Pressmeddelanden

Digilär vinner pris för bästa innovation och design

2015-05-28 08:48 CEST Digilär.se Digilär får utmärkelse för bästa "Innovation och Design för alla 2015" av Post- och Telestyrelsen. Digilär har genomfört det PTS-projekt som genom alla år har lyckats bäst med att inkludera människor med olika förutsättningar i den digitala plattformen.

Historiska flaggor till frukost den 6 juni

2015-05-28 08:08 CEST Sjöhistoriska museet Den 6 juni inleds nationaldagen traditionsenligt med flaggotta på Sjöhistoriska museet klocka åtta på morgonen. Sametingets vice ordförande Mona Persson hissar flaggan och invigningstalar. Stockholms Allmänna Sångförening sjunger under ledning av Jonny Goetzinger. Historiska svenska flaggor hissas av Stockholms scoutkårer. Fri entré för alla!

2015-05-28 07:00 CEST Specialpedagogiska skolmyndigheten Specialpedagogiska skolmyndigheten deltar på Västsvenska kommunikationskarnevalen som är ett forum och en mötesplats för alla som arbetar och verkar inom området funktionsnedsättning. Konferensen äger rum den 1-2 juni på Radisson Blu Hotell i Göteborg, och årets tema är alternativ och kompletterande kommunikation (AKK) för flerspråkiga barn och elever.

LKAB rekryterar ny vd från Boliden

2015-05-27 18:30 CEST SveMin ​Efter flera år med intensiva investeringar och höga järnmalmspriser befinner sig LKAB sedan en tid tillbaka i ett nytt skede med lägre prisnivåer som kräver stora besparingsåtgärder. Som en konsekvens av detta har LKABs styrelse beslutat att byta vd då skifte av företagsinriktning ofta kräver ny ledning. Nye vd:n, Jan Moström, kommer närmast från tjänsten som direktör för Boliden Gruvor

Återvinning ska främja kreativitet på Huddinges förskolor

2015-05-27 11:29 CEST Huddinge kommun - politik Huddinges förskolor tar ytterligare kliv mot en ekologisk hållbar livsstil. I den politiska ledningens budget för 2016 planeras det för en återbruksverksamhet som ska kombinera kreativitet med återvunnet material.

Företagsspecifik utbildning på tre kontinenter för SKFs finanschefer

2015-05-26 16:59 CEST GU School of Executive Education AB GU School of Executive Education vid Handelshögskolan i Göteborg levererar skräddarsydd ledarskapsutbildning till controllers och finanschefer inom SKF Groups globala finansorganisation. Utbildningen är indelad i tre femdagarsmoduler, varav den första delen av programmet med fokus på strategi, riskhantering och ekonomistyrning har genomförts.

Company-specific programme on three continents for SKF’s finance executives

2015-05-26 16:59 CEST GU School of Executive Education AB GU School of Executive Education at the School of Business, Economics and Law at the University of Gothenburg provides a customised training programme to controllers and financial executives within the global finance organisation of the SKF Group. The programme is organised into three five-day modules and the first module of the programme has been completed.

2015-05-26 15:29 CEST Västerås stad Idag har grundskolenämnden i Västerås fattat beslut om hållbara skolor. Beslutet påverkar de kommunala skolorna på Bäckby, Pettersberg, Rönnby och Önsta-Gryta.

2015-05-26 12:00 CEST Gleerups ​Gleerups deltar i en av fem testmiljöer som nu får finansieringsstöd av innovationsmyndigheten Vinnova. Testmiljöerna ska utveckla digitala verktyg och testa nya arbetssätt i skolan. Totalt satsar Vinnova 15 miljoner kronor i projektet.

Sällsynt krabba i svenska vatten finns nu att beskåda på Havets Hus i Lysekil

2015-05-26 08:51 CEST Havets Hus i Lysekil AB Den här nya arten för svenska vatten uppmärksammades första gången 2008, när en trålfångad torsk dissekerades och man fann ett exemplar i magen på torsken. Det vetenskapliga namnet på krabban är Goneplax rhomboides och det svenska namnet är Fyrkantskrabba.