Pressmeddelanden

Köns- och stress-steroid ökar matintaget och kan leda till viktuppgång

2015-05-07 08:35 CEST Umeå universitet Kroppsegna steroider kan ge ett ökat matintag, framför allt av energirik mat, och även kopplas till ökad viktuppgång hos råttor. Det visar Ellinor Holmberg i den avhandling som hon försvarar vid Umeå universitet, den 13 maj.

Ann-Marie Begler – ny ordförande för Ersta Sköndal högskola

2015-05-07 08:25 CEST Ersta Sköndal högskola Ann-Marie Begler tar över ordförandeklubban för Ersta Sköndal högskola (ESH) från och med den 6 maj. Hon är generaldirektör för Skolinspektionen och har en lång erfarenhet från myndighetsvärlden. Hon har bl,a. varit överdirektör på Rikspolisstyrelsen och generaldirektör för BRÅ. I och med att hon börjar på ESH lämnar hon sin post som styrelseledamot för styrelsen på Stockholms universitet.

Stockholmare kompositörer för en dag i projektet The City Composing

2015-05-06 16:57 CEST Kungl. Musikhögskolan (KMH) Hara Alonsos masterprojekt på Kungl. Musikhögskolan (KMH) har givit alla stockholmare chansen att skriva ner musikaliska tankar i text, bild eller noter på anteckningsblock som funnits utplacerade på olika platser i Stockholm. Idéerna fogas nu samman till kompositioner, som kommer att spelas på en experimentell konsert på KMH 26 maj.

​Parallella vårdsystem skapar osäkerhet i låginkomstländer

2015-05-06 15:42 CEST Umeå universitet Att stärka integrationen mellan nationella hälsoarbetarprogram och den övriga sjukvården i låg- och medelinkomstländer är avgörande för att insatserna ska få avsedda effekter genom hela vårdkedjan. Det konstaterar Joseph Mumba Zulu i den avhandling som han försvarar vid Umeå universitet, den 8 maj.

Historiskt avtal mellan JIBS och fyra afrikanska universitet

2015-05-06 13:12 CEST Internationella Handelshögskolan / Jönköping International Business School Fyra universitet i Rwanda, Etiopien, Uganda och Tanzania kommer att samverka med Jönköping International Business School inom forskning och utbildning. – Det är första gången som fyra ledande universitet på den afrikanska kontinenten går samman i ett samarbete på den här nivån, och inga andra svenska lärosäten har haft eller har liknande samarbeten, säger Lars Hartvigson, senior advisor på JIBS.

Lässtrategier ingen självklar undermedicin

2015-05-06 12:44 CEST Karlstads universitet Lässtrategier framhålls som ett viktigt inslag för att utveckla elevers läsförståelse. Men att undervisning i lässtrategier skulle ha en positiv effekt fӧr alla elever är långt ifrån självklart. Samtidigt som de svagare eleverna drar stor nytta av lässtrategiundervisningen har den mindre eller ingen effekt alls fӧr de redan duktiga läsarna. Det visar ny forskning från Karlstads universitet.

2015-05-06 11:44 CEST Stockholms Handelskammare Stockholm är Europas ledande huvudstadsregion när det kommer till innovationer. Det stora förbättringsområdet är regionens förmåga att kommersialisera och sälja de innovationer vi tar fram. Här ligger vi tyvärr i botten på rankningen.

Högskolan får 1,2 Mkr för matprojekt med Tetra Pak

2015-05-06 09:11 CEST Högskolan Kristianstad KK-stiftelsen ger närmare 1,2 Mkr till ett forskningsprojekt vid Högskolan Kristianstad. Syftet är att öka kunskapen kring hur emulsionslivsmedel med hög fetthalt, som majonnäs och dressingar, kan tillverkas med storskalig processutrustning.

Ny rapport och trippelministerkonferens idag – handlingsplaner för life science i Sverige

2015-05-06 08:05 CEST Forska!Sverige

Det milsvida skogsfolket

2015-05-06 08:00 CEST Umeå universitet I övre Norrland omkring 1650 fanns det skogssamer från Kemi lappmark i öster ned till skogslandet som omger Ångermanälven och dess biflöden i söder. Om detta och mycket annat står att läsa i den första avhandlingen om skogssamerna i ämnet historia. Författare är Bertil Marklund, Umeå universitet.