Pressmeddelanden

ISS Svanenmärker sin städtjänst

2014-07-01 15:40 CEST ISS Facility Services AB ISS har lyckats uppfylla de tuffa krav som ställs på en Svanenmärkt städtjänst. Under tisdagen fick ISS Sveriges VD Lars Nygaard ta emot Svanenlicensen i Almedalen.

Seminarium: Bokompakt – är kompaktbostäder lösningen på studentbostadsbristen?

2014-07-01 15:00 CEST Studentbostadsföretagen I morgon avslutar vi vår serie inspirationssamtal genom att dyka ner i Lund där AF Bostäder just nu färdigställer sitt projekt med minibostäder kallat Bokompakt. Vi ställer oss frågan om ytan kan påverka såväl energiförbrukningen som studenternas uppfattning om bostaden positivt.

Majoritet av politikerna vill fördubbla investeringarna i medicinsk forskning

2014-07-01 14:22 CEST Forska!Sverige Sex av tio riksdagskandidater och åtta av tio väljare anser att det är ett bra förslag att fördubbla satsningarna på medicinsk forskning från dagens 2 öre till 4 öre per vårdkrona. I en nyligen genomförd valenkät till riksdagskandidater uppsatta på valbar plats svarar 59 procent ”ja” på frågan om det är ett bra förslag att fördubbla satsningarna på medicinsk forskning.

Algfabrik får Framtidspriset

2014-07-01 13:09 CEST Encubator AB Swedish Algae Factory, som genom modern teknologi utvinner förnybar råolja från alger, har tilldelats Framtidspriset 2014. Priset går till unga entreprenörer som utvecklar hållbara innovationer som bidrar till positiv samhällspåverkan och skapar lösningar på framtidens utmaningar. Swedish Algae Factory drivs av entreprenörer på Encubator.

Skolan behöver arbeta mer med visuella uttryck

2014-07-01 11:02 CEST Högskolan Väst I det digitala samhället förmedlas information inte bara genom skriven text – bilden och det visuella får allt större betydelse. Den här utvecklingen påverkar förutsättningarna för hur barn lär sig läsa och skriva i skolan. Enligt forskare vid Högskolan Väst, dominerar traditionell text fortfarande undervisningen. Skolan behöver utveckla arbetsformer som lär barnen att arbeta med olika uttryck.

2014-07-01 07:28 CEST Sveriges Ekonomföreningars Riksorganisation Etikstudier är en bristvara i den svenska ekonomutbildningen. Sveriges Ekonomföreningars Riksorganisation (S.E.R.O.) och Civilekonomerna förespråkar etikstudier som en del av utbildningen och tror att det skulle minska de nyexaminerades osäkerhet i arbetslivet och, på lång sikt, förebygga fiffel.

2014-07-01 06:55 CEST Swedish Incubators & Science Parks Om Sverige ska klara av den ökande globala konkurrensen och säkra bra förutsättningarna för välfärd så måste det svenska näringslivet förnyas allt snabbare och allt fler nya innovativa tillväxtbolag växa sig starka och skapa jobb. Vi måste också attrahera internationell kompetens och investeringar, samt forskning och företag till Sverige.

Seminarium: Teknobyen - kan nya typer av kollektiva boende skapa fler studentbostäder?

2014-06-30 15:00 CEST Studentbostadsföretagen Vi fortsätter vår serie inspirationssamtal på Studentbostadstorget under morgondagen då tar vi oss västerut, till Norge och Trondheim där man bokstavligt talat satsat stort på korridorboende. Moderator Ida Strutt leder ett samtal med panelen och publiken om nya, kreativa lösningar på det klassiska korridorboendet

Q-Steps söker en administratör

2014-06-30 14:16 CEST Q-Steps Kvalitetssäkring AB Q-Steps expanderar och vi söker en strukturerad och engagerad administratör. Vill du fylla en viktig roll för att verksamheten ska rulla på som den ska, hålla många bollar i luften och är intresserad av skolfrågor? Skicka en ansökan till oss!

Ny forskning om vårdrummets betydelse

2014-06-30 13:30 CEST Högskolan i Borås Intensivvårdsrummet utformning har betydelse för vårdande och välbefinnande. Det konstaterar intensivvårdssköterskan och doktoranden Sepideh Olausson som studerat rummet ur tre perspektiv: patientens, närståendes och personalens.