Pressmeddelanden

Encubator företaget Cryptango i samarbete med Cactus UniView kring säkerhet i SCADA-kommunikationen

2014-10-08 09:37 CEST Encubator AB VA-Mässan, Elmia Jönköping, 2014-10-01 Det prisbelönade svenska bolaget Cryptango, med produkter för skyddad SCADA-kommunikation, har idag tecknat samarbetsavtal med Cactus UniView. Samarbetsavtalet innebär att Cactus kommer att återförsälja Cryptangos produkter för att ge SCADA- kommunikationen en hög säkerhetsnivå.

2014-10-08 09:18 CEST Umeå universitet Umeå universitets specialpedagogexamen får omdömet hög kvalitet av Universitetskanslersämbetet. För universitetets speciallärarexamen väntar däremot en uppföljning inom ett år.

Högskolan Kristianstad är ett av få lärosäten med hög kvalitet

2014-10-08 08:52 CEST Högskolan Kristianstad Både Högskolan Kristianstads speciallärar- och specialpedagogutbildning håller hög kvalitet. Det konstaterar Universitetskanslersämbetet i sin senaste utvärdering. Enbart fyra av landets nio lärosäten som ger speciallärarexamen håller hög kvalitet. En av dem är Högskolan Kristianstad.

Co-creating learning products: Sanoma Utbildning kicked-off Sanoma Learning Lab Programme today

2014-10-08 07:00 CEST Sanoma Utbildning

The Executive MBA Programme 2014-2016 has started in Gothenburg

2014-10-07 17:29 CEST GU School of Executive Education AB The School of Business, Economics and Law was proud to kick-off the Executive MBA programme 2014-2016 during a three-day session October 2-4. During 21 months, the 22 participants will study part-time, meeting for face-to-face sessions (called modules) with lecturers from around the world every third weekend.

Executive MBA-programmet 2014-2016 har börjat i Göteborg

2014-10-07 17:22 CEST GU School of Executive Education AB Handelshögskolan i Göteborg startade Executive MBA-programmet 2014-2016 med en tre dagar lång undervisningsmodul den 2-4 oktober. Under 21 månader kommer de 22 deltagarna studera på deltid och samlas var tredje weekend för att lyssna på och lära av föreläsare från hela världen. Varje modul är fokuserad på ett specifikt ämne.

Öppet Hus FILM 10 oktober 2014 på Stockholms dramatiska högskola

2014-10-07 13:21 CEST Stockholms dramatiska högskola, StDH Varmt välkommen till Öppet Hus FILM på Stockholms dramatiska högskola fredag 10 oktober kl 15-19. Då fokuserar vi på våra sju kandidatutbildningar inom film- och medieområdet . Ta del av undervisning, se studentproduktioner, träffa lärare och studenter och ställ hur många frågor du vill. Adress: Valhallavägen 189.

Dyrt att bli sjuk i Vietnam

2014-10-07 10:51 CEST Umeå universitet Risken att drabbas av katastrofala privata sjukvårdsutgifter och därför hamna under fattigdomsgränsen, är stor för äldre-hushållen i Vietnam. Det visar Curt Löfgren i en avhandling som försvaras vid Umeå universitet den 10 oktober.

Nya ledamöter i Kungl. bibliotekets forskarråd

2014-10-07 09:15 CEST Kungl. biblioteket För att stärka Kungliga biblioteket, KB, som forskningsbibliotek och för att utveckla kontakterna med forskarsamhället har KB ett forskarråd. Rådets uppgift är att fånga upp aktuella forskningsrelaterade frågor och problemställningar med beröringspunkter för KB. Inför den kommande treårsperioden har nya ledamöter utsetts.

Högskolans studenter har utsett ”bästa läraren”

2014-10-07 09:03 CEST Högskolan Väst Leif Berndtsson, universitetslektor i företagsekonomi, är en mycket omtyckt och engagerad lärare vid Högskolan Väst. Han uppskattas särskilt för sin starka förmåga att pedagogiskt applicera teori till praktik. Därför uppmärksammas han med Studentkårens pedagogiska pris 2014.