Pressmeddelanden

Skaparglädje på temat Bubble trouble

2015-05-06 10:05 CEST Drottning Blankas Gymnasieskola Under våren har elever på det Estetiska programmet på Drottning Blankas Gymnasieskola i Malmö arbetat med ett projekt där syftet har varit att undersöka var gränserna går mellan två olikheter - Bubble trouble – och försöka skapa en jämnvikt mellan de båda i en produkt.

NETONNET SÄKERSTÄLLER LEVERANSEN

2015-05-06 09:13 CEST Caperio Caperio har fått förtroendet att implementera en ny nätverksinfrastruktur till Netonnet. Initiativet att ytterligare modernisera sin infrastruktur kommer i samband med att Netonnet flyttar huvudkontor och centrallager.

Naturfilmarna, de sista äventyrarna?

2015-05-05 13:30 CEST Havets Hus i Lysekil AB Torsdagen den 7 maj mellan 12-14 kommer dykaren Armin Mueck att visa undervattensfilm på Havets Hus i Lysekil.

2015-05-05 11:31 CEST Swedish Care International HM Drottning Silvia, Åsa Regnér, John Crawford, Bengt Winblad och Sarah Lock är några av talarna som deltar under Dementia Forum X, en mötesplats för demensfrågor med internationella makthavare från fem utvalda områden. DFX arrangeras för första gången den 18 maj 2015 i Stockholm tillsammans med Karolinska Institutet och Stiftelsen Silviahemmet.

2015-05-05 10:34 CEST Uppsala universitet I ett mångkulturellt samhälle och en globaliserad värld behövs bra tolkar och i utbildningssammanhang och vid tester används ofta rollspel. Magnus Dahnberg har i en färsk avhandling från Uppsala universitet gjort en samtalsanalys och visar att olika saker mäts beroende på rollspelets upplägg.

Torbjörn Fribergs studie kring universitetslärare i förändring släpps som bok

2015-05-05 09:59 CEST Roos & Tegnér AB Någonting har hänt med den sociala relationen mellan studenter och universitetslärare. Vi finner idag alltfler kontroverser mellan de båda grupperna. Genom att ”studera igenom” policydokument, högskolepedagogiska kurser och professionella utsagor följer Friberg hur idén om högskolepedagogik mottas och förändras över tid och rum.

Facebook och Surfa Lugnt: Dela med dig på Internet - med respekt för alla!

2015-05-05 09:37 CEST Surfa Lugnt Surfa Lugnt och Facebook publicerar idag goda råd om hur du delar information och bilder på ett respektfullt sätt – för att skapa en trygg miljö för dig själv och andra på Internet!

Ekonomiskt stöd håller k-märkt flotta flytande

2015-05-05 08:00 CEST Sjöhistoriska museet Sjöhistoriska museet fördelar nu 1 miljon kronor till bevarande av kulturhistoriskt värdefulla fartyg. I år får sju fartyg ta del av stödet. Bland dem finns storslagna segelfartyg, klassiska ångfartyg och charmiga motorfartyg. Intresset för landets k-märkta fartyg är stort – årligen kliver 250 000 ombord.

2015-05-04 14:52 CEST Sveriges Skolledarförbund ​- Många av de förslag som Oecd kommer med, ligger väl i linje med frågor som Sveriges Skolledarförbund drivit länge. Så kommenterar förbundsordförande Matz Nilsson de slutsatser och råd som Oecds expertgrupp presenterade på måndagen. Styrsystemet i svensk skola, måste förstärkas, menar Matz Nilsson. Den grundläggande tilliten mellan alla nivåer i skolan måste återskapas.

Anthon B Nilsen och Medlearn delaktig i ett nytt forskningsprogram om Sveriges framtida kompetensförsörjning

2015-05-04 11:09 CEST Medlearn AB Jobbtillväxten är stor inom vård och omsorg, men tillgången på utbildad personal minskar. Det är den utmaningen vi står inför. Genom att bli en del i SNS forskningsprogram ”Framtidens kompetensförsörjning” bidrar Anthon B Nilsen och dotterbolaget Medlearn med en gedigen erfarenhet från utbildningsvärlden.