Pressmeddelanden

Utställning om intolerans öppnar i Uppsala

2014-06-02 10:55 CEST Forum för levande historia På nationaldagen 6 juni är det vernissage för Forum för levande historias utställning om intolerans i Uppsala. En utställning som lämnar avtryck, väcker frågor och erbjuder verktyg för tolerans. Målgruppen är främst elever i årskurs 9 och gymnasiet.

Ikväll tar 38 särskilt yrkesskickliga lärare emot meriteringsbevis

2014-06-02 10:29 CEST Arete Meritering Ikväll tar 38 Aretemeriterade lärare emot sina meriteringsbevis av Arete Meritering och utdelare Elisabet Nihlfors.

2014-06-02 09:41 CEST Caperio Arbetet med att stärka Caperios position som tjänsteleverantör fortsätter genom ett nytt partnerskap med NordIT, ett systerbolag till Örebrobaserade K3 Nordic.

2014-06-02 08:15 CEST Alingsås kommun Alingsås certifieras för att bilda ett Vård- och omsorgscollege. Det görs genom att arbetsgivare och utbildningsanordnare i Alingsås kommun stärker sin samverkan på en rad områden i syfte att stärka attraktiviteten för vård- och omsorgsyrket.

2014-06-02 07:30 CEST Högskolan i Halmstad Det hälsopedagogiska programmet vid Högskolan i Halmstad fortsätter att växa, och antalet förstahandssökande har nästan dubblats sedan 2011. En förklaring är utbildningens unika utformning som rustar studenterna för arbetsmarknaden och ökar jobbchanserna. Den 3–4 juni visar studenterna upp sina projektarbeten efter verksamhetsförlagda studier (VFS). Presentationen sker på Högskolan.

Världskonferens lockar 150 deltagare från över 20 länder

2014-06-02 07:30 CEST Högskolan Väst Mellan den 2-4 juni arrangerar Högskolan Väst en global konferens inom högskolans profilområde Arbetsintegrerat lärande, AIL. Konferensen lockar deltagare från länder som Japan, USA, Kanada, Thailand, Storbritannien, Australien, Sydafrika och Nya Zeeland och mer än 30 föredrag hålls kring aktuell forskning.

2014-05-30 14:12 CEST Nordisk Designskola

2014-05-30 10:21 CEST Digilär.se Fem forskare, testpaneler, innovativa funktioner och mängder av nya digitala redskap är en del av Digilärs projekt som tar den digitala pedagogiken till en ny nivå. Miljonbidraget från Post- och Telestyrelsen har möjliggjort Digilärs omfattande satsning som underlättar för elever med inlärningssvårigheter.

Att dricka vatten ur en blomma …..

2014-05-30 08:00 CEST Göteborgs botaniska trädgård Botaniska Trädgårdens vänförening har fyllt 25 år, och det vill man fira genom att bidra med en skulptur till trädgården. En av Sveriges mest erkända skulptörer Pål Svensson anlitades, som i samråd med Föreningen valt att göra en dricksfontän i formen av en blomma. Krokusen/dricksfontänen invigs söndagen den 1 juni kl 14:00, vid vänföreningens dag i Botaniska Trädgården.

2014-05-28 07:12 CEST Uppsala universitet Årets pedagogiska pristagare undervisar i polska, ekonomisk historia, medicinsk biokemi och informationsteknologi. Det fria pedagogiska priset tillfaller Johanna Jacobsson för hennes engagemang och innovationsförmåga i undervisningen av svenska som andraspråk.