Pressmeddelanden

2015-02-05 14:01 CET Stockholms Handelskammare ​Stockholms län är Sveriges tillväxtmotor. Senaste Stockholmsbarometern visade på en fortsatt förbättring av konjunkturen i huvudstadsregionen. Fortsätter den positiva konjunkturspiralen? Hur utvecklas Stockholms stora tjänsteintensiva ekonomi? Vilka tecken kan vi se i den konjunkturkänsliga byggindustrin?

Tioårsjubileum för Kammarmusikfestivalen Kom & Hör i Stockholm 11-15 februari!

2015-02-05 11:47 CET Kungl. Musikhögskolan (KMH) Fem dagar - sjutton konserter. Vi talar om tioårsjubileum för Kammarmusikfestivalen Kom & Hör 2015! För tionde året arrangerar över 80 studenter på Kungliga Musikhögskolan (KMH) en av Sveriges största festivaler för kammarmusik. Så sätt guldkant på tillvaron och låt dig underhållas av stråkar, blåsare, pianister, slagverkare och sångare i Stockholm 11-15 februari!

2015-02-05 10:40 CET Stockholms Handelskammare Siffror från 2013 visar att den nya lagstiftningen om förenklad andrahandsuthyrning har lett till över 20 procent fler uthyrningslägenheter i Stockholms län. Handelskammaren har länge varit pådrivande för att förenkla andrahandsuthyrningen. Reformen kan på lång sikt lindra bostadsbristen och skapa mängder av nya bostadstillfällen.

Kunskap att bygga på

2015-02-05 10:09 CET Studentlitteratur ​Vad krävs det bygglov för? Hur stort utrymme behöver en rullstol? Vad finns det för olika typer av puts och vilken ska jag välja? Hur inventerar man ett landskap? Vad är ekosystemtjänster? Vad står alla olika miljömärkningar för? Vad är en Molly? Nu kommer en ny upplaga av Arkitektens handbok – där du kan få svar på ovanstående och mycket, mycket mer.

Miljoner till energieffektivisering

2015-02-05 10:03 CET Umeå universitet Professor Thomas Olofsson får 2,7 miljoner i bidrag av Energimyndigheten samt ett utrustningsanslag på 150 000 kronor från Kempestiftelserna för att utveckla en ny metod för mätning av värmeförlust från byggnader. Projektet är treårigt.

2015-02-05 08:00 CET Blekinge Tekniska Högskola Det är inte samarbete mellan företag och andra aktörer som driver fram innovationer i företagen. Istället är det företagens egen forskning och att de är aktiva importörer av insatsfaktorer och maskiner med högt teknik- och kunskapsinnehåll samt att de exporterar en stor andel av sin produktion som är drivkraften visar ny forskning vid BTH, Blekinge Tekniska Högskola.

1,1 Mkr till forskning om vattenrening i Hanöbukten

2015-02-04 14:16 CET Högskolan Kristianstad Forskarna Erland Björklund och Ola Svahn vid Högskolan Kristianstad har beviljats drygt 1,1 Mkr av Havs- och vattenmyndigheten för avancerad vattenrening. Pengarna går till att hitta kompletterande och kostnadseffektiva reningsmetoder av läkemedelsrester med förhoppning att bidra till en lösning på fiskdöden i Hanöbukten.

Petter till Campusmässan vid Örebro universitet

2015-02-04 11:37 CET Örebro universitet

Beckmans Fashion Collaboration – modefilmer och kollektioner premiärvisas på Aplace.

2015-02-04 09:03 CET Beckmans Designhögskola Beckmans Designhögskola har premiär på sju modefilmer och visar nya modekoncept i samarbete med välkända modeföretag på Aplace, Norrlandsgatan 11, 5-19 februari.

Sara Pontander blir Commercial Manager för KILROY Sweden AB

2015-02-03 16:04 CET KILROY Sweden Den 12 januari 2015 tillträdde Sara Pontander som Commercial Manager för KILROY Sweden.