelanden

2015-05-30 09:50 CEST Riksidrottsförbundet RF-stämman beslutade idag att omgående införa ett separat Antimatchfixing-reglemente som ett led för att komma till rätta med de ökade problemen med matchfixing.

Idrott hela livet är framtidsstrategin

2015-05-29 19:43 CEST Riksidrottsförbundet Idrottsrörelsen har traditionellt bestått av två huvuddelar – en bred barn- och ungdomsidrott å ena sidan och en spetsig elitidrott å den andra. Men när riksidrottsmötet idag beslutade om grunderna i en framtidsstrategi stod idrott hela livet, för alla oavsett ambitionsnivå, i centrum.

Björn Eriksson och Lars Liljegren nominerade att leda svensk idrott

2015-05-29 18:16 CEST Riksidrottsförbundet Riksidrottsmötet har i dag nominerat kandidater till styrelserna för RF och SISU idrottsutbildarna. För första gången kommer de båda styrelserna att bestå av samma personer, en så kallad personunion. Val sker på söndag. Följande personer är nominerade till ordförande i RF, Riksidrottsstyrelsen (RS) och SISU Förbundsstyrelsen (FS) på en tid av 2 år.

Idrottsrörelsen får stärkt strategisk ledning

2015-05-29 16:29 CEST Riksidrottsförbundet När Riksidrottsmötet på söndag ska välja ledamöter till RF:s och SISU Idrottsutbildarnas styrelser kommer det inte att handla om två olika utan ett val till båda styrelserna . Idag beslutade nämligen, på förslag av båda styrelserna, att de framöver ska bestå av samma personer, en så kallad personunion.

Rundabordssamtal om läsfrämjande

2015-05-29 15:34 CEST Studieförbundet Vuxenskolan Stockholm Med brinnande läsintresse som gemensam nämnare samlades ett 20-tal inbjudna författare, förläggare, politiker och en bibliotekarie för ett rundabordssamtal på Studieförbundet Vuxenskolan Stockholm. - Det var otroligt givande att få utbyta tankar med andra läsfrämjare, säger Annika Estassy Lovén, chef på Studieförbundet Vuxenskolan Stockholm.

Havets hus vinner KFS pris för affärsmässig samhällsnytta

2015-05-28 16:03 CEST Havets Hus i Lysekil AB Havets Hus i Lysekil är mycket stolta över att ha vunnit det nyinstiftade priset för affärsmässig samhällsnytta. Det är första gången som KFS delar ut priset och Havets Hus vann tack vare ett engagerande arbete med långsiktig hållbarhet.

2015-05-28 13:09 CEST Studentlitteratur Micael Hermansson på Västangårds skola i Umeå får Handelskammarens Lärarpris.

Odla ditt eget näsduksträd

2015-05-28 11:53 CEST Göteborgs botaniska trädgård Nu blommar näsduksträden i Botaniska. Minst två veckor framåt kan man njuta av trädens vita högblad som fladdrar i vinden, som just näsdukar. Det mest sevärda trädet hittar du i Japandalen. I år kan du även köpa ett eget näsduksträd i Botaniskas Butik!

KILL THE POOR EAT THE RICH: Ingen kommer undan i Johan Zetterquists sommarutställning

2015-05-28 11:29 CEST Göteborgs Konsthall Ett allkonstverk och på samma gång ett knytnävsslag i solar plexus: Johan Zetterquist influeras av black metal, grafitti och punk när han förvandlar Göteborgs Konsthall till en enda installation bestående av väggmålningar, skulpturer och video. Provokativ och besvärande i sin samhällskritik tecknar han en dystopisk och ironisk världsbild där ingen, oavsett samhällsklass, kommer undan undergången.

2015-05-28 11:23 CEST Linköpings kommun Barn- och ungdomsnämnden tar i dag bland annat upp: • Utredning om profilutbildningar. • Barn till föräldralediga eller arbetslösa får utökad tid på två förskolor i Berga i ett projekt. • Det är en del i en aktivitetsplan som kommunen arbetar efter. För att genomföra olika åtgärder för giftfri förskola och skola behöver barn- och ungdomsnämnden 10 miljoner kronor.