Pressmeddelanden

​Fem miljoner för att utveckla svensk fysikundervisning

2015-11-11 08:15 CET Högskolan Kristianstad Nästan fem miljoner kronor har delats ut av Vetenskapsrådet till ett forskningsprojekt på Högskolan Kristianstad för att förstå matematikens roll i fysikundervisningen på gymnasieskolor. Ett projekt som bland annat ska leda till bättre lärarutbildning och att fysiklärare kan utveckla sin undervisning.

Social hållbarhet – fokus i ny forskning

2015-11-11 08:00 CET Blekinge Tekniska Högskola Ny forskning vid BTH, Blekinge Tekniska Högskola, har resulterat i en prototyp för en definition av social hållbarhet som kan ge stöd för konkret och systematiskt hållbarhetsarbete. De vetenskapligt baserade resultaten välkomnas av både näringsliv och offentlig verksamhet.

2015-11-11 06:00 CET SKELLEFTEÅ Skeria-fonden syftar till att stödja forskning och utveckling som är till nytta för näringslivet och som har samband med den universitetsutbildning som bedrivs vid Campus Skellefteå. Pressen bjuds in att delta torsdag den 19 november kl. 11.45 på Skeria-fondens utdelning och lunch där kommunalrådet Lorents Burman delar ut 225 000 kr till satsningar inom 12 olika områden.

Vulkanutbrott ger långvariga globala effekter på klimatet

2015-11-10 14:42 CET Stockholms universitet Kraftiga vulkanutbrott på höga breddgrader har stor inverkan på det globala klimatsystemet under flera decennier. Det visar en ny studie från Stockholms universitet som publicerats i den vetenskapliga tidskriften PNAS.

Luleå tekniska universitet prisar toppnamn

2015-11-10 13:31 CET Luleå tekniska universitet

Epishine och Swedish Algae Factory tilldelas stipendier om 400 000 kr

2015-11-10 12:30 CET Chalmers Ventures AB ​Idag presenterades Sveriges 10 mest innovativa entreprenörer som fick ta emot ÅForsks entreprenörsstipendium på 200 000 kronor. Bland årets stipendiater märks två projekt från Chalmers Ventures processer; Epishine och Swedish Algae Factory. ÅForsk ska verka för forskning och utveckling inom områden som energi, miljö, hållbarhet, säkerhet, infrastruktur och produkter från förnyelsebara råvaror.

De är Sveriges 10 mest innovativa entreprenörer

2015-11-10 12:15 CET Swedish Incubators & Science Parks - SISP Idag presenterades Sveriges 10 mest innovativa entreprenörer som fick ta emot ÅForsks entreprenörsstipendium på 200 000 kronor. Årets stipendiater har innovativa affärsidéer inom områden som bioteknik, bioenergi, hållbarhet, säkerhet, gamification och robotteknik.

2015-11-10 08:14 CET Karlstads universitet Vetenskapsrådet har beviljat anslag till fyra forskningsprojekt vid Karlstads universitet. Projekten delar på 16 miljoner kronor som fördelas över tre respektive fyra år.

Innovativ solbil med Lesjöforsfjädrar i australiensiskt studentrace

2015-11-10 07:30 CET Lesjöfors AB I slutet av oktober genomförs årligen ett spektakulärt race i Australien. Teknikstudenter från hela världen tävlar med egenutvecklade fordon drivna av solenergi. Högskolan i Jönköping var i år enda skandinaviska deltagare.

2015-11-09 15:06 CET Stockholms Handelskammare Den gamla världsordningen var enkel. De smarta idéerna, den nya tekniken och den snygga designen togs fram i New York, London och Stockholm. Underleverantörerna i de fattiga länderna fick sedan sätta ihop produkterna. Men världen är snabbt på väg mot en ny ordning, där kunskapen och kapitalet alltmer finns i platser som Shenzhen och Bangalore. Globaliseringens vindar blåser i dag åt båda hållen.