Pressmeddelanden

Skolsynk för Google – äntligen busenkel tillgång till digitala verktyg

Skolsynk för Google – äntligen busenkel tillgång till digitala verktyg

2018-04-11 09:00 CEST
Regeringen har beslutat om en nationell strategi för skolans digitalisering 2022. Ett o...

Skanska bygger lokaler för läkarstudenter i Florida, USA, för USD 63M, cirka 510 miljoner kronor

Skanska bygger lokaler för läkarstudenter i Florida, USA, för USD 63M, cirka 510 miljoner kronor

2018-04-11 08:47 CEST
Skanska har tecknat avtal med University of South Florida Board of Trustees om att bygg...

Ny metod för att förstå arters roller i ekosystem

Ny metod för att förstå arters roller i ekosystem

2018-04-11 08:45 CEST
En arts egenskaper definierar vilken roll den har i ekosystemet den lever i, visar en s...

Skanska bygger lokaler för ingenjörsstudenter i North Carolina, USA, för USD 85M, cirka 690 miljoner kronor

Skanska bygger lokaler för ingenjörsstudenter i North Carolina, USA, för USD 85M, cirka 690 miljoner kronor

2018-04-11 08:40 CEST
Skanska har tecknat avtal med Duke University om att bygga nya utbildningslokaler för i...

Stockholmiapriset 2018 till Rambolls Kristofer Agdahl

Stockholmiapriset 2018 till Rambolls Kristofer Agdahl

2018-04-11 08:40 CEST
Igår kväll tog Kristofer Agdahl, planarkitekt på Ramboll, emot Stockholmiapriset för si...

Viktiga utbildningsfilmer skiljer vetenskap från pseudovetenskap

Viktiga utbildningsfilmer skiljer vetenskap från pseudovetenskap

2018-04-11 06:45 CEST
​De nyproducerade svenska utbildningsfilmerna i serien Klartänkt får i samband med SETT...

Snabbare kirurgi, bättre energilagring och renare vatten: entreprenörer från Chalmers Ventures vinner ÅForsk Entreprenörsstipendie

Snabbare kirurgi, bättre energilagring och renare vatten: entreprenörer från Chalmers Ventures vinner ÅForsk Entreprenörsstipendie

2018-04-11 06:30 CEST
Varje år i samband med Sveriges Innovationsriksdag (#SIR18) har SISP (Swedish Innovatio...

De är Morgondagens Samhällsbyggande Entreprenörer 2018

De är Morgondagens Samhällsbyggande Entreprenörer 2018

2018-04-10 22:00 CEST
Stiftelsen ÅForsk och Swedish Incubators & Science Parks har utsett Morgondagens Sa...

Ingenjörsstudenter väcker intresse hos 1200 åttondeklassare

2018-04-10 16:13 CEST
Vad ska man egentligen bli när man blir stor? Denna svåra fråga är förstås inte helt lä...

Samverkansplattform för hållbar svensk textil startar i Borås

Samverkansplattform för hållbar svensk textil startar i Borås

2018-04-10 15:45 CEST
​Regeringen vill se en hållbar utveckling på textilområdet. Högskolan i Borås får i upp...